Je Bible slovo Boží?

My ateisté sice nevěříme v existenci Boha, avšak jeho existenci neodmítáme apriori. V Boha nevěříme proto, a jen proto, protože pro něj nesvědčí žádné důkazy, ani indície. Co víc, existují silné argumenty proti existenci mnohých konkrétních Bohů, včetně Boha křesťanského. Jak již bylo ukázáno, jádrem a základním pilířem křesťanství je Bible, které je připisován Božský původ. Jenže, lze snadno a mnoha způsoby ukázat, že Bůh s Biblí nemá po stránce autorství nic společného.

Bible je od začátku až do konce dílo lidí, všechny myšlenky v ní obsažené jsou od lidí a nikoliv od Boha. Zrcadlí morálku lidí své doby, jejich názory na svět, jejich představy o Vesmíru, obsahuje dobové mýty, atd. Božského na této knize není vůbec nic.

První kapitola Genesis obsahuje velice podobnou (a chybnou) starověkou kosmologii, jako všechny známé okolní civilizace (Babyloňané, Egypťané, Sumerové, atd.). Pokud by byla Bible dílem Božím, popř. pokud by byla Bohem v nějakém smyslu inspirovaná, pak jsou v zásadě dvě možnosti: Buď by Bůh nechtěl nebo nepovažoval za nutné nebo za vhodné o způsobu stvoření světa lidi informovat – a pak by to tam nepsal, nebo nedal napsat. Nebo by se o tom zmínit chtěl – a pak by v Bibli tato informace byla zaznamenána tak, aby byla v souladu se skutečností.

K celosvětové potopě sice nikdy nedošlo (viz. např. http://www.talkorigins.org/faqs/faq-noahs-ark.html), přesto ale Bible tvrdí opak. Celá kapitola Bible je věnována podrobnému popisu jak k potopě došlo, jak proběhla, jak byly zatopeny nejvyšší vrcholky hor, jaké rozměry měla (nikdy neexistující) Noeho Archa, jaká zvířata měla být zachráněna a jaká nikoliv, které druhy v kolika počtech, atd. Pokud by Bible byla opravdu inspirována Bohem, co chtěl sdělit těmito informacemi? Co chtěl sdělit popisem detailů události, ke které nikdy nedošlo? Jedná-li se o “obraz” něčeho, pak se ptáme, čeho? Připomeňme, že o potopě mluví jako o historické události i sám Ježíš (Matouš 24:37-39, Luk 17:26, i jinde). Pokud je ovšem Bible dílem lidí, a příběh o potopě je mytologického původu, pak bychom očekávali něco velice obdobného, co v Bibli skutečně nacházíme.

Perličkou je, že přinejmenším někteří z autorů Bible byli zjevně přesvědčeni o tom, že Země je placatá – a to přesto že v době psaní příslušných Biblických knih už byla mezi učenci představa kulaté Země známa.

Starý Zákon je plný genocid, vraždění mužů, žen i dětí, nepřímé vybízení ke znásilňování (Nu 31:17,18), incestu a dalších z dnešního hlediska absolutně morálně nepřijatelných věcí. Naproti tomu v Bibli není žádné jasné stanovisko odsuzující otroctví, mučení, násilí na ženách, a spoustu dalších věcí které by si jistě odsouzení zasloužily mnohem víc, než např. ujištění o nutnosti ukamenování člověka, který sbírá dřevo v sobotu (Nu 15:32).

Všechna tato morální stanoviska, příchylnost ke genocidnímu jednání, představy o světě, atd. jsou přesně taková jaká měli tehdejší lidé, a naprosto opačná od těch, která bychom čekali od dobrého Boha.

V následujících dnech budou témata kterých jsme se dnes dotkli, dále rozvedena a precizněji vyargumentována.

6 thoughts on “Je Bible slovo Boží?

 1. Bandolian

  Boh, ktorý inšpiroval ľudí k napísaniu Biblie, chcel viesť postupne k láske. A ak sme v 10. storočí pred Kristom, potom je jasné, že Božie slovo bolo písané pre ľudí v tomto období. Okrem toho netreba zabúdať na fakty, že zvyšky Noemovej archy sa pravdepodobne našli a to práve v oblasti popisovanej Bibliou. Okrem toho, Nový zákon, ktorý bezpochyby JE historickým dokumentom, zachytáva Božskosť Ježiša Krista. A ak On bol Bohom a citoval zo Starého Zákona, potom aj samotný Starý Zákon bol z vnuknutia Boha.

  ďakujem za slovo

 2. Arkande

  Bandoliane tak to je skutečně nářez 🙂

  Můžete mi říct jaké ostatky,čeho našli?Uvědomujete si že loď která měla uvést tolik zvířat,byla tak velká a navíc postavená ze dřeva,že nemohla nikdy plout?Víte co je to fyzika? To že Bible byla psaná pro lidi někdy okolo roku 2 000 př.n.l. ateisté dobře vědí,otázka je zda takto stará Bible má co nabídnout i moderním lidem.Není v ní žádná ucelená morálka ani nic podobného.Je v ní psáno jak zacházet s otroky(Překvapivě tam není ani slovo že by bylo otroctví zakázáno)jak vraždit vlastní děti, jak páchat genocidy a všechno si hezky zmoralizovat a zlo zamaskovat Bohem.Já si tedy myslím že 4000 let stará Bible nemá modernímu člověku co nabídnout,tedy kromě legend,stejně jako nám to nabízí Epos o Gilgamešovi,Staré řecké Báje a pověsti,Edda atd.

  Nový zákon je kniha plná nesmyslných informací jenž psali lidé kteří se s Kristem nikdy nesetkali(Nejstarší Markovo Evangelium pochází z roku 60n.l – ostatní Evangelia jsou jeho opisem) a dokonce měli tolik drzosti aby se vydávali za Apoštoly …vůbec o čem se vlsatně bavíme… Bible vznikla až okolo roku 300 n.l.

  Což nám udává že popisuje události jenž se stali zhruba 270 let před tím….čili Historický dokument?…to dost těžko 🙂

 3. inka

  Jahwe byl pouze jedním z tzv.bohů.Bylo mu přiděleno určité uzemí.S lidmi si pohrával jak kočka s myší.Prostřednictvím lidí rozšiřoval sve uzemí.Bažil po moci a majetku.jahwe není jméno.Jhw znamená-jsem kdo jsem,neboli:Co je vám do toho,jaké je mé jméno.Prý musel být přísný na kočovný národ.Neměl je snad převychovávat láskou,když je tak dobrotivý?Musím ale uznat,že někdy ulahodil mužům,např.když nezabili ženy a děti kanaanské,panny mohli znásilňovat do bezvědomí.Zbytek zabili.Starý zákon je historický opis událostí,které se v té době udály.Jehova byl a je bůh Izraelitů .

Comments are closed.