O webu

Česká republika je všeobecně považována za extrémně ateistickou zemi. Toto tvrzení však není zcela přesné. My Češi jsme sice většinově nevěřící, avšak správnější by asi bylo říci, že jsme nábožensky chladní. Bůh pro většinu z nás prostě není téma. Škoda je, že v důsledku toho nespatřujeme valného smyslu ani v tom, abychom si sami ujasnili proč vlastně nevěříme. Podle názoru autorů tohoto webu je to chyba. Přemýšlivý člověk by měl mít jasno v tom, proč má takové či onaké názory.

Ačkoliv religiozní část naší populace je dosti aktivní, a nábožensky zaměřených webů je na českém internetu spousta (namátkou vira.cz, katolik.cz, katyd.cz, buh.cz, zpovednice.cz, kreacionismus.cz, memento.junweb.cz, atd.) tak ateistický web neexistuje k dnešnímu dni ani jeden. Situace je o to tristnější, že nevěřících lidí jsou v Česku víc než tři čtvrtiny, a aktivních věřících je v naší populaci pouhých cca 10%.

Tento web si klade za cíl pokusit se tuto situaci alespoň částečně napravit.

Chceme vytvořit nábožensky aktivní části populace ucelenou, konzistentní, jasně definovanou a hlavně vyargumentovanou alternativu. Chceme ukázat co je ateismus, kdo jsou ateisté, proč je ateismus jako názorová pozice legitimní a racionální, a chceme se zamyslet nad otázkami jako např. zda se ateisté mají za své názory stydět, zda je možná morálka bez křesťanství, atd.

Pokusíme se o nepředpojatý pohled na náboženství a na víru v boha, přičemž speciální pozornost bude věnována křesťanství, a to protože toto náboženství je u nás zdaleka nejrozšířenější.

209 thoughts on “O webu

 1. pozorovatelnik

  Cením si toho, že autor tohoto webu je známý, má tu fotku, jméno a příjmení. Nic neskrývá a vyložil karty na stůl. Hraje čistě. Bohužel na křesťanském webu krestanske-diskuse se administrátor skrývá, nechce ani prozradit, v co věří. To je dost podivné.

 2. Petr Kanovsky

  Zajímavé stránky, nicméne mám dvě připomínky.

  Především mi chybí více nějaké pozitivní vymezení principů i-ateismu, protože většina článků se týká oponentury křesťanství, ale jednak jsou ve světě rozšířena i mnohá nekřesťanská náboženství, a třeba v ČR jsou ve velké míře rozšířené i různé ezoterické či okultní praktiky apod. Pravda, nezkoumal jsem všechny odkazy, takže to tam někde může být, nicméně by bylo fajn vidět, co i-ateismus představuje, co konkrétního nabízí, jak aplikovat jeho principy v životě, včetně způsobu stanovení morálních zásad apod. Známe někdo z nás detaily z hinduismu či regionálně bližšího islámu? A diskutuje se i o nich na těchto stránkách? A pokud ne, proč? Takže může být zajímavé diskutovat spornost toho či onoho v křesťanství, ale to NENÍ ateismus, to je anti-křesťanství či na některých místech anti-katolictví. Byla by ale škoda postavit i-ateismus jen na tomto. Potřebujeme pozitivní vymezení, něco jako mini katechismus (mimochodem, Katechismus katolické církve by měl být uveden v základních pramenech – viz knihovnička, protože pokud chce někdo nalézt oficiální stanovisko katolické církve k určitým oblastem, tak jako první hledá zde, pokud tedy odpověď nenajde přímo v Bibli). Prostě ukázat přístupy, metody, nezávislé na kritice ostatních náboženství. Neříkám zcela bez kritiky, ale použitelné obecně, ne jen jako oponetura křesťanství, či dokonce jen konkrétního křesťanského směru, výkladu. A jaký je vlastně vztah i-ateismu k horoskopům, věštění, reiki, čakrám a jejich čištění apod.? Myslím, že je toho tolik, že i zde bude muset být vymezení nějaké obecnější, aby to bylo použitelné nejenom v konkrétnim případě (a nemyslím tím třeba kritiku některých televizních pořadů, protože při ní se snadno můžeme dostat někam dál od podstaty, když se třeba soustředíme na komerci kolem toho, místo na podstatu).

