Bible: kniha plná genocid a krutostí


Teolog Raymond Schwager nalezl v Bibli 600 pasáží kde jsou explicitně líčeny krutosti, 1000 veršů kde Bůh sám koná kruté “tresty”, 100 pasáží kde Bůh explicitně přikazuje Izraelcům zabíjet lidi, a několik příběhů kde Bůh zabíjí iracionálně a bez jakéhokoliv zjevného důvodu. Raymond Schwanger říká, že krutost je jednoduše nejčastěji popisovaná aktivita ve Starém Zákoně. Mnohé z těchto aktivit lze s klidným svědomím označit za genocidní. (http://www.religioustolerance.org/god_cana.htm)

Pojďme se na některé ze stovek těchto případů podívat.

Numeri 15:32-36
Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. … Hospodin pak řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí zemřít. Ať jej celá obec za táborem ukamenuje.“ Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, až zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Ano, sbírání větviček v sobotu je jistě velmi těžký zločin. Ten muž si nejenže zasloužil nadevší pochybnost zemřít, ale prostá smrt by pro něj byla příliš mírná. Za práci v sobotu je vhodné aby člověk před smrtí ještě hodnou chvíli trpěl – ukamenování je pro něj to pravé.

Naproti tomu, když Kain zabil svého bratra Ábela, Bůh mu jen udělal na čelo znamení hanby. Kain pak odešel do Země Nód i se svou ženou, založil tam město, a žil spokojeně dál.

Nyní přijde trochu silnější káva.

Deut 2:31-37
Hospodin mi řekl: „Pohleď, už to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovat a obsaď ji.“ … Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužů, žen i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst jsme si rozebrali dobytek a kořist. … Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal.

Zde se sluší připomenout verše z Nového Zákona “Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti (2 Tim 3:16) Čili ano, nikoho nenechali naživu, vybili muže, ženy i děti, takto to chtěl Bůh a navíc chtěl, abychom to věděli. Považuje tuto informaci pro nás za nanejvýš užitečnou.

Podobných drastických pasáží je v Bibli víc, viz. třeba

Deut 3:2-7
Hospodin mi řekl: „Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, sídlícím v Chešbonu.“ … Bili jsme je, až z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, kterou bychom jim nevzali – šedesát měst, celý kraj Argob, Ogovo království v Bášanu. … Navíc jsme dobyli veliké množství venkovských osad. Vyhladili jsme je jako proklaté, jako jsme to učinili chešbonskému králi Sichonovi, vyhladili jsme každé město – muže, ženy i děti. Všechen dobytek a kořist z těch měst jsme si pak rozebrali.

Člověk by řekl, že šlo o pusté vraždění až genocidu, spojené s rabováním – ale ne, přesně takto to podle křesťanů chtěl Dobrý a Spravedlivý Bůh Bible.

Velmi poučný je i příběh pomsty nad Midjánci.

Numeri 31
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci.“ … Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže. Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu – pět midiánských králů. Také Balaáma, syna Beorova, zabili mečem. Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytek, stáda a veškeré bohatství.

Nechat Midjánské ženy a děti naživu, to tedy bylo neprozřetelné a hloupé. S tím Mojžíš, Boží chráněnec, nemohl souhlasit.

Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval: „Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která už spala s mužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé.

Připomeňme zde, že Bible má být celá Slovem Božím (přinejmenším dvakrát explicitně potvrzeno i Ježíšem), a že tedy Bůh přímo “posvětil” a “odsouhlasil” i tyto verše. V této souvislosti nelze nepřipomenout Žalm 19

19:8 Hospodinův Zákon je dokonalý,
život do duše navrací.
Hospodinova svědectví jsou věrná,
i prosté činí moudrými.
19:9 Hospodinova pravidla jsou poctivá,
srdce naplňují radostí.
Hospodinovo přikázání je ryzí,
oči člověku rozzáří.

Co víc k tomu dodat? Vážně je závěr ateistů, že takováto kniha není, a nemůže být Božím slovem, tak nepochopitelná? Vážně je tak nepochopitelný jejich názor, že takový Bůh, kterého tato kniha popisuje, prostě neexistuje?

