Bible: kniha plná genocid a krutostí


Teolog Raymond Schwager nalezl v Bibli 600 pasáží kde jsou explicitně líčeny krutosti, 1000 veršů kde Bůh sám koná kruté “tresty”, 100 pasáží kde Bůh explicitně přikazuje Izraelcům zabíjet lidi, a několik příběhů kde Bůh zabíjí iracionálně a bez jakéhokoliv zjevného důvodu. Raymond Schwanger říká, že krutost je jednoduše nejčastěji popisovaná aktivita ve Starém Zákoně. Mnohé z těchto aktivit lze s klidným svědomím označit za genocidní. (http://www.religioustolerance.org/god_cana.htm)

Pojďme se na některé ze stovek těchto případů podívat.

Numeri 15:32-36
Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. … Hospodin pak řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí zemřít. Ať jej celá obec za táborem ukamenuje.“ Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, až zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Ano, sbírání větviček v sobotu je jistě velmi těžký zločin. Ten muž si nejenže zasloužil nadevší pochybnost zemřít, ale prostá smrt by pro něj byla příliš mírná. Za práci v sobotu je vhodné aby člověk před smrtí ještě hodnou chvíli trpěl – ukamenování je pro něj to pravé.

Naproti tomu, když Kain zabil svého bratra Ábela, Bůh mu jen udělal na čelo znamení hanby. Kain pak odešel do Země Nód i se svou ženou, založil tam město, a žil spokojeně dál.

Nyní přijde trochu silnější káva.

Deut 2:31-37
Hospodin mi řekl: „Pohleď, už to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovat a obsaď ji.“ … Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužů, žen i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst jsme si rozebrali dobytek a kořist. … Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal.

Zde se sluší připomenout verše z Nového Zákona “Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti (2 Tim 3:16) Čili ano, nikoho nenechali naživu, vybili muže, ženy i děti, takto to chtěl Bůh a navíc chtěl, abychom to věděli. Považuje tuto informaci pro nás za nanejvýš užitečnou.

Podobných drastických pasáží je v Bibli víc, viz. třeba

Deut 3:2-7
Hospodin mi řekl: „Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, sídlícím v Chešbonu.“ … Bili jsme je, až z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, kterou bychom jim nevzali – šedesát měst, celý kraj Argob, Ogovo království v Bášanu. … Navíc jsme dobyli veliké množství venkovských osad. Vyhladili jsme je jako proklaté, jako jsme to učinili chešbonskému králi Sichonovi, vyhladili jsme každé město – muže, ženy i děti. Všechen dobytek a kořist z těch měst jsme si pak rozebrali.

Člověk by řekl, že šlo o pusté vraždění až genocidu, spojené s rabováním – ale ne, přesně takto to podle křesťanů chtěl Dobrý a Spravedlivý Bůh Bible.

Velmi poučný je i příběh pomsty nad Midjánci.

Numeri 31
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci.“ … Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže. Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu – pět midiánských králů. Také Balaáma, syna Beorova, zabili mečem. Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytek, stáda a veškeré bohatství.

Nechat Midjánské ženy a děti naživu, to tedy bylo neprozřetelné a hloupé. S tím Mojžíš, Boží chráněnec, nemohl souhlasit.

Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval: „Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která už spala s mužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé.

Připomeňme zde, že Bible má být celá Slovem Božím (přinejmenším dvakrát explicitně potvrzeno i Ježíšem), a že tedy Bůh přímo “posvětil” a “odsouhlasil” i tyto verše. V této souvislosti nelze nepřipomenout Žalm 19

19:8 Hospodinův Zákon je dokonalý,
život do duše navrací.
Hospodinova svědectví jsou věrná,
i prosté činí moudrými.
19:9 Hospodinova pravidla jsou poctivá,
srdce naplňují radostí.
Hospodinovo přikázání je ryzí,
oči člověku rozzáří.

