Problémy s Novým Zákonem

Někteří křesťané říkají, že Starý Zákon byl nahrazen Novým Zákonem, a proto není třeba zabývat se vysvětlováním problémů ve Starém Zákoně. To je ale stanovisko umožněné pouze čirou neznalostí toho, co Nový Zákon, i sám Ježíš, říká. Nový Zákon výslovně potvrzuje platnost Starého Zákona “do posledního písmenka, a do poslední čárky” (Matouš 5:18). A to je první problém.

Bůh, jak je popisován v Novém Zákoně, je ale velmi odlišný od Boha ve Starém Zákoně. Už to není nemilosrdný, krutý a tvrdý Jehova, neštítící se vyvražďovat a nechat vyvražďovat celé národy, doslova včetně žen a dětí, ale ukazuje skrze Ježíše svoji vlídnější, láskyplnou tvář. To je ale druhý problém: u skutečného Boha si lze asi těžko představit tak zásadní změnu chování a postojů. Naproti tomu, je-li Bible dílem lidí, a sepsání knih Starého a Nového Zákona od sebe dělí víc než 500 let a zcela změněné kulturní a civilizační prostředí (vliv Řecka, přímá nadvláda Říma), pak je změna představ tehdejších lidí o Bohu naprosto pochopitelná, dokonce očekávatelná.

Mnohem zásadnějším důvodem, proč nevěřit v pravdivost křesťanské centrální doktríny, vyjádřené v Novém Zákoně (a teď vůbec nemluvíme o detailech!), je její zjevná nesmyslnost až absurdnost.

Pokud by chtěl všemohoucí a milující Bůh lidem odpustit jejich hříchy, pak by to bezpochyby mohl udělat jen tak. Mohl. Je to přece Bůh. Myšlenka, že aby mohl Bůh lidem odpustit, musí nejdřív “obětovat” někoho “hodně důležitého” (svého jediného Syna, Ježíše) nedává při nezaujatém pohledu naprosto žádný smysl. Jaký smysl, a jaký morální význam má myšlenka, že umučením jedné osoby bude moci být odpuštěno někomu úplně jinému (všem lidem)?! Bez toho “by to nešlo”? Nebo by odpuštění “jen tak” bylo méně hodnotné? Méně vznosné?

Celá věc se stává ještě absurdnější, uvědomíme-li si, že vlastně o žádnou oběť nešlo. Ježíš přece vůbec nezemřel (Ježíš byl přece podle křesťanů Bůh, a Bůh jistě nemůže zemřít, a to ani na tři dny), a i ve své “lidské podobě” byl vzkříšen. Navíc, do této “lidské podoby” se vtělil vlastně jen proto, aby mohl být umučen, zemřít, být vzkříšen, a lidem aby v důsledku toho mohlo být odpuštěno…

Zajímavý je i schizofrenní postoj křesťanů k těm, kteří za Ježíšovou smrtí stojí. Na jedné straně se dojímají nad hanebností Jidášova jednání, i Židů kteří si Ježíšůvu smrt (prý) vymohli – ale copak to celé podle nich samotných nebylo “od začátku naplánováno”?! Neměli bychom naopak Jidášovi děkovat, protože bez jeho zrady by nebylo Ježíšovy smrti, vzkříšení, ani spasení? Ať křesťané řeknou: bylo by tedy lepší, kdyby Jidáš nezradil, a Ježíš nezemřel, a ke spasení by tedy nedošlo? Nebo by k němu došlo i tak? Ale k čemu pak samotná existence Ježíše na Zemi, když by to šlo i bez ní? A chtěl Bůh Ježíšovu smrt, nebo nechtěl? Nechtěl – pak proč jí nezabránil, chtěl – pak konal Jidáš jen Boží vůli, a k čemu jeho odsudky? A pokud Bůh Ježíšovu smrt nechtěl, jaký byl tedy jeho plán? Chtěl nechat chodit Ježíše po Zemi na věky? To tedy Jidáš Bohu udělal dosti zásadní čáru přes rozpočet… Evidentně, čím víc do hloubky člověk jde, tím k absurdnějším závěrům dochází.

Zdalipak má někdo z křesťanů nějaký konzistentní a smysluplný výklad tohoto jejich centrálního, ústředního příběhu?

