Přivítání a přehled

Úvodem chci oslovit ty, kteří okamžitě po otevření tohoto webu cítí nechuť a odpor k tomu ztrácet jeho studiem čas. Chtěl bych je zde i přesto co nejsrdečněji přivítat, a chtěl bych je poprosit, aby se pokusili uvážit alespoň jeden fakt:

že totiž existují upřímní lidé, bez závažných morálních deficitů, kteří problematiku víry a nevíry považují za významné téma, studiu křesťanství věnují čas, čtou o něm knihy, přemýšlejí o tom – a VÝSLEDKEM toho je jejich nevíra. Tito lidé neodmítají křesťanství apriori – jejich odmítnutí křesťanství je důsledkem toho, co o něm vědí. Myslím, že tento fakt ŽE vůbec takoví lidé existují – já jsem jeden z nich – je hoden zamyšlení.

Výsledkem takového zamyšlení může být v ideálním případě odhodlání podívat se mému tvrzení na zoubek. Tenhle ateista tvrdí, že nezaujatě zvážil fakta, a výsledkem je jeho nevíra? Ten kdo poctivě uváží fakta přece nemůže nevěřit- tedy logicky musí být jeho argumenty chybné. A tu chybu nemůže být těžké odhalit.

Přesně toto chci: CHCI abyste mé argumenty kritizovali, CHCI abyste v nich hledali a NAŠLI chyby a chci abyste zde o tom napsali. Opravdu velká škoda, že je ze strany věřících tak malá ochota do něčeho podobného se pustit.

***

Jaká je vlastně moje motivace k psaní tohoto webu? Proč se chci s věřícími “hádat”? Chci jim snad “vnucovat svoje názory”?! Chci snad někoho “obracet na nevíru”?
ROZHODNĚ NE.

1) zajímají mě lidé s jinými názory než mám já. Studovat názory a víry jiných lidí mě baví a je to pro mě přínosné.
2) jsem si plně vědom známého psychologického faktu, že člověk je mnohem lépe schopen vidět a odhalovat chyby v uvažování druhých, než ve svém vlastním uvažování. V tom mu brání celé spektrum kognitivních biasů. Proto, chce-li člověk znát pravdu, je VELMI důležité zajímat se o názory a důvody lidí s opačným přesvědčením, a poctivě je zvažovat. Proto dělám to co dělám.
3) obecně jsem člověk zvídavý, a baví mě přemýšlet. Vědět a chápat mi přináší uspokojení. I proto chci rozumět důvodům, proč lidé věří. Chci jim rozumět a chci je pochopit. To ale nejde bez komunikace a naslouchání. Velmi mě mrzí, že se za jeden a půl roku provozu mého webu našlo tak málo věřících lidí, kteří byli ochotni se se mnou o celé problematice víry a nevíry bavit.
4) to přináší další zajímavou otázku: proč předchozí tři body neplatí recipročně i pro věřící? Proč oni sami nevyhledávají informované ateisty, aby se je snažili pochopit, stejně jako já vyhledávám věřící? Pokud křesťané věří, tak asi věří proto, že jim jejich víra dává smysl. Proč jim tedy není divné, že tolika lidem víra smysl nedává? Proč jich tak málo pátrá po tom, kde tito nevěřící dělají chybu?

***

Dobrá, co tedy vlastně tvrdím? Jaká klíčová témata nabízím k diskuzi?

1) Bible není slovo Boží. Bible je v průběhu stovek let upravovaným a redigovaným kompilátem nábožensko-mytologických textů mnoha různých autorů, obsahujícím JEJICH názory na svět, na společnost, na víru i na Boha. Není nejmenší důvod k přesvědčení, že ti lidé psali jak byli puzeni Duchem Svatým, jak říká 2 Petr 20-21. Dokládám to
– rozborem Biblické kosmologie,
předporozuměním Biblických autorů ohledně tvaru Země,
genocidním jednáním starých Izraelců, o kterém Bibličtí autoři (snad se shodneme že CHYBNĚ) věřili, že jim ho Bůh schvaluje,
příběhem o Abrahamu a Izákovi,
příběhem o Jiftáchovi
výborným článkem Romana Polacha o spolehlivosti Bible
– mýty prvních kapitol Genesis o stvoření světa a o potopě

– Dále, moje stručná analýza rozporů mezi Janovým evangeliem a synoptickými evangelii
– a nástin rozporů mezi příběhy Matouše a Lukáše o narození Ježíše,
– obé dokládá, že ani hypotéza o vlivu Ducha Svatého na autory Nového Zákona není udržitelná.

