Jak funguje víra?

Říká se, že dlouhé články nikdo nečte. Proto se dnes pokusím psát krátce a stručně. Chtěl bych velmi poprosit naše věřící přátele, aby si následující odstavce pozorně přečetli, a upřímně odpověděli,
1) zda mohou prohlásit, že u nich to takto nefunguje,
2) případně co to podle nich znamená, pokud se nemýlím, a jejich víra opravdu funguje nějak takto.

– především, ačkoliv náš mozek má v sobě zadrátováno, jak jsme chytří a jedineční a vůbec, NEJSME takoví. Náš mozek v netriviálních otázkách nefunguje příliš dobře. Jsme náchylní ke kognitivním biasům atd., a i velká většina dnešních ateistů NEMÁ své postoje promyšlené. Nevěří proto, že se narodili do společnosti nevěřících. Jejich iracionalita se realizuje v pověrách, víře v horoskopy, v UFO, konspirační teorie, městské legendy, atd. Ateisté nejsou o nic chytřejší než věřící (i když v průměru možná lehce ano 🙂 ), jen měli to štěstí, že z důvodu prostředí do kterého se narodili, mají v otázce boha zrovna pravděpodobně pravdu. Chceme-li se přiblížit k poznání pravdy v nějaké netriviální otázce, je třeba přemýšlet a shánět si informace velice pečlivě, je třeba brát na vědomí, které kognitivní postupy jsou spolehlivější a které méně spolehlivé, je třeba osvojit si zásady racionálního a kritického myšlení – a toto většina věřících ani ateistů nečiní.

– náboženství je integrováno do osobnosti věřícího jedince. Je součástí jeho identity. Opuštění víry by vnímal jako narušení své osobní integrity. Rituály, návštěvy kostela, modlitby, hovory o víře s přáteli, náboženské symboly a další VYPLŇUJÍ nemalé místo v jeho životě. To snižuje jeho motivaci byť jen uvažovat o cestě, která by MOHLA vést k opuštění toho všeho.

– Víra také tvoří vysvětlující rámec pro jeho světonázor. Typický věřící si tak neumí ani představit, že by víru opustil. Nic by najednou nedávalo smysl, v jeho životě by zůstalo prázdno.

– Navíc je si vědom, že by to narušilo vztahy s jeho blízkými, a proto je jeho ochota kriticky svou víru promyslet blízká nule. Nikoliv náhodou je ve společnosti věřících přítomen mem, že odpadnutí od víry je selhání, litují takového člověka, dokud ještě neodpadl, “doufají” že to zvládne, atd. Kdo by riskoval, že takto dopadne? Muslimové toto mají ošetřeno dokonce právem šaríja. (odpadnutí od víry se u Muslimů trestá smrtí)

– Daniel C. Dennett velmi trefně píše o tzv. doxastické dělbě práce. Velká část věřících o své víře nepřemýšlí, spoléhá se na to, že ji mají promyšlenou teologové a další vůdčí osobnosti v církvi, a jim stačí jen se k tomu přihlásit, vyznat víru, “podepsat to”. Smutnou skutečností však je, že teologové to nijak uspokojivě promyšlené nemají. Navíc co teolog to jiný názor. Kromě toho, kdyby běžní věřící tušili, kam vedou snahy teologů to celé promyslet, tak by v tom často svou víru příliš nepoznali…

– Velmi důležitým faktorem je, že věřící často cítí JISTOTU, že mají pravdu. Netuší, jak ošemetný je jistota pocit. Často ani netuší, ŽE jistota je jen pocit, a nepřipouštějí si, jak často může pocit jistoty klamat. Naivně soudí: VÍM, že mám Pravdu, TEDY mám pravdu.

– víra “funguje”. S Ježíšem mají osobní vztah, denně s ním “mluví”, mají pocit jistoty, že je s nimi. Když se jim něco povede, způsobil to Ježíš, óó děkuji. Když se něco nepovede, pán Ježíš mi tím dává lekci, chce mě něco naučit, a je to jen pro moje dobro. Ó děkuji Pane. Funguje to perfektně, a “přesvědčují” se o tom mnohokrát denně.

– víra řeší konečnost lidské existence, tedy něco, co nás hluboce zneklidňuje (máme to opět zadrátované v mozku).

– k metodě cukru přidává metodu biče = peklo

– mimořádně důležitá rekvizita je “aktivní ďábel”: my ateisté jsme jeho nástrojem, proto se nám nesmí naslouchat. Televize je ďábelská, cokoliv co by mohlo odvést od víry je ďábelský úklad, ateistické weby jsou ďábelské, naše otázky jsou ďábelské… je třeba držet se od ďábla co nejdál!