Co víc k tomu dodat? Vážně je závěr ateistů, že takováto kniha není, a nemůže být Božím slovem, tak nepochopitelná? Vážně je tak nepochopitelný jejich názor, že takový Bůh, kterého tato kniha popisuje, prostě neexistuje?

This entry was posted in O Bibli. Bookmark the permalink.

123 Responses to Bible: kniha plná genocid a krutostí

 1. protestant says:

  jirko jirko, takhle tě nebudou mít ateisté rádi. Co na tobě budou kritizovat?.. 🙂

 2. Čestmír Berka says:

  27. “Slyšeli jste, že předkům bylo řečeno: ‘Nezcizoložíš.’
  28. Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci.
  29. Pokud tě tedy svádí tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je přece pro tebe prospěšnější, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby bylo celé tvé tělo uvrženo do pekla.
  30. A pokud tě svádí tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď od sebe. Je přece pro tebe prospěšnější, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.
  31. Také bylo řečeno: ‘Kdokoli by propustil svou manželku, ať jí dá potvrzení o rozvodu.’
  32. Já vám ale říkám, že každý, kdo propouští svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k cizoložství a každý, kdo by si tu propuštěnou vzal, cizoloží.”

  Ještě jsem neviděl křesťana, co by si vyloupnul oko….a bacha na to, vzít si rozvedenou!
  To není mýtus Starého zákona, to jsou Ježíšova slova!

 3. Pig Bang says:

  Protestante, kdyz te nekdo pozdravi “dobry den” tak taky odpovidas tim, ze prsi a ze je potreba definovat slova “dobry” a “den”? To jen k tvymu cimrmanovskymu uskoku smerem k rozebirani pojmu Jehova a mrtvym bohum. Pochybuju, ze opravdu nechapes vyznam techto slov, a ze se nejedna o tve uplne smesne uskoky, trolling, a chytani za slova.

  K tvymu “ateistickymu vrazdeni” uz bylo odpovezeno dost vyse. Jen ti pripominam, ze Biblicke genocidy (at uz realne nebo ne) muzes vztahnout k tomu, ze zide byli vzhledem k Jezisovi Kristovi “ateiste”… Stejne jako vetsina lidi, kteri kdy zili. To je solidny steblo, ktereho se zapominas chytat.

  Ti, kteri ale vyznavali tve tri bohy v jednom (nebo jakou verzi tehle komedie vyznavas) jsou zodpovedni za uplne stejne, ne-li horsi, masakry. WW1 spustily temer 100% krestanske zeme. Drtiva vetsina nemcu byla za WW2 ktestany. Ruce, ktere organizovaly transporty a hazely zidovske deti do pece byly z obrovske casti krestanstke. Ustasovci byli primo deklarovani katolici, tedy krestane, a Vatikan se k nim stavel primo bratrsky. Jejich zverstva viz odpovedi ostatnich vyse. Krestanstvi bylo vzdy ochotne spojit se s kymkoli, kdo to pripustil. Vesmes k uplnym silenostem. Symbioza krestanstvi a fasismu je asi ta nejkriklavejsi.

  Uved nejake priklady, ktere tato naprosto silena selhani krestanstvi mohou kompenzovat…. Matka Tereza se svou umirarnou, kde nemaji ani pilulky proti bolesti, kde neleci ani lecitelne nemoci a na ktere vybrali minimalne 50 000 000$.

  Dve nejhorsi genocidy co do hustoty a krutosti byly ve 20 stoleti pachany chorvatskymi katoliky na nekatolicich a rvandskymi katoliky na tutsiech. V obou pripadech s primou spolupraci knezi, kteri nejen, ze nebyli exkomunikovani, ale byli kryti Vatikanem. Knez, ktery byl hlavnim strujcem smrti 2000 tutsiu v jeho kostele dokonce dale kazal ve Francii.

