Existují víly?

Věřící říkávají, že přece nebylo dokázáno, že Bůh neexistuje – a proto, proč v něj nevěřit. Problematičnost této úvahy snad nejlépe ukazuje tzv. vílí argument.

Víme jistě že neexistují víly? Je to dokázáno? Lidé v existenci víl dost dlouho skutečně věřili (viz. wiki). Co se stalo, že v jejich existenci věřit přestali? Jaký důkaz jejich neexistence se objevil?

Odpověď je jednoduchá: neobjevil se žádný důkaz jejich neexistence. Jak začal ve společnosti nabývat na významu racionální přístup ke světu, lidé si začali uvědomovat, že vlastně neexistují žádná hodnověrná svědectví o existenci víl (ačkoliv neověřená svědectví existovala). Neexistují po nich žádné stopy, nepotřebujeme je k vysvětlení žádných jevů či úkazů – a logický závěr z toho byl a JE, že tedy víly s největší pravděpodobností neexistují. S absolutní jistotou to však vlastně dodnes nevíme…

Důkazní situace je tedy pozoruhodně podobná, ne-li totožná, se situací ohledně existence Boha. Jediný rozdíl snad je, že v různé bohy dnes lidé stále ještě věří. Tento rozdíl je však způsoben právě tím, že na problém existence víl jsme ochotni aplikovat racionální způsob uvažování, zatímco na problém existence Boha jej ochotni aplikovat nejsme (tedy, někteří z nás – ti věřící…)

Uvažme, že všechny argumenty, kterými věřící omlouvají nepozorovatelnost Boha v našem světě, lze snadno přeformulovat i pro případ neviditelnosti víl! Ale znamená to snad pro nás něco? Budeme v existenci víl věřit, když ty argumenty, které omlouvají jejich neviditelnost, striktně vzato MOHOU platit? Uvažme: Bůh třeba neplní modlitby tak aby to bylo průkazné, proto, že NECHCE aby byl jednoznačně dokázán. Analogicky víly spíš chtějí, aby se o nich jen povídalo, a tancují na lesních pasekách výhradně jen pokud se nikdo nedívá…

Věřící říkají: přece nečekáte, že se Bůh nechá “změřit”, že se nechá “dokazovat”?! Analogicky lze říct ale to samé pro víly! Jak tedy lze z toho, že je nikdo nikdy neviděl, činit nějaký závěr?

Pro váženého čtenáře by mělo být podstatné zamyslet se, zda opravdu ve prospěch neexistence víl neexistuje o nic víc důkazů, než ve prospěch neexistence Boha. Pokud se ukáže, že to tak je, pak jsme v situaci, že víra v Boha je stejně “oprávněná” jako víra v existenci víl.

This entry was posted in Křesťanské argumenty. Bookmark the permalink.

196 Responses to Existují víly?

 1. Michal says:

  Protestante mimochodem, už jste si prolistoval toho Dawkinse? Našel jste už ty pasáže, které ukazují, jak je kritika paní Tydlitátové “věcná a přesná”?

 2. protestant says:

  Zatím mám za sebou necelé 4 kapitoly. Nic co by bylo v rozporu s kritikou Tydlitátové či Zrzavého. Ale chápu, že vám se to musí líbit.

 3. Michal says:

  “nic co by bylo v rozporu jsem nenašel” – to můžete říct hned o celé knize, nemusíte se zdržovat s jejím čtením. Věcnost ale vypadá trochu jinak.

 4. protestant says:

  Jsem teprve u 4. kapitoly. K závěrům je příliš brzy. Bohužel naopak znovu nalézám, že Dawkins je v mnoha místech nevěcný. Polemizuje nesmyslně s názory nekolik století starými, nebo polemizuje s názory většinou věřících neakceptovatelnými. Nikde nemohu najít, že by polemizoval s nějakými moderními špičkovými teology. Ale ještě uvidíme. 🙂

 5. Colombo says:

  sakra, protestante, nauč se pořádně kopírovat, když už to pastuješ z nějakého fóra.

