Bible: kniha plná genocid a krutostí


Teolog Raymond Schwager nalezl v Bibli 600 pasáží kde jsou explicitně líčeny krutosti, 1000 veršů kde Bůh sám koná kruté “tresty”, 100 pasáží kde Bůh explicitně přikazuje Izraelcům zabíjet lidi, a několik příběhů kde Bůh zabíjí iracionálně a bez jakéhokoliv zjevného důvodu. Raymond Schwanger říká, že krutost je jednoduše nejčastěji popisovaná aktivita ve Starém Zákoně. Mnohé z těchto aktivit lze s klidným svědomím označit za genocidní. (http://www.religioustolerance.org/god_cana.htm)

Pojďme se na některé ze stovek těchto případů podívat.

Numeri 15:32-36
Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. … Hospodin pak řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí zemřít. Ať jej celá obec za táborem ukamenuje.“ Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, až zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Ano, sbírání větviček v sobotu je jistě velmi těžký zločin. Ten muž si nejenže zasloužil nadevší pochybnost zemřít, ale prostá smrt by pro něj byla příliš mírná. Za práci v sobotu je vhodné aby člověk před smrtí ještě hodnou chvíli trpěl – ukamenování je pro něj to pravé.

Naproti tomu, když Kain zabil svého bratra Ábela, Bůh mu jen udělal na čelo znamení hanby. Kain pak odešel do Země Nód i se svou ženou, založil tam město, a žil spokojeně dál.

Nyní přijde trochu silnější káva.

Deut 2:31-37
Hospodin mi řekl: „Pohleď, už to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovat a obsaď ji.“ … Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužů, žen i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst jsme si rozebrali dobytek a kořist. … Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal.

Zde se sluší připomenout verše z Nového Zákona “Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti (2 Tim 3:16) Čili ano, nikoho nenechali naživu, vybili muže, ženy i děti, takto to chtěl Bůh a navíc chtěl, abychom to věděli. Považuje tuto informaci pro nás za nanejvýš užitečnou.

Podobných drastických pasáží je v Bibli víc, viz. třeba

Deut 3:2-7
Hospodin mi řekl: „Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, sídlícím v Chešbonu.“ … Bili jsme je, až z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, kterou bychom jim nevzali – šedesát měst, celý kraj Argob, Ogovo království v Bášanu. … Navíc jsme dobyli veliké množství venkovských osad. Vyhladili jsme je jako proklaté, jako jsme to učinili chešbonskému králi Sichonovi, vyhladili jsme každé město – muže, ženy i děti. Všechen dobytek a kořist z těch měst jsme si pak rozebrali.

Člověk by řekl, že šlo o pusté vraždění až genocidu, spojené s rabováním – ale ne, přesně takto to podle křesťanů chtěl Dobrý a Spravedlivý Bůh Bible.

Velmi poučný je i příběh pomsty nad Midjánci.

Numeri 31
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci.“ … Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže. Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu – pět midiánských králů. Také Balaáma, syna Beorova, zabili mečem. Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytek, stáda a veškeré bohatství.

Nechat Midjánské ženy a děti naživu, to tedy bylo neprozřetelné a hloupé. S tím Mojžíš, Boží chráněnec, nemohl souhlasit.

Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval: „Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která už spala s mužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé.

Připomeňme zde, že Bible má být celá Slovem Božím (přinejmenším dvakrát explicitně potvrzeno i Ježíšem), a že tedy Bůh přímo “posvětil” a “odsouhlasil” i tyto verše. V této souvislosti nelze nepřipomenout Žalm 19

19:8 Hospodinův Zákon je dokonalý,
život do duše navrací.
Hospodinova svědectví jsou věrná,
i prosté činí moudrými.
19:9 Hospodinova pravidla jsou poctivá,
srdce naplňují radostí.
Hospodinovo přikázání je ryzí,
oči člověku rozzáří.

Co víc k tomu dodat? Vážně je závěr ateistů, že takováto kniha není, a nemůže být Božím slovem, tak nepochopitelná? Vážně je tak nepochopitelný jejich názor, že takový Bůh, kterého tato kniha popisuje, prostě neexistuje?

This entry was posted in O Bibli. Bookmark the permalink.

123 Responses to Bible: kniha plná genocid a krutostí

 1. slavek says:

  Jo Marty, je to síla. Náboženství lásky a pravdy.