  Ty moc dobre chapes, co je ateismus, a ze ateisty spojuje jen nevira v zadneho z bohu. Ani komunismus ve skutecnosti neprovozaoval boj proti nabozenstvi (z jineho duvodu nez, ze je to konkurence). Jak jinak si vysvetlit, ze krestanske instituce byli i temi uhlavnimi neprateli – komunisty – snad vsude na svete financovany, vcetne jejich vymyvaren mozku.

  Tobe k ateismu chybi vymazat uz jen cca 0.01% “znamych” bohu.

 4. protestant says:

  1. Já doufám, že když mi někdo říká “dobrý den” tak mi přeje dobrý den.Že to není jen formální nesmyslné dvousloví, ale že má svůj význam.

  2. Ateista nemůžeš být vůči Kristu. To musíš vůči Bohu (JHVJ, Jahve, Adonaj, Elohim, Hospodin)

  3. Jak se pozná, že je někdo křesťan?

 5. protestant says:

  To Čestmír Berka:

  Vidíš, že křesťané nejsou fundamentalisté…

 6. Čestmír Berka says:

  Protestante, to chceš říct, že:
  a)Ježíš jen tak plkal
  b)pisatel, inspirovaný Bohem si jeho slova vymyslel
  c)Ježíš ta slova sice řekl, ale pro křesťany nejsou všechna Ježíšova slova platná
  d)je to jedno, co je v Bibli napsáno
  e)…

  O co se opírá tedy TVOJE víra? Nebo tato Ježíšova slova mají nějaký jiný/nefundamelistický výklad? Jaký? Mají vůbec nějaký význam? Věříš, že ta slova Ježíš pronesl?

 7. Pig Bang says:

  ad 1) A v pripade teminu “Jehova” a “mrtvi bohove” jsi vyznam nepochopil?

  ad 2) Kdyz clovek neveri v existenci tebou jmenovaneho judeo-krestanskeho boha, ale veri a vyznava treba Mbombo, Atum, Ptah, Unkulunkulu, Nanabozho, Ojibway, Coatlique, Viracocha, Esege Malan, Kamuy, Izanagi a Izanami, Marduk, Enuma, Elish, Vishvakarman, Brahma, Vishnu, Shiva, Borr, Ymir, Rod, Ranginui, Papatuanuku, z nich nekteri jsou sourozenci, stvoritele sveta narozni jinym bohum, a nekteri byli na chvili mrtvi i podle jejich teologii, tak to jsou ateiste?

  ad 3) Definice krestana, krestanstvi a cirkvi, zejmena v rukou krestanu, je tak elasticky material, ze by se z nej mely vyrabet kondomy. Kdyz je potreba hodne krestanu, je to kazdy pokrteny (tedy i Hitler, Mengele atd). Je li potreba malo, jsou to jen ti, co doslova a do pismene nasleduji nejakou jednu konkretni verzi krestanstvi,… nejlepe jen knezi. Je-li potreba hodny krestan, zminuji se nastavene druhe tvare a oplaceni chlebem, je-li potreba krestan-siritel, zminuji se pasaze o povinnosti sirit, je-li potreba krestan bojovnik – ignorant, zminuji se treba “Jezisova slova” o tom, ze prisel sirit mec a postavit rodinne prislusniky proti sobe, a ze jeho nasledovnici se musi vzdat i svych rodin (v anglickych prekladech, ze je musi nenavidet), je-li potreba katolik, bible se ignoruje, je-li potreba nejaky jiny ucel, spravna definice se vytvori.
  Stejne tak je to se starim a pravosti cirkvi a krestanstvi, vyber si co chces.

  V pripade ustasovcu i rvandskych katoliku je ovsem situace velice obtizna, protoze v techto mistech jak bezni lide, tak predstavitele vyhovuji temer vsem definicim… To bylo organizovane monopolni katolictvi, lide pokrteni, pilne praktikujici a hlasi se k nejpocetnejsi krestanske vetvi, autorita knezi byla obrovska i aplikovana. Bohuzel, cim vice definicim krestanstvi urcity stav vyhovuje, tim mene je pokorny a tim vice je nasilny. Uskoc kam chces.

