Bible: kniha plná genocid a krutostí


Teolog Raymond Schwager nalezl v Bibli 600 pasáží kde jsou explicitně líčeny krutosti, 1000 veršů kde Bůh sám koná kruté “tresty”, 100 pasáží kde Bůh explicitně přikazuje Izraelcům zabíjet lidi, a několik příběhů kde Bůh zabíjí iracionálně a bez jakéhokoliv zjevného důvodu. Raymond Schwanger říká, že krutost je jednoduše nejčastěji popisovaná aktivita ve Starém Zákoně. Mnohé z těchto aktivit lze s klidným svědomím označit za genocidní. (http://www.religioustolerance.org/god_cana.htm)

Pojďme se na některé ze stovek těchto případů podívat.

Numeri 15:32-36
Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. … Hospodin pak řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí zemřít. Ať jej celá obec za táborem ukamenuje.“ Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, až zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Ano, sbírání větviček v sobotu je jistě velmi těžký zločin. Ten muž si nejenže zasloužil nadevší pochybnost zemřít, ale prostá smrt by pro něj byla příliš mírná. Za práci v sobotu je vhodné aby člověk před smrtí ještě hodnou chvíli trpěl – ukamenování je pro něj to pravé.

Naproti tomu, když Kain zabil svého bratra Ábela, Bůh mu jen udělal na čelo znamení hanby. Kain pak odešel do Země Nód i se svou ženou, založil tam město, a žil spokojeně dál.

Nyní přijde trochu silnější káva.

Deut 2:31-37
Hospodin mi řekl: „Pohleď, už to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovat a obsaď ji.“ … Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužů, žen i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst jsme si rozebrali dobytek a kořist. … Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal.

Zde se sluší připomenout verše z Nového Zákona “Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti (2 Tim 3:16) Čili ano, nikoho nenechali naživu, vybili muže, ženy i děti, takto to chtěl Bůh a navíc chtěl, abychom to věděli. Považuje tuto informaci pro nás za nanejvýš užitečnou.

Podobných drastických pasáží je v Bibli víc, viz. třeba

Deut 3:2-7
Hospodin mi řekl: „Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, sídlícím v Chešbonu.“ … Bili jsme je, až z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, kterou bychom jim nevzali – šedesát měst, celý kraj Argob, Ogovo království v Bášanu. … Navíc jsme dobyli veliké množství venkovských osad. Vyhladili jsme je jako proklaté, jako jsme to učinili chešbonskému králi Sichonovi, vyhladili jsme každé město – muže, ženy i děti. Všechen dobytek a kořist z těch měst jsme si pak rozebrali.

Člověk by řekl, že šlo o pusté vraždění až genocidu, spojené s rabováním – ale ne, přesně takto to podle křesťanů chtěl Dobrý a Spravedlivý Bůh Bible.

Velmi poučný je i příběh pomsty nad Midjánci.

Numeri 31
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci.“ … Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže. Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu – pět midiánských králů. Také Balaáma, syna Beorova, zabili mečem. Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytek, stáda a veškeré bohatství.

Nechat Midjánské ženy a děti naživu, to tedy bylo neprozřetelné a hloupé. S tím Mojžíš, Boží chráněnec, nemohl souhlasit.

Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval: „Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která už spala s mužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé.

Připomeňme zde, že Bible má být celá Slovem Božím (přinejmenším dvakrát explicitně potvrzeno i Ježíšem), a že tedy Bůh přímo “posvětil” a “odsouhlasil” i tyto verše. V této souvislosti nelze nepřipomenout Žalm 19

19:8 Hospodinův Zákon je dokonalý,
život do duše navrací.
Hospodinova svědectví jsou věrná,
i prosté činí moudrými.
19:9 Hospodinova pravidla jsou poctivá,
srdce naplňují radostí.
Hospodinovo přikázání je ryzí,
oči člověku rozzáří.

Co víc k tomu dodat? Vážně je závěr ateistů, že takováto kniha není, a nemůže být Božím slovem, tak nepochopitelná? Vážně je tak nepochopitelný jejich názor, že takový Bůh, kterého tato kniha popisuje, prostě neexistuje?

