Category Archives: O Bibli

Proč ateisté nevěří tomu, že Bible je Slovo Boží? Proč nevěříme ani tomu, že je Bohem inspirovaná?

Je Bible slovo Boží?

My ateisté sice nevěříme v existenci Boha, avšak jeho existenci neodmítáme apriori. V Boha nevěříme proto, a jen proto, protože pro něj nesvědčí žádné důkazy, ani indície. Co víc, existují silné argumenty proti existenci mnohých konkrétních Bohů, včetně Boha křesťanského. Jak již bylo ukázáno, jádrem a základním pilířem křesťanství je Bible, které je připisován Božský původ. Jenže, lze snadno a mnoha způsoby ukázat, že Bůh s Biblí nemá po stránce autorství nic společného.
Continue reading