Je agnosticismus střední cesta mezi vírou a ateismem?

Agnosticismus je přesvědčení, že nevíme a ani nemůžeme vědět, zda Bůh existuje nebo ne.

Někdy se rozlišuje i tzv. slabý a silný agnosticismus. Slabý agnosticismus je přesvědčení, že sice dnes nikdo nemůže vědět zda bůh existuje nebo ne, ale v budoucnu se nějaké důkazy objevit mohou, a pak jistotu získat můžeme. Silní agnostikové naproti tomu říkají, že o Bohu nikdy nebudeme vědět zda existuje nebo ne, a z tohoto důvodu je i poměrně pošetilé se o takové poznání snažit.

Agnosticismus je tedy názor na možnost poznatelnosti Boha, na to, zda můžeme nebo nemůžeme s jistotou vědět, zda existuje nebo ne. Naproti tomu ateismus je postoj k víře v Boha – je to absence této víry. Agnosticismus a ateismus jsou tedy postoje k různým i když podobným věcem a nelze tedy říct, že agnostik je něco mezi ateistou a teistou.

Agnostikem může být umírněný teista (jsem si vědom toho, že vědět nemohu, ale věřím že Bůh existuje), a značná část ateistů jsou agnostici (vědět nemohu, ale existence Boha se mi jeví jako spíš méně pravděpodobná. Rozhodně v něj aktivně nevěřím.)

Za povšimnutí stojí, že “pravověrní” teisté zásadně nejsou agnostici – mají pocit že s jistotou vědí že Bůh existuje. Zajímavé rovněž je, že jen naprosté minimum ateistů, pokud vůbec nějací, by své stanovisko formulovalo takto striktně v obráceném gardu (vím, že žádný Bůh neexistuje)

This entry was posted in Pojmy. Bookmark the permalink.

37 Responses to Je agnosticismus střední cesta mezi vírou a ateismem?