Připomínám, že ateisté takové vysvětlení mají. Je v principu stále stejné – totiž že Bible, tedy ani Nový Zákon nemají se skutečným Bohem nic společného – ale specielně ve vztahu k Novému Zákonu jej podrobně rozvedeme v některém z příštích příspěvků. Jeho vysvětlovací schopnost je totiž nesrovnatelně vyšší, než cokoliv s čím jsou schopni přijít, nebo s čím kdy přišli křesťané.

16 thoughts on “Problémy s Novým Zákonem

 1. protestant

  v článku je mnoho chyb:
  ….500 let me zi SZ a NZ….

  …Ježíš přece vůbec nezemřel (Ježíš byl přece podle křesťanů Bůh, a Bůh jistě nemůže zemřít, a to ani na tři dny), a i ve své “lidské podobě” byl vzkříšen. ….

  ..celá problematika kolem Jidáše….

 2. Arkande

  Ta problematika je skutečně velmi zjednodušena.A také to že v Novém zákonu je napsáno že Starý Zákon je pravý do posledního písmenka,je hrubá nepřesnost.Protože pak by křesťané museli mít obřízku,dodržovat šábes,nemíchat mléko s masem…zkrátka byli by židy.Ježíš ,mimo jiné,zemřel na kříži čímž vykoupil lidstvo ze všech kleteb kterými jim hrozil Bůh ve Starém Zákonu.A používat zrovna Matoušovo evangelium…človíčku jestli chcete být ateistou tak se nemusíte bát “celé” pravdy.Také se zde můžeme bavit o Tomášovu evangeliu a o tom jak malý Ježíš měnil své přátelé v bláto,vrabce,kozly apd.Což by bylo veselé:-) ale nezapomínejte že Matoušovo evangelium se zaměřuje především na to aby z Ježíše udělalo mesiáše a proto je ze všech evangelií nejtěsněji spjato s židovskou vírou a jejími tradicemi.

 3. Michal Post author

  Tak to že Starý Zákon platí, a to včetně knih Mojžíšových a včetně Genesis, přece vůbec neplyne jen z Matouše, psal jsem o tom zde

  http://www.i-ateismus.cz/2011/01/jak-o-sobe-mluvi-pismo/

  Svědčí o tom verše z Jana, Petra, Timotea i dalších míst NZ, a navíc je nutno přihlédnout k tomu, jak SZ vnímal sám Ježíš. Cituje z něj (Ježíš!) velmi často, a je naprosto zřejmé že ho bere velmi vážně.

  Moc se těším na případnou diskuzi, pokud to budete chtít zpochybňovat.

 4. protestant

  Matouš 5:21 Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům(n): ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘ (n) ř: dávným (stejně Mt 5:33) ([ Ex 20:13])
  22 Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra(o), bude vydán soudu; kdo snižuje(p) svého bratra, bude vydán radě(q); a kdo svého bratra zatracuje(r), propadne ohnivému peklu. (o) var: + bez příčiny (p) ř: kdo řekne ‚raka‘ (tj. obviňuje z prázdnoty před Bohem) (q) ř: synedriu (r) ř: kdo řekne ‚blázne‘ (tj. obviňuje z bezbožnosti) ([ 1J 3:15])

  Tohle jasně ukazuje, že SZ pro Ježíše Krista neplatí, že jeho požadavky jsou větší než požadavky SZ.

 5. Michal Post author

  Tak tohle vám někdy příště moc rád podepíšu, a už teď se na diskuzi o “ohnivém peklu” a o “větších požadavcích než v SZ” moc těším.

  Pro jistotu dodávám: jsou-li požadavky Ježíše silnější či “vyšší” než požadavky v SZ, pak to samozřejmě vůbec neznamená že by se platnost SZ rušila. Naopak. Platí co bylo doposud, a některá ustanovení se případně mohou zpřísnit. (a některá teoreticky zmírnit, jako např. ona událost z cizoložnou ženou (víc případů byste asi nenašel) – ovšem zjevně vždy jen to, co bylo explicitně zmíněno. PS. pasáž s cizoložnou ženou je stejně velmi pravděpodobná pozdější vsuvka, ale ono je to vlastně jedno).

 6. protestant

  Ale mne váš podpis nezajímá. Stejně jako váš názor má stejně pramalý vliv na to co je a není křesťanství, na to zda existuje či neexistuje Bůh, na to kdo je křesťan apod. Váš názor je menšinový – ateistů je celkově méně než například ortodoxních křesťanů a tedy jejich názor je minoritnější, v podstatě naprosto bezvýznamný.

