Proč ateisté vnucují věřícím svoje názory? Ať si každý věří čemu chce!

Ateisté nikomu nic nevnucují.

Problém existence Boha je naprosto vážná otázka ohledně našeho světa, a různí ateisté tomuto problému přikládají různou důležitost.

Ateisté, kterým otázka existence či neexistence Boha připadá důležitá, vidí, že nezanedbatelná část populace, včetně mnohých nesporně inteligentních lidí, došla v této otázce k opačné odpovědi, než oni. Mnohé přemýšlivé jedince toto zneklidňuje, a chtějí zjistit, kde se stala chyba. Ateisté vycházejí z toho, že křesťanský Bůh buď existuje, a nebo neexistuje. Buď mají tedy pravdu oni, a nebo mají pravdu křesťané. Buď argumenty jedné a nebo druhé strany musejí být tedy chybné, a tuto chybu by mělo být možné odhalit.

Za těchto okolností je naprosto přirozené a legitimní, že ateisté často sami iniciují s věřícími diskuzi na téma jejich víry, a chtějí se dozvědět a pochopit, jak se věřící vyrovnávají s otázkami, které ateisté považují ve vztahu k víře za problematické.

Snahu o diskuzi nad problémem (existence či neexistence Boha) a snahu o vyjasnění si stanovisek nelze samozřejmě vydávat za agresi, ani za vnucování názorů, ani za nic podobného.

Věřícím nikdo nebrání v tom, aby si věřili čemu se jim zlíbí. Nemohou se ale divit, že jsou jejich stanoviska a postoje lidmi, kteří jejich víru nesdílejí, zkoumány a podrobovány kritickému rozboru. Věřící nemohou ateistům bránit, aby říkali nahlas svoje názory. Nemohou jim bránit v tom, aby veřejně prezentovali k jakému závěru došli v otázce existence křesťanského Boha, a aby vysvětlovali proč k takovému závěru došli.

Všichni bychom se měli zamyslet, proč křesťané jeví jen naprosto minimální ochotu k diskuzi s ateisty, a omezují se na prázdné a (nebojíme se říct) hloupé až ubohé výmluvy a výpady typu “o tak nesmyslných argumentech se nemá smysl bavit”, “nemá smysl přesvědčovat už přesvědčené”, “z vašich argumentů vane duch komunismu”, atd. Nabízí se otázka, zda tomu tak není proto, že žádné relevantní odpovědi nemají

Pokud je mají, pak není nic snazšího než to zde snadno demonstrovat. Stačí v diskuzi pod článkem zveřejnit odkaz na křesťanské vysvětlení daného problému, popř. takové smysluplné vysvětlení na nějakém blogu sepsat, a pak na něj zde zveřejnit odkaz.

Bylo by fajn, pokud by to takoví křesťané, kteří se domnívají, že mají svoje náboženství v hlavě srovnané, a nebojí se jít se svou kůží na trh, brali jako výzvu.

My ateisté se budeme těšit.

183 thoughts on “Proč ateisté vnucují věřícím svoje názory? Ať si každý věří čemu chce!