2) Tím, že Bible není slovo Boží, padá jedno z centrálních tvrzení křesťanské víry. Jeho podstatným důsledkem je, že bez zaštítění Boží autoritou ztrácí Bible jakoukoliv autorizaci k prokazování nevšedních tvrzení. Pokud se Bibličtí autoři mýlili v názoru na existenci Nebe, na tvar Země, na existenci nebeské klenby, na původ světa, na existenci Potopy, na Boží schvalování genocidního vyvražďování sousedů, na to zda Bůh schvaloval/nařizoval trest ukamenováním za práci v sobotu, atd. – jak by jim vůbec člověk s otevřenou myslí MOHL věřit v jejich kromobyčejné víře v Ježíšovo Božství (navíc podléhající zřetelnému vývoji v čase), a ohledně jejich názorů na význam Ježíšova ukřižování pro naši spásu, atd.?

3) Kromě toho, že mi není znám žádný rozumý důvod, proč tvrzení o Ježíšově mesiášství, Božství a o významu jeho ukřižování věřit (lidem determinovaným svou dobou, kteří se v tolika jiných věcech mýlili), je zde další klíčová potíž. Tou je, že centrální křesťanský příběh o Ježíšově ukřižování a zmrtvýchvstání a o významu toho celého vůbec nedává smysl.

4) Dále evidentně nejsou naplňovány Ježíšovy sliby o účincích modliteb: http://www.i-ateismus.cz/2011/03/modlitby-nefunguji/

5) Nanejvýš problematická je i samotná velmi obecná víra v to, že ve světě jaký pozorujeme, po nás Bůh vůbec něco chce, a za splnění či nesplnění svých přání nás buď odměňuje nebo trestá: http://www.i-ateismus.cz/2011/06/chce-po-nas-buh-neco/ a také zde http://www.i-ateismus.cz/2011/02/chce-buh-abychom-v-nej-verili/

6) Neméně zásadním problémem pro křesťanství, nezávislým na všem co bylo doposud řečeno, je, že podle všeho neexistuje lidská duše

7) Lze argumentovat i proti samotné idei osobního (tedy i křesťanského) Boha, a to například poukazem na ohromnou velikost Vesmíru a časových měřítek, a uvážením Koperníkova principu: http://www.i-ateismus.cz/2011/03/osobni-buh-a-velikost-vesmiru/

8 ) Je nutno přihlédnout i k překvapivým asymetriím, které jsou v přístupu křesťanů a nevěřících ke světu, k poznání, k pravdě, k pochybnostem, k diskuzi se svými oponenty, atd. Křesťané např. nejsou ochotni jasně deklarovat pro nás naprosto základní věc, totiž, že jim jde o pravdu (!!!), a že NECHTĚJÍ zastávat nepravdivé víry. Odmítají se zamyslet nad tím, jaké cesty jsou při hledání pravdy spolehlivější, a jaké méně spolehlivé, a jaké naopak zcela nespolehlivé. http://www.i-ateismus.cz/2012/07/asymetrie/

***

Nyní uvažme, co by mohlo být na druhé misce vah. Co svědčí VE PROSPĚCH křesťanské víry?

1) Snad nejčastěji používaným argumentem je argument Bohem mezer: nevíme, jak vznikl Vesmír, a nevíme přesně, jak vznikl život; naše náboženství říká, že náš Bůh je stvořitelem toho všeho, tedy to náš Bůh MOHL způsobit a proto je křesťanství pravdivé. Voilá. Odpověď viz zde a zde.

2) Bez Boha by nemohla existovat morálka. Morálka ale existuje, proto existuje i (křesťanský) Bůh. Morálka ovšem může zcela přirozeně existovat i bez Boha což plyne z toho, že člověk žije ve společnosti, a pro život ve společnosti je zásadní spolupráce a jistá míra altruismu. Navíc, současná morálka rozhodně nemá původ v Biblickém Zjevení.

3) nemohu nevzpomenout modernější verze slavných argumentů Prvotní příčinou Tomáše Aquinského

4) snad nejhloupější argument je strašení komunisty a Hitlerem, s čímž jsem se vypořádal zde

Já se za těchto okolností nemohu ubránit dojmu, že na druhé misce vah po troše čištění vůbec nic nezbylo, že je úplně prázdná – a já se tedy ptám, čím ji zaplnit? Čím to celkové vážení alespoň vyrovnat, ani nemluvě o nějakém převážení ve prospěch víry? Těším se na rady a doporučení pod článkem.

