Co je to ateismus


Slovo ateismus pochází z řeckého „atheos“, tedy a-theos, což znamená „bez boha“. Přirozená definice ateismu tedy říká, že ateismus je nevíra v Boha. Každý kdo v sobě nemá víru v žádného Boha je tedy ateistou.

Ateismus není ani víra, ani světonázor, ani ideologie, jak by mohla napovídat koncovka -ismus. Ateismus sám o sobě neimplikuje žádný názor na vznik Vesmíru, na vznik života, na morálku, atd.

Ateisty jsou například

1) lidé, kteří z nejrůznějších důvodů o možnosti existence Boha nikdy neslyšeli. Těm se říká implicitní ateisté.

2) lidé, kteří o možnosti existence Boha a o různých náboženstvích sice slyšeli, ale nepřikládají tomuto tématu velkou váhu. V Boha nevěří, a o celé záležitosti ani nepřemýšlejí. Do této skupiny lze zřejmě zařadit poměrně výraznou část Čechů.

3) lidé kteří možnou existenci Boha pokládají za téma hodné pozornosti, kteří o náboženství a o Bohu přemýšlejí, a kteří po zhodnocení jim známých argumentů došli k názoru, že víra v boha není opodstatněná.

4) lidé kteří pociťují jistotu že žádný Bůh neexistuje a otevřeně jeho existenci popírají.

Skupina (1) je jistě velmi málo početná (patří do ní např. některá přírodní etnika), ale o to důležitější a zajímavější je z teoretického hlediska.

Do skupiny (4) mohou patřit lidé indoktrinovaní nějakou ideologií, např. komunistickou. Jsou také docela zajímaví z teoretického hlediska (protože jejich postoje lze označit za jistý druh sekulární víry), a v praxi jde dnes o skupinu naprosto marginální. Autor tohoto textu neví o žádném ateistovi, kterého by sem bylo možné zařadit. Nepatří sem např. ani tak “skalní ateista” kterým je Richard Dawkins.

Pro nás budou důležité hlavně názory a argumenty skupiny (3).

Za povšimnutí stojí, že křesťané se s oblibou vymezují proti (dnes už spíše jen teoretické) skupině (4), protože z diskuze s příslušníky jiné (byť sekulární) víry lze vyjít neporažen mnohem snadněji, než z diskuze s člověkem, který má své postoje promyšleny a podepřeny racionálními argumenty…

This entry was posted in Pojmy. Bookmark the permalink.

208 Responses to Co je to ateismus