Karlova dekonverze

Jsem si plně vědom toho, že nahlédnout absurdnost křesťanské víry zevnitř je velmi obtížné, zvlášť pro člověka, který ji bere vážně. Je to velmi obtížné, nikoliv však nemožné. Knihy inteligentních lidí, kterým se to povedlo, patří mezi mé nejoblíbenější. Godless Dana Barkera, Why I Believed Kennetha W. Danielse a Why I Became an Atheist Johna W. Loftuse. Jejich argumenty patří asi k tomu nejpádnějšímu a nejucelenějšímu, co jsem zatím četl.

Zejména Kenneth W. Daniels naprosto geniálně popsal své důvody, které mu bránily nahlédnout, co je každému mimo “stádo” jasné. (Slovo “stádo” jsem zda ani v nejmenším nepoužil v pejorativním významu: křesťané o sobě sami mluví jako o ovcích, o Kristu jako o pastýři, a o církvi jako o stádu. Odtud také název další knihy na výše uvedené téma, kterou jsem zatím nečetl, “Leaving the Fold”. Je to takové kouzlo nechtěného…)

Protože jsem si vědom všech těch důvodů, které věřícímu člověku zaslepují oči, ucpávají uši, a nastavují jeho motivační systém různými bizarními směry, o to víc si vážím lidí, které začalo znepokojovat, že by své životy mohli prožívat ve lži, a rozhodli se proto vydat se po v pravdě bohulibé cestě: nalézt Pravdu, a akceptovat ji, ať je jakákoliv. Hledání Pravdy je pak vedlo k opuštění bezpečného a pohodlného života ve Stádu a velkému kroku do neznáma králičí nory. No, a teď jsou na druhé straně, u nás. Víra je pryč. Jak už jsem dříve psal: nejsem si vůbec jist, že bych to já sám dokázal, kdybych někdy byl součástí Stáda.

Karel, který tu s námi už pěkných měsíců diskutuje, patří k těmto lidem. Patří mu za to můj upřímný obdiv. Poprosili jsme ho, zda by krátce nepovyprávěl svůj příběh. Karel souhlasil, takže mu tímto předávám slovo:

Byl jsem požádán, abych stručně popsal co mne vedlo k tomu, že jsem odstoupil od křesťanské víry.
Křesťanem jsem se stál vlastně dvakrát a pokaždé to co mne dostalo, byl stav, který nasleduje po tom, když uvěříte ( ten kdo neuvěřil toto těžko pochopi, snad pomůže připodobnění, velice hrubé: Máte nějaké problémy a dozvíte se, že přijíždí “tetička z Ameriky”, která vám tyto vaše problémy jede vyřešit. Pokud této zprávě uvěříte, i když tetičku nevidíte ani jste s ní nemluvili, nutně to ponese, ta víra, své ovoce).

Poprvé mi jako zapřisáhlému odpůrci náboženství (vycházelo to z mých zkreslených, povrchních představ) mluvil o Bohu bratr. Bylo to pro mne tak silné, vlastně zboural ty mé povrchní představy, že jsem uvěřil, přesněji bych řekl, víra se ve mně stala. Následoval, nebo to šlo ruku v ruce s uvěřením, úžasný pokoj. Představa o Bohu k Němuž mohu volat, na kterého se mohu spoléhat nemůže člověka nechat bez účinků. Zapojil jsem se do křesťanské církve, byl horlivým křesťanem. A hlavně, přijal jsem tézi, že Bible je Boží slovo. Tenkrát jsem příliš nepřemýšlel nad tím, co je vlastně základem pro toto přesvědčení. Víra prostě fungovala. Ale čím dál více jsem Bibli studoval, tím více se vynořovalo otázek. Myslím, že mne tenkrát dorazila kniha od M. Twaina – “Dopisy z planety země”, která mne donutila se zabývat otázkou po inspirovanosti Bible. Vedlo to až k tomu, že jsem toto přesvědčení zavrhl jako mylné a bylo otázkou času, kdy přestanu být křesťanem.

Jak je možné, že jsem se stál i přesto po 15-ti letech znovu křesťanem? Po tu dobu jsem byl s křesťanstvím srovnám, hledal jinde, buddhismus, hinduismus, advaita…., neuspokojen. Řekl bych, že my lide toužíme po klidu, po štěstí, po pevném bodě v tomto světě, což nás nutí hledat odpovědi na své otázky. Tento svět však tyto otázky neuspokojuje, aspoň mi se tak zdálo a zatím i zdá, neuspokojuje je tedy tak jak by se mi líbilo. Dalo by se říct, že jsem byl na dně a rozhodl jsem křesťanství znovu vyzkoušet, vyzkoušet Boha, Jeho zaslíbení. Vědomě jsem se rozhodl přijímat některé zaslíbení v Bibli jako pravdivé, to proto, že ti lide tam psali o pokoji, který svět nedává, psali o Otci, jenž se stará o své děti. Rozhodl jsem se tomu věřit i přesto, že Bibli jako takovou jsem jíž nepovažoval za inspirovanou, ale spíše jako svědectví lidi, kteří měli nějakou zkušenost s Bohem. A ta víra nesla své ovoce. Opět jsem zažíval to, co jsem kdysi zažíval při první konverzi, neskutečný pokoj, lásku, změnu chování k druhým lidem…. V podstatě jsem poznával, že to co oni zažívali, zažívám i já. Bylo to pro mne důkazem, že zpráva o Ježíši Kristu, tedy evangelium, je pravdivá. Vyznal jsem svou víru a byl opět křesťan. A myslel jsem si, že tomu tak bude navždy. Nebyla to pravda.