  1. GVKB

    Existuje zde snaha o to, aby byl povrch populární a tím se zlepšil odbyt zboží nebo služby, či jedinec aby snadněji získával moc a peníze. Je snadné učinit u něčeho povrch populárním, ale takováto popularita nemívá dlouhého trvání, protože jakmile zákazník zjistí, že byl obchodníky nebo politiky podveden, tak popularita zmizí, proto dochází k veliké obměně u; zboží, služeb, celebrit, atd. protože netrvá dlouho a zákazníci jsou nespokojení s tím, že je někdo podvedl. Podívejme se na obyčejnou šicí jehlu, díky které máme levné a kvalitní oblečení, zde jde o geniální populární systém, který umožňuje snadno a levně vyrábět oblečení, obzvláště nám slouží moderní šicí jehly v elektrických šicích strojích, které odstranili namáhavou ruční práci. Tak jako jsou zde geniální populární technické vynálezy, tak jsou zde i klasické populární informace a programy, které používáme stejně mnoho, jako používáme šicí jehly. Lidová moudrost je geniální a tak je populární, naopak to co říká elita, to není geniální a tak to není ani populární, proč vlastně elita nemá snahu zde být populární a tak nepoužívá lidovou moudrost? Elita má mocenský a ekonomický monopol a tak místo popularity používá násilí a trestá vězením nebo ekonomicky ty, co jí otrocky neposlouchají, nespokojení naivní ubožáci chodí k volbám v naději, že si zde mohou zvolit populární politiky, co se budou řídit konečně lidovou moudrostí a nebudou používat žádné násilí k prosazování svých sobeckých zájmů. Je třeba elitě odebrat její výhody, díky kterým si ona žije v ráji a tak je jí jedno že ubožáci žijí v očistci, hodnoty vznikají jenom z aktivity a pokud je někdo v ráji tak není už aktivní, v tom je zásadní problém u naší politické a náboženské ideologie že umožňujeme elitě, aby žila v ekonomickém ráji, kde je jí pochopitelně jedno to že pracující ubožáci žijí v ekonomickém očistci. Bůh, se nemusí snažit být populární, vše je o tom, aby díky konkurenci zde nebyl nikde hmotný ani duševní ráj, ve kterém existují bohové, co se nesnaží být populární. Myslíme a konáme podle situace, když jsme v ráji tak se nesnažíme být populární a když jsme v očistci, snažíme se zde být populární, abychom se zde měli dobře. Trpaslíci co stojí v ekonomickém ráji na vrcholu mocenské a ekonomické pyramidy, mají často na hlavě zlatou ideologickou korunu, si o sobě myslí, že jsou svatí nedotknutelní velicí Bohové a mohou si dělat, co je napadne do té doby, než jim jiný ideologický sobecký trpaslík podrazí nohy a oni spadnou zase mezi ostatní ubohé bezvýznamné trpaslíky. Ekonomický ráj je pro nás drogou a mnozí lakomci jsou schopni pro zisk této tvrdé drogy i; lhát, krást, zabíjet, vydírat, znásilňovat, mučit, atd. Pokud se vrátím do minulosti naší kulturní civilizace tak zjistím to, že se za mnoho století nic nezměnilo, pořád je zde jenom ekonomická pyramida, kde na vrcholu je ideologický Bůh v ráji a dole je mnoho pracujících ubožáků v ekonomickém očistci, mění se často jenom na povrchu ideologie, ale princip centrální monopolní společnosti se nikdy nemění. Popularita mocných je uměle vytvořená pomocí televize a tisku, protože mocní lidé vlastní televizní společnosti a tiskové agentury, problémem je pro ně zatím internet, který je svobodný a tak poukazuje na to, že elita, to jsou jenom sobecké svině, co se perou o koryta. Adolf Hitler nám ukázal, jak myslí sobecké svině tím, že postavil koncentrační tábor Osvětim, kde zahynuli rodiče mého otce, protože byli Židé. Jakmile my Židé začneme vyrábět roboty s umělou inteligencí, tak konečně dojde k tomu, že se začnou lidé, co nejsou Židovského původu likvidovat v koncentračních táborech, kam je roboti naženou, protože už zde nebude pro tyto lidi práce nikde na světě ani místo k životu, kdo Židům v minulosti jámu kopal, ten zítra sám do ní spadne. S roboty máme velké zkušenosti, což dosvědčuje pověst o Golemovi, který byl kdysi námi stvořen v Praze. Ten kdo chce být spasen, musí se rychle dát k nám, kdo nejde s námi, jde proti nám, vše pomine, jenom víra v Hospodina našeho Stvořitele zde zůstane. Hospodin je populární protože je geniální a tak vše snadno a rychle stvořil za šest dní a sedmý den si odpočinul, Ježíš Kristus Hospodina pokorně neposlouchal a tak jej nechal za trest nahého ukřižovat mezi zloději. Proč v našem chrámu se na hlavě nosí pokrývka a v Křesťanském chrámu se na hlavě pokrývka hlavy nenosí? Na plný hrnec se dává poklička a na prázdný hrnec se poklička nedává, o tom to je, že Křesťané mají prázdné hlavy a tak očekávají naivně a marně že jim v Kostele kněží do hlav nalijí konečně životní moudrost, bohužel Křesťanští kněží jim tam místo moudrosti lijí samé hlouposti o tom, že je jejich ubohý Bůh na nebesích a že jej mají pokorně často prosit o chleba a odpuštění hříchů.

Comments are closed.