Karlova dekonverze

Jsem si plně vědom toho, že nahlédnout absurdnost křesťanské víry zevnitř je velmi obtížné, zvlášť pro člověka, který ji bere vážně. Je to velmi obtížné, nikoliv však nemožné. Knihy inteligentních lidí, kterým se to povedlo, patří mezi mé nejoblíbenější. Godless Dana Barkera, Why I Believed Kennetha W. Danielse a Why I Became an Atheist Johna W. Loftuse. Jejich argumenty patří asi k tomu nejpádnějšímu a nejucelenějšímu, co jsem zatím četl.

Zejména Kenneth W. Daniels naprosto geniálně popsal své důvody, které mu bránily nahlédnout, co je každému mimo “stádo” jasné. (Slovo “stádo” jsem zda ani v nejmenším nepoužil v pejorativním významu: křesťané o sobě sami mluví jako o ovcích, o Kristu jako o pastýři, a o církvi jako o stádu. Odtud také název další knihy na výše uvedené téma, kterou jsem zatím nečetl, “Leaving the Fold”. Je to takové kouzlo nechtěného…)

Protože jsem si vědom všech těch důvodů, které věřícímu člověku zaslepují oči, ucpávají uši, a nastavují jeho motivační systém různými bizarními směry, o to víc si vážím lidí, které začalo znepokojovat, že by své životy mohli prožívat ve lži, a rozhodli se proto vydat se po v pravdě bohulibé cestě: nalézt Pravdu, a akceptovat ji, ať je jakákoliv. Hledání Pravdy je pak vedlo k opuštění bezpečného a pohodlného života ve Stádu a velkému kroku do neznáma králičí nory. No, a teď jsou na druhé straně, u nás. Víra je pryč. Jak už jsem dříve psal: nejsem si vůbec jist, že bych to já sám dokázal, kdybych někdy byl součástí Stáda.

Karel, který tu s námi už pěkných měsíců diskutuje, patří k těmto lidem. Patří mu za to můj upřímný obdiv. Poprosili jsme ho, zda by krátce nepovyprávěl svůj příběh. Karel souhlasil, takže mu tímto předávám slovo:

Byl jsem požádán, abych stručně popsal co mne vedlo k tomu, že jsem odstoupil od křesťanské víry.
Křesťanem jsem se stál vlastně dvakrát a pokaždé to co mne dostalo, byl stav, který nasleduje po tom, když uvěříte ( ten kdo neuvěřil toto těžko pochopi, snad pomůže připodobnění, velice hrubé: Máte nějaké problémy a dozvíte se, že přijíždí “tetička z Ameriky”, která vám tyto vaše problémy jede vyřešit. Pokud této zprávě uvěříte, i když tetičku nevidíte ani jste s ní nemluvili, nutně to ponese, ta víra, své ovoce).

Poprvé mi jako zapřisáhlému odpůrci náboženství (vycházelo to z mých zkreslených, povrchních představ) mluvil o Bohu bratr. Bylo to pro mne tak silné, vlastně zboural ty mé povrchní představy, že jsem uvěřil, přesněji bych řekl, víra se ve mně stala. Následoval, nebo to šlo ruku v ruce s uvěřením, úžasný pokoj. Představa o Bohu k Němuž mohu volat, na kterého se mohu spoléhat nemůže člověka nechat bez účinků. Zapojil jsem se do křesťanské církve, byl horlivým křesťanem. A hlavně, přijal jsem tézi, že Bible je Boží slovo. Tenkrát jsem příliš nepřemýšlel nad tím, co je vlastně základem pro toto přesvědčení. Víra prostě fungovala. Ale čím dál více jsem Bibli studoval, tím více se vynořovalo otázek. Myslím, že mne tenkrát dorazila kniha od M. Twaina – “Dopisy z planety země”, která mne donutila se zabývat otázkou po inspirovanosti Bible. Vedlo to až k tomu, že jsem toto přesvědčení zavrhl jako mylné a bylo otázkou času, kdy přestanu být křesťanem.