This entry was posted in O Bibli. Bookmark the permalink.

123 Responses to Bible: kniha plná genocid a krutostí

 1. Pig Bang says:

  Kdyz uz citujes Hellera. Heller cely zivot obhajoval bibli jako petilete dite s hlavou v pisku, az na stary kolena (paskalova sazne nepaskalova sazka) navrhl “hypotezu”.
  “Hellerova responzivní hypotéza (z lat. respondere – odpovídat) o vzniku náboženství se zakládá na myšlence, že nejvlastnější otázky, které si člověk klade, jsou otázky po smyslu bytí (otázky jako Co je život? Co bude po smrti? Kdo jsem?). Odpověď však stále nemůže nalézt, proto si začíná vytvářet náboženství, které mu tuto odpověď poskytne; lépe řečeno člověk si tuto odpověď sám vytvoří prostřednictvím náboženství.”

  Je to sice vec ktera by mela aspon obcas napadnout kazdyho cloveka, ale pred Hellerem, ktery se cely zivot pripravoval na cestu do nebicka, smekam.

 2. protestant says:

  Ty jsi viděl někdy někde nějakého mrtvého boha?

 3. jirka says:

  Chlapi u Bible vubec neni jasne kdo ji napsal, to je jasne. Nejstarsi vrstvy budou patrne Pisen pisni a jeste neco co jsem zapomel. Zbytek se sepisoval az byl casa podminky-nekdy po navratu z babylonskeho vyhnanstvi. Takze to pleneni a tak… posledni vyzkumy ukazuji, ze semitske kmeny pronikaly na toto uzemi postupne behem staleti. Takze Jozue a padajici hradby Jericha…ha ha. To se psalo pro ty izraelce jako narodni historky pro povzbuzeni. Neco jako: “vidim mesto velike a jeho jmeno je Praha”. Dneska uz sevubec nevi co z toho pravda je a neni. Je to asi jako Stare povesti ceske, coz ale dal dokupy tusim Jirasek. Historicka hodnota Bible je vazne velice mala. Dulezite je co je tam z hlediska spasy. Kniha Maly princ od Exuperyho znate ji? Nez mi zacnete vycitat, ze srovnavam Exuperyho bibli zamyslete se. Kdo by maleho prince cetl doslova bude zklaman. Kdo by cetl jak se rika srdcem… najde krasnou knihu plnou krasnych obrazu. Je to prosim jen prirovnani a kazde prirovnani kulha, tak me berte s rezervou. Dulezite je tzv. predporozumeni tedy muj pristup k textu. Kdyz budu presvedceny ze je to blabol tak to taky budu tak cist no.

 4. protestant says:

  to Pig Bang:

  Heller , na rozdíl od tebe, netvrdil, že Bibli rozumí 🙂

 5. protestant says:

  to jirka:

  Takhle to ale ateisté nechtějí, protože by se pak neměli do čeho strefovat. 🙂

 6. Michal says:

  Protestant: “Extrémní brutalitu ukázali ateisté v zařízeních zvaných gulag.”
  Ano, a křesťané v zařízeních, zvaných koncentráky. A když mluvíš o té extrémní brutalitě – jestlipak víš, jakého náboženství byl Josef Mengele?
  http://www.nndb.com/people/765/000087504/
  Římský katolík.

  A znovu zde musím připomenout Ustašovce s jejich kbelíky vyloupaných očí.
  http://www.orthodoxia.cz/memento.htm
  “Vzpomínám si na katolické kněze v Chorvatsku s plnými koši vyloupaných lidských očí…”
  “Pamatuji si na katolického kněze – ustašovce, v jehož kapse byly nalezeny do hedvábného papíru zabalené modré oči osmnáctileté dívky a u nich poznámka se slovy: ‘V dar poglavnikovi’ (tj. Paveličovi)…«”

 7. protestant says:

  to jirka:

  Někde jsem četl, že Bible je jako zrcadlo. Když nenávidím lidi, čtu v ní o nenávisti, když jsem xenofob čtu tam o xenofobii, když miluji, čtu v ní o lásce.