 7. Michal Post author

  … a najednou o pravdě hlasujeme, že? 🙂 Mám pocit že ještě dnes ráno (včera večer?) jste psal opak. Koukám že srandy nebylo dnes ještě dost.

  A můj podpis (popis?) vás nezajímá? Tak koukám že už začínáme být úplně doma. Stanovisko protistrany vás nezajímá, stačí vám že VY VÍTE 🙂 Už se z Protestanta vyloupává klasický křesťan, se vším všudy.

  No, jsem rád že se věci vyjasňují 🙂

 8. protestant

  Nejde o hlasování, ale o správné posouzení důležitosti našich argumentů.
  Nevím o nějaké protistraně. Jde pouze o společné vzájemné seznámení se stanovisky. Více očekávat nelze.

  Kde jsem kdy použil výrazu JÁ VÍM? 🙂

 9. Arkande

  Samozřejmně že to zpochybňovat budu.Člověk si totiž nejlépe nabrousí intelekt diskuzí:-).Ovšem když si čtu příspěvky dalších lidí ,doufám že se naše diskuze nezvrhne do primitivního vulgarismu…Ježíš přetransforoval myšlenku starého zákona do Nového,který nemá s tím starým mnoho společného.Mají sice podobný základ ale je to podobné jako s Islámem.Obě tyto náboženství a jejich proroci vycházejí ze Starého zákona ale mění ho.Starozákoní Bůh nebyl zrovna velký fanda do odpouštění hříchů,narozdíl od Ježíše.Tam kde Ježíš hlásá nenásilí,hlásá starozákonní Bůh násilí.Ježíš navíc ani nechtěl po svých následovnících aby dodržovali starozákoní “židovské” tradice.Např.neplatili desátky.Nebo se vám zdá skutečně židovská a křesťanská víra stejná?Dále můžeme spekulovat proč že to vlastně Ježíš cituje ze starého zákona když je on sám židem a navíc obklopen dalšími židy:-)Já jsem přesvědčen že Ježíš skutečně nepovažoval starý zákon za zcela hlavní,pouze si z něj vybral určité pasáže.Jinak by křesťané museli skutečně dodržovat všechny starozákonní přikázání,která jsem již popsal výše.Dalším faktem je že Evangelia se rozcházejí v tolika oblastech…za všechny jmenujme Janovo,Matoušovo a Lukášovo vysvětlování kde že se to vlastně Ježíš narodil.Jan zcela jasně píše že Kristovi následníci byli zcela překvapeni že se nenarodil v Betlémě.Zatímco Matouš a Lukáš se snaží potvrdit Ježíšovo mesiášství a přehazují si s ním(lépe řečeno s Josefem a Marii) z Betléma,Egypta a Nazaretu.Dále se snaží potvrdit Josefův původ od Davida,protože Mesiáš musí být potomkem krále Davida(Micheáš a těď se moc omlouvám ale tuším že by to mohlo být 5,2)takže Davidův rodokmen od Matouše uvádí 21 generací zatímco Lukáš uváí 41 generací(Jen tak mimochodem tyto rodokmeny jsou zcela odlišné a dalo by se říci že se v nich nestrefili ani v jedinném jménu)…Navíc tvrzení o platnosti starého zákona je velmi problematické protože Nový zákon je spíše fylozofii zatímco starý zákon je vnímán jako pravdivá historie.Což je nemožné protože jsou v něm věci jako potopa světa apd.Dopad tvrzení že starý zákon není zrušen,vylepšen,změněn Novým…dává především fundamentalistům neuvěřitelnou palebnou sílu.Četl jste o konfliktu mezi Darwinisty a Kreacionisty?Víte že na školách v USA se kreacionismus vyučuje jako hlavní evoluční teorie?Kvůli toho by bylo možná vhodnější snažit se oddělit Starý a Nový zákon.Jejich míchání nezodpovědnými laickými kazateli totiž mnohdy vedou k bezbožné ignoraci a násilí.Dalším přídavkem by bylo že Křesťané kteří platí desátky by tak plivali na Krista a jeho učení a obětování.
  Posledním příspěvkem bych rád upozornil na to že Starý zákon je čistě židovský a je převzat křesťany v nezměněné podobě,naproti tomu Korán(Islám uznává velké proroky jako byli Mojžíš,Abrahám,Josef,Ježíš a Mohhamed)-také opisoval,ale snaží se o jiný výklad.např.Evino kousnutí do Jablka poznání a s ním související vyhnání z ráje,není Muslimy vnímáno jako negativní čin,je to prostě poznání.Chcete li přerod z dětství pod ochranou otce do dospělosti kdy se o sebe musíčlověk starat sám.