 2. protestant says:

  Bylo by naivní se dívat na historii lidstva přes růžové brýle.

 3. Michal says:

  Protestante, tady přece vůbec nejde o to, že to byla historie. Tady jde o to, že v Bibli se tvrdí, že se to vše stalo s požehnáním, nebo dokonce na přímý příkaz Boha. TOHLE je ten problém.

 4. protestant says:

  Proč by to měl být problém? Pokud to tak pisatel cítil, proč by to nenapsal.
  Problém je, když to čteme a ignorujeme, kdo, kdy, proč a pro koho to psal.

 5. Michal says:

  No jasně, tohle je ateistický pohled, to podepisuji. Víme že to ti lidé takto cítili (to ostatně mnohdy cítili i Nacisté, že jednají s Božím požehnáním), víme kdy, proč a pro koho to psali – a jsme na ateistické pozici: Bible je úplně lidská kniha, napsaná ve své době, konkrétními lidmi za konkrétním účelem, obsahuje JEJICH názory na svět i na Boha, a na to co Bůh chce a co ne. A evidentně se v těch svých názorech velmi často mýlili, konkrétně ohledně Božího přání třeba v tom, že jim schvaloval jejich genocidu Midjánců (a Kaneanců a dalších).

  Proč bychom pak měli věřit Biblickým autorům v čemkoliv dalším, např. v jejich kromobyčejném názoru, že Ježíš byl spasitelem lidstva a Synem Božím?

 6. slavek says:

  Michale, spadl mi do spamu komentář.

  Protestante, myslím, že tady nejsme ve sporu. Bible je kniha plná krutostí a genocid, které tehdejším lidem připadali správné a morální. Tento svůj pohled zapsali a ten zápis skončil v Bibli, kterou mnoho dnešních lidí chápe jako boží slovo.

 7. protestant says:

  Proč bys ty, ateista, měl věřit biblickým autorům? To myslím po tobě za celou existenci tohoto webu nikdo nechtěl.

 8. Michal says:

  Copak já jsem psal, že po mě někdo chce, abych jim věřil? Je to jinak:

  Já jim nevěřím PROTO, že vidím v čem všem se mýlili, a to i ohledně svých názorů na to co chce a co nechce Bůh. Proto jsem položil řečnickou otázku, proč bych jim měl věřit v tom dalším, totiž čemu věřili ohledně Ježíše.

  A ptám se Tebe, Protestante, proč TY jim v tomhle věříš.
  Proč jim nevěříš v jejich víře, že Bůh jim schvaloval genocidu Midjánců,
  nevěříš jim v jejich vírách ohledně jejich představ o tom jak Bůh stvořil svět,
  nevěříš jim ohledně jejich představ o celosvětové potopě lidstva a o tom jak si Bůh vyvolil Noeho aby postavil Archu, jak mu nakázal co tam vzít a co tam nevzít, atd.
  – ale VĚŘÍŠ tomu, že se nemýlili v další své kromobyčejné víře, tentokrát v tom, že Bůh seslal na Zemi svého Syna, aby zde byl ukřižován, třetí den vstal z mrtvých, a tímto aktem spasil ty, kdo v něj uvěří.

  Já v tom nevidím logiku, tak Tě prosím, abys mi tento svůj postoj vysvětlil.

 9. Michal says:

  Protestante jenom se připomínám… 😉

 10. protestant says:

  Michal says:
  ….- ale VĚŘÍŠ tomu, že se nemýlili v další své kromobyčejné víře, tentokrát v tom, že Bůh seslal na Zemi svého Syna, aby zde byl ukřižován, třetí den vstal z mrtvých, a tímto aktem spasil ty, kdo v něj uvěří.
  protestant:

  Ani téhle neber doslovně. Je to svědectví z víry, ne reportáž.

 11. Pig Bang says:

  Protestante, podle tvych nazoru se Biblicka historie jevi jako krasna ukazka toho, ze zrovna Jehova sidli jen v hlavach lidi… a proto, ze je takovy jaky “je” a prizpusobuje se dobe a ultrabrutalni poustni spolecnosti doby bronzove.

  Ja si navic ale myslim, ze Biblicky buh byl proste neco jako Hitleruv “narod” nebo komunisticky “lid”, ktery slouzil jako “uzadny” nastroj a zaminka panstva k ovladani lidi k takovym silenostem. Proste to fungovalo jako ucinny nastroj v konkurencmin boji o preziti.

