Dobro a Zlo

Věřící s oblibou říkají, že věda sice umí odpovídat na otázku “jak”, ale neumí odpovídat na otázku “proč”. Podle nich na otázku “proč” umí odpovídat právě (jejich, jak jinak) náboženství.

Nikdy jsem tuto myšlenku nepochopil. Věda samozřejmě v mnoha případech umí odpovídat na otázku “proč” (Proč se drát, kterým prochází proud, zahřívá? Proč padá kámen směrem k zemi? Proč se vržené těleso pohybuje po balistické křivce?) a v případech, kdy to neumí, je odpověď, kterou nabízí náboženství, stále stejná, k uzoufání neinspirativní, nudná a nic neříkající. Zní: “To Bůh…”

Jedna z mála oblastí, kde křesťané nabízejí “zajímavější” odpovědi, je oblast existence Dobra a Zla. Křesťané věří, že Zlo ve světě je důsledkem Prvotního Hříchu (připomeňme, že nic takového se nikdy nestalo, protože ani jeho protagonisté, Adam a Eva, nikdy neexistovali). Zlo a Smrt mají být trestem za Hřích.

Ponechme teď stranou četné rozdíly v tom, jak tuto myšlenku interpretují/odmítají/přijímají různí křesťané, a zamysleme se spíš nad samotným Zlem ve světě.

Jistě lze přijmout myšlenku, že za spoustu toho co vnímáme jako Zlo, mohou lidé. Vraždy, války, závist, podrazy a podvody, znásilnění, násilí všeho druhu, … toto všechno lze vnímat jako důsledek svobodné vůle a svobodného rozhodnutí konkrétních lidí. Ačkoliv by Bůh jistě mohl zasáhnout, a bránit těmto lidem v jejich zlých činech – lze pochopit proč to nedělá. Celé to lze jistě vnímat jako pokračování odklonu od Boha, započatého Prvotním Hříchem, do kterého Bůh nechce zasahovat. Potud je křesťanské vysvětlení OK.

Jenže, toto není ani zdaleka jediné zlo ve světě, naopak. Na světě je mnoho zla, které není důsledkem rozhodnutí žádného člověka, a má mnohdy otřesné následky. Zamyslíme se nad otázkou, zda a jak by mohl Bůh takovému zlu zabránit, a proč to neudělá.

Jako první uvažme tsunami v Indickém oceánu v roce 2004. V jeho důsledku zahynulo přes 200 tisíc lidí, a jedná se o jednu z největších přírodních katastrof v moderních dějinách. Ve vztahu k bohu se nyní nabízí úvaha: Bůh vzhledem ke své vševědoucnosti nepochybně věděl, že se k takové katastrofě schyluje. Mohl jí zabránit? Jistě mohl – je přece všemohoucí! Je tedy logické, že jí zabránit nechtěl. Ale proč? Chtěl tím lidem něco naznačit? Pokud ano – byl pochopen? A nemohl to udělat méně drasticky, aniž by při tom zahynuly stovky tisíc lidí??? Je přece milující…

Zcela analogická situace nastává při každé jiné přírodní katastrofě. Loni, v roce 2010, zahynulo na Haiti v důsledku katastrofálního zemětřesení přes sto tisíc lidí. Drastické záběry jsme jistě v televizi viděli všichni mnohokrát. Je i toto důsledek hříšného života lidí? Je to snad boží trest?! Pokud ano – pak proč trestal Bůh zrovna Haiti, vždyť tam je přes 96% obyvatel křesťanů! Proč nepotrestal třeba ateistické Čechy? A vůbec, samotná myšlenka že Milující Bůh takovou katastrofu VYVOLAL … je asi jen o málo horší, než myšlenka že o celé záležitosti dopředu věděl, ale nezabránil jí, ačkoliv nepochybně mohl. Obojí je neslučitelné s jeho atributy Dobrý a Milující.

Možná trochu méně viditelné, avšak také hrozné je utrpení rodičů, kterým se narodí postižené děti. Přibližně jedno ze 700 dětí je postiženo Downovým syndromem. Těžká demence až kretenismus, znetvořený obličej, mnohonásobně zvýšené riziko leukemie a dalších nemocí – a v neposlední řadě zničený život rodičů, kteří mají tu odvahu a statečnost se o takto postižené děti celý jejich život (!!!) starat. Za co Bůh tyto rodiny trestá? A za co trestá ty děti? Nebo se tyto věci dějí bez jeho vědomí? Nezávisle na jeho vůli? A proč Bůh způsobuje, nebo nezabrání tomu, aby se se železnou pravidelností 1400 dětí z každého milionu nerodilo takto postižených? Pykají snad ty děti a jejich rodiče za neexistující Prvotní hřích neexistujícího Adama a Evy? Nebo pykají za hříchy jiných lidí? A nad tím vším bdí neskonale milující, Dobrý a také Spravedlivý (!) Bůh??

Downovým syndromem však výčet genetických poruch a malformací jenom začíná, můžeme vzpomenout na Siamská dvojčata, holčičku s pěti nebo dokonce osmi (!) končetinami, srpkovou anémii, cystickou fibrózu, leprechaunismus, … a to nemluvím o všech možných nádorech na mozku, leukémii a jiných formách rakoviny a desítkách a desítkách dalších, neuvěřitelně pestrých a krutých postiženích. Všechno toto se vyskytuje i u zcela malých dětí. Čím jsou vinny? Za co je Nesmírně Spravedlivý Bůh trestá? Zdá se, že existuje-li křesťanský Bůh, pak má ve vymýšlení variant jak zničit život dítěti (nebo obecně lidem) dosti perverzní libůstku.

Člověk by mohl cynicky říct – alespoň toto Boží chování je konzistentní s charakteristikou Boha ve Starém Zákoně…

Na závěr zdůrazněme, že za předpokladu že Bůh existuje, výše uvedená fakta vůbec nepopírají Boží svrchovanost, jak píše např. profesor Heller. Ne. Existuje-li Bůh, pak klidně může být svrchovaný, a může si se svým stvořením dělat co chce (což také za tohoto předpokladu dělá).

Výše popsané vlastnosti našeho světa jsou však v přímém rozporu s tím, aby byl Bůh Milující, i s tím aby byl Dobrý. Výše uvedené dokazuje, že Bůh s takovými vlastnostmi, které mu připisují křesťané, neexistuje.

162 thoughts on “Dobro a Zlo

 1. Machi

  Tak pro Boha by zřejmě nebyl problém měnit nastavení gravitace tak, aby všechno štimovalo, ale jak by to bylo s příbuznými a kamarády? Ti by se nám s rozpínající Zemí také vzdalovali a bez výkonnějších dopravních prostředků bychom se s nimi po čase už ani nemohli setkat! 🙂

 2. jack

  Machi says:
  September 7, 2011 at 10:53 am

  Tak pro Boha by zřejmě nebyl problém měnit nastavení gravitace tak, aby všechno štimovalo, ale jak by to bylo s příbuznými a kamarády? Ti by se nám s rozpínající Zemí také vzdalovali a bez výkonnějších dopravních prostředků bychom se s nimi po čase už ani nemohli setkat! 🙂

  jack: Ale Machi,na co potřebujete příbuzné a kamarády,když máte Boha. Obecně myšleno.

Comments are closed.