Je Bible slovo Boží?

My ateisté sice nevěříme v existenci Boha, avšak jeho existenci neodmítáme apriori. V Boha nevěříme proto, a jen proto, protože pro něj nesvědčí žádné důkazy, ani indície. Co víc, existují silné argumenty proti existenci mnohých konkrétních Bohů, včetně Boha křesťanského. Jak již bylo ukázáno, jádrem a základním pilířem křesťanství je Bible, které je připisován Božský původ. Jenže, lze snadno a mnoha způsoby ukázat, že Bůh s Biblí nemá po stránce autorství nic společného.

Bible je od začátku až do konce dílo lidí, všechny myšlenky v ní obsažené jsou od lidí a nikoliv od Boha. Zrcadlí morálku lidí své doby, jejich názory na svět, jejich představy o Vesmíru, obsahuje dobové mýty, atd. Božského na této knize není vůbec nic.

První kapitola Genesis obsahuje velice podobnou (a chybnou) starověkou kosmologii, jako všechny známé okolní civilizace (Babyloňané, Egypťané, Sumerové, atd.). Pokud by byla Bible dílem Božím, popř. pokud by byla Bohem v nějakém smyslu inspirovaná, pak jsou v zásadě dvě možnosti: Buď by Bůh nechtěl nebo nepovažoval za nutné nebo za vhodné o způsobu stvoření světa lidi informovat – a pak by to tam nepsal, nebo nedal napsat. Nebo by se o tom zmínit chtěl – a pak by v Bibli tato informace byla zaznamenána tak, aby byla v souladu se skutečností.

K celosvětové potopě sice nikdy nedošlo (viz. např. http://www.talkorigins.org/faqs/faq-noahs-ark.html), přesto ale Bible tvrdí opak. Celá kapitola Bible je věnována podrobnému popisu jak k potopě došlo, jak proběhla, jak byly zatopeny nejvyšší vrcholky hor, jaké rozměry měla (nikdy neexistující) Noeho Archa, jaká zvířata měla být zachráněna a jaká nikoliv, které druhy v kolika počtech, atd. Pokud by Bible byla opravdu inspirována Bohem, co chtěl sdělit těmito informacemi? Co chtěl sdělit popisem detailů události, ke které nikdy nedošlo? Jedná-li se o “obraz” něčeho, pak se ptáme, čeho? Připomeňme, že o potopě mluví jako o historické události i sám Ježíš (Matouš 24:37-39, Luk 17:26, i jinde). Pokud je ovšem Bible dílem lidí, a příběh o potopě je mytologického původu, pak bychom očekávali něco velice obdobného, co v Bibli skutečně nacházíme.

Perličkou je, že přinejmenším někteří z autorů Bible byli zjevně přesvědčeni o tom, že Země je placatá – a to přesto že v době psaní příslušných Biblických knih už byla mezi učenci představa kulaté Země známa.

Starý Zákon je plný genocid, vraždění mužů, žen i dětí, nepřímé vybízení ke znásilňování (Nu 31:17,18), incestu a dalších z dnešního hlediska absolutně morálně nepřijatelných věcí. Naproti tomu v Bibli není žádné jasné stanovisko odsuzující otroctví, mučení, násilí na ženách, a spoustu dalších věcí které by si jistě odsouzení zasloužily mnohem víc, než např. ujištění o nutnosti ukamenování člověka, který sbírá dřevo v sobotu (Nu 15:32).

Všechna tato morální stanoviska, příchylnost ke genocidnímu jednání, představy o světě, atd. jsou přesně taková jaká měli tehdejší lidé, a naprosto opačná od těch, která bychom čekali od dobrého Boha.

V následujících dnech budou témata kterých jsme se dnes dotkli, dále rozvedena a precizněji vyargumentována.

This entry was posted in O Bibli. Bookmark the permalink.

6 Responses to Je Bible slovo Boží?