Jak je možné, že jsem se stál i přesto po 15-ti letech znovu křesťanem? Po tu dobu jsem byl s křesťanstvím srovnám, hledal jinde, buddhismus, hinduismus, advaita…., neuspokojen. Řekl bych, že my lide toužíme po klidu, po štěstí, po pevném bodě v tomto světě, což nás nutí hledat odpovědi na své otázky. Tento svět však tyto otázky neuspokojuje, aspoň mi se tak zdálo a zatím i zdá, neuspokojuje je tedy tak jak by se mi líbilo. Dalo by se říct, že jsem byl na dně a rozhodl jsem křesťanství znovu vyzkoušet, vyzkoušet Boha, Jeho zaslíbení. Vědomě jsem se rozhodl přijímat některé zaslíbení v Bibli jako pravdivé, to proto, že ti lide tam psali o pokoji, který svět nedává, psali o Otci, jenž se stará o své děti. Rozhodl jsem se tomu věřit i přesto, že Bibli jako takovou jsem jíž nepovažoval za inspirovanou, ale spíše jako svědectví lidi, kteří měli nějakou zkušenost s Bohem. A ta víra nesla své ovoce. Opět jsem zažíval to, co jsem kdysi zažíval při první konverzi, neskutečný pokoj, lásku, změnu chování k druhým lidem…. V podstatě jsem poznával, že to co oni zažívali, zažívám i já. Bylo to pro mne důkazem, že zpráva o Ježíši Kristu, tedy evangelium, je pravdivá. Vyznal jsem svou víru a byl opět křesťan. A myslel jsem si, že tomu tak bude navždy. Nebyla to pravda.

Mé druhé odpadnutí nebyl v podstatě dlouhý proces. Šlo o to, že jsem se začal kritický dívat na to, co je vlastně základem mé víry a zjistil jsem, že v podstatě vlastně nic. Písmo, jakožto zvěst o jediném Bohu a o Jeho Synu Ježíši Kristu mi začala být více a více nevěrohodnější, vlastně vše co jsem o Ježíši Kristu znal pramenilo z Písma. Kdybych měl své vědomosti o Bohu shrnout z toho co On sám mi řekl, musel bych říct – nic.

Pak tady byla moc víry, to co mne vlastně pokaždé dostalo. Uvědomil jsem si, že víra bude fungovat i když objekt víry nebude reálný. To znamená, všechen ten pokoj, láska…, který jsem zažíval, nepramenilo z Boha, ale z víry v Něj. Podtrženo a sečteno, neměl jsem důvod dále zůstávat křesťanem, důvod věřit, že evangelium mluví pravdu. Ano, evangelium je moc, která dovede změnit životy lidi, protože jím dá něco co nemají, naději, nový život…, ale tato změna není důkazem pravdivosti evangelia. Zároveň dodávám, k tomu, že víra má moc i kdyby objekt víry nebyl skutečný, že to není důkazem toho, že objekt víry je nereálný. Ano, může být reálný. Akorát je třeba hledat jiné důvody, proč věřit. Každý se musí se svou vírou srovnat sám. Já prostě jíž nemám důvod, proč bych měl věřit. Víra pro víru není nic pro mne. Raději půjdu do pustiny, kde nevím co mne čeká.

This entry was posted in Nezařazeno. Bookmark the permalink.

823 Responses to Karlova dekonverze

 1. protestant says:

  Michal says:
  2) NAOPAK! Já VÍM, že existuje spousta věcí, které nedokážu popsat a nemám o nich žádnou představu!

  protestant:
  Jak se ti do tohoto tvrzení vejde ten tvůj ateismus, tedy tvrzení, že něco o čem nemáš představu a nedokážeš to popsat NEEXISTUJE.

