Monthly Archives: January 2011

Existoval Ježíš?

Někomu taková otázka může připadat naprosto zcestná. Platí, že 1+1=2? Existoval Stalin? Existoval Napoleon? Karel IV? Jak se může někdo ptát na něco tak samozřejmého? Vždyť o Ježíšovi existuje snad nejvíc knih, spisů a dokumentů vůbec! Žádnou jinou postavou v dějinách se nezabývalo tolik lidí, jako Ježíšem, miliardy lidí po celé Zemi ho uctívají, všude vidíme jeho zpodobnění, jak visí na kříži, jeho sochy, … Jak se může za těchto okolností někdo vážně ptát, zda vůbec existoval?

No – může. Někdy prostě věci nemusejí nutně být takové, jak se zdají. Continue reading

Problémy s Novým Zákonem

Někteří křesťané říkají, že Starý Zákon byl nahrazen Novým Zákonem, a proto není třeba zabývat se vysvětlováním problémů ve Starém Zákoně. To je ale stanovisko umožněné pouze čirou neznalostí toho, co Nový Zákon, i sám Ježíš, říká. Nový Zákon výslovně potvrzuje platnost Starého Zákona “do posledního písmenka, a do poslední čárky” (Matouš 5:18). A to je první problém.
Continue reading

Jiftách a jeho dcera
Příběh o Jiftáchovi je další z působivých Biblických dramat. Stal se námětem mnohých uměleckých děl, obrazů, Lion Feuchtwanger napsal stejnojmenný román (Jiftách a jeho dcera). Jeho hlavní zápletka spočívá v tragédii čestné přísahy, která pak v důsledku nešťastné a tragické náhody (sic!) vyústila v zápalnou oběť vlastní dcery.
Continue reading

Abraham a Izák

Příběh o Abrahamovi a jeho synu Izákovi, popsaný v Genesis 22 je jedním z velmi silných Biblických příběhů. Křesťané ho často citují, a Abrahama dávají za vzor pro jeho příkladnou poslušnost Bohu bez ohledu na následky. Podle křesťanů je příběh o Abrahamovi a Izákovi zdrojem cenného morálního ponaučení, které by mohlo např. podle české Wikipedie volně znít, že spolehnout na Boha se vyplácí, i když člověk hned nevidí smysl. Při bližším pohledu však všechno vypadá trochu jinak.
Continue reading

Bible: kniha plná genocid a krutostí


Teolog Raymond Schwager nalezl v Bibli 600 pasáží kde jsou explicitně líčeny krutosti, 1000 veršů kde Bůh sám koná kruté “tresty”, 100 pasáží kde Bůh explicitně přikazuje Izraelcům zabíjet lidi, a několik příběhů kde Bůh zabíjí iracionálně a bez jakéhokoliv zjevného důvodu. Raymond Schwanger říká, že krutost je jednoduše nejčastěji popisovaná aktivita ve Starém Zákoně. Mnohé z těchto aktivit lze s klidným svědomím označit za genocidní. (http://www.religioustolerance.org/god_cana.htm)
Continue reading