Existoval Ježíš?

Někomu taková otázka může připadat naprosto zcestná. Platí, že 1+1=2? Existoval Stalin? Existoval Napoleon? Karel IV? Jak se může někdo ptát na něco tak samozřejmého? Vždyť o Ježíšovi existuje snad nejvíc knih, spisů a dokumentů vůbec! Žádnou jinou postavou v dějinách se nezabývalo tolik lidí, jako Ježíšem, miliardy lidí po celé Zemi ho uctívají, všude vidíme jeho zpodobnění, jak visí na kříži, jeho sochy, … Jak se může za těchto okolností někdo vážně ptát, zda vůbec existoval?

No – může. Někdy prostě věci nemusejí nutně být takové, jak se zdají.

Pro začátek připomeňme jinak samozřejmou věc – že totiž ona známá vizuální podoba Ježíšovy tváře, i jeho postavy, je zcela vymyšlená, a to prokazatelně. Nikdo nemůže vědět, jak Ježíš opravdu vypadal.

Dále uvažme, že všechny ty knihy, publikace a texty o Ježíšovi, všechny se zabývají jen tím, co nacházíme v Bibli, a to zejména v Novém Zákoně. Žádné, vůbec žádné jiné informace, než ty z Nového Zákona o Ježíšovi nemáme! Celý první odstavec naší úvahy je tedy irelevantní. Vůbec není podstatné, kolik lidí v Ježíše věří, kolik knih o něm bylo napsáno, kolik filmů natočeno – jde jen a jen o to, jak spolehlivý je Nový Zákon.

Novozákonní epištoly se přitom historickým Ježíšem vůbec nezabývají, zabývají se jen jakýmsi “kosmickým” Kristem, o němž mluví proroctví Starého Zákona.

Jako jediný pramen o historickém Ježíšovi nám tedy zbývají 4 evangelia.

V dalším ukážeme, že

1) evangelia nejsou očitým svědectvím, naopak, žádný z jejich autorů se s Ježíšem nikdy nesetkal
2) nejstarší evangelium bylo sepsáno přinejmenším 40 let po Ježíšově smrti (bylo to Markovo evangelium), ostatní byla sepsána ještě později
3) evangelia netvoří jednotný a vzájemně se doplňující a potvrzující popis událostí, naopak, jsou v nich mnohé, více či méně hluboké rozpory
4) autoři, editoři a “přepisovači” evangelií k nim nepřistupovali jako k neměnnému Slovu Božímu, právě naopak. V ne zcela řídkých případech tyto příběhy upravovali, přikrášlovali je, a ve svých očích z nich tak činili “lepší příběhy”.
5) neexistují ani žádné jiné, hmotné artefakty, svědčící o Ježíšovi, a to včetně např. Turínského plátna.

Za těchto okolností zkonstatujeme, že je zcela legitimní nebrat evangelia za věrohodné svědectví o tom, že Ježíš byl Boží syn, že vstal z mrtvých, popř. že konal zázraky.

Nakonec uvážíme, jak pravděpodobná či nepravděpodobná je hypotéza “Ježíš ve skutečnosti nikdy neexistoval”, a ukážeme, že tato zdánlivě absurdní teze ve skutečnosti nejlépe odpovídá pozorovaným faktům.

59 thoughts on “Existoval Ježíš?

 1. G. P.

  OK, nicméně si nemyslím, že je vhodné používat pro klassifikaci officiální názvy. Kupř. Žirinovskij si říká liberál a je to liberál?

 2. Petr

  Dawkins se netají s tím, že je ateista, na tom není nic nenávistného. Na ukázkách, že oko mohlo vznikat postupně a navíc různě není také nic nenávistného. Neviděl jsem ho, že by si vynutil čas pro sebe v televizi na propagandu svých myšlenek.
  Naopak si myslím, že čím více známe jako lidstvo, tím agresívnější jsou křesťané k lidem, kteří křesťany nejsou a tady je příklad člověka, který si to dobře uvědomoval:
  Anglický lord RUSSELL Bertrand (1872-1970 ) Nobelova cena 1950 “ako uznanie za mnohostranné a významné diela, v ktorých bojuje za humanitné ideály a slobodu myslenia.” Pozval by som ktoréhokoľvek kresťana, aby ma sprevádzal na detské oddelenie nemocnice a pozoroval utrpenie, ktoré tu deti znášajú a potom trval na tom, že tieto deti sú morálne tak spustnuté, že si svoje utrpenie zasluhujú. Nato, aby sa toto človek odvážil povedať, musí v sebe zničiť všetky city ľútosti a súcitu. Stručne povedané, musí sa stať rovnako krutým, ako boh v ktorého verí.