 10. Arkande

  Omlouvám se za pravopisné chyby ale Bohužel nemám příliš času k psaní…také jsem nechtěl skončit Islámem ale čas je neuprosný…l

 11. Michal Post author

  Pravopisné chyby vůbec nevadí, hrubostí se z mé strany obávat nemusíte 🙂

  Podívejme se na fakta, svědčící o tom že SZ je stále platný:

  Nejdříve, jak si vysvětlujete, že Ježíš nikdy neřekl, že Starý Zákon ruší, a nahrazuje ho svým kázáním, pokud to takto chtěl? Pokud by to opravdu takto zamýšlel, pak by to asi byla dost zásadní informace! A už jen to, že takto zásadní informace nezazněla, podle mého názoru znamená, že nic podobného Ježíš neměl v úmyslu.

  Situace je ale ještě jasnější, protože Ježíš považoval za nutné explicitně platnost SZ potvrdit, a tak to také udělal tím co jste zmínil: “Nepomine ani čárka, ani písmenko…”.

  Zde by měla být situace už zcela jasná, ale téma bylo pro Ježíše zjevně velmi podstatné:
  Mk 12:26 A ohledně toho, že mrtví vstávají – copak jste nečetli v Knize Mojžíšově, jak k němu Bůh promluvil z keře: ‚Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův‘? 27 On přece není Bohem mrtvých, ale živých! Velice se mýlíte.

  Používá tedy úryvek ze SZ k tomu, aby svým učedníkům něco dokázal. Co myslíte, dělal by to, pokud by SZ chtěl zrušit?

  Jinde Ježíš vypráví podobenství:
  Lukáš 16:31 On mu ale řekl: ‚Když neposlouchají Mojžíše a Proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.‘
  Z toho přece plyne, že Ježíš považoval SZ za silnou autoritu! Proč by takto argumentoval, pokud by SZ chtěl rušit?

  Poslední citace Ježíše
  Jan 5:45 Nemyslete si, že já vás budu žalovat před Otcem. Ten, kdo na vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáte.
  Jan 5:46 Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně.
  Jan 5:47 Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?

  Ano, Ježíš řekl: “Pokud nevěříte Mojžíšovým spisům, jak chcete uvěřit mě?” Co k tomu dodat.

  Citovat autory epištol, které dané téma také dosti silně reflektovali, samozřejmě ve shodě s tím co zde hájím, už snad opravdu není třeba.

  Evidence, že SZ platí je tedy poměrně neprůstřelná. Pojďme se podívat na vaše argumenty, které podle Vás svědčí proti.

 12. Michal Post author

  Argumenty, které uvádíte proti možnosti uznat platnost SZ:

  1) Ježíš přinesl odpuštění, které za dob SZ aktuální nebylo
  2) Pokud by SZ platil, pak by křesťané museli dodržovat všechny SZ přikázání.
  3) SZ uvádí potopu jako historickou událost, věda ale tvrdí, že potopa nebyla. Já bych k tomu dodal, že o potopě jako o historické události mluví i Ježíš (třeba Matouš 24:36 a dále)
  4) pokud bychom SZ měli brát vážně, pak bychom museli brát vážně i kreacionismus
  5) v NZ jsou rozpory, např. ohledně Ježíšova narození, rodokmenů, atd.

  Já s vámi s výjimkou argumentu (1), který IMHO nic nedokazuje, plně souhlasím, a vidím pouze dvě možná vysvětlení:

  1) kreacionistické. Ano, SZ platí. Jeho morální imperativy je potřeba brát vážně, stejně jako pasáže o vzniku světa. Bible je Slovo Boží, zatímco věda je dílo lidí. Lidé jsou omylní, a je-li tedy Věda v rozporu s Biblí, bude asi chyba ve vědě. Jsou-li nějaké pasáže v Bibli zdánlivě sporné, asi jim špatně rozumíme. Kdo dal lidem vůbec právo stavět svůj rozum nad Boží Slovo?

  2) ateistické – celá Bible je konstrukt lidí, žijících v různých dobách, majících různé názory a pocházejících z různých prostředí. Tato jednoduchá teze vysvětluje vše, a to dokonale. Nevím o jediném problému, který by toto samo se nabízející vysvětlení nechalo nevyjasněný.