 8. protestant says:

  to Michal:
  A jaké byl víry ten Mengele? Víry mluvící o milování nepřítel, či nastavující druhou tvář?
  Ono se to nepozná podle nějaké průkazky, ale po ovoci.

 9. protestant says:

  to Michal:
  Který verš z NZ pro tu svoji činnost ten ustašovec vzal jako inspiraci?

 10. Michal says:

  Hmm, Ustašovští křesťané měli zajímavou přísahu!

  Tento počátek Paveličovy ustasovské vlády nebylo nic jiného, nez uskutečňování tajné jezuitské přísahy, které dala země náhlou zákonnou svobodu a ve které se mimo jiné hovoří: “… a budu tyto odpadlíky věset, upalovat, ničit ohněm a pohřbívat zaziva, vařit, likvidovat, stahovat kůzi, skrtit, párat jim břicha a těhotným zenám párat lůna, zabíjet jejich nemluvňata tím, ze je budu vrhat hlavou proti zdi, abych je roztřístil o zeď za tím účelem, abych zničil navěky toto zlořečené pokolení…V případě, ze to nebudu moci dělat otevřeně, pak to udělám tajně… To byl přesně vymezený program jezuitských, frantiskánských, dominikánských a ostatních mnisských katů z řad muzů i zen, kteří buď vstoupili do jezuitského řádu nebo s ním sympatizovali a pomáhali mu.

  http://www.scritube.com/limba/ceha-slovaca/Pprava-jezuitskho-pekla-v-Jugo124235618.php
  Koukám, že se jim dokonce říkalo “vrahové ve jménu Božím”, a vyšla i stejnojmenná kniha…

 11. Michal says:

  A jaký verš z neexistující svaté knihy ateismu vzali jako inspiraci ti dozorci v gulagu? Nebo Stalin, který tam ty lidi poslal?
  Proč v případě křesťanských vrahů požaduješ nějaké verše, a v případě ateistických žádné verše nepotřebuješ?

 12. jirka says:

  to protestant : Kolego klid. Hele venku je hezky nezerme to tak! Hlavne, ze je mir. A odpoledne se projedu na motorce! Tesim se.

 13. protestant says:

  Já tušil, že to nemá nic společného s křesťanstvím…

  to totiž hlásá něco jiného:
  A když vás někde nepřijmou, odejděte z onoho města a setřeste prach se svých nohou na svědectví proti nim.
  Lukáš 9:5

 14. jirka says:

  michale tohle samozrejme nemuze schvalovat nikdo rozumny! Kdybych se k takovemu “knezi” dostal holyma rukama to ti rikam!

 15. protestant says:

  Michal says:
  September 24, 2012 at 11:30 am
  A jaký verš z neexistující svaté knihy ateismu vzali jako inspiraci ti dozorci v gulagu? Nebo Stalin, který tam ty lidi poslal?
  Proč v případě křesťanských vrahů požaduješ nějaké verše, a v případě ateistických žádné verše nepotřebuješ?

  protestant:
  Pokud taková svatá kniha ateismu neexistuje, pak neexistuje nic co by takový dozorce v gulagu překročil.

 16. protestant says:

  jirka says:
  September 24, 2012 at 11:31 am
  to protestant : Kolego klid. Hele venku je hezky nezerme to tak! Hlavne, ze je mir. A odpoledne se projedu na motorce! Tesim se.

  protestant:
  Fííha.. Na motorce jsem ještě nikdy nejel. Musí to být krásné.

 17. jirka says:

  Je. A ta krajina okolo je tak krasna!

 18. protestant says:

  To kněží byli asi takoví křesťané jako Mengele byl lékař.

 19. protestant says:

  Krásnou krajinu jsem zažil o víkendu. Stanovali jsem u řeky Oslavy. Nádherné prostředí, voda za studánky, táborový oheň, písničky s kytarou. Prostě pohádka.

 20. jirka says:

  protestant: jo, je to hnus velebnosti. No a ja prave tu reputaci te cirkve napravuju…. 🙂 🙂 jsem hodny, slusny, mily, poctivy…. 🙂