 2. protestant says:

  Hermes ti přece odpověděl…. 🙂

 3. Michal says:

  Protestant: Samozřejmě že v peklo věřím.

  Na vysvětlenou pro ty, kdo Protestanta ještě moc neznají: SAMOZŘEJMĚ že v peklo věří – netuší ale, co to to peklo je. 🙂

  Já zas pevně věřím, že existuje fňbžpž – žel taky netuším, co to je… 😀

 4. Hermes says:

  ČB, ono celiatikům vadí? No pak asi je z mouky, ne? Nebo máte jiné, logičtější vysvětlení?

 5. Michal says:

  protestant: Jak se ti do tohoto tvrzení vejde ten tvůj ateismus, tedy tvrzení, že něco o čem nemáš představu a nedokážeš to popsat NEEXISTUJE.

  No to je právě to, že ateismus není přesvědčení o tom, že neexistuje něco, co nedokážeš popsat a nemáš o tom představu.

  Ateismus je přesvědčení, že neexistuje žádný z Bohů, o kterých mluví jednotlivá teistická náboženství. A ta o svých bozích mluví velmi konkrétně!

  KDYBY existovalo náboženství, které by tvrdilo, že existuje NĚCO, nikdo neví co a nikdo to nedokáže popsat – tak bych mohl být s klidným svědomím jeho vyznavačem 🙂

 6. Čestmír Berka says:

  Čestmíre Berko, je to Michalův web. Až nám řekne, že nás tu nechce, tak já půjdu rychle pryč.

  Herme: “čo je to také” hledět si svého? Co nám přesně vytýkáš? Že se ptáme? :-O

 7. Hermes says:

  Michal: “Já zas pevně věřím, že existuje fňbžpž”
  Michale, bacha na zdravý rozum! Četl jste o tom alespoň v knížce? Je vás víc? Individuální smyšlené bludy jsou mnohem závažnější než tradiční a kolektivní. Fakt, bych se toho snažil zbavit. Tato rada budiž projevem a zároveň i důkazem mé nezištné křesťanské lásky k vám.

 8. Čestmír Berka says:

  Herme, SAMOZŘEJMĚ, že je z mouky! Ale v těle katolíka už je to tělo Kristovo! Byl snad Kristus z pšenice? Teď jsi mě fakt překvapil… FSM je ze stejné materie. Ha, podoba :-O

 9. Hermes says:

  ČB, neber to jako výtku. Je to rovněž rada k nabytí duševního klidu: zabývat se rozpory uvnitř křesťanství je vyčerpávající i pro věřícího, kterému ale nic jiného nezbývá. Vy Boha neznáte, v církvi nejste, a přesto se z nějakého podivného důvodu snažíte s jednotlivými věřícími domluvit o problémech víry a mravů. Nerozumím, já až konvertuju k ateismu, tak budu rád, že od toho mám pokoj.

 10. Čestmír Berka says:

  “Michal: “Já zas pevně věřím, že existuje fňbžpž”
  Michale, bacha na zdravý rozum! Četl jste o tom alespoň v knížce? Je vás víc?”

  Herme- to jednou nějaký Smith takhle seděl ( sám!) a přilétl, nebo se nějak teleportoval anděl Moroni se zlatými svitky a kouzelnými brýlemi, pomocí nichž nám ten dobrý muž přeložil boží slova. Pak si anděl zlaté desky/svitky, co byly ze zlata! zase odnes ( Smith neměl tresor, tak pro jistotu)……….pár let….mormoni ….Utah, Salt Lake City, olympiáda, chrám jako kráva…..mormon Romney kandiduje na presidenta! A to Smith začínal taky sám! Byl to snad pomatenec? Řek bys to Romneymu do očí?

