Sčítání 2011

Částečné výsledky sčítání obyvatel 2011 se mi zdají velmi pozoruhodné, jako asi každému, kdo se o náboženství zajímá. Dovolím si pár krátkých postřehů.

Zde je stručný přehled výsledků:


Existence skupiny 4,77 milionu lidí, kteří se rozhodli nesdělit svůj postoj k víře, je velmi mrzutá a celé výsledky výrazně zkresluje. Srovnání s minulým sčítáním rovněž komplikuje nová kategorie “věřících bez církve”, která je nadto docela početná.

I tak ty výsledky ale o lecčem vypovídají. Předně, neumím si moc představit věřícího člověka, pro kterého je víra v životě důležitá, a přitom necítí potřebu hrdě se k ní přihlásit. Takového člověka bych v kolonce “neuvedeno” neočekával. To samé platí i o nevěřících. Kdo má jasně definovaný názor, nemá důvod dělat s ním drahoty. Lidi s jasně definovaným názorem, a se zájmem o celou problematiku navíc určitě zajímá, jaká je situace ohledně religiozity v Česku – a proto Sčítání v prvé řadě sami správně vyplnili.

Proto hádám, že těch 4,77 milionu lidí jsou lidé bez zájmu o problematiku. Jsou to lidé, pro které víra či nevíra v Boha není téma. Jsou to lidé nábožensky chladní. Od posledního sčítání tato skupina nábožensky chladných lidí navíc dramaticky narostla, víc než pětinásobně!

Na místě je otázka, proč církve nejsou schopny tyto lidi oslovit. Proč se v Česku míjí nabídka s poptávkou na trhu religiozních ideí?

Podle mého názoru je jedním z důvodů i to, že naše církve jsou uzavřeny do své ulity. Náboženské pořady v televizi, v rádiu atd. jsou PRO VĚŘÍCÍ. Věřící se nesnaží upoutat ty “nerozhodnuté”, “chladné”, nabídnout jim něco co hledají, naopak, žijí si ve svém vlastním světě. Když zavítá na nějaký křesťanský web člověk, který už v době víru nemá, musí ho to jen utvrdit v tom, že tohle není nic pro něj.

Dále si myslím, že křesťané žijí v iluzi, že věřit v Boha se v našich končinách celkem automaticky rovná věřit v JEJICH Boha. Nedostatečně si připouštějí, že někdo může věřit, že existuje cosi jako Bůh, ale myšlenka že tento Bůh před 2000 lety sestoupil na Zemi v lidském těle, aby je pak svou smrtí spasil, mu přijde jako očividný nesmysl. Co dělají věřící, aby ukázali takovým lidem, že to nesmysl není? Co pro to aktivně dělají?

Co dělají věřící proto, aby pochopili důvody lidí, kteří v jejich Boha nevěří?

Podle toho co vidím denodenně ve svém každodenním životě – tak nedělají nic. Jen sedí ve své ulitě, poslouchají svá rádia, modlí se spolu ve svých kostelech, a o své víře se snaží veřejně nemluvit, a chraň Bůh aby se ji snad snažili nějak obhajovat!

Pokud církve nedokážou přesvědčit Českou veřejnost v prvé řadě o tom, že víra v Boha JE TÉMA, a to z konkrétních důvodů, a navíc že realitou je zrovna křesťanský Bůh a ne jiný, a pokud se s tímto nebudou sami snažit proniknout do veřejného prostoru, a nepřestanou se o tom ujišťovat jen sami mezi sebou – pak budou zaslouženě následovat osud politické strany KDU-ČSL.

Nechci malovat čerta na zeď, ale mám za to, že jejich Bůh jim s tímto nepomůže.

109 thoughts on “Sčítání 2011

 1. Michal Post author

  Ignáci, s tím co jste napsal nemám problém. Plně souhlasím s tím, že “u katolíků má smysl sčítat jen ty co chodí do kostela”, protože podle mého názoru, Katolík který to s vírou myslí vážně, do kostela prostě chodí, chodí tam protože CHCE, ne protože “by měl”, a činí tak, pokud mu v tom nebrání závažné překážky.

  Na druhé straně, se k ŘKC i v tom sčítání přihlásilo cca 16 krát víc lidí, než o kterých píšete Vy – co si o nich myslíte? Co si myslíte o lidech, kteří se hlásí k ŘKC když se jich někdo zeptá, ovšem v reálu do kostela zavítají párkrát ročně (Vánoce? Velikonoce?) a jejich křesťanství spočívá v reálu – … v čem vlastně? Nosí křížek na krku? Pomodlí se, když od Boha něco potřebují?

  OK, a čím si vůbec vysvětlujete ten vzestup evangelikálů? Neuvolnila náhodou ŘKC po II Vatikánském koncilu svým odklonem od tradicionalismu těmto hnutím tak trochu prostor? A co si o evangelikálech myslíte? Jedná se o legitimní křesťanství, a nebo je to z Vašeho pohledu spíš hereze?

  Zaujalo mě také, jak píšete, že evangelikálové prakticky nemají “vlažné” členy. S tím nelze než souhlasit. Není tedy nakonec jejich cesta správnější, když lidi pro víru víc nadchne, a ti pak vírou víc žijí?