 3. Jiří Stodola

  Problém je, že je spolehlivě potvrzeno, že Vaše tvrzení o Evangeliích nejsou pravdivá.
  Ad 1. Evangelia napsali dva očití svědkové: sv. Matouš a sv. Jan. Zbylá dvě Evangelia vznikla na základě vyprávění očitých svědků, zejména sv. Petra.
  Ad 2. Claude Tresmontant soudí, že nejstarší Evangelium vzniklo ve 30. letech 1. století – tedy v dekádě, v níž byl Pán Ježíš ukřižován.
  Ad 3. To není pravda. Rozpory nejsou hluboké a především je lze odstranit rekonstrukcí událostí.
  Ad 4. Není tomu tak. O tom svědčí tzv. Kumránské svitky, kde jsou nejstarší doložené verze Evangelií. Jsou identické s verzemi, které máme.
  Ad 5. Je spolehlivě doloženo, že tzv. Turínské plátno pochází z oblasti Palestiny z 1. století. Nelze přirozeně vysvětlit, jak mohl vzniknout onen obraz postavy. Celkem dobře utajené výzkumy prokázaly, že příčinou byla nějaká obrovská energie.

 4. Colombo

  “Ad 5. Je spolehlivě doloženo, že tzv. Turínské plátno pochází z oblasti Palestiny z 1. století. Nelze přirozeně vysvětlit, jak mohl vzniknout onen obraz postavy. Celkem dobře utajené výzkumy prokázaly, že příčinou byla nějaká obrovská energie.”

  Ne. V žádném případé.
  Turínské plátno je poměrně spolehlivě podvrh. Dokonce ani církev ho neuznává a vy tu tvrdíte, že je pravé? Lol. Nehledé na to, že podobných negativů, tedy způsobů obtisku tváře, ve vytvořila už hromada.

 5. Josef K.

  Michal: Ještě k tématu Ježíše: Téma samotné existence Ježíše není pro ateistický pohled až tak podstatné. Není vůbec žádný problém předpokládat, že Ježíš byl prostě charizmatický a významný učitel, myslitel, kazatel té doby, avšak nikoliv syn Boží.

  Zcela správně. Tak proč se přete s lidmi pro které je toto pojetí Ježíše nepřijatelné? Když už se zabývat křesťanskými legendami, tak bych raději zdůraznil rozdíl mezi Ježíšem a Kristem, ale na toto téma doporučuji knihu O.Fundy – Ježíš a mýtus o Kristu, (Karlova univerzita 2007), který o tom ví více než kdokoliv z nás a u nás.

 6. Michal Post author

  Na toto jsem už odpovídal. Teorie, že Ježíš ve skutečnosti vůbec nemusel existovat, mě osobně přijde velmi zajímavá. Chci prozkoumat, v jakém je tato teorie souladu s fakty.

  Přece nemusí všechno co tvrdím a o čem píšu směřovat prvoplánově jen a pouze k podpoře myšlenky ateismu.

 7. Pirx

  Jiří Stodola says:
  February 22, 2011 at 4:25 pm

  “Ad 4. Není tomu tak. O tom svědčí tzv. Kumránské svitky, kde jsou nejstarší doložené verze Evangelií. Jsou identické s verzemi, které máme.”

  Není tomu tak.
  Zprvu se skutečně usuzovalo, že fragment Kumránských svitků 7Q5 je Marek 6,52-53.
  Fragment obsahuje pět řádků a na čtyřech z nich lze bezpečně identifikovat devět(!) písmen. Nakonec se ale ukázalo, že tato písmena do Marka nepasují.

