Bible: kniha plná genocid a krutostí


Teolog Raymond Schwager nalezl v Bibli 600 pasáží kde jsou explicitně líčeny krutosti, 1000 veršů kde Bůh sám koná kruté “tresty”, 100 pasáží kde Bůh explicitně přikazuje Izraelcům zabíjet lidi, a několik příběhů kde Bůh zabíjí iracionálně a bez jakéhokoliv zjevného důvodu. Raymond Schwanger říká, že krutost je jednoduše nejčastěji popisovaná aktivita ve Starém Zákoně. Mnohé z těchto aktivit lze s klidným svědomím označit za genocidní. (http://www.religioustolerance.org/god_cana.htm)

Pojďme se na některé ze stovek těchto případů podívat.

Numeri 15:32-36
Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. … Hospodin pak řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí zemřít. Ať jej celá obec za táborem ukamenuje.“ Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, až zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Ano, sbírání větviček v sobotu je jistě velmi těžký zločin. Ten muž si nejenže zasloužil nadevší pochybnost zemřít, ale prostá smrt by pro něj byla příliš mírná. Za práci v sobotu je vhodné aby člověk před smrtí ještě hodnou chvíli trpěl – ukamenování je pro něj to pravé.

Naproti tomu, když Kain zabil svého bratra Ábela, Bůh mu jen udělal na čelo znamení hanby. Kain pak odešel do Země Nód i se svou ženou, založil tam město, a žil spokojeně dál.

Nyní přijde trochu silnější káva.

Deut 2:31-37
Hospodin mi řekl: „Pohleď, už to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovat a obsaď ji.“ … Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužů, žen i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst jsme si rozebrali dobytek a kořist. … Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal.

Zde se sluší připomenout verše z Nového Zákona “Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti (2 Tim 3:16) Čili ano, nikoho nenechali naživu, vybili muže, ženy i děti, takto to chtěl Bůh a navíc chtěl, abychom to věděli. Považuje tuto informaci pro nás za nanejvýš užitečnou.

Podobných drastických pasáží je v Bibli víc, viz. třeba

Deut 3:2-7
Hospodin mi řekl: „Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, sídlícím v Chešbonu.“ … Bili jsme je, až z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, kterou bychom jim nevzali – šedesát měst, celý kraj Argob, Ogovo království v Bášanu. … Navíc jsme dobyli veliké množství venkovských osad. Vyhladili jsme je jako proklaté, jako jsme to učinili chešbonskému králi Sichonovi, vyhladili jsme každé město – muže, ženy i děti. Všechen dobytek a kořist z těch měst jsme si pak rozebrali.

Člověk by řekl, že šlo o pusté vraždění až genocidu, spojené s rabováním – ale ne, přesně takto to podle křesťanů chtěl Dobrý a Spravedlivý Bůh Bible.

Velmi poučný je i příběh pomsty nad Midjánci.

Numeri 31
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci.“ … Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže. Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu – pět midiánských králů. Také Balaáma, syna Beorova, zabili mečem. Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytek, stáda a veškeré bohatství.

Nechat Midjánské ženy a děti naživu, to tedy bylo neprozřetelné a hloupé. S tím Mojžíš, Boží chráněnec, nemohl souhlasit.

Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval: „Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která už spala s mužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé.

Připomeňme zde, že Bible má být celá Slovem Božím (přinejmenším dvakrát explicitně potvrzeno i Ježíšem), a že tedy Bůh přímo “posvětil” a “odsouhlasil” i tyto verše. V této souvislosti nelze nepřipomenout Žalm 19

19:8 Hospodinův Zákon je dokonalý,
život do duše navrací.
Hospodinova svědectví jsou věrná,
i prosté činí moudrými.
19:9 Hospodinova pravidla jsou poctivá,
srdce naplňují radostí.
Hospodinovo přikázání je ryzí,
oči člověku rozzáří.

Co víc k tomu dodat? Vážně je závěr ateistů, že takováto kniha není, a nemůže být Božím slovem, tak nepochopitelná? Vážně je tak nepochopitelný jejich názor, že takový Bůh, kterého tato kniha popisuje, prostě neexistuje?