Mé druhé odpadnutí nebyl v podstatě dlouhý proces. Šlo o to, že jsem se začal kritický dívat na to, co je vlastně základem mé víry a zjistil jsem, že v podstatě vlastně nic. Písmo, jakožto zvěst o jediném Bohu a o Jeho Synu Ježíši Kristu mi začala být více a více nevěrohodnější, vlastně vše co jsem o Ježíši Kristu znal pramenilo z Písma. Kdybych měl své vědomosti o Bohu shrnout z toho co On sám mi řekl, musel bych říct – nic.

Pak tady byla moc víry, to co mne vlastně pokaždé dostalo. Uvědomil jsem si, že víra bude fungovat i když objekt víry nebude reálný. To znamená, všechen ten pokoj, láska…, který jsem zažíval, nepramenilo z Boha, ale z víry v Něj. Podtrženo a sečteno, neměl jsem důvod dále zůstávat křesťanem, důvod věřit, že evangelium mluví pravdu. Ano, evangelium je moc, která dovede změnit životy lidi, protože jím dá něco co nemají, naději, nový život…, ale tato změna není důkazem pravdivosti evangelia. Zároveň dodávám, k tomu, že víra má moc i kdyby objekt víry nebyl skutečný, že to není důkazem toho, že objekt víry je nereálný. Ano, může být reálný. Akorát je třeba hledat jiné důvody, proč věřit. Každý se musí se svou vírou srovnat sám. Já prostě jíž nemám důvod, proč bych měl věřit. Víra pro víru není nic pro mne. Raději půjdu do pustiny, kde nevím co mne čeká.

This entry was posted in Nezařazeno. Bookmark the permalink.

823 Responses to Karlova dekonverze

 1. Čestmír Berka says:

  Protestante- mezi Mluvíš, píšeš a ZOBRAZÍŠ je drobný rozdíl. Bible mluví konkrétně o tom, jaký Bůh je. Není v ní samozřejmě jeho podoba, ale jsou v velmi konkrétně popsány jeho přání, činy, nálady, láska, nenávist…i jak má vypadat dobytče, které se mu obětuje. Bůh přikázal zapálit syna- nebo to nebyl Bůh, ale někdo jiný? O Bohu toho z Bible víme velmi mnoho- jen nemáme fotočku.

 2. Čestmír Berka says:

  Protestante, nevzpomínám si, jestli jsi někdy použil slova Kristus, oběť, Bible…. máš Bibli? Četl jsi Bibli? Bylo v ní psáno o Bohu? Bylo v ní psáno o Kristu? Je podle tebe to, co je v Bibli stoprocentní pravda, nebo jsou něco jen báchorky?
  Stvořil Bůh Adama a z jeho dejme tomu žebra Evu? Byla potopa? Stavěla se babylonská věž? Žil Ježíš? Vstal Ježíš z mrtvých?

 3. protestant says:

  Hele Berko – na téhle úrovni se o tom bavit s tebou nehodlám….

 4. Čestmír Berka says:

  Já vím, že dávám velmi složité otázky s potopou, Izákem, věží, dcerami, co znásilnily taťku Lota, mámou Lotovou, co za ohlédnutí skončila jako NaCl
  Ty bys klidně odpověděl na něco velmi jednoduchého, třeba “smysl života” – a já se na to neptám. Jsem pěknej hajzl, co?

 5. Čestmír Berka says:

  Protestante- ??? Ty se bojíš Bible? Co jsi za sektu?

 6. Čestmír Berka says:

  Protestant věří v Boha, peklo..a Bible ho znervosňuje……takže SATANISTA!

 7. Čestmír Berka says:

  Hele, Protestante/Satanisto- satan je břídil! Sečti si v té knížce, jejíž název tě tak irituje, kolik lidí zabil přímo Bůh: alfa verzi lidstva ( = moc lidí), prvorozené v Egyptě ( aby udělal dojem na Faraona kvůli izraelitům)….a tak dál . A Satan? Najdi si to- je to v řádu desítek, max. stovek!

 8. Čestmír Berka says:

  Bůh se nedá popsat. Naštěstí peklo ano: http://youtu.be/sk-3Cf5SS-o působivé!