  Takže nikoliv “nejstarší doložené verze evangelií, identické s těmi, co máme”, ale devět písmen, které nikam nepasují.
  Lhát se musí umět, pane Stodolo.

  Třeba zde

  Tohle je obrovská lež, pane Stodolo. Z

 8. TvojOponent

  Kumránské zvitky obsahujú nie evanjeliá, ale starozákonné texty a tie sú súčasťou aj kresťanskej Biblie aj židovskej Knihy. Vtedy ešte ako samostatné náboženské texty. myslím si, že nazvať omyl v názvosloví klamstvom pane Pirx, je dosť nediplomaticky formulovaný nesúhlas.
  Od Kumránskych zvitkov si ateisti veľmi sľubovali vyvrátenie kresťanstva, ale nič také sa neudialo. Naopak, datovanie zničenia osídlenia Kumránu zapadá do udalostí v regione spomínaných v Biblii.

  Citujem: “Mnozí vůči Bibli kritičtí badatelé se domnívali, že tento nález dokáže skutečnost, že biblický text prošel během století zásadními změnami, velice se však mýlili.”

 9. TvojOponent

  Citujem: Kupř. Žirinovskij si říká liberál a je to liberál?
  Nacisti nosili na opasku názov spomínajúci Boha. Boli kresťania v zmysle šírenia myšlienok evanjelia?

 10. Michal Post author

  Tedy pokud já vím, tak Svitky od Mrtvého moře o Ježíši jako historické osobě nic neříkají… pokud tvrdíš že ano, můžeš citovat nějaký seriózní zdroj, který to potvrzuje?

 11. TvojOponent

  Michal…Tentokrát súhlasím a zvitky z Kumránu neobsahujú evanjeliá a ani žiadne záznamy o Ježišovi. V tej dobe bol JK bezvýznamnou postavou. Kumránske jaskyne boli vyplienené najneskôr v roku 68., a je pravdepodobné, že zvitky pochádzali pôvodne z inej lokality a boli tam len dočasne umiestnené.
  Nikde som netvrdil,že tieto zvitky obsahujú texty NZ alebo priamo nejakú”korešpondenciu” s JK či odkazy na neho.
  Na Kumránskych zvitkoch vznikla protikatolícka propaganda obviňujúca Vatikán zo zadržiavania zverejnenia fragmentov s cieľom vraj zatajiť fakty preukazujúce zmenu novozákonných textov naprieč dejinami. Preto je pre mňa úsmevné, že sa ktosi teraz snaží o opak.

 12. Kamil

  Hele, já mám pocit, že o Ježíši Kristu se nedozvídáme jenom v Bibli, ale píšou o něm i různí jiní nekřesťanští autoři. http://cs.wikipedia.org/wiki/Historick%C3%BD_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1#Historick.C3.A9_prameny
  Třeba Gaius Plinius Caecilius Secundus, Publius Cornelius Tacitus, Sextus Julius Africanus.
  Nějaký člověk jménem Ježíš Kristus určitě existoval. Ale otázka je, co byl zač a jaký má význam pro dnešek. A to už se zjišťuje velmi těžko. Dost možná má JK pro dnešek takový význam, jako třeba Gaius Julius Caesar…

 13. Jiri K

  Považuji náboženství za dávný prostředek k ovládání davů, dnes by to chtělo jinačí pohled. Něco k velikášství Ježíse Krista – uvažme: biblickému Ježíšovi jsou připsány úžasné nadpřirozené schopnosti, podle křesťanů je v podstatě bůh. Dodnes se o něm mluví. Oproti tomu v podstatě o obyčejném člověku, jako byl např. Sokrates (a další antičtí filozofové), který neměl žádné zvláštní schopnosti, se mluví taky dodnes – a nepotřeboval k tomu žádné zveličování vlastní osoby, ani zastrašování apokalypsou či peklem. Podle mě, žádné náboženství se nemůže nikdy vyrovnat zdravému lidskému rozumu a intelektu se schopností rozhodovat sám za sebe.

Comments are closed.