123 thoughts on “Bible: kniha plná genocid a krutostí

 1. protestant

  to Slávek:
  To že si nerozumíme jsem poznal na tvé větě: “Bible je prostě sbírka různých bájí a pověstí, které mají možná nějaké pravdivé jádro, ale to je naprosto ztraceno v moři nánosů.”
  Ty jsi totiž dosud nepochopil co je tím jádrem. Je to podobné, jako bys hledal sílu Shakespearových dramat hledal v jejich historické přesnosti. Cílem Bible je teologie, ne popis 🙂

 2. Slávek

  Ale ne protestante. Plně akceptuji vaše přirovnání k Bible k Shakespearovi, Exuperymu nebo Jiráskovi. Shakespear také uměl pravdivě vystihnout lidské archetypy, povahy a situace, ale dělal by velkou chybu ten, kdo by se snažil pátrat po tom, kdy vlastně vládl král Lear. Shakespearovi skutečné historické postavy maximálně sloužili jako pozadí k zcela jiné výpovědi.

  Takže si rozumíme.

 3. Čestmír Berka

  Shakespearova dramata věřím 🙂 , že neinspiroval Bůh. Na základě Shakespearových dramat se nestaví světonázor.
  Vůbec nejde o historickou přesnost- o tu se s ateisty moc křesťanů přít nebude.
  Je něco v Bibli pro tebe Protestante nesporné? Nějaký Ježíšův výrok?

 4. protestant

  Slávek says:
  September 24, 2012 at 4:57 pm
  Ale ne protestante. Plně akceptuji vaše přirovnání k Bible k Shakespearovi, Exuperymu nebo Jiráskovi. Shakespear také uměl pravdivě vystihnout lidské archetypy, povahy a situace,…

  protestant:
  …a dál? Ty v Shakespearovi vidíš pouze toto? Neuniká ti něco? Není smysl jeho her jiný?

 5. protestant

  Čestmír Berka says:
  September 24, 2012 at 5:00 pm
  Shakespearova dramata věřím , že neinspiroval Bůh….

  protestant: Věříš? Na základě čeho? Máš pro tu víru nějaké podklady?

 6. Čestmír Berka

  Tenhle článek má téma: Bible, kniha plná genocid a krutostí
  Článek končí těmito větami:
  Co víc k tomu dodat? Vážně je závěr ateistů, že takováto kniha není, a nemůže být Božím slovem, tak nepochopitelná? Vážně je tak nepochopitelný jejich názor, že takový Bůh, kterého tato kniha popisuje, prostě neexistuje?

  Opačný názor znamená, že v Bibli genocidy a krutosti ( Bohem nařízené, či provedené) nejsou. Opačný názor znamená, že Bůh, kterého tato kniha popisuje existuje.

 7. protestant

  Čestmír Berka says:
  September 24, 2012 at 5:18 pm
  Tenhle článek má téma: Bible, kniha plná genocid a krutostí
  Článek končí těmito větami:
  Co víc k tomu dodat? Vážně je závěr ateistů, že takováto kniha není, a nemůže být Božím slovem, tak nepochopitelná? Vážně je tak nepochopitelný jejich názor, že takový Bůh, kterého tato kniha popisuje, prostě neexistuje?

  protestant:
  Tahle slova jsou od ateisty naprosto pochopitelná, dokonce bych řekl nutná aby si zachoval kredit atesty. Ateista v podstatě nemá jinou možnost. Je to nutnost Bibli takto vidět.

 8. jirka

  to cb: Chces vedet co je na Bibli nesporne, ktery vyrok? Vytrzeny z kontextu ani jeden! Bible je pravdiva pouze jako celek a jako takova se ma cist. Stary zakon nebo presneji Stara smlouva ve svetle Nove smlouvy. Jinak je rada vyroku o nicem, nebo pripousti dvoji vyznam nebo si zdanlive primo odporuji. Proste kdyz budu vytrhavat casti Bible z kontextu oduvodnim si jakykoliv vyznam a mezi nama, taky budu za vola. Potiz je v tom, ze lidi necheji premyslet! Nechteji vlozit vlastni usili, chtelo by to neco instantniho. Jako Bible v kostce, staci zalit horkou vodou a muzeme servirovat. Ale dobre jidlo chce cas. Taky vira zraje.