 6. protestant says:

  Vy byste fakt měl být Don Quiote místo colomba. Vidíte obry tam kde nejsou.
  To jsou moje osobní poznámky a výstřižky z Dawkinse. Bohužel jej mám jen ve slovenštině. Českou elektronickou verzi jsem nenašel. A přepisovat to z papíru – tolik času zase na tento web nemám. K práci s textem používám SuperMemo s jeho metodou Incremental reading :http://www.supermemo.com/help/read.htm 🙂

 7. Michal says:

  Protestante já myslím že už to stačí.

  Vy zde píšete SVOJE výhrady k Dawkinsově knize, přičemž dosti nešťastně upřednostňujete kvantitu nad kvalitou. Pokud chcete, vyberte z těch svých postřehů k třeba tři zásadní, a můžeme se o nich pobavit.

  Já ale připomínám, že Vy jste tvrdil, že kritika paní Tydlitátové je věcná a přesná. A toto jste měl ukázat. Místo toho zde spamujete (a opravdu tohle už není nic jiného než spam!) SVÝMI postřehy ke knize (které jsou navíc IMHO stejně mimo mísu, ale o to teď nejde). Vy máte ukázat, že kritika paní Tydlitátové je věcná a přesná. Tedy máte ukázat, s jakými Dawkinsovými myšlenkami se paní Tydlitátová věcně a přesně vypořádala.

  Domníváte se, že jste v těch kvantech tapet na zdi, co jste zde předvedl, toto ukázal?

  PS. přesunul jsem Vám to sem, omlouvám se, ale diskuzi to činilo značně nepřehlednou.

 8. protestant says:

  čtyřem příspěvkům říkáte spam?

 9. Michal says:

  Spam říkám těm cca 30 jednotlivým poznámkám, co jste do těch čtyř příspěvků nacpal 🙂

  Ale já bych fakt prosil za prvé ukázat, s jakými Dawkinsovými myšlenkami se paní Tydlitátová věcně a přesně popasovala, a poté se můžeme podívat na pár Vámi vybraných poznámek k té Dawkinsově knize. Jistě ale uznáte, že zde není prostor, a ani já nemám čas abych řešil všech 30 nebo kolik.

 10. protestant says:

  Všech 30 poznámek potvrzovalo názor Tydlitátové. Pokud na to nemáte čas pak toho nechme. Mně to zabralo dost času a vy jste si neudělal ani čas to přečíst. Potom je diskuze zbytečná.

 11. Michal says:

  Já jsem si to samozřejmě přečetl, ale o 30 věcech najednou se bavit prostě nelze. Pokud se o nich bavit chcete, a současně nechcete žádný z nich vybrat, pak vyberu já:

  Najstaršie z troch abrahámovských náboženstiev a zrejmý predok tých druhých dvoch je judaizmus: pôvodne kmeňový kult jediného ukrutne nepríjemného Boha, chorobne postihnutého sexuálnymi zákazmi,

  ….o jaký sexuální zákaz jde?

  Např. Lev 19:19,20,29, atd. Pak viz. Ježíšovo “… raději vyrvi oko, utrhni ruku, …” – zde se přísně zapovídá dokonce sama sexuální ŽÁDOSTIVOST, tedy myšlenky, což je vrchol. Atd., určitě by se toho našlo víc. Hlavně to bylo realizováno v praxi (což bylo bezpochyby jen odchýlení od jinak dokonalé normy, že…)

 12. protestant says:

  Zkuste si to přečíst lépe. O žádný sexuální zákaz ani v jednom případě nejde. Jde o ochranu majetku (v prvním případě) a rodiny (v druhém případě).

 13. Michal says:

  Tak když uvidím na ulici hezkou holku, ta se mi zdá sexuálně přitažlivá, tak na tom není NIC špatného, a Ježíš to přitom přísně zapovídá. Toto JE naprosto absurdní penalizace “závadných” myšlenek, NIKOLIV ochrana rodiny.

