O víře

Kdo se nějakou dobu účastní diskuzí o existenci či neexistenci Boha, a o pravdivosti či nepravdivosti náboženství, začne si všímat toho, že domluva mezi oběma stranami (věřící vs. nevěřící) je velmi obtížná. Diskuze může plynout i velmi dlouhou dobu – aniž by z ní ale vzcházely jakékoliv závěry. Člověk může nabýt dojmu, že každá ze stran má zcela jiná východiska, a k myšlení či odvozování používá dosti odlišná paradigmata. Může se zdát, že obě strany diskutují jaksi „mimobežně“, a ačkoliv na sebe zdánlivě reagují, diskuze jako celek k ničemu nesměřuje a spíše se točí v kruhu.

Toto je bezpochyby zajímavý jev, a stojí za to ho blíže prozkoumat.

Ateisté přistupují k otázce existence Boha jako ke kterékoliv jiné otázce o světě. Váží důkazy pro a důkazy proti, a z nich potom vyplývá jejich závěr. Pro ateisty nemá případná existence Boha žádné negativní „citové“ konotace. Pokud by se ukázalo, že Bůh existuje, pro ateisty by to byl mimořádně zajímavý výsledek o našem světě, a neměli by nejmenší problém tento výsledek přijmout (pokud by byl prokázán na podobné hladině jistoty, jako jiné všeobecně akceptované výsledky o našem světě, např. Teorie relativity).

Přístup věřících je ale jiný. Věřící věří proto, že mají osobní a citový zájem na tom, aby Bůh existoval a aby navíc měl ty vlastnosti, které mu připisují. Pro věřící je vztah k Bohu úhelným kamenem jejich života, a jejich citový vztah k idei Boha je velmi dobře srovnatelný se skutečnou partnerskou láskou či zamilovaností. Stejně jako zamilovaný člověk má ve vztahu ke své lásce „růžové brýle“ a začasté ignoruje upozornění od přátel na její případné chyby (bez ohledu na to, že mohou mít a také často mají pravdu!), tak i věřící člověk odmítá slyšet cokoliv, co by jeho „lásku“ v jeho očích jakkoliv poškozovalo (např. zpochybňovalo její samotnou existenci).

Věřící nepotřebují zkoumat zda Bůh existuje nebo ne, oni chtějí věřit že je. Veškeré argumenty mají smysl jedině tehdy, potvrzují-li existenci Boha, popř. vyvracejí-li teze které by jejich Boha mohly zpochybňovat.

Opačný druh argumentů je pro ně zcela nezajímavý, popř. je jim rovnou nepříjemné se takovými argumenty nějak blíže zabývat. Je to velmi podobné, jako když zamilovaný člověk nemá chuť babrat se v případných nedostatcích své lásky, i kdyby nakrásně podvědomně tušil, že na nich něco může být.

My ateisté býváme po diskuzích s věřícími zklamaní až frustrovaní z jejich přístupu k diskuzi, z nemožnosti shodnout se i na elementárních pravidlech, z neustálého opakování a nutnosti opakovaného vyvracení již vyvráceného, z nikam nevedoucích a často zmatečných debat – a přitom bychom si měli uvědomit, že vzhledem k výše uvedenému nelze ani nic jiného čekat!

Věřícím nelze dokázat (jim subjektivně), že nemají pravdu, protože jim v prvé řadě vůbec nejde o to, vědět jaká je pravda. Oni věří, protože chtějí věřit, a „nechtějí aby bůh neexistoval“.

Tento postoj věřících je samozřejmě zcela legitimní. Je ale velmi vhodné mít vždy na paměti, co to přesně a do všech důsledků znamená, když věřící na různé otázky (např. “jak můžete vědět, že zrovna ty pasáže v Bibli, o kterých Vy si myslíte, že jsou od Boha, od něj skutečně jsou?”) odpovídají prostě a jednoduše “Prostě tomu věřím…”.

488 thoughts on “O víře

 1. protestant

  Arkande says:
  August 24, 2011 at 9:46 am
  to Protestant: Takže když onemocníte nepoužíváte léky? Jestli ano je to dle Vaši definice zlo (zřejmně vražda).

  To se musíte skutečně dobře bavit u chřipky,angíny… o Vážnějších nemocech raději ani nemluvím.

  Jen doufám že nejste očkován!To by jste pak mařil Boží dílo.Protože skrze očkovací látky by Vás nemohli JEHO výtvory účině napadnout.

  A to se pořád věřící diví proč je považujeme za nebezpečné magory.

  protestant:
  To se obrať na Slávka. Já s tím problém nemám, To on jej má. 🙂

 2. protestant

  Arkande says:
  August 24, 2011 at 9:46 am
  to Protestant: Takže když onemocníte nepoužíváte léky? Jestli ano je to dle Vaši definice zlo (zřejmně vražda).

  To se musíte skutečně dobře bavit u chřipky,angíny… o Vážnějších nemocech raději ani nemluvím.

  Jen doufám že nejste očkován!To by jste pak mařil Boží dílo.Protože skrze očkovací látky by Vás nemohli JEHO výtvory účině napadnout.

  A to se pořád věřící diví proč je považujeme za nebezpečné magory.

  protestant:
  To se obrať na Slávka. To on s tím má problém, Já ne. .-)

 3. protestant

  Arkande says:
  September 23, 2011 at 8:59 am
  to Protestant:Pořád dokola,dokola,dokola…baví tě to? Mne strašně

  protestant:
  Nemohu za to, že zde pořád omíláte slovo dobrý, ale jen z lidského pohledu.

 4. protestant

  Arkande says:
  September 23, 2011 at 8:59 am
  to Protestant:Pořád dokola,dokola,dokola…baví tě to? Mne strašně

  protestant:
  Nesmyslům je třeba stále odporovat…

 5. atheist media

  ohledne dia, odina, radegasta jsou krestane ateisty.
  my jsme sli o jednoho boha dale 🙂

  ctete dawkinse, hitchense a dalsi atheisty!!!!

 6. Čestmír Berka

  protestant:
  Nemohu za to, že zde pořád omíláte slovo dobrý, ale jen z lidského pohledu.

  Jaký pohled je ještě možný? Je jiný pohled pro lidi relevantní?
  Když věřící tvrdí, že Bůh je dobrý, je to jaký pohled? Věřící nemají lidský pohled? Oni ho mají nějaký lepší, nezávislý, objektivní?
  Takže z jiného, než lidského pohledu je Bůh klidně zlý? Z mého pohledu, kdyby Bůh existoval, tak podle projevů jeho “lásky” bych řekl, že je velmi zlý, krutý a s lidmi zachází jak s testovacími objekty…
  Bůh je zlý!

 7. Michal Post author

  KDYBY Bůh existoval v té formě jak si ho představují křesťané, PAK by byl nepochybně zlý 🙂

  Naštěstí neexistuje vůbec 🙂

Comments are closed.