Je křesťanství pravdivé?


Otázka je pro nás ateisty zásadní: pokud by křesťanství bylo pravdivé, pak by existoval křesťanský Bůh a náš postoj by se ukázal být chybným. Je tedy potřeba důkladně se seznámit s tím, co křesťané tvrdí, a prozkoumat zda mají pravdu a zda vůbec mohou mít pravdu.

Křesťanství je mnohavrstevnatý komplex myšlenek a tvrzení, přičemž naprostá většina z nich plyne z Bible nebo z ní je odvoditelná. Křesťané věří, že Bible je Svatá kniha (“Holy Bible”), že je Slovem Božím. Všechno co křesťané vědí o Ježíšovi vědí jedině a pouze z Bible, z Nového Zákona. Každý jeden Ježíšův výrok, každá jeho myšlenka, o které křesťané mluví, pochází z Bible. Všechny křesťanské koncepty, jako ten o prvotním hříchu, o spasení, o Božím království, atd. jsou z Bible. Bible je základním (ne-li jediným) zdrojem pro práci teologů a apologetů, z Bible citují kněží v kostelech při mších, a o Biblické verše opírají své závěry i běžní křesťané.

V příštích dnech však ukážeme, že Bible nepochází a nemůže pocházet od Boha. Bible je dílo lidí, žijících ve své době, a myšlenky v Bibli obsažené jsou poplatné myšlenkám jejich autorů. Zejména Bible jako celek není pravdivá (což samozřejmě neznamená, že jednotlivé její části nemohou mít pravdivý a reálný základ – k tomu se také dostaneme).

Pokud se nám toto všechno podaří prokázat, pak jsme tím křesťanství zbavili jakýchkoliv pevných základů i jádra, a zbyde nám jen tenká slupka. I s tou však bude třeba se vypořádat, což učiníme v dalším.

Tím ukážeme legitimnost ateistického postoje v otázce křesťanství.

Dále viz.
Ten kdo napsal Bibli, byl přesvědčen, že Země je placatá
Biblický Bůh přímo nabádá k vraždění žen a dětí, masové vyhlazování a genocidy jsou pro něj běžným postupem, přesně jako pro lidi v té době.
Autor Bible je zastáncem typické starověké kosmologie, mimo jiné se domnívá, že nad placatou Zemí je pevná nebeská klenba.
Biblický Bůh také nemá námitek proti obětování lidí, zvlášť pokud jsou to mladé panny.
Přes to všechno o sobě Bible prohlašuje, že je autentickým slovem Božím, na němž nelze změnit ani čárku, což je v přímém rozporu s tvrzením mnohých křesťanů, že i obsáhlé pasáže v Bibli je nutno chápat jen jako obrazy.

This entry was posted in Problémy křesťanství. Bookmark the permalink.

19 Responses to Je křesťanství pravdivé?