Jak funguje víra?

Říká se, že dlouhé články nikdo nečte. Proto se dnes pokusím psát krátce a stručně. Chtěl bych velmi poprosit naše věřící přátele, aby si následující odstavce pozorně přečetli, a upřímně odpověděli,
1) zda mohou prohlásit, že u nich to takto nefunguje,
2) případně co to podle nich znamená, pokud se nemýlím, a jejich víra opravdu funguje nějak takto.

– především, ačkoliv náš mozek má v sobě zadrátováno, jak jsme chytří a jedineční a vůbec, NEJSME takoví. Náš mozek v netriviálních otázkách nefunguje příliš dobře. Jsme náchylní ke kognitivním biasům atd., a i velká většina dnešních ateistů NEMÁ své postoje promyšlené. Nevěří proto, že se narodili do společnosti nevěřících. Jejich iracionalita se realizuje v pověrách, víře v horoskopy, v UFO, konspirační teorie, městské legendy, atd. Ateisté nejsou o nic chytřejší než věřící (i když v průměru možná lehce ano 🙂 ), jen měli to štěstí, že z důvodu prostředí do kterého se narodili, mají v otázce boha zrovna pravděpodobně pravdu. Chceme-li se přiblížit k poznání pravdy v nějaké netriviální otázce, je třeba přemýšlet a shánět si informace velice pečlivě, je třeba brát na vědomí, které kognitivní postupy jsou spolehlivější a které méně spolehlivé, je třeba osvojit si zásady racionálního a kritického myšlení – a toto většina věřících ani ateistů nečiní.

– náboženství je integrováno do osobnosti věřícího jedince. Je součástí jeho identity. Opuštění víry by vnímal jako narušení své osobní integrity. Rituály, návštěvy kostela, modlitby, hovory o víře s přáteli, náboženské symboly a další VYPLŇUJÍ nemalé místo v jeho životě. To snižuje jeho motivaci byť jen uvažovat o cestě, která by MOHLA vést k opuštění toho všeho.

– Víra také tvoří vysvětlující rámec pro jeho světonázor. Typický věřící si tak neumí ani představit, že by víru opustil. Nic by najednou nedávalo smysl, v jeho životě by zůstalo prázdno.

– Navíc je si vědom, že by to narušilo vztahy s jeho blízkými, a proto je jeho ochota kriticky svou víru promyslet blízká nule. Nikoliv náhodou je ve společnosti věřících přítomen mem, že odpadnutí od víry je selhání, litují takového člověka, dokud ještě neodpadl, “doufají” že to zvládne, atd. Kdo by riskoval, že takto dopadne? Muslimové toto mají ošetřeno dokonce právem šaríja. (odpadnutí od víry se u Muslimů trestá smrtí)

– Daniel C. Dennett velmi trefně píše o tzv. doxastické dělbě práce. Velká část věřících o své víře nepřemýšlí, spoléhá se na to, že ji mají promyšlenou teologové a další vůdčí osobnosti v církvi, a jim stačí jen se k tomu přihlásit, vyznat víru, “podepsat to”. Smutnou skutečností však je, že teologové to nijak uspokojivě promyšlené nemají. Navíc co teolog to jiný názor. Kromě toho, kdyby běžní věřící tušili, kam vedou snahy teologů to celé promyslet, tak by v tom často svou víru příliš nepoznali…

– Velmi důležitým faktorem je, že věřící často cítí JISTOTU, že mají pravdu. Netuší, jak ošemetný je jistota pocit. Často ani netuší, ŽE jistota je jen pocit, a nepřipouštějí si, jak často může pocit jistoty klamat. Naivně soudí: VÍM, že mám Pravdu, TEDY mám pravdu.

– víra “funguje”. S Ježíšem mají osobní vztah, denně s ním “mluví”, mají pocit jistoty, že je s nimi. Když se jim něco povede, způsobil to Ježíš, óó děkuji. Když se něco nepovede, pán Ježíš mi tím dává lekci, chce mě něco naučit, a je to jen pro moje dobro. Ó děkuji Pane. Funguje to perfektně, a “přesvědčují” se o tom mnohokrát denně.

– víra řeší konečnost lidské existence, tedy něco, co nás hluboce zneklidňuje (máme to opět zadrátované v mozku).

– k metodě cukru přidává metodu biče = peklo

– mimořádně důležitá rekvizita je “aktivní ďábel”: my ateisté jsme jeho nástrojem, proto se nám nesmí naslouchat. Televize je ďábelská, cokoliv co by mohlo odvést od víry je ďábelský úklad, ateistické weby jsou ďábelské, naše otázky jsou ďábelské… je třeba držet se od ďábla co nejdál!