  A dále, Letiticus podruhé, tentokrát pozorněji:

  Leviticus 19
  20 Kdyby někdo spal s otrokyní určenou pro jiného muže, která však dosud nebyla vyplacena ani propuštěna, bude pokutován. Nezemřou, neboť nebyla svobodná.
  29 Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal smilnit – země by jinak propadla smilstvu a naplnila se zvrhlostí!

  Leviticus 20
  10 Kdokoli by cizoložil s manželkou svého bližního, musí zemřít – jak cizoložník, tak cizoložnice.
  11 Kdokoli by spal s manželkou svého otce, zostudil svého otce. Oba musejí zemřít – jejich krev ať padne na ně!
  12 Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenost – jejich krev ať padne na ně!
  13 Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít – jejich krev ať padne na ně!
  14 Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to zvrhlost. Ať ho spolu s nimi upálí – zvrhlost ve svém středu netrpte!
  15 Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Rovněž to zvíře zabijte.
  17 Kdokoli by vzal svou sestru, ať už dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s ní a ona s ním, je to hanebnost. Musí být zavrženi před očima synů svého lidu. Obcoval se svou sestrou – ponese za to vinu.
  16 Kdyby žena přistoupila ke zvířeti, aby se s ní pářilo, pak tu ženu i zvíře zabij. Musejí zemřít – jejich krev ať padne na ně!
  18 Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s ní, takový obnažil její krvácení a ona to dovolila. Oba ať jsou vyvrženi ze svého lidu.
  19 Neobcuj se sestrou své matky nebo otce. Takový zostudil svou pokrevní příbuznou – oba ponesou svou vinu.
  20 Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj hřích – zemřou bezdětní.

  Leviticus 21
  9 Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětí tak svého otce; ať je upálena.
  13 Ožení se jen s pannou.
  14 Nesmí se oženit s žádnou ovdovělou, zapuzenou či zneuctěnou ženou nebo s nevěstkou. Ožení se jen s pannou ze svého lidu,
  15 aby neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť já jsem Hospodin, jeho Posvětitel!“

  Leviticus 22
  4 … Dotkne-li se něčeho poskvrněného mrtvolou nebo má výron semene … každý takový bude nečistý až do večera.
  24 Nesmíte Hospodinu přinést zvíře s rozmáčknutými, roztlučenými, utrženými nebo uříznutými varlaty; to ve své zemi dělat nebudete.

  Jop. Bible sexualitu vůbec neřeší, jak mě něco takového mohlo napadnout. Mimochodem, z těch citovaných veršů plyne po krátkém zamyšlení několik perliček. Například:
  Lev 19:20 Kdyby někdo spal s otrokyní určenou pro jiného muže, která však dosud nebyla vyplacena ani propuštěna, bude pokutován. Nezemřou, neboť nebyla svobodná.
  Lev 20:10 Kdokoli by cizoložil s manželkou svého bližního, musí zemřít – jak cizoložník, tak cizoložnice.
  Z toho by jeden logicky usoudil, že otrokyně není naše bližní…

 14. protestant says:

  V kterém z těch příkladů nejde o ochranu rodiny bližních, o ochranu dětí , o ochranu majetku bližního? Kde jde o sexuální zákaz? Kde je napsáno že Izraelec či křesťan má zakázán sex?

 15. Michal says:

  Samozřejmě ve všech z nich se přece říká, s kým smí a hlavně s kým nesmí mít člověk SEX!

  To, že tyto zákazy lze v některých případech interpretovat i jako ochranu rodiny (v jiných ovšem ne), nemění nic na tom, že to jsou sexuální zákazy. Navíc, pokud by cílem měla být “jen” ochrana rodiny, nestačilo by jen říct – zapovídá se nemanželský sex? Zapovídá se prostě nevěra?

  Pozn. na konec: řešíme zde dvojsloví jednoho souvětí z celé knihy. Prokázal jsem myslím dostatečně, že sexuálním zákazům se v Bibli věnuje pozornosti docela dost, tedy Vaši pochybnost jsem tímto vysvětlil, a nemyslím si že bychom tomu tématu měli věnovat více pozornosti, než si zaslouží.