 12. protestant says:

  Neznám žádného Jehovu.

 13. Pig Bang says:

  Protastante, tady nevidim jedine vychodisko, ze ktereho bys mohl vyjit cisty. Bud lzes, nebo jsi totalni ignorant, a/nebo se jako jiz tradicne chytas i stebla, ktere sis honom rychle vycucal z prstu, aby ses za nej mohl schovat (jinymi slovy, obelhavas sam sebe aby ses presvedcis, ze to je koser a ze nelzes… jen sorry, ze z venci to vypada uplne jinak).
  Jestli je to jinak, dopln.

 14. protestant says:

  …V sinajské perikopě jsou shromážděny vzpomínky na počátky a základy izraelského náboženství. Bůh o němž se tu mluví je jednoznačně JHVH – Hospodin. Mojžíš se jeho jméno dozvídá již při svém prvním setkání s Bohem na hoře (Ex 3) a má je oznámit Izraelcům. Je to jméno, s kterým nelze manipulovat a vyvolávat božstvo podle lidských potřeb. JHVH souvisí s kořenem hjh – být, stávat se, dít se. Výslovnost se nezachovala a běžně používaná forma Jahve je nejistá.( Jehova je nesmysl!) ….
  http://brno1.evangnet.cz/node/242

 15. protestant says:

  Měl bych dotaz,který překlad Bible je pravý,kterému se dá věřit z toho množství překladů?A jak je to s jmenem”Hospodin”,kdy vzniklo?

  Prof. Jan Heller ThDr.:
  Každý překlad je pokus posloužit, ale vůči originálu (SZ hebr., NZ řec.) má vždy některé nedostatky. Proto je třeba překlady srovnávat a zamýšlet se nad nimi od místa k místu. Jméno Hospodin je prastaré, k jeho počátkům nedohlédneme. Co znamená vysvětluje Ex 3,14. Původně se psalo JHV, později JHVH. Výslovnost je nejistá. Jen víme, že výslovnost “Jehova” je určitě nesprávná a vznikla až ve středověku mylným spojením souhlásek a samohlásek dvou různých slov. (Odpovězeno: 22.3.2004 v 14:57)
  http://www.vira.cz/Texty/Online-rozhovory/Take-mate-problemy-s-Bibli-POKRACOVANI.html

 16. protestant says:

  Pig Bang says:
  September 24, 2012 at 9:55 am
  Ja si navic ale myslim, ze Biblicky buh byl proste neco jako Hitleruv “narod” nebo komunisticky “lid”, ktery slouzil jako “uzadny” nastroj a zaminka panstva k ovladani lidi k takovym silenostem. Proste to fungovalo jako ucinny nastroj v konkurencmin boji o preziti.

  protestant:
  Ten Hitlerův národ či komunistický lid ale evidentně nefunguje. Stačilo pár let aby na to lidé přišli.
  Kdežto JHVH je tu s lidmi už tisíce let.

 17. Pig Bang says:

  Takze steblo na vyhybani se tematu… Proc me jenom prijde, ze jsi v kazde diskusi uplne neskutecne neprijemne neseriozni. Preskakujes od jedne veci k druhe, zejmena, kdyz uz i ty mysis citit, ze jsi za vola. Chytas se kazdeho slova, kde to jen jde i nejde, a vymyslis neustale cimrmanovske uskoky stranou, jako treba tento. Ty vubec nevidis, ze timto presne podporujes obraz vericiho jako cloveka, ktery se jen neustale vyhyba realite a misto diskuse hraje tenis… tedy argumenty ho nezajimaji, nechce se na ne podivat jen je chce za kazdou cenu odpalit (pricemz nejsi na tenise). Protestante, pusobi to opravdu hloupe.

 18. protestant says:

  Hloupě působí tvoje neznalost problematiky.
  Mluvit o něčem čemu nerozumím je komické…

 19. Pig Bang says:

  Drtiva vetsina bohu, lidu, narodu, je mrtva. Jehovu to ceka taky. Ale jakozto evolucni produkt byl na dlouhou dobu uspesny. Myslim, ze zejmena diky svy extremni virtualni brutalite, kterou jeho nasledovnici pretavili na skutecnou.

 20. protestant says:

  Extrémní brutalitu ukázali ateisté v zařízeních zvaných gulag.