Je otázka, zda se víra šíří jako memplex, ale rozhodně je-li už někdo vírou “nakažen”, jsou součástí víry nepomenutelné a velice silné “imunizační” memy, které zejména jako celek tvoří prakticky neproniknutelnou překážku:

– víra jako taková je dobrá, je to ctnost. Jsme rádi, že ji máme.
– pochybnosti jsou špatné, jsou projevem slabosti a selhání. Nikdo se jim sice neubrání, ale je třeba se snažit.
– nevíra je nemorální, a kdo by chtěl být nemorální? Kdyby ateisté žili ve vlastním státě, jistě by se vraždili, znásilňovali a okrádali na potkání.
– nevěřící jsou nemorální, jsou z rozvrácených rodin, otcové je nemilovali, mají sklon k vraždám a krádežím atd., nevěří proto že chtějí smilnit, … kdo by chtěl mezi takové patřit?
– víra dává životu smysl. Musí být hrozné žít život, který nemá smysl…
– víra vysvětluje proč tu jsme. Nevěřící na tyto otázky nemají odpověď, věří, že jsme tu “náhodou”. Blázni…
– my věřící máme Pravdu
– víra je dar, dar poznání Pravdy. Tohoto daru si vážíme. Zlí a škodolibí nevěřící nám ho chtějí vzít. Tomu musíme zabránit, nejlépe tak, že se s nimi vůbec nebudeme bavit. K čemu taky?
– bez víry není morálka
– NDE ukazují, že posmrtný život existuje.
– ateisté pyšně věří svému rozumu, zatímco my věříme Bohu
– nevěřící se chtějí považovat za rovného bohu, dělají z člověka Boha, staví člověka na Jeho úroveň… pošetilci.
– nevěřící NENÁVIDÍ boha
– víra v boha na člověka klade vysoké nároky, a my věřící jsme schopni jim dostát. Nevěřící nevěří proto, že těmto nárokům dostát nejsou ochotni. Místo toho se chtějí věnovat pozemským radovánkám, nákupům, chipsům před TV, atd. Jak je převyšujeme, óóó my se máme.

Toto vše vytváří takřka dokonalý mentální black-box, ve kterém je mysl věřícího uzavřena, a sama dobrovolně TOUŽÍ v něm setrvat, NECHCE ani nahlédnout ven, natož aby se ven chtěla dostat.

Otázka na závěr pro naše věřící přátele: uvědomujete si, že podobný blackbox by DOKÁZAL konzervovat lež? Připouštíte, že toto se MOHLO stát vám? Připouštíte, že velice podobně fungují ostatní náboženství, případně “pomýlené” proudy v křesťanství? (Kreacionisté Mladé Země, svědkové Jehovovi, liberálové, moderní křesťané…) CHTĚLI byste poznat, KDYBY byla lživá i vaše víra, a mnou popsaný mentální blackbox by vám bránil to odhalit?

1,961 thoughts on “Jak funguje víra?

 1. S.V.H.

  petr says:
  S.W.H. : Pokud na to pohlédnu okem ryze světským a utilitárním, pak ovšem musím konstatovat, že:

  – průměrný a běžný katolík, který praktikuje stráví náboženskou otázkou cca. 1 hodinu v neděli a cca 10 minut ráno a večer za to má tyto bonusy: …

  S.V.H.:
  Odbíháte jinam. V Pascalově sázce nejde o žádné bonusy zde na světě, ale výhradně o případné bonusy po smrti. A investice do těchto posmrtných bonusů je u průměrného katolíka 3 hodiny 20 minut času týdně, kdežto u průměrného ateisty 0 minut týdně.

  A je jistě pravda, že budeme-li porovnávat ateismus a teismus z hlediska líbivosti a přitažlivosti, je ateismus v ři…
  Už jsem na to narážel dříve: http://www.i-ateismus.cz/2012/12/par-poznamek-k-osobnimu-bohu/comment-page-104/#comment-51898

  Ale stejně jako Médea, i já chci, aby můj názor byl co možná nejblíže pravdě. I když by se mi pivní vulkán v posmrtném životě také docela líbil.

 2. S.V.H.

  protestant:
  Ateismus učí nespoléhat se na Boha a udělat si vše svými vlastními silami. Nacismus se rozhodl udělat “pořádek” v Evropě také svými vlastními silami a nespoléhal na Boha.

  S.V.H.:
  To, že Vaše soukromé náboženství učí, že na tomto světě nemáte dělat vůbec nic a spolehnout se na Boha, neznamená, že jiné náboženství neučí, že by se naopak něco podniknout mělo. Snaha nacistů udělat v Evropě “pořádek” závisela na ateismu jen do té míry, do jaké míry mnozí nacisté věřili, že je k tomu předurčil Bůh.