 8. protestant says:

  1. Termín “Jehova” je nesmysl. Nemá se smysl o tom bavit.
  2. Ateisté – to jsou takový divný, málo rozšířený poddruh lidí
  3. Jinými slovy – nevíš.

 9. protestant says:

  to ČB:

  Má víra se opírá o vzkříšeného Krista.
  Co skutečně řekl historický Ježíš nejsme schopni spolehlivě určit.

 10. Čestmír Berka says:

  Pig Bangu, ustašovci prostě nebyli fundamentalisté… nebrali to: “nezabiješ” doslova. Někdo si nefundamelisticky nevypíchne oko ( ani se třeba jen nezbičuje,nebo nedá jen studenou sprchu… a někdo zapíchne nefundamentalisticky jiného křesťana…

 11. Pig Bang says:

  ad 1) Co takhle odpovedet na polozenou otazku?

  ad 2) Hitler? Himmler? (“Ateismus je jediný světonázor nebo náboženství, které v SS netolerujeme. Netoleroval jsem ateisty v řadách SS. Každý člen hluboce věřil v Boha.”(Longerich, Heinrich Himmler, Oxford University Press, 2012, p. 220)
  “Byli jsme přesvědčeni, že potřebují a vyžadují víru. Proto jsme bojovali proti ateistickému hnutí. A ne že by to byli jen tak nějaké teoretické deklarace: jednoduše jsme je vymazali.” (Adolf Hitler))

  ad 3) Dodej definici. Uz se tesim, ktery uhel pohledu na princeznu kolobezku zvolis.

 12. Čestmír Berka says:

  “Co skutečně řekl historický Ježíš nejsme schopni spolehlivě určit.”
  Ale jsme schopni spolehlivě určit, že to byl člověk/Bůh a že se obětoval a spolehlivě víme, že když to, co není spolehlivě určitelné budeme plnit, dostaneme se do Nebe 😀

 13. protestant says:

  to ČB:
  Všechno a spolehlivě víš pouze ty 🙂
  My věříme.

 14. protestant says:

  to Pig Bang:

  Antonín Zápotocký prohlásil, že žádná měna nebude. Druhý den byla.
  Slova snesou hodně.

 15. protestant says:

  Pig Bang says:
  September 24, 2012 at 1:59 pm
  ad 1) Co takhle odpovedet na polozenou otazku?

  protestant:
  Kde je ta otázka?

 16. Pig Bang says:

  Protestante, kdyz tak sleduju tvuj urputny zapas…. V jakou verzi posmrtny selekce, odmen a trestu veris?

 17. Pig Bang says:

  Protestante, ta otazka byla “ad 1) A v pripade teminu “Jehova” a “mrtvi bohove” jsi vyznam nepochopil?”

 18. Čestmír Berka says:

  Pig Bangu, protestant pochopil…jenže, ačkoli není fundamentalista, tak “Jehova” nesmí použít, jelikož tak nazývají Boha Jehovisté- jsou to sice bratři v Kristu, ale ne tak úplně, víš? Jehova x Jahve je zásadní rozdíl!

 19. Pig Bang says:

  Cestmire, at si protestant tuhle hru na nechapani hraje s Jehovistama, ty to asi bavi taky (chodil jsem se k nim taky bavit – ale mam je docela rad). Tady mu to nikdo nezere, jen ze sebe dela vola.

