Category Archives: Pojmy

Vymezení pojmů ateismus a agnosticismus pro účely tohoto webu

Je agnosticismus střední cesta mezi vírou a ateismem?

Agnosticismus je přesvědčení, že nevíme a ani nemůžeme vědět, zda Bůh existuje nebo ne.

Někdy se rozlišuje i tzv. slabý a silný agnosticismus. Slabý agnosticismus je přesvědčení, že sice dnes nikdo nemůže vědět zda bůh existuje nebo ne, ale v budoucnu se nějaké důkazy objevit mohou, a pak jistotu získat můžeme. Silní agnostikové naproti tomu říkají, že o Bohu nikdy nebudeme vědět zda existuje nebo ne, a z tohoto důvodu je i poměrně pošetilé se o takové poznání snažit.
Continue reading

Co je to ateismus


Slovo ateismus pochází z řeckého „atheos“, tedy a-theos, což znamená „bez boha“. Přirozená definice ateismu tedy říká, že ateismus je nevíra v Boha. Každý kdo v sobě nemá víru v žádného Boha je tedy ateistou.

Ateismus není ani víra, ani světonázor, ani ideologie, jak by mohla napovídat koncovka -ismus. Ateismus sám o sobě neimplikuje žádný názor na vznik Vesmíru, na vznik života, na morálku, atd.
Continue reading