 11. Čestmír Berka says:

  Herme, já jsem! klidnej…. já jsem skoro buddhista- a ty jsou sakra v-y-r-o-v-n-a-n-ý ! Do mně musí Soledad, moje bývalá manželka i občas šťouchnout, aby se přesvědčila, že se ve mně něco děje 😀 Proto se se mnou rozvedla, víš? Že jsem pořád v klidu- statickej 😀

 12. Hermes says:

  ČB:
  1) Romney to četl v knížce.
  2) Romney je členem tradiční respektované církve. Tedy jich je víc. Co Michal se svým fňbžpž?
  3) Michal si dělá srandu.
  4) Já taky.
  5) Nestrkám nos do cizích věcí: Jestliže to Romneymu připadá uvěřitelné, proč bych měl ztrácet čas jeho zkoušením?

 13. Čestmír Berka says:

  Herme, problém víry a mravů nám tu chtěl omlátit o hlavu římský katolík TO. On nás nařknul, že jsme zavinili smrt stamilionů lidí v koncentrácích a gulazích. Ty jsi s jeho tvrzením mlčky souhlasil!!!

 14. Čestmír Berka says:

  “5) Nestrkám nos do cizích věcí: Jestliže to Romneymu připadá uvěřitelné, proč bych měl ztrácet čas jeho zkoušením?”
  Strkáš nos do věcí ateistů… né, že by to bylo špatně- pro ateisty je to naopak dobře 😀

 15. Hermes says:

  1) Já jsem si jeho tvrzení ani nevšiml. Nečtu to tu pořád, to bych se zbláznil, nebo zchudl. I dnes už mám dost a vracím se pomalu k práci.
  2) I kdybych si jeho tvrzení všiml, necítil bych povinnost na ně reagovat a pravděpodobně bych na ně nereagoval, stejně jako necítím povinnost reagovat na cokoli, co se obrací proti křesťanům, a zpravidla ani nereaguju.
  ČB, budíček! Jsme jen v internetové diskusi!

 16. Čestmír Berka says:

  Herme, Michal je třeba jako Smith. Třeba když pár let počkáme..bude nějaký příslušník církve fňbžpž kandidovat u nás na nějakou fakt významnou funkci kladeče v té krásné zemi medem a strdím oplývající! Myslím, pokud nebude v prosinci konec světa…. to budem mít po žížalkách všici..ale my ateisti budem v teple!

 17. Čestmír Berka says:

  Herme, dneska jsi mě bavil 🙂 Běž makat 🙂 A buď zdráv, i když jsi katolík. To nebylo z dobrého srdce, to my ateisti nemáme..ale abys nečerpal zdravotní pojištění, víš? Aby na nás víc ve VZP zbylo. My sme takoví přízemní…

 18. Čestmír Berka says:

  “Michale, bacha na zdravý rozum! Četl jste o tom alespoň v knížce? Je vás víc? Individuální smyšlené bludy jsou mnohem závažnější než tradiční a kolektivní.”

  Individuální smyšlené bludy myslím jsou prazáklad všech náboženství 😀

  Ještě nikdo v historii nezaložil náboženství na ničem jiném. Možná Ron Hubbard…

  Nemluvil bych o provaze v domě oběšence…
  P.S. S tou VZP jsem si dělal joke….fakt buď zdráv, upřímně!

 19. Hermes says:

  Já nemluvím o provaze v domě oběšencově, já jsem přece u vás, v domě katově. (A strkám tu prý dokonce nos do vašich věcí.)

 20. protestant says:

  Michal says:
  August 14, 2012 at 10:41 am
  protestant: Jak se ti do tohoto tvrzení vejde ten tvůj ateismus, tedy tvrzení, že něco o čem nemáš představu a nedokážeš to popsat NEEXISTUJE.

  No to je právě to, že ateismus není přesvědčení o tom, že neexistuje něco, co nedokážeš popsat a nemáš o tom představu.

  Ateismus je přesvědčení, že neexistuje žádný z Bohů, o kterých mluví jednotlivá teistická náboženství. A ta o svých bozích mluví velmi konkrétně!

  protestant:

  Myslíš takto konkrétně?

  Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
  Exodus 20:4