  K tem Ustasovcum: ja nevim co si lze predstavit jako fundamentalistictejsi krestany nez je. Krestanstvi propasovali do kazdeho aspektu soukromeho i verejneho zivota…. K tomu “nezabijes”. Ve starem zakone je nezabijes asi tak dvakrat, a k tomu asi tisickrat tam je prikazovani k zabijeni. Jezis navic vyslovene rika, ze stary zakon bude platit do posledniho pismene dokud nepomine nebe a zeme. Pro katoliky je ale navic typicke, ze bibli vubec nectou. Obsah zejmena noveho zakone je pro ne krajne nezadouci (zejmena, kvuli nazorum na moc a majetek)… Katolictvi ma samo svoji transformacni jednotku, ktera celu jeji historii slouzila k udrzeni moci, likvidaci opozice, a k obohacovani se. Pri vsech techto aktivitach se schovavali za 5.5 uprimnych a slusnych lidi, kteri bud ze strachu pred peklem, nebo sve prirozene empatie skutecne pomahali jinym (tim nemyslim pomahali sirit katolicvi, a vybirat prachy pro sve nadrizene).

 20. Slávek says:

  Jirka:

  Takze to pleneni a tak… posledni vyzkumy ukazuji, ze semitske kmeny pronikaly na toto uzemi postupne behem staleti. Takze Jozue a padajici hradby Jericha…ha ha. To se psalo pro ty izraelce jako narodni historky pro povzbuzeni. Neco jako: “vidim mesto velike a jeho jmeno je Praha”. Dneska uz sevubec nevi co z toho pravda je a neni. Je to asi jako Stare povesti ceske, coz ale dal dokupy tusim Jirasek. Historicka hodnota Bible je vazne velice mala.

  Dulezite je co je tam z hlediska spasy. Kniha Maly princ od Exuperyho znate ji? Nez mi zacnete vycitat, ze srovnavam Exuperyho bibli zamyslete se. Kdo by maleho prince cetl doslova bude zklaman. Kdo by cetl jak se rika srdcem… najde krasnou knihu plnou krasnych obrazu.

  Nemám co bych dodal! Naprostý souhlas. Bible je prostě sbírka různých bájí a pověstí, které mají možná nějaké pravdivé jádro, ale to je naprosto ztraceno v moři nánosů. Dnes to už můžeme brát jako zajímavou literaturu a hodnotit to literárně, bez toho, abychom tomu přikládali nějaké další významy. podobně, jako dnes hodnotíme Jiráska a Exupéryho.

  Ještě k tomu, že my ateisté reflektujeme i přístup k Bibli ze strany liberálních křesťanů: http://www.osacr.cz/2012/08/21/ateistuv-pruvodce-nabozenstvim-bible/

  Bible se skládá ze dvou hlavních částí: Nového a Starého zákona. Ve starém zákoně je spousta veselých a zábavných historek. Ty nejlepší si potom někdy čtou křesťané v kostelích a modlitebnách.

  Stejně jako reflektujeme to, že Bible ani tak nevypovídá o Bohu nebo něčem co je skutečné, ale spíše o tom, kdo ji čte a interpretuje:http://www.osacr.cz/2012/07/23/nabozenstvi-je-rorschachuv-test/

  Oni sami vyberou třeba v Bibli pasáže, které oni sami považují za důležité. To oni si zvolí, která z božích verzí bude pro ně aktuální. Bude to mstivý Bůh starého zákona nebo milující a shovívavý otec? Nebude to snad spíš jen jakýsi neuchopitelný koncept – údržbář a nepochopitelná síla, která stvořila tento svět a sem tam do něj zasáhne, když se věci začnou vyvíjet špatným směrem? A co třeba přísný, řád milující, ale spravedlivý dozorce. To vše jsou věci, kterým třeba různí křesťané věří.

  Jejich víra je ve skutečnosti podobná situaci, kdy lidé říkají, co jim náhodná skvrna Rorschachova testu připomíná. Pro nás ateisty je to jistě užitečný postřeh. Věřící se mohou zamyslet nad tím, jestli nenastal čas, aby své činy a myšlenky řídili skutečností, spíš než starými, neaktuálními a zmatenými svatými texty a pověrami.

  Takže Jirko a protestante, díky. Myslím, že si rozumíme.