Bibli přece nelze brát doslova

Věřící často argumentují tím, že Bibli nelze brát doslova, že Bible není literatura faktu. Tuto repliku v praxi používají jako univerzální zdůvodnění, proč lze jakoukoliv Biblickou pasáž, která je jim nepohodlná, smést ze stolu.

Ve skutečnosti ovšem vůbec nejde o nějaká slovíčka, ve kterých se ateisté v Bibli rýpou. Jde o celé konzistentní a provázané myšlenky a komplexy myšlenek v Bibli. Uvažme třeba jen příběh o potopě. V Bibli se naprosto jasně tvrdí, že potopa byla celosvětová, a proto bylo zapotřebí stavět archu a shromažďovat v ní zvířata, protože jediní kdo katastrofu přežili byli ti, kdo byli na arše.

Křesťané často namítají, že tento příběh nelze brát doslova, že třeba potopa mohla být lokální, nikoliv celosvětová. Jenže proč by pak měl Noe stavět archu?! Vždyť by mu stačilo poodejít i s rodinou pár desítek, stovek a nebo třeba i tisíc kilometrů dál. Stále by to bylo mnohem jednodušší, než stavba gigantické Archy. A jaký smysl by v případě lokální potopy dávala záchrana zvířat?

Kdepak. V Bibli se o potopě mluví jednoznačně jako o celosvětové katastrofické události – jenže k ničemu podobnému prostě nikdy nedošlo. Jaký smysl tedy příběh o potopě má? Někteří říkají že to je jen obraz – ale obraz čeho? A jak můžeme vědět, že to je obraz zrovna toho, a ne něčeho jiného?!

Na potopu se odkazují jako na reálnou událost verše napříč celým Starým Zákonem, jako o reálné události o ní mluví i sám Ježíš. Pokud můžeme takovou událost prohlásit jen za obraz neznámo čeho, pak co v Bibli nelze obdobně zrelativizovat? Nebylo Ježíšovo zmrtvýchvstání také jen obrazem něčeho? Když mluvil o Bohu jako o Otci – nebylo to také jen obrazem čehosi? Je-li celý příběh  o potopě, se všemi vazbami napříč celou Biblí jen obrazem, pak co je v Bibli vůbec jisté? A hlavně jak to víme, že tu kterou pasáž je možno intepretovat právě takovým způsobem a ne úplně jinak?

Obecně: Bible má být podle křesťanů Božím slovem. Bůh měl skrze proroky lidem v Bibli sdělit to, co jim sdělit chtěl. Pokud to takto je, pak je naprosto logické že u každé myšlenky v Bibli měl Bůh dobrý důvod, proč ji vyjádřil zrovna tak jak ji skrze příslušného proroka vyjádřil, a ne jinak. A pokud se ukazuje, že rozsáhlé Biblické pasáže, jako třeba příběh o potopě, se zcela míjejí s realitou, pak to přece nutně znamená, že předpoklad že Bůh je původcem těchto myšlenek, je nesprávný.

31 thoughts on “Bibli přece nelze brát doslova

 1. protestant

  Ateistou jsem kdysi byl. A měl jsem podobné názory na věřící.
  Ale ono je to trochu jinak než si ateisté představují.
  Křesťanství neleží na představě že Bible je doslovné Boží slovo. Neleží ani na Bibli samé. Křesťanství se opírá o vzkříšeného Krista.

 2. G. P.

  ad Protestant: „Příběh o potopě je převzat z babylonského eposu o Gilgamešovi atd…“

  Výborně. Můžete nám říci, co ještě dalšího máme z Bible s klidem hodit do koše?

 3. protestant

  Proč hodit do koše. Příběh o Gilgamešovi je v Bibli převyprávěn a jsou mu dány jiné významy. Sejně tak nevyhodíme všechny evropské matematické knihy jen proto že jsou psány převzatými arabskými číslicemi.

 4. protestant

  Ale příběh o potopě, přesto, že jde o námět převzatý z Gilgameše, o Bohu vypráví.

 5. Arkande

  Já bych jen dodal takovou drobnost a to tu že nikdo s Bohem nikdy nemluvil.Nikdo ho nikdy neviděl,což tvrdí sám Kristus.A podle andělské hierarchie se používá na promluvy se smrtelníky speciální anděl…Methatron.(Který je považován za spolustvořitele světa,je zvláštní také tím že jeho jméno nekončí na obligátní EL)Protože Boží hlas a vědomí by zcela zničilo “ubohou” lidskou mysl.Což si můžete přečíst ve spise z 6. století.O nebeské hierarchii,kterou napsal Pseudo-Dionysios Areopagita.A nebo jednodušeji rovnou v Talmudu ,především pak v knize Enoch.

Comments are closed.