 2. Medea

  Michal: ”Plně souhlasím s tím, že “u katolíků má smysl sčítat jen ty co chodí do kostela”, protože podle mého názoru, Katolík který to s vírou myslí vážně, do kostela prostě chodí, chodí tam protože CHCE, ne protože “by měl”, a činí tak, pokud mu v tom nebrání závažné překážky.“

  No, tak ja s tým nesúhlasím, pretože aj umiernení, modernistickí a sviatoční katolíci (ktorých je vyspelom svete väčšina), môžu predstavovať významnú politickú silu, ktorá môže presadiť v spoločnosti niektoré snahy RKC a opačne, táto skupina môže vyvíjať tlak na vlastnú RKC. A medzi modernistickými katolíkmi môže vyrastať nová generácia kňazov, ktorá radikálne zmení smerovanie RKC.

  Samozrejme, ža má zmysel sledovať u katolíkov umiernenenosť, modernizmus, sviatočné katolíctvo, tradicionalizmus, lefebvrizmus, klérofašizmus, dogmatizmus, heretizmus, …, ale pokiaľ odfiltrujeme významnú časť katolíkov alebo dokonca katolícku väčšinu, tak nám niektoré javy v spoločnosti a RKC nebudú dávať zmysel.

 3. Michal Post author

  Médeo, podle mě v tom co říkáš nejsme v rozporu. Já přece neříkám, že kdo nechodí do kostela, není katolík. Já naopak beru na vědomí, že dle sčítání 2011 je u nás “umírněných” katolíků cca 15x víc, než těch co chodí do kostela.

  Podle mě ale ti Katolíci, kteří svou víru berou vážně, ti co nejsou “vlažní”, do kostela chodí.

 4. Michal Post author

  Médeo a co ty si vůbec myslíš o II. Vatikánském koncilu z hlediska Církve? Byly to změny správným směrem? Nebo se ŘKC měla podržet tradicionalistického pojetí?

 5. Medea

  No, Pijovia sa počas koncilu asi v hrobe obracali 😀

  RKC však podľa mňa, nemala veľmi na výber. Ak by aj naďalej pokračovala vo svojej antimodernistickej politike, čelila by podľa mňa mimoriadnemu úbytku svojich veriacich.
  Podobne to vidí aj RK kňaz Tomáš Petráček:

  “Pokud se církev neměla stát jakousi početnější evropskou obdobou amerických amišů či mennonitů, kde by pár zbývajícím bylo sice dobře, ale za cenu rezignace na své hlavní poslání hlásat evangelium a přinášet spásu celému současnému světu, bylo třeba rychle jednat. ”

  Článok RK kňaza a cirkevného historika, Tomáša Petráčka o II VC: http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=3965

 6. Medea

  “Někdy narazíme na pokusy zlehčovat význam a závaznost koncilních dokumentů pomocí falešné dichotomie pastorační versus dogmatický koncil. Každý koncil reaguje na nějaké pastorační problémy, každý koncil má svoji doktrinální (naukovou) a svoji disciplinární část, které jsou ostatně úzce provázány. Dokumenty, které se nazývají dogmatická konstituce, jsou slavnostně vyhlášeny papežem a odhlasovány sněmem, už svým názvem vyjadřují ten nejvyšší stupeň věroučné závaznosti a pokusy klást ho do kontrastu s jinými koncily jsou liché.”

  A tu je pokračovanie toho Petráčkovho článku o II VC: http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=3966

 7. Kamil

  >>>Když zavítá na nějaký křesťanský web člověk, který už v době víru nemá, musí ho to jen utvrdit v tom, že tohle není nic pro něj.<<<
  Tak to každopádně. Mluvíte mi z duše. Mám to také tak.

 8. Sam

  ———————————- Cituji ze článku:
  Věřící se nesnaží upoutat ty “nerozhodnuté”, “chladné”, nabídnout jim něco co hledají, naopak, žijí si ve svém vlastním světě. (…)
  Dále si myslím, že křesťané žijí v iluzi, že věřit v Boha se v našich končinách celkem automaticky rovná věřit v JEJICH Boha. Nedostatečně si připouštějí, že někdo může věřit, že existuje cosi jako Bůh, ale myšlenka že tento Bůh před 2000 lety sestoupil na Zemi v lidském těle, aby je pak svou smrtí spasil, mu přijde jako očividný nesmysl. Co dělají věřící, aby ukázali takovým lidem, že to nesmysl není? Co pro to aktivně dělají?

  Co dělají věřící proto, aby pochopili důvody lidí, kteří v jejich Boha nevěří?

  Podle toho co vidím denodenně ve svém každodenním životě – tak nedělají nic. Jen sedí ve své ulitě, poslouchají svá rádia, modlí se spolu ve svých kostelech, a o své víře se snaží veřejně nemluvit, a chraň Bůh aby se ji snad snažili nějak obhajovat!
  ———————————————
  Zdá se, že si katolíci uvědomili nutnost propagace, takže ve dnech 30. května – 6. června 2015 se budou konat v Praze Dny Víry. Jak se vám to líbí?
  http://www.dnyviry.cz
  http://dnyviry.evangelizace.cz/
  Dovolím si tady zase citovat:
  ——————————–
  http://www.dnyviry.cz/content/faqs
  Cílem akce je oslovit a zaujmout co nejvíce (!!) obyvatel města, představit život místní církve, zprostředkovat zkušenost s Kristem (?) a nabídnout navazující kontakty a program.
  —————————————————-
  Program bude bohatý. http://www.dnyviry.cz/program-dnu-viry
  Docela si s tím dali práci, že jo??
  Kodet je tutovka. http://www.dnyviry.cz/content/uzdravuje-jezis-i-dnes-pojdte-ke-mne-vsichni-kdo-jste-obtizeni

  A tohle taky vapadá zajímavě.
  http://www.dnyviry.cz/content/modlitba-z-krabice

  Nyní jsem zvědav na vaše názory, vážení kolegové.

Comments are closed.