123 thoughts on “Bible: kniha plná genocid a krutostí

 1. Čestmír Berka

  Určité zákony tu byly dávno před Desaterem. Nepsané i psané. To spíš Desatero kopíruje starší zákony.

 2. Čestmír Berka

  Není to pravda. V antice jsi mohl zabít otroka beztrestně. Kromě Izraele.

  😀 to už tady bylo- otroci. Bůh se neodvážil zakázat vlastnictví otroků 😀 – to by si Izraelští totiž řekli, že se pomátl dočista. Ale máš pravdu, byl na otroky hodný- spolu s dobytkem museli dostat v sobotu volno 😀 ( viz odpověď na webu vira.cz na otázku “proč Bůh nemá rád otroky” )

 3. Čestmír Berka

  Hele, Jirko, a není ta diskuse o Desateru vytrhávání z kontextu? To bys neměl- argumentovat jednotlivostmi z Bible 🙂

 4. jirka

  Ano cb to je pravda, treba chamurapiho zakonik a spoustu veci z nej prevzala bible-hlavne pentateuch. Jenze jak to tam patlali dali tomu svuj smysl, ale uzse to tu resilo.

 5. jirka

  cb Mas pravdu o tom desateru, je to uplne vytrzene, ale ja si dam za trest vecer kajici pas. Kdo nevi co to je-viz film Sifra mr. Leonarda.

 6. Čestmír Berka

  Takže Desatero jako argument můžem klidně vypustit! Nikdo nezná všechny psané a nepsané zákony, co měli lidé.
  Téma je ale: Bible- kniha plná genocid a krutostí. To, že v Bibli krutosti ( na příkaz Boha, Bohem tolerované, nebo Bohem přímo vykonané) jsou popsány je fakt. To, že Bible zároveň tvrdí, že TAKOVÝ Bůh lidi miluje je také fakt. Souhlasí s tím věřící, nebo to vidí jinak?

 7. jirka

  Sak mas pravdu predsedo, na otazky krutosti Bible bylo more otazek a odpovedi, asi nejake budou na vira.cz. Pokud to prijmes muzu to rict jak vim, tentokrat ne selskym rozumem, ale na zaklade dogmaticke teologie. Teda asi tak: jde o lidske poznani, to v jakem prostredi za jakych podminek ty knihy vznikaly. Kdyz ty knihy psal nekdo promitl do nich svuj nazor na Boha.tehle To ani jinak nejde. Jako kdyz bych ti psal jaka je moje tchyne…. Ja reknu: to je krava jak vino! A zenske od ni z prace: no to je super holka. Pak nejaky ten muj zapis najdou za 2000 let a reknou si, pockat, existuji dva zapisy, jeden, ze je tchyne krava a jeden, ze je skvela! Co je dobre?

 8. Čestmír Berka

  Svatou knihu, inspirovanou Bohem fakt vidíš takhle? Protestant ji zase přirovnává k Shakespearovým dramatům….vy dva se budete smažit v pekle!

 9. jirka

  Tak ne takhle doslova dopytle. Je to prirovnani. A mas recht, kdyby jenom v pekle, cist to nekdo tak jsem v exkomunikaci, klatbe a kdovi co jeste.

 10. Pingback: Televize nám lže – speciální adventní díl 2016 | Ateisté ČR

 11. pozorovatelnik

  protestant says:
  September 24, 2012 at 4:43 pm
  to Slávek:
  To že si nerozumíme jsem poznal na tvé větě: “Bible je prostě sbírka různých bájí a pověstí, které mají možná nějaké pravdivé jádro, ale to je naprosto ztraceno v moři nánosů.”
  Ty jsi totiž dosud nepochopil co je tím jádrem. Je to podobné, jako bys hledal sílu Shakespearových dramat hledal v jejich historické přesnosti. Cílem Bible je teologie, ne popis 🙂
  ___________________________________________________________

  To je ale strašné. Že by Bůh dovolil takové ledabylé, odfláknuté záznamy o Něm. Vždyť tady jde o důvěru, kredit Boha. Jde také o víru. A všemocný Bůh schválí takový šlendrián, který ho diskredituje? Že by si Bůh takto flegmaticky zahrával s důvěrou lidí, za které údajně položil život, se mi nechce věřit…

Comments are closed.