Je otázka, zda se víra šíří jako memplex, ale rozhodně je-li už někdo vírou “nakažen”, jsou součástí víry nepomenutelné a velice silné “imunizační” memy, které zejména jako celek tvoří prakticky neproniknutelnou překážku:

– víra jako taková je dobrá, je to ctnost. Jsme rádi, že ji máme.
– pochybnosti jsou špatné, jsou projevem slabosti a selhání. Nikdo se jim sice neubrání, ale je třeba se snažit.
– nevíra je nemorální, a kdo by chtěl být nemorální? Kdyby ateisté žili ve vlastním státě, jistě by se vraždili, znásilňovali a okrádali na potkání.
– nevěřící jsou nemorální, jsou z rozvrácených rodin, otcové je nemilovali, mají sklon k vraždám a krádežím atd., nevěří proto že chtějí smilnit, … kdo by chtěl mezi takové patřit?
– víra dává životu smysl. Musí být hrozné žít život, který nemá smysl…
– víra vysvětluje proč tu jsme. Nevěřící na tyto otázky nemají odpověď, věří, že jsme tu “náhodou”. Blázni…
– my věřící máme Pravdu
– víra je dar, dar poznání Pravdy. Tohoto daru si vážíme. Zlí a škodolibí nevěřící nám ho chtějí vzít. Tomu musíme zabránit, nejlépe tak, že se s nimi vůbec nebudeme bavit. K čemu taky?
– bez víry není morálka
– NDE ukazují, že posmrtný život existuje.
– ateisté pyšně věří svému rozumu, zatímco my věříme Bohu
– nevěřící se chtějí považovat za rovného bohu, dělají z člověka Boha, staví člověka na Jeho úroveň… pošetilci.
– nevěřící NENÁVIDÍ boha
– víra v boha na člověka klade vysoké nároky, a my věřící jsme schopni jim dostát. Nevěřící nevěří proto, že těmto nárokům dostát nejsou ochotni. Místo toho se chtějí věnovat pozemským radovánkám, nákupům, chipsům před TV, atd. Jak je převyšujeme, óóó my se máme.

Toto vše vytváří takřka dokonalý mentální black-box, ve kterém je mysl věřícího uzavřena, a sama dobrovolně TOUŽÍ v něm setrvat, NECHCE ani nahlédnout ven, natož aby se ven chtěla dostat.

Otázka na závěr pro naše věřící přátele: uvědomujete si, že podobný blackbox by DOKÁZAL konzervovat lež? Připouštíte, že toto se MOHLO stát vám? Připouštíte, že velice podobně fungují ostatní náboženství, případně “pomýlené” proudy v křesťanství? (Kreacionisté Mladé Země, svědkové Jehovovi, liberálové, moderní křesťané…) CHTĚLI byste poznat, KDYBY byla lživá i vaše víra, a mnou popsaný mentální blackbox by vám bránil to odhalit?

1,961 thoughts on “Jak funguje víra?

 1. petr

  Kdybych při úvahách o tom, na jakých základech stál nacismus vycházel z oficiálních projevů A.H., pak bych musel dospět k závěru, že jeho jediným zájmem bylo spravedlivé a ve finále mírové řešení evropských poměrů.

  Nacismus je klasickým příkladem toho, že když seberete člověku Boha (nebo ho od něj jak říkáte “osvobodíte”) nenahradí ho žádnou říší humanismu a racionalismu jak se domnívali někteří racionalističtí popletové, ale nahradí ho nějakým krvavým totemem. Například mytologicky pojatým darwinismem, střihnutým povrchním nietzcheánstvím a doladěným trochou té temné romantiky. Aby mohl nastoupit totem národa a rasy, musel nejdřív nějaký rozumářský popleta odstranit z mysli lidí Kazatelovo: “Boj se Boha a jeho přikázání zachovávej, v tom je člověk celý”.

 2. Medea

  “Boj se Boha a jeho přikázání zachovávej, v tom je člověk celý”.