 9. Čestmír Berka

  Jirko, mlžíš. Dávno před ateisty se Biblí zabývali teologové. O tom, jaké texty a kterých autorů a z které doby rozhodovali lidé. Jednotlivé pasáže z Bible se vykládají při kázáních. Různé denominace se přou o výklad pasáží z Bible. Sami věřící už v tom mají guláš stovky let…

 10. jirka

  V tech denominacich mas pravdu ty ale neznam jsem katolik. U nas na to mame teology. Pri kazanich si knez muze rikat co chce, je to nakonec jen jeho nazor. Mozna ti to prijde jako mlzeni al o to mi nejde. A je to pravda, ze o kanonu tzn. co tam bude a co ne rozhodovali lide. A to z toho dela nesmysl? Vzdyt na tehle planete o tom nemohl nikdo jiny rozhodovat… Co kdyz tak to Buh chce hele… Asi nevim kam miris…. jakoze Bible je blbost protoze ji a) psali lide b) vybirali lide…. no jo, ale to vsechny knihy-sbirky zakonu a presto plati. Neprezentuji se jak vule Bozi, ale plati. Nakonec ty sam podlehas zakonu formovanemu podle desatera treba nas zakonik ho vicemene kopiruje. At chces nebo ne.

 11. Čestmír Berka

  Který zákoník kopíruje desatero? 😀 To, že je za vraždu a krádež/loupež trest je kopie desatera? 😀 ZA TO SE TRESTALO “ODJAKŽIVA” Vem si přikázání první, druhé, třetí….atd a řekni, kde je jeho kopie v zákonech

 12. Slávek

  Chces vedet co je na Bibli nesporne, ktery vyrok? Vytrzeny z kontextu ani jeden! Bible je pravdiva pouze jako celek a jako takova se ma cist.

  Bibli jako celku nelze přiřadit žádnou pravdivostní hodnotu. Tady můžete mluvit jen o jakési ” křesťanské pravdě”, kterou samozřejmě neumíte nijak popsat a vysvětlit.

 13. jirka

  No cb ze mi predhodis ty prvni tri..,tak to samozrejme ne, podle tech ne. Chtel jsem rici spis toto: urcitym zakonum podlehame vsichni a nemuzeme s tim nic delat.

 14. protestant

  Čestmír Berka says:
  September 25, 2012 at 10:32 am
  Který zákoník kopíruje desatero? To, že je za vraždu a krádež/loupež trest je kopie desatera? ZA TO SE TRESTALO “ODJAKŽIVA” Vem si přikázání první, druhé, třetí….atd a řekni, kde je jeho kopie v zákonech

  protestant:

  Není to pravda. V antice jsi mohl zabít otroka beztrestně. Kromě Izraele.

  1. treebeard

   Aj v Izraeli si mohol zabiť otroka beztrestne. Stačilo napríklad, aby nezomrel ihneď po údere, ale deň alebo dva prežil. Vymožiteľnosť takého zákona bola tým pádom nízka – vzťahovala sa len na umlátenie otroka na verejnosti z dôvodu zlosti. Vo svojom dome v podstate mohol aj Izraelita otroka zabiť a potom ho uložiť na lôžko. A, samozrejme, mal stovky možností ho nechať popraviť “za trest”.

   A ani v antickom svete to s tým zabíjaním otrokov nebolo až také jednoduché – tiež sa naň vzťahovali rôzne, najmä etické, obmedzenia.

   A najmä, antické otroctvo malo oproti blízkovýchodnému aj kopu pozitívnych vlastností – v gréckom, a ešte viac v rímskom, svete mohol otrok v relatívne krátkom čase urobiť kariéru – získať občianstvo aj hodnosť a funkcie (to zas v židovskom svete príliš nešlo). Gladiátor napr. riskoval život, ale bol celebritou a majiteľ sa oňho staral. Aj slávni gladiátori mali za sebou aj prehry a prežili ich. Výcvik bol drahý a majiteľ nechcel o svojho “športovca” prísť vďaka nejakej náhode. A bolo bežné, že úspešný gladiátor pokračoval v povolaní aj potom, ako získal slobodu. Domáci otroci sa často stávali pre pána nepostrádateľnými. Rímske hrobky dokazujú, že boháči pochovávali otrokov spolu so svojou rodinou, do takmer rovnako kvalitných hrobov. Zlé bolo stať sa otrokom niekde v bani alebo v poľnohospodárstve – ale to bolo rovnako zlé aj v Izraeli.

Comments are closed.