Poznámka ke sčítání

Napadlo mě uvážit, jak by vypadala data ze sčítání, kdyby se skupina lidí, kteří se rozhodli nevyplnit kolonku víry, rozdělila ve stejném poměru, v jakém se dělí ti, kteří tu kolonku vyplnili. Uvažujeme tedy, že ta skupina je rozvrstvena stejně, jako zbytek populace. Výsledky jsou velmi zajímavé!Vidíme tedy, že v tomto případě by počet nevěřících s vysokou přesností stagnoval (půlprocentní pokles), počet věřících velkých církví by poměrně výrazně poklesl, a to u ŘKC a u církve Husitské o třetinu, a v případě ČCE o čtvrtinu, a naopak výrazně vzrostl počet věřících u menších církví, a to bezmála o polovinu! Dále by se (v přepočtených údajích) cca 1,3 milionů věřících lidí nebylo ochotno přihlásit k žádné církvi.

Velice vyrovnaný poměr mezi věřícími a nevěřícími mezi oběma sčítáními tomuto modelu podle mého názoru dodává slušnou věrohodnost.

Můžeme to všichni brát jako námět k přemýšlení.

This entry was posted in Nezařazeno, Postřehy k náboženství. Bookmark the permalink.

78 Responses to Poznámka ke sčítání