  No, tak ja mám zase pocit, že Mein Kampf je, v porovnaní s týmto textom, čítanka humanizmu 🙂

  Keď sa priblížiš k niektorému mestu, aby si bojoval proti nemu, vyzvi ho k mieru. Ak ti odpovie mierom a otvorí ti, všetok ľud, ktorý sa nachádza v meste, bude nútený u teba robotovať a slúžiť. Ak sa však s tebou pokojne nedohodne a pustí sa s tebou do boja, obkľúč ho, a keď ti ho Hospodin, tvoj Boh, vydá do rúk, ostrím meča pobi všetko mužské v ňom. Iba ženy a deti, dobytok a všetko, čo bude v meste, všetku jeho korisť ulúp; užívaj korisť svojich nepriateľov, ktorých ti vydá Hospodin, tvoj Boh. Tak urob všetkým mestám veľmi vzdialeným od teba, ktoré nepatria k mestám týchto národov. Avšak z miest týchto národov, ktoré ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do vlastníctva, nenechaj nažive nič, čo dýcha, lebo musíš ich podrobiť hubiacej kliatbe: Chetejcov, Amorejcov, Kanaáncov, Perizejcov, Chivejcov a Jebúsejcov, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh, aby vás nenaučili konať podľa všetkých svojich ohavností, ktoré činia svojim bohom, a aby ste sa tak neprehrešili proti Hospodinovi, svojmu Bohu.
  (5. Mojžišova 20, 10-18)

 3. Michal Post author

  Médeo, ale bacha, v té knize ze které cituješ počítali s Bohem. Tím je to všechno v pořádku, víš?
  Porobovat si okolní národy a pobíjet ženy a děti s Bohem je OK. Dělat totéž bez boha – teprve to je špatně.

 4. S.V.H.

  petr says:
  Nacismus je klasickým příkladem toho, že když seberete člověku Boha (nebo ho od něj jak říkáte “osvobodíte”) nenahradí ho žádnou říší humanismu a racionalismu jak se domnívali někteří racionalističtí popletové, ale nahradí ho nějakým krvavým totemem. Například mytologicky pojatým darwinismem, střihnutým povrchním nietzcheánstvím a doladěným trochou té temné romantiky. Aby mohl nastoupit totem národa a rasy, musel nejdřív nějaký rozumářský popleta odstranit z mysli lidí Kazatelovo: “Boj se Boha a jeho přikázání zachovávej, v tom je člověk celý”.

  S.V.H.:
  Nacistům nikdo Boha nesebral – ti lidé byli v drtivě většině případů věřící. Možná věřili v trochu jiného Boha než Vy (to bude značně individuální), ale tím, že ho nazvete “krvavým totemem”, nezměníte nic na tom, že to byl Bůh. Svého Boha se nejspíš i báli a zachovávali jeho přikázání. U některých jejich Bůh možná vůbec neměl vztah k nacismu jako takovému, jiní byli přesvědčeni, že si je vybral, plní jeho vůli apod.

 5. Medea

  Peter, inak ateizmus nie je morálny, ale ontologický postoj. Ateista jednoducho nepovažuje tézu: “Existuje aspoň jeden boh”, za pravdivú. (A pozitívny ateista (ako napr. ja) ju považuje za nepravdivú.)

  Ateista môže byť bezohľadný psychopat, práve tak dobre ako obetavý a citlivý altruista 🙂

  To inak platí aj o kresťanoch 😉

 6. petr

  (Mt 5, 20 – 26) Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘ Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi, a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.

 7. petr

  medea:

  Ontologický může být. Nicméně má etické konsekvence a ty nejsou nijak pěkné 🙂

 8. protestant

  to Michal:

  Co tedy nechali Hitler a nyní Putin na Bohu. O čem si řekli – toto řešit nebudeme, to je Boží věc? Jmenuj alespoň jednu takovou záležitost, kdy nechali jednat Boha?

 9. petr

  S.V.H. :

  Opět si nerozumíme v základních pojmech. Například příslušník belgické brigády SS, které velel Leon Degrell musel být praktikující katolík, aby se členem té brigády stal. To je nepopiratelný fakt. Jak si střílení do dětí takový praktikující katolík spojil s učením Krista, (viz. Matouš shora) to skutečně nebudu soudit já a do jaké míry byla víra takového katolíka obsahově naplněna také nebudu soudit já. Nicméně nějaký názor na to mít mohu.

  „Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?´A tehdy já prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.“ (Matouš 7, 21-23)

 10. S.V.H.

  petr says:
  …Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘ Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. …

  S.V.H.:
  Netřeba dodávat, že pokud bude někdo snižovat, zatracovat nebo zabíjet někoho, kdo není “bratrem”, tak tyto postihy neplatí.

 11. S.V.H.

  protestant says:
  Co tedy nechali Hitler a nyní Putin na Bohu. O čem si řekli – toto řešit nebudeme, to je Boží věc? Jmenuj alespoň jednu takovou záležitost, kdy nechali jednat Boha?

  S.V.H.:
  To je jen Vaše soukromá víra, že je třeba vše nechat na Bohu. Hitler a Putin měli/mají v této souvislosti asi víru jinou.