***

Pokud si člověk vše výše uvedené prostuduje a zamyslí se nad tím, pak jsou dvě možnosti:
1) buď ví, kde jsou v těch úvahách zásadní chyby – a takovému pak budu velmi vděčný, když na ně pod příslušnými články upozorní
2) pokud o žádných zásadních chybách v těch úvahách dotyčný neví, pak je pro mě klíčovou otázkou, JAK může takový člověk i přesto věřit. A zde bych všechny věřící, kteří se dostali až sem, poprosil, aby se s tím svým JAK svěřili. Pro mě je to naprosté mystérium.

I když, zas tak úplně ne… mám silné podezření, že to funguje podobně, jak jsem popsal ve svém článku “Mohl bych uvěřit?”. Což by ovšem bylo docela tristní.

Těším se na zajímavou diskuzi pod odkazovanými články, případně zde.

1,056 Responses to Přivítání a přehled

 1. AZAZEL says:

  JEŽÍŠ KRISTUS BYL VRAH MALÝCH DĚTÍ A JE JEN DOBŘE, ŽE SE HO ŘÍMANÉ ZBAVILI

 2. Neviditelná says:

  Můj pohled na věřícího

  To že u mě mají přednost morální hodnoty , konám dle svého svědomí, nás jako věřící neomezuje, Naopak mám dobrý pocit z udělané práce. Žiji normální život člověka, který je složen z těla a ducha. Tělo vidíš, ale mého ducha ne. Takže nikdy nevíš co vlastně jsem. Pokud se mnou jednáš, musíš spoléhat na mě tam uvnitř, můžu být podvodník, ale ty to podle mého těla nepoznáš, taky můžu být vrah, ale nikdy Ti mé tělo nenapoví.

  Protože Bůh je taky Duch, jen není zabalen do krabice těla, tak s ním můžu komunikovat ve stejné úrovní. Bůh nám tam do vnitřku dál něco podobného jak ” čip ” (píšu obrazně pro lepší pochopení ) a ten reaguje na naše chování. Pokud děláš něco co je špatné tohle ” něco ” zareaguje, má vliv na Tvé tělo, objeví se určitá vibrace. Je to Tvá kontrolní věř. Pokud jsi ještě nepochopil, zamyslí se na jaké bázi funguje detektor lži. Kdyby člověk věděl jaké vibrace vydává tělo u člověka když podvádí, vraždí, krade………mohli by jsme rychle zjistit s kým máme do činění. Pokud by jsme znali tenhle program, možná by nám to ušetřilo hodně zklamání ( ještě před svatbou by jsme si proklepli člověka a zjistili , že je vztekloun, agresivní a že si mě bere jen pro peníze 🙂 )

  Co tím chtěl básník říct ? Jako křesťanka si vychutnávám život v klidu, bez žaludečních vředu 🙂 s pocitem že lidé se mnou nemají problém ( až na ateisty, kteří o nás mají přílišnou péči , děkuji ) To co by narušilo mé zdraví a můj klid tomu se vyhýbám, chráním své děti třeba od filmu s vraždami (kdyby jste dali kbelík pod televizí, tak by po skončení filmu byl plný krve) filmy s nevěrou, podváděním… proto to nesympatizování k televizi.

  Spím dobře, nikdy nikomu nic nedlužím, neukradla jsem, dodržují rychlost, takže neplatím pokuty 🙂 Děti jsem porodila tolik, kolik mi život dál, nežiji s pocítém do smrti, že jsem třeba zavraždila ( interrupce ) budoucího vědce, který mohl pro lidstvo objevit lék na rakovinu.
  Cestují, poznávám život lidí v různých státech, můžu si tam udělat náhled na názor na křesťany. a toleranci k ním.

  Mohla bych pokračovat, ale jsem si jistá, že kdybych dala na váhu můj život, jako křesťanka a těžítko nekřesťana…..nakonec výsledek můžete zaznamenat sami.