  PS. ochrany rodiny se např. netýká to ustanovení, že má-li muž výron semene, bude nečistý až do večera. Pokud Bohu chce, aby muž který měl řekněme v noci poluci byl následující den nezpůsobilý k úkonům vyžadujícím duchovní čistotu, pak to je jistě podivná kuriozita, a je to jen další důvod proč měl Dawkins v těch dvou slovech pravdu.

 16. Michal says:

  Zde máte Protestante mé odpovědi na prvních 5 vašich námitek:

  #2545: slovem “obyčejně” se myslí, že věřící kteří tuto myšlenku používají, mluví tak, jako by Einstein byl věřící v běžném smyslu. Einstein však výslovně odmítl existenci osobního Boha, tedy ROZHODNĚ nebyl věřící v běžném smyslu, nebyl dokonce ani teista.
  #4878: nechápu v čem je problém
  #2854: všem lidem (nejen věřícím), kteří zpochybňují legitimitu diskuze nad existencí Boha – tedy jmenovitě např. paní Tydlitátová a pan Zrzavý
  #3124: Dawkins to tam ale vysvětluje, konflikt v Irsku JE náboženský! Je to konflikt protestantů vs. katolíků. A Dawkins tam přece líčí, jak jsou od mala separovaní, katolíci i protestanté mají své vlastní školy, společensky nevhodné jsou smíšené sňatky, atd. Co jiného odlišuje ty dvě znepřátelené strany, než – právě a jedině jejich náboženství?
  #2758: velká část křesťanů MÁ výrazný problém s homosexualitou, protestante. Jedinci kteří jsou výjimkou, na tomto nemohou nic změnit. Opravdu mi hlava nebere, že TOHLE zpochybňujete. Mluvíte vůbec vážně?

  Rád bych se ale dostal k tomu, proč a v čem je kritika paní Tydlitátové věcná a přesná. Vaše poznámky jsou možná věcné (a snadno vyvratitelné či vyjasnitelné), ale paní Tydlitátová rozhodně věcná NEBYLA. Ani věcná, ani přesná. A TO je to co tvrdím, už od minulého týdne.

 17. protestant says:

  PS. ochrany rodiny se např. netýká to ustanovení, že má-li muž výron semene, bude nečistý až do večera. Tohle je podle vás SEXUÁLNÍ zákaz? Opravdu?

 18. Michal says:

  Tento jeden jsem však také rozebral odděleně. Ne, opravdu toto nelze označit za sexuální zákaz. Je to namísto toho pošetilé ustanovení týkající se lidské fyziologické SEXUÁLNÍ reakce. Myslím že to do sekce, kde rozebíráme posedlost vašeho Boha omezeními spojenými s lidskou sexualitou, patří plným právem. Nebo snad ne?

 19. protestant says:

  Uvedením rozsáhlého materiálu z knihy Leviticus jste dosáhl jediného – ukázal jste, že dnešní pohledy se zase tak moc neliší a to ani pohledy ateistů (soulož se zvířetem, s dcerou, matkou atd. Tedy Dawkinsova věta o bohu POSEDLÉM sexuálními zákazy nemůže být ani řeš, protože většina ateistů dneška (tedy po cca 4000 letech) se jimi řídí stále.

 20. Michal says:

  🙂 OK. Já jsem prokázal, že to co bylo možné říct slovy “sex smíš mít jen s vlastní manželkou” je popsáno v desítkách veršů, kde v každém je vyjmenováno s kým vším člověk nesmí mít sex, a pod jakými rozdílnými sankcemi (s otrokyní je to jen na pokutu, s někým jiným je trest smrti, a s dalším dokonce upálení), co smím a co nesmím dělat když jsem měl poluci, že manželka kněze musí být panna, nesměla tedy nikdy předtím mít – jak jinak – sex, na co a na koho nesmím v sexuálním kontextu MYSLET, atd.

  Podle Vás to protestante neznamená posledlost sexuálním chováním člověka, ale podle mě ano. Myslím že zde bychom to mohli přestat řešit, vážený čtenář si jistě udělá názor sám.