 12. S.V.H.

  petr says:
  Opět si nerozumíme v základních pojmech. Například příslušník belgické brigády SS, které velel Leon Degrell musel být praktikující katolík, aby se členem té brigády stal. To je nepopiratelný fakt. Jak si střílení do dětí takový praktikující katolík spojil s učením Krista, (viz. Matouš shora) to skutečně nebudu soudit já a do jaké míry byla víra takového katolíka obsahově naplněna také nebudu soudit já. Nicméně nějaký názor na to mít mohu.

  S.V.H.:
  Mně nepřijde, že bychom si nerozuměli – píšete v podstatě totéž, co já. Ti lidé byli jednoduše věřící.

  Tvrdit, že nacismus je vyústěním toho, když lidem seberete Boha, je nesmysl. Ti lidé v Boha věřili.

 13. protestant

  S.V.H.:
  To je jen Vaše soukromá víra, že je třeba vše nechat na Bohu. Hitler a Putin měli/mají v této souvislosti asi víru jinou.

  protestant:
  Nenapsal jsem VŠE. Chtěl bych alespoň JEDINOU takovou záležitost. Bez ní je totiž Johnson oprávněn napsat, že tyto říše byly vybudovány BEZ BOHA. Tedy a-theos.

 14. petr

  S.V.H.:

  Lk 10,25-37: „Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: “Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?” Ježíš mu odpověděl: “Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?” On mu řekl: “`Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí´ a `miluj svého bližního jako sám sebe´.” Ježíš mu řekl: “Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.” Zákoník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl: “A kdo je můj bližní?” Ježíš mu odpověděl: “Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: `Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.´ Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?” Zákoník odpověděl: “Ten, který prokázal milosrdenství.” Ježíš mu řekl: “Jdi a jednej také tak.”“

 15. petr

  Nicméně, abychom to trochu odlehčili, tenhle znáte ?:

  Před nebeskou bránou čekají tři lidé – kazatel, evangelista a taková obyčejná babička.
  Přijde k nim čtvrtý a ptá se jich:
  “Na co tady čekáte?”
  “Až nás pustí dovnitř,” odpoví kazatel.
  “A proč si myslíš, že bys měl jít do nebe?”
  „To je snad jasné, ne? Celý život jsem kázal Boží slovo. Víš kolik lidí jsem pokřtil?
  “A znáš Ježíše?”
  “No jak bych ho neznal, já můžu evangelium citovat zpaměti.”
  Pak se obrátil k evangelistovi:
  “Proč ty si myslíš, že bys měl jít do nebe?”
  “Procestoval jsem mnoho zemí a všude jsem zvěstoval evangelium. Na mých evangelizacích uvěřilo tisíce lidí. A nejen to, já jsem je také uzdravoval a některé jsem vzkřísil z mrtvých.“
  “A znáš Ježíše?”
  “Bodejť bych ho neznal, vždyť v jeho jménu jsem vyháněl démony.“
  Nakonec přistoupil k babičce a také jí se zeptal proč si myslí, že by měla jí do nebe.
  “Já ani pořádně nevím proč. Vůbec se nemůžu srovnávat s těma dvěma. Žila jsem jak se dalo.“
  “A znáš Ježíše?”
  Babička se vlídně usmála a řekla: “Jakpak bych tě neznala, Pane Ježíši.”

 16. S.V.H.

  protestant:
  Nenapsal jsem VŠE. Chtěl bych alespoň JEDINOU takovou záležitost. Bez ní je totiž Johnson oprávněn napsat, že tyto říše byly vybudovány BEZ BOHA. Tedy a-theos.

  S.V.H.:
  Asi to moc nechápu. V podstatě říkáte, že každý čin, který člověk vykoná je bez Boha. Pouze v nečinnosti se člověk spoléhá na Boha – řekne si, to nebudu řešit, to je Boží věc.

 17. S.V.H.

  petr says:
  … Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?” Zákoník odpověděl: “Ten, který prokázal milosrdenství.” Ježíš mu řekl: “Jdi a jednej také tak.”“

  S.V.H.:
  Bližním je mi tedy pouze ten, kdo mi pomohl. To celkem zapadá. 😉

 18. Michal Post author

  Protestante, obávám se, že nevím, co míníš tím “nechat jednat boha”.

  Já myslel, že křesťané vyznávají zásadu “pomoz si sám, a bůh ti pomůže”. Čiliže když něco chci, pak se v prvé řadě musím snažit sám, a bůh mi případně pomůže.

  Mimo to, Hitlerův režim byl bezpochyby totalitní, tedy řídil opravdu hodně věcí ve státě – nicméně i tak nepochybně zdaleka ne všechno. Takže v těch věcech, které neřídil, i podle toho co naznačuješ “nechal jednat boha”…

  Myslím, že bys měl opravdu upřesnit, co tím myslíš.

Comments are closed.