 3. neviditelný says:

  Podle mě si porodila budoucího Hitlera katolíka 🙁

 4. neviditelný says:

  Ježíši to je tak krásné 🙁 🙁 🙁 , ale kdybys zažila skutečnej život, a všechno ti tak sluníčkově nepadalo samo od sebe do klína, tak bys možná takhle sluníčkově new-age křesťansko-něcisticky nepsala. Chce to vyvarovat se trochu iluzi optimismu a podívat se do Sýrie na jeden den. Nebo na tsunami a jejich oběti, to potom uvidíš, jak bůh je sluníčkově nádherný a milosrdný, když může pomáhat a nepomáhá, nebrání přírodním katastrofám ani nepomáhá lidem v lágrech 🙁

 5. S.V.H. says:

  Neviditelná says:

  Mohla bych pokračovat, ale jsem si jistá, že kdybych dala na váhu můj život, jako křesťanka a těžítko nekřesťana…..nakonec výsledek můžete zaznamenat sami.

  S.V.H.:
  Pominu-li děti, které ještě nemám, a dluh (mám hypotéku), tak jsme na tom v podstatě stejně. A stejně na tom bude i 80 – 90 % (odhad střelený od boku) obyvatel této planety bez ohledu na vyznání. Zbylých 10 – 20 %, kteří kradou, podvádí apod., tak činí opět bez ohledu na své vyznání. Takže na těch vahách křesťan/nekřesťan mi to vychází v průměru na plichtu.

  Neviditelná says:
  … nežiji s pocítém do smrti, že jsem třeba zavraždila ( interrupce ) budoucího vědce, který mohl pro lidstvo objevit lék na rakovinu.

  S.V.H.:
  Předpokládáte-li, že interrupcí vraždíte budoucího vědce, je třeba předpokládat, že budoucího vědce vraždí i žena, která se usilovně brání znásilnění. U soudu by se to pro násilníka mohlo použít jako polehčující okolnost – také nechtěl zavraždit budoucího vědce ve vajíčku své oběti a ve svých spermiích.

 6. Neviditelná says:

  Nespoléhej na Boha a raději tam jeď s prvním letadlem 🙂

  Znáš ten příběh o tonoucím křesťanovi. Jak volal k Bohu ať ho zachrání. Jela kolem loď a chtěla ho zachránit, jenže on poděkoval a že jeho Bůh zachrání, nepřijal pomoc od další lodě, která kolem proplouvala a tak ubožák se nám utopil. Když se dostal do nebe, tak se ptá ” proč jsi mě Bože nezachránil ” On na to ” vždyť jsem Ti poslal až dvě lodě 🙂

  Takže Ti přeji šťastnou cestu a pak dej hlášeni co jsi pro ně udělal.

  Jinak zde píšu za sebe, taky Ti zde nekomentují Musolliniho, Stalina, Gotwwalda a spolek.

  A teď dotaz, to ti vadí že se mám dobře. Každý se máme tak na kolik jsme spokojení.
  My křesťané si nestěžujeme, ale o nás prohlašují ateisté jak jsme ubozí. Kdežto ateisté si stěžují na všechno, ale při tom nám věřícím tvrdí jak jsou na tom dobře.

  Napada mě, když jsi neviditelný, nejsi se mnou v rodině ? 🙂

 7. Neviditelná says:

  S.V.H.:
  Předpokládáte-li, že interrupcí vraždíte budoucího vědce, je třeba předpokládat, že budoucího vědce vraždí i žena, která se usilovně brání znásilnění. U soudu by se to pro násilníka mohlo použít jako polehčující okolnost – také nechtěl zavraždit budoucího vědce ve vajíčku své oběti a ve svých spermiíc

  Tohle je úplně o něčem jiném, je to jak by řekla má slovenská kamarádka ” od veci ” 🙂

 8. S.V.H. says:

  Neviditelná says:
  Tohle je úplně o něčem jiném, je to jak by řekla má slovenská kamarádka ” od veci ” 🙂

  S.V.H.:
  Interrupce je také úplně o něčem jiném než vražda. 😉 Ale to s tím násilníkem byla jen poznámka na okraj – hlavně jsem se vyjadřoval k těm vahám křesťan/nekřesťan.

 9. Neviditelná says:

  A ještě jeden 🙂

  Vychloubá se muž mezi chlapy v hospodě. Moje manželka se chová ke mně jak k Bohu.
  Ano a jak se to projevuje ? Hovoří se mnou jen když něco potřebuje.

  A katolička kamaráde nejsem 🙂

 10. Neviditelná says:

  Interrupce je také úplně o něčem jiném než vražda.

  S tím nesouhlasím. Podle údajů Světové zdravotnické organizace každý rok otěhotní přibližně 210 milionů žen, z toho je asi 80 milionů těhotenství neplánovaných, 44 milionů těhotenství ročně je proto ukončeno předčasně, umělým potratem.

