Karlova dekonverze

Jsem si plně vědom toho, že nahlédnout absurdnost křesťanské víry zevnitř je velmi obtížné, zvlášť pro člověka, který ji bere vážně. Je to velmi obtížné, nikoliv však nemožné. Knihy inteligentních lidí, kterým se to povedlo, patří mezi mé nejoblíbenější. Godless Dana Barkera, Why I Believed Kennetha W. Danielse a Why I Became an Atheist Johna W. Loftuse. Jejich argumenty patří asi k tomu nejpádnějšímu a nejucelenějšímu, co jsem zatím četl.

Zejména Kenneth W. Daniels naprosto geniálně popsal své důvody, které mu bránily nahlédnout, co je každému mimo “stádo” jasné. (Slovo “stádo” jsem zda ani v nejmenším nepoužil v pejorativním významu: křesťané o sobě sami mluví jako o ovcích, o Kristu jako o pastýři, a o církvi jako o stádu. Odtud také název další knihy na výše uvedené téma, kterou jsem zatím nečetl, “Leaving the Fold”. Je to takové kouzlo nechtěného…)

Protože jsem si vědom všech těch důvodů, které věřícímu člověku zaslepují oči, ucpávají uši, a nastavují jeho motivační systém různými bizarními směry, o to víc si vážím lidí, které začalo znepokojovat, že by své životy mohli prožívat ve lži, a rozhodli se proto vydat se po v pravdě bohulibé cestě: nalézt Pravdu, a akceptovat ji, ať je jakákoliv. Hledání Pravdy je pak vedlo k opuštění bezpečného a pohodlného života ve Stádu a velkému kroku do neznáma králičí nory. No, a teď jsou na druhé straně, u nás. Víra je pryč. Jak už jsem dříve psal: nejsem si vůbec jist, že bych to já sám dokázal, kdybych někdy byl součástí Stáda.

Karel, který tu s námi už pěkných měsíců diskutuje, patří k těmto lidem. Patří mu za to můj upřímný obdiv. Poprosili jsme ho, zda by krátce nepovyprávěl svůj příběh. Karel souhlasil, takže mu tímto předávám slovo:

Byl jsem požádán, abych stručně popsal co mne vedlo k tomu, že jsem odstoupil od křesťanské víry.
Křesťanem jsem se stál vlastně dvakrát a pokaždé to co mne dostalo, byl stav, který nasleduje po tom, když uvěříte ( ten kdo neuvěřil toto těžko pochopi, snad pomůže připodobnění, velice hrubé: Máte nějaké problémy a dozvíte se, že přijíždí “tetička z Ameriky”, která vám tyto vaše problémy jede vyřešit. Pokud této zprávě uvěříte, i když tetičku nevidíte ani jste s ní nemluvili, nutně to ponese, ta víra, své ovoce).

Poprvé mi jako zapřisáhlému odpůrci náboženství (vycházelo to z mých zkreslených, povrchních představ) mluvil o Bohu bratr. Bylo to pro mne tak silné, vlastně zboural ty mé povrchní představy, že jsem uvěřil, přesněji bych řekl, víra se ve mně stala. Následoval, nebo to šlo ruku v ruce s uvěřením, úžasný pokoj. Představa o Bohu k Němuž mohu volat, na kterého se mohu spoléhat nemůže člověka nechat bez účinků. Zapojil jsem se do křesťanské církve, byl horlivým křesťanem. A hlavně, přijal jsem tézi, že Bible je Boží slovo. Tenkrát jsem příliš nepřemýšlel nad tím, co je vlastně základem pro toto přesvědčení. Víra prostě fungovala. Ale čím dál více jsem Bibli studoval, tím více se vynořovalo otázek. Myslím, že mne tenkrát dorazila kniha od M. Twaina – “Dopisy z planety země”, která mne donutila se zabývat otázkou po inspirovanosti Bible. Vedlo to až k tomu, že jsem toto přesvědčení zavrhl jako mylné a bylo otázkou času, kdy přestanu být křesťanem.