 9. Čestmír Berka says:

  Satan a čerti jsou na tom vlastně lépe než lidé! Satan a čerti mají defakto život věčný, jelikož duše hříšníků budou trpět věčně, což znamená myslím dost dlouho. satan a čerti nemůžou být zničeni, protože provozují místo Boha peklo! Bůh peklo provozovat osobně nemůže- to by bylo skoro horší , než by provozoval Bordel…nechutná představa! Ten Satan se má- stálý místo na neurčito, povolání je mu koníčkem….nebo obráceně

 10. Hermes says:

  Pěkná hospůdka.
  Mimochodem, on vám chce 8.9. David Černý opravdu popírat evoluci? Myslí to vážně, nebo se jen uvolil zahrát si pro jednou tu roli?

 11. Karel says:

  Čestmír Berka: Karle, omlouvám se. Dost jsme to tady zaplevelili..samý off-topic. Ale snad to je pro někoho přínosné. Končím pod tímto tématem- nemám k němu co říci. Tvůj příběh mě opravdu zaujal, i když to tak nevypadá. Hodně štěstí…..

  Karel: To je v pohodě. Má de-konverze se probírala zpočátku, teď už k tomu stejně není co více říct. Co jsme si potřebovali říct, to jsme si řekli. Teď to někdo hodil na Grano Salis.
  http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=12721&mode=&order=0&thold=0
  A s tím “plevelením” se netrap. Já v tom mám mnohdy také prsty.

 12. Slávek says:

  Herme, David neznám. Celá diskuze pro mně bude jedním velkým překvapením. Doufám, že příjemným.

 13. Hermes says:

  Davida znám (skrz internet a pár rozhovorů), je to vzdělaný tomistický filozof (z Bologně) se znalostí přírodních věd, velký diskutér. Před jeho studii jsem si s ním nerozuměl, po studiích jsme se na lecčems shodli. Teď je na Langrově CEVRU s Jochem, tak snad tam nějak nezhájkovatěl…

 14. protestant says:

  Čestmír Berka says:
  August 14, 2012 at 12:56 pm
  Já vím, že dávám velmi složité otázky s potopou, Izákem, věží, dcerami, co znásilnily taťku Lota, mámou Lotovou, co za ohlédnutí skončila jako NaCl

  protestant:
  Problémem je, že dáváš otázky dávno na tomto webu mnohokrát prodiskutované. Podívej se do historie a najdeš tam odpovědi na svoje otázky. Nemíním vše s každým nově příchozím stále dokola probírat. Stačí se jen trochu orientovat v současné biblistice a poznáš, že ty tvoje otázky zase nejsou až tak složité. 🙂

 15. Michal says:

  Ty otázky zde byly mnohokrát POLOŽENÉ, mnohokrát se kolem nich různě mlžilo – ale uspokojivá odpověď nikdy nepadla.

 16. Michal says:

  Přátelé, odjíždím na dovolenou a do konce příštího týdne tu nebudu. Tak se tu mějte, a zas v pondělí 27.8!

 17. protestant says:

  Michal says:
  August 15, 2012 at 6:28 am
  Ty otázky zde byly mnohokrát POLOŽENÉ, mnohokrát se kolem nich různě mlžilo – ale uspokojivá odpověď nikdy nepadla.

  protestant:

  Michal ukazuje prakticky jak takové mlžení vypadá…. 🙂

 18. Slávek says:

  Herme, to je dobrá zpráva! O to víc se na to těším a možná by to snad mohlo přecejen zajímat i protestanta.

  Přiznám se, že co se týče organizace a vůbec té diskuze, je to nápad Monosu a v Brně to za nás organizuje Michal. Ani přesně nevím, jaký formát ta debata bude mít.

 19. Hermes says:

  David Černý patří tuším do skupiny radikálnějších (ale troufám si říct marginálních) českých tomistických myslitelů, kteří jsou přesvědčeni, že z principu sporu lze deduktivně odvodit a dokázat celý filozofický systém (který bude nutně pravdivý, protože jeho axiomem je pouze princip sporu). Je to zajímavá (a dle mého názoru nepatřičně optimistická) myšlenka. Domnívám se, že já a řada dalších katolíků (těch “salónních”, protože “řadovým” je to většinou úplně ukradené a asi by tomu ani nerozuměli) bych se s touto skupinou neshodl v otázce, zdali se bez tohoto způsobu myšlení církev obejde, nebo neobejde. Jejich metoda a jejich téma má co do činění s katolicismem 13. stol. a s katolicismem počátku 20. stol. (katolicismem mocné skupiny hyperkonzervativních teologů kolem Pia X.) a s některými proudy v katolicismu stále silně přítomnými. Takže ano, ať to studujou, aby existovali někteří katolíci, kteří budou chápat, o čem byla ve středověku řeč (aby třeba pěkně naturalisticky vysvětlili naturalistovi Čestmíru Berkovi, jak to pozdní středověk myslel s tou moukou v břiše), ale to je asi tak všechno, k čemu je to dobré.
  Určitě to nebude nuda. Napište ohlasy. 🙂