Monthly Archives: May 2011Náboženství jako memplex

Náboženství je bezpochyby velice významný a pozoruhodný společenský i psychologický fenomén, a přemýšlivému člověku nemůže stačit pouhé konstatování, že náboženská víra z racionálního hlediska neobstojí. Jsou-li totiž předmětem víry religiozních lidí zjevné nesmysly, pak se přemýšlivému jedinci přímo nabízí otázky … Pokračovat ve čtení

Posted in Postřehy k náboženství | 870 Comments

Umírněný křesťan u Posledního Soudu

Ateisté dlouhodobě volají po tom, aby věřící přišli s konzistentní interpretací křesťanství. Taková interpretace by musela být jednak vnitřně konzistentní, a dále nesmí být v rozporu s fakty z reálného světa. Ateismus JE příkladem takové pozice. Fundamentalističtí křesťané se snaží … Pokračovat ve čtení

Posted in Umírnění křesťané | 211 Comments

Dá se Bibli věřit?

Roman Polach mě požádal, zda bych nezveřejnil jeho článek na téma spolehlivosti Bible. To milerád činím, takže předávám slovo Romanovi.

Posted in O Bibli | 537 Comments

Vznik vesmíru – problém pro ateismus?

V diskuzi zazněl argument, který věřící používají poměrně často, a proto je vhodné vyjádřit se k němu obšírněji. Argument zní: 1) Ateismus neumí vysvětlit vznik Vesmíru a života na Zemi 2) Náboženství oba problémy vysvětlit umí, a to skrze Boha … Pokračovat ve čtení

Posted in Křesťanské argumenty | 613 Comments