  Pokud se jedná o diskuse ke konkrétním tématům, tak uvedu příklad z diskuse, ze které jsem se na tyto stránky dostal, týkala se matematiky. Přestože určité matematické teorie samozřejmě platí a přestože se domnívám, že jim i rozumím (matematiku mám vystudovanou a vlastně se jí živím), tak se podařilo tamním diskutujícím “dokázat”, že si “na odborníka jen hraji” a do určité míry mají pravdu, prostě mé znalosti a schopnosti argumentovat nejsou tak dobré, abych všechny přesvědčil. Pokud bych diskutoval o teorii relativity, tak by to dopadlo ještě hůře, tedy sice znalosti mám, ale nedostatečné na to, abych při diskusi s fyzikem, odpíračem teorie relativity, obstál, to ovšem nedokazuje nic o tom, jestli teorie relativity je správná či ne, ale ani to, zda mám o ni znalosti dostačující či nedostačující k mým životním potřebám. A pokud budu chtít teorii relativity pochopit, a pak zpochybnit, tak nebudu kvůli tomu chodit na stránky idnes, ani si nezaložím vlastní blog, pod kterým budu diskutovat s náhodnými návštěvníky, ale koupím si odborné publikace a pokud to mé pochybnosti nevyvrátí, pak třeba vystuduji teoretickou fyziku na Masarykově univerzitě a třeba pak vytvořím doktorskou práci, kde zpochybním stávající přístupy a nabídnu alternativní. A přesně tak je to s křesťanskou filozofií a katolickou teologií. Tyto stránky jsou velmi zajímavé, ale byla by škoda zůstat jen u nich. Autor tomu věnoval tolik času, úsilí, že by bylo fajn jít více do hloubky a zkusit vytvořit nějaké vědecké články a ty pak zkusit publikovat, aby ty prošly standardní oponenturou, aby vycházely ze stávajících prací a jejich kritiky apod. Teologie je vědou, jaká každá jiná, takže doporučuji jít tímto směrem, bylo by to pro mě velmi zajímavé. Nezůstat jen u kritik povrchních přístupů, ale jít do hloubky – však třeba Biblistika či konkrétně Biblická archeologie apod. jsou velmi populární obory, ve kterých lze jistě i odborně dosáhnout zajímavých výsledků (samozřejmě pozitivních i negativních).

  Tolik má reakce, snad to je aspoň trošku srozumitelné, co jsem tu psal.

  Přeji krásné dny a mnoho úspěchů ve všem, Petr

  1. pozorovatelnik

   Petr Kanovský napsal:
   Známe někdo z nás detaily z hinduismu či regionálně bližšího islámu? A diskutuje se i o nich na těchto stránkách? A pokud ne, proč?
   ___________________________________________________
   Autor to už dříve vysvětloval, proč se věnoval hlavně křesťanské ideologii. Michal je z jižní Moravy a kolem něj jsou křesťané a něco mu nabízeli a on reaguje, jak reaguje. Já jsem ze Slezska a je to to samé. Religiozita vysoká. A vždycky to jsou jen křesťané, nebo sekty odvozené od Bible. Nikdy mi na dveře bytu nezvonili hinduisté nebo muslimové, ale vždycky to byli jehovisti s jejich Biblí nebo Strážnou věží. Na ulici nebo v parku nebo ve stanu se pořádaly evangelizace letniční církve. Kostely na vesnicích jsou katolické. Kaple, kříže kde se podíváš. V televizi pořady křesťanské. Tady na území ČR je vliv hinduismu nebo islámu minimální a osobně neznám ani jednoho zastánce nebo příslušníka čehokoli jiného než křesťanství. Proto se tedy ateisti věnovali tomu, s čím byli reálně konfrontováni, kdo na ně vyvíjel tlak – a to byli křesťané.

   Petr Kanovský napsal:
   v ČR jsou ve velké míře rozšířené i různé ezoterické či okultní praktiky
   _________________________________________________
   Ano, ale ti nemají svoje kostely v každé vesnici, nemají takový prostor v médiích. V 90. letech byl nějaký šílenec na Nově, co dělal přenos energie, ale to už by dneska asi nešlo. No a co se týká kartářek, horoskopů, atd. tak tomu věří je část populace. Většina ne. A ateista samozřejmě toto odmítá, protože nevěří na supernaturální působení a neviditelné bytosti a věci vědou odmítnuté a neprokázané.

Comments are closed.