 3. protestant

  S.V.H.:
  Odbíháte jinam. V Pascalově sázce nejde o žádné bonusy zde na světě, ale výhradně o případné bonusy po smrti. A investice do těchto posmrtných bonusů je u průměrného katolíka 3 hodiny 20 minut času týdně, kdežto u průměrného ateisty 0 minut týdně.

  protestant:
  Jenže ty 3 hodiny 20 minut jsou pro křesťana už také ten bonus. Není to ztráta času, ale velmi dobře strávený čas.

 4. protestant

  S.V.H.:
  To, že Vaše soukromé náboženství učí, že na tomto světě nemáte dělat vůbec nic a spolehnout se na Boha, neznamená, že jiné náboženství neučí, že by se naopak něco podniknout mělo. Snaha nacistů udělat v Evropě “pořádek” závisela na ateismu jen do té míry, do jaké míry mnozí nacisté věřili, že je k tomu předurčil Bůh.

  protestant:
  Pak to muselo být něco jiného než křesťanství.

 5. petr

  S.W.H.:

  Mimochodem, být co nejblíže pravdě logicky nejde. Buď pravdu máte, nebo jí nemáte. Abyste mohl posoudit, jak si z hlediska pravdy stojíte, musíte vědět co ta pravda a ne tak nějak tušit, že už jste asi blízko (protože k takovému tušení Vám chybí jakákoliv perspektiva). Pravda je z hlediska logiky skok. Copak nečtete protestantskou teologii (třeba Kierkegaarda) ?

 6. Medea

  Peter: “Vzhledem k tomu, že vím, co mám v sobě (jako každý) za bestie, asi bych se řídil heslem Carpe diem. Vždyť dnů je tak málo a rozkoší tolik :-)”

  Peter, zabúdate, že v človeku sa môže skrývať aj intelektuálna, umelecká alebo etická “beštia” 😀 teda, že aj matematické teorémy, Bachova hudba alebo konanie v súlade s osvojeným etickým systémom, môžu byť zdrojom špecifických rozkoší 😉

  Peter: “Pokud bychom se dostali do diskusí, v kterém stadiu vývoje se z plodu stává člověk, pak mohu směle argumentovat, že to je ryze arbitrární a zastávat (docela dobře odůvodnitelný) názor, že se tak stává třeba až po senzomotorickém období dítěte, tedy někdy do 24 měsíců po narození. Pokud bych na této bázi získal obecný souhlas a byla povolena “interupce” do 24 měsíce po narození plodu, líbilo by se Vám to ?”

  Ale prítomnosť alebo neprítomnosť mozgu, neokortexu alebo jednotlivých mozgových modulov, a ich rozvinutosť, nie je “ryze arbitrární” 🙂 Márne by ste hľadali u zygoty mozog, tá ho nemá, pretože je tvorená len jedinou bunkou, márne by ste ho hľadali u moruly, tú tvorí len 32 nediferencovaných buniek, … 🙂

  A ani z hľadiska Tomáša Akvinského, to nebolo “ryze arbitrární”, plod sa stával človekom, len po animácii nesmrteľnou rozumovou dušou 😉

 7. S.V.H.

  protestant:
  Jenže ty 3 hodiny 20 minut jsou pro křesťana už také ten bonus. Není to ztráta času, ale velmi dobře strávený čas.

  S.V.H.:
  Co to s tím má společného? Chcete poměřovat, jestli ty 3 hodiny 20 minut nějaký ateista nestrávil lépe? Opakuji: v Pascalově sázce jde výhradně o posmrtné bonusy.

 8. S.V.H.

  protestant:
  Pak to muselo být něco jiného než křesťanství.

  S.V.H.:
  Chtěl bych jen upozornit, že jste reagoval na můj nesouhlas, že by ateismus byl ideologickým základem nacismu. Snad jsme se dohodli, že nebyl (a patrně ani Vaše soukromá verze křesťanství).

 9. S.V.H.

  petr says:
  Mimochodem, být co nejblíže pravdě logicky nejde. Buď pravdu máte, nebo jí nemáte. Abyste mohl posoudit, jak si z hlediska pravdy stojíte, musíte vědět co ta pravda a ne tak nějak tušit, že už jste asi blízko (protože k takovému tušení Vám chybí jakákoliv perspektiva). Pravda je z hlediska logiky skok. Copak nečtete protestantskou teologii (třeba Kierkegaarda) ?

  S.V.H.:
  Nikoliv. Nemusím nutně znát pravdu, stačí, když dokáži nějaké tezi přiřadit pravděpodobnost, že je pravdivá.