  Pro mě je situace jasná, a vím jedno: Chtít popřít platnost Starého Zákona znamená podminovat základy celého křesťanství. Proto se k tomu také církev neuchýlila. Chce-li někdo být křesťanem, pak si musí vybrat. Buď popře svůj rozum, aby sladil moje argumenty svědčící pro platnost SZ, a Vaše argumenty svědčící o opaku, a nebo popře svůj rozum, a stane se kreacionistou.

  Jediné co mi z toho vychází je, zamyslet se nad tím, zda pokud nás Bůh stvořil, a dal nám do vínku Rozum, zda také nechtěl, abychom ho používali. Vyžaduje-li křesťanství popření Rozumu, pak se ptejme, zda nabízí o Bohu tu nejsprávnější představu…

 13. Arkande

  Podminováváni cíkrve nechávám na církevních představitelích.Podařilo se jim to již mnohokrát.Vemte si např.Papeže jenž se prohlásil přímým zástupcem Boha na zemi.Ale zpět k bibli.Určitě si uvědomujete že starý zákon je o hledání hrdiny(mesiáše)jenž nepřichází a nový zákon je pak jen o něm.Tak ale podívejme se nap.Hebrejcům 8:13 Když Bůh mluví o nové smlouvě, říká tím, že první je zastaralá. Co je zastaralé a vetché, blíží se zániku.A Pavel mluví o Nové smlouvě stvrzené krví Krista.S Ježíšem když mluví o potopě jste mne dostal,to si z Bible skutečně nevybavuji(Mohl by jste být přesnější?),jste si jist že nešlo pouze o morální příklad?
  Ježíš nepřišel zákon zrušit. To je pravda. On měl jiný úkol. Ten se netýkal jen Židovského národa a jeho zákona. Ježíš se ale narodil jako Žid a tedy nejprve musel tento zákon naplnit(dodržet) to znamená splnit vše co bylo o něm ve Starém zákonu napsáno.(Protože vystupoval ,chcete-li byl Mesiáš) A teprve až bylo vše co stanovila proroctví zákona o Mesiáši splněno , mohl říci Hebrejcům 10:9 : ‘Zde jsem, abych konal tvou vůli.’ Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé.I tento jeho skutek je naplněním zákona(Proroctví). Již dlouho před tím Bůh starého zákona ustanovil, že uzavře s lidmi smlouvu novou(jejím zvěstovatelem měl být mesiáš). I zde byl Ježíš nástrojem k naplněni tohoto zákonného příkazu.Doba zániku Starého zákona se tedy velmi rychle blížila a nakonec zanikl smrtí Krista (Kristus jej svou smrtí ZRUŠIL) . Tím byla uzákoněna platnost nové smlouvy a nového zákona.
  Takže skutečně nepřišel zákon zrušit, kdyby jej zrušil nemohl by jej naplnit, ale jeho hlavním úkolem bylo zákon naplnit a uzavřít jako dokončený a teprve potom ho zrušit a nahradit zákonem novým…

  Uff.Musím říci že mne nikdo takhle dlouho nepotěšil inteligentní konverzací.

 14. Bo

  Arkande: Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé.I tento jeho skutek je naplněním zákona(Proroctví). Již dlouho před tím Bůh starého zákona ustanovil, že uzavře s lidmi smlouvu novou(jejím zvěstovatelem měl být mesiáš). I zde byl Ježíš nástrojem k naplněni tohoto zákonného příkazu.
  Přinesl jste Arkande zajímavý pohled, v mnohém se s ním ztotožňuji.
  Myslím, že místa SZ (např. Jr 31,31-34; Iz 53)a mnohá další se k tomu vztahují
  Konflikt způsobu života podle Zákona a “podle Ducha” je jedním z ústředních motivů NZ
  Ježíš je prohlašuje za neslučitelné ( nové víno do nových měchů, staré měchy roztrhá). Nikodémovi vysvětluje, v čem je rozdíl (Jan 3.) Mnoho informací můžeme vytěžit z Jan 14 a dále. promlouvá ke svým učedníkům před ukřižováním. Apoštol Pavel je také považuje za navzájem se vylučující: Gal 3 a 4 kap. a Ř 7 a 8 kap.
  to Michal: rád bych znal Váš pohled na citovaná místa z Bible
  Zdá se, že v tom “sabáka zaryta” , a že by nás tohle téma mohlo posunout dál ve vzájemném porozumění

Comments are closed.