  Jinak, jsi asi muž, ale ženy by povídaly, jak po zbytek života s tímto činem bojují. Co se s nimi v nitru děje, tohle nikdy nesmažou z podvědomí. A pak bych Ti vyprávěla o lékařích, kteří to dělali, jaký k tomu mají vztah a jak tohle nechtějí dělat. To není léčit člověka, vracet mu život to je o něčem jiném.

 11. neviditelný says:

  Kde posílá bůh lodě těm malejm Syřanům co na ně použili chemické zbraně ?

  Ty si fakt sluníčková…

 12. neviditelný says:

  žádné argumenty že? nebo řekneš, že si to děláme sami? A co potom záplavy a jiné katastrofy? Ale to není všechno, i kdybychom si to dělali sami, tak pomoc nepřichází, jedině od člověka a bez boha…

 13. Neviditelná says:

  Děkuji 🙂 🙂 🙂 ano jsem sluníčková, ale Ty na tom budeš muset být psychický špatně, protože svět vidíš negativně. Tohle jsou první příznaky.

 14. Neviditelná says:

  To Tě všechny Ty katastrofy postihly ?
  Hochu nevím kolik je Ti let, ale takhle život nezvládneš.

 15. Neviditelná says:

  Ale teď k věci 🙂

  Jako přídavek a prezent od Boha jsme dostali ještě rozum ( ne mozek ) No a ten rozum Ti říká , že když prší, tak si vezmi deštník,když máš řizeň, tak se napij.

  Pokud se vynalezne atom, tak ho máš použit ve prospěch člověka, ale ne ho zneužit.
  Pokud sestrojíš zbraň, měl bys vědět, že jí máš používat jen pro lov.
  Pokud má řeka své koryto, nepřesouvej ho , jednou si ho znovu najde.
  A tak bych mohla pokračovat do nekonečná.

 16. neviditelný says:

  Tim ty jako odůvodňuješ, že bůh nepomůže dětem v Sýrii co se k němu modlí, zatímco tobě poslal manžílka, milence a pěkné děti a “rozum” (nikoli mozek) a spoustu sladkostí a sluníčko a travičku ? Ale jim to nedal…

 17. Neviditelná says:

  Pláčeš na nesprávným hrobě. Nechápeš algebru, jak by jsi mohl pochopit složitější zadání.

 18. S.V.H. says:

  Neviditelná says:
  S tím nesouhlasím. Podle údajů Světové zdravotnické organizace každý rok otěhotní přibližně 210 milionů žen, z toho je asi 80 milionů těhotenství neplánovaných, 44 milionů těhotenství ročně je proto ukončeno předčasně, umělým potratem.

  S.V.H.:
  Tak do toho: propagujme antikoncepci, propagujme sexuální výchovu a informování mládeže, propagujme různé formy sexu nevedoucí k početí. Ať je nechtěných těhotenství co nejméně.

  Neviditelná says:
  Jinak, jsi asi muž, ale ženy by povídaly, jak po zbytek života s tímto činem bojují. Co se s nimi v nitru děje, tohle nikdy nesmažou z podvědomí. A pak bych Ti vyprávěla o lékařích, kteří to dělali, jaký k tomu mají vztah a jak tohle nechtějí dělat. To není léčit člověka, vracet mu život to je o něčem jiném.

  S.V.H.:
  To už aspoň trochu vypadá jako argument – ženy to psychicky špatně snášejí, lékaři to nechtějí dělat. Sice tomu moc nevěřím, ale určitě by to šlo prokázat či vyvrátit nějakým výzkumem. Ale argument typu “interrupce = vražda budoucího vědce” je argument prachmizerný a na to jsem se pokusil poukázat.

 19. Neviditelná says:

  Ale i tuhle možnost nemůžeš vyloučit. Tohle byla jen malá vsuvka v mém příspěvku. Neplánovala jsem o tom citlivém problému diskutovat.

 20. S.V.H. says:

  Neviditelná says:
  Ale i tuhle možnost nemůžeš vyloučit. Tohle byla jen malá vsuvka v mém příspěvku. Neplánovala jsem o tom citlivém problému diskutovat.

  S.V.H.:
  Obdobně nemohu vyloučit, že významný vědec bude i z toho znásilnění. Přesto z nás asi nikoho nenapadne zakazovat dané ženě se znásilnění bránit.
  Ale i ode mě to k těm interrupcím byla jen poznámka na okraj – hlavně jsem reagoval na váhy křesťan/nekřesťan.