 10. protestant

  S.V.H.:
  Chtěl bych jen upozornit, že jste reagoval na můj nesouhlas, že by ateismus byl ideologickým základem nacismu. Snad jsme se dohodli, že nebyl (a patrně ani Vaše soukromá verze křesťanství).

  protestant:
  Nedohodli.
  Jak píše historik Paul Johnson:
  “Je nepopiratelné, že dvě největší tyranie století, nacistický Reich a komunistický Sovětský svaz, byly vybudovány bez Boha.”
  Bez Boha = a theos

 11. Medea

  No, ten Reich bol vybudovaný na Führerovej “Prozreteľnosti”. Vodca sa často dovolával “Boha” alebo “Prozreteľnosti” a ateizmus v Ríši nebol podporovaný.

  Inak ten “bezbožný” Sovietsky Zväz, bol tvorený, z väčšej časti, pravoslávnou masou. Prečo ruskí kresťania dopustili víťazstvo ateistickej ideológie v Rusku a prečo nemecká kresťanská väčšina dopustila víťazstvo Hitlerovho rasového mysticizmu?

 12. protestant

  to Medea:

  Nacistické ani komunistické totality na existenci Boha postaveny nebyly a základní práce na kterých stály se o Boha neopíraly.

 13. S.V.H.

  protestant:
  Nedohodli.
  Jak píše historik Paul Johnson:
  “Je nepopiratelné, že dvě největší tyranie století, nacistický Reich a komunistický Sovětský svaz, byly vybudovány bez Boha.”
  Bez Boha = a theos

  S.V.H.:
  Než budu s panem Johnsonem nesouhlasit, tak bych se zeptal, co to znamená “vybudovat [tyranii] bez Boha”? Znamená to, že při tom Bůh osobně neasistoval, nebo že budující v něj nevěřili, nebo že nevěřili, že schvaluje jejich počínán? Nebo něco jiného?

 14. Michal Post author

  Jsme přesvědčeni, že tito lidé potřebují a vyžadují víru. Proto si bereme za cíl bojovat proti ateistickému hnutí, a to nejen nějakými teoretickými deklaracemi: my ho prostě rozdrtíme.

  Adolf Hitler ve svém projevu v Berlíně, 1933

 15. S.V.H.

  protestant says:
  že s ním prostě při tom budování nepočítám….

  S.V.H.:
  To jsme skoro tam, kde jsme byli. Co to znamená s Bohem nepočítat? Nevěřit v něj? Nebo nevěřit, že budování Bůh nějak reflektuje?

 16. Michal Post author

  Nemůžeme tolerovat sekulární školy, protože tyto školy nedávají žádné náboženské instrukce, a obecná morálka bez náboženského základu visí ve vzduchu. V důsledku toho, veškeré tužení charakteru a náboženství musí být odvozeno z víry.

  Adolf Hitler, 26. dubna 1933

 17. Medea

  Hitler, podľa mňa, kresťan nebol, ale, súdiac na základe jeho textov a prejavov, bol veriaci.

  Mussolini, bol pravdepodobne neveriaci nietzscheista, ale z pragamtickým vzťahom k RKC.

  No a Franco, Salazar, Hlinka, Tiso, Pavelić, boli rímski katolíci.

 18. Michal Post author

  Proto, aby bylo jasno, od dětských slabikářů až po poslední noviny, každé divadlo a každé kino, každý sloup s inzeráty i každý bilboard musí být využit ve službě pro naši velikou misi, dokud se ustrašené modlitby našich salóních patriotů “Pane, osvoboď nás!” nezmění v mozku i toho nejmenšího chlapce v zapálené volání: “Všemocný Bože, požehnej našim zbraním, až přijde čas; buď spravedlivý, jako jsi vždy byl; suď, zda zasloužíme svobodu; Pane, požehnej našemu zápasu!”

  Adolf Hiler, Mein Kampf, svazek 2, kapitola 13

  Jojo, Protestante, Hitler očividně při budování svého státu s Bohem vůbec nepočítal. Kdepak. Když to Johnson napsal, tak to tak prostě je.

  Jo mimochodem, malá aktualita: takový Putin s Bohem počítá očividně velmi, náboženství v Rusku zažívá renesanci… v souladu s tím je jistě vidět, jak se v Rusku vše ubírá tím správným směrem… že?

  Zato v takových severských zemích, Švédsku, Norsku, Dánsku – ty patří k nejateističtějším ve světě, tam to spěje od deseti k pěti. Musí to tam být hrozné, brr. No, ještě že to jistí to Rusko…

Comments are closed.