Jak je možné, že jsem se stál i přesto po 15-ti letech znovu křesťanem? Po tu dobu jsem byl s křesťanstvím srovnám, hledal jinde, buddhismus, hinduismus, advaita…., neuspokojen. Řekl bych, že my lide toužíme po klidu, po štěstí, po pevném bodě v tomto světě, což nás nutí hledat odpovědi na své otázky. Tento svět však tyto otázky neuspokojuje, aspoň mi se tak zdálo a zatím i zdá, neuspokojuje je tedy tak jak by se mi líbilo. Dalo by se říct, že jsem byl na dně a rozhodl jsem křesťanství znovu vyzkoušet, vyzkoušet Boha, Jeho zaslíbení. Vědomě jsem se rozhodl přijímat některé zaslíbení v Bibli jako pravdivé, to proto, že ti lide tam psali o pokoji, který svět nedává, psali o Otci, jenž se stará o své děti. Rozhodl jsem se tomu věřit i přesto, že Bibli jako takovou jsem jíž nepovažoval za inspirovanou, ale spíše jako svědectví lidi, kteří měli nějakou zkušenost s Bohem. A ta víra nesla své ovoce. Opět jsem zažíval to, co jsem kdysi zažíval při první konverzi, neskutečný pokoj, lásku, změnu chování k druhým lidem…. V podstatě jsem poznával, že to co oni zažívali, zažívám i já. Bylo to pro mne důkazem, že zpráva o Ježíši Kristu, tedy evangelium, je pravdivá. Vyznal jsem svou víru a byl opět křesťan. A myslel jsem si, že tomu tak bude navždy. Nebyla to pravda.

Mé druhé odpadnutí nebyl v podstatě dlouhý proces. Šlo o to, že jsem se začal kritický dívat na to, co je vlastně základem mé víry a zjistil jsem, že v podstatě vlastně nic. Písmo, jakožto zvěst o jediném Bohu a o Jeho Synu Ježíši Kristu mi začala být více a více nevěrohodnější, vlastně vše co jsem o Ježíši Kristu znal pramenilo z Písma. Kdybych měl své vědomosti o Bohu shrnout z toho co On sám mi řekl, musel bych říct – nic.

Pak tady byla moc víry, to co mne vlastně pokaždé dostalo. Uvědomil jsem si, že víra bude fungovat i když objekt víry nebude reálný. To znamená, všechen ten pokoj, láska…, který jsem zažíval, nepramenilo z Boha, ale z víry v Něj. Podtrženo a sečteno, neměl jsem důvod dále zůstávat křesťanem, důvod věřit, že evangelium mluví pravdu. Ano, evangelium je moc, která dovede změnit životy lidi, protože jím dá něco co nemají, naději, nový život…, ale tato změna není důkazem pravdivosti evangelia. Zároveň dodávám, k tomu, že víra má moc i kdyby objekt víry nebyl skutečný, že to není důkazem toho, že objekt víry je nereálný. Ano, může být reálný. Akorát je třeba hledat jiné důvody, proč věřit. Každý se musí se svou vírou srovnat sám. Já prostě jíž nemám důvod, proč bych měl věřit. Víra pro víru není nic pro mne. Raději půjdu do pustiny, kde nevím co mne čeká.

This entry was posted in Nezařazeno. Bookmark the permalink.

823 Responses to Karlova dekonverze

 1. Čestmír Berka says:

  Protestante, aby bylo jasno, já psal o tom, co se stane s oplatkou, když ji katolík spolkne- ne o tom, jestli je to podle tebe obdoba Poslední večeře. Ty rád zavádíš téma mimo. Stamiliony věřících a autority katolické církve podle své VÍRY přijímají tělo a krev- to se nedá popřít žádným protestantem, to je prostě fakt. Já jsem se ptal, proč je problém u celiatiků katolíků, když spolknou prý maso Krista, které jen jako z mouky vypadá.

  Ateisté nepopírají ničí “představu” boha. Popírají tvrzení- ať už jsou v Bibli, svatých textech – tedy to, co je černé na bílém a popírají i to, co věřící o Bohu tvrdí. Ateisté nepopírají to, co si představují, že si věřící o Bohu myslí ( a že těch představ boha je!)

 2. Hermes says:

  Michale, nenapadlo by mě ti podsouvat, že máš představu Boha! Ale představu křesťana jistě máš (a vyvolává v tobě nevoli, pokud do této představy někteří nepasujou).

 3. Čestmír Berka says:

  Herme, křešťané přeci nejsou homogenní skupinou. TvémuOponentu mezi křesťany zapadnou i Jehovisté! A to je římský katolík! Příslušník jediné pravé katolické…

 4. Michal says:

  Hermes: Ale představu křesťana jistě máš (a vyvolává v tobě nevoli, pokud do této představy někteří nepasujou).

  Herme, v podstatě máš pravdu. Tak třeba když protestant zredukuje křesťanství na “víru, že Ježíš je Kristus”, aniž je schopen specifikovat co to znamená, tak to ve mě opravdu nevoli vyvolává. 🙂

 5. Michal says:

  Protestante, mě teď napadla pěkná myšlenka! 🙂

  Jakou máš TY představu Boha? Předpokládám, že odpovíš, že žádnou – protože Bůh je transcendentní, nelze si ho představit, ani definovat, ani zpodobnit, atd.

  Pokud takto odpovíš, tak se ptám, jak v něj tedy můžeš věřit?
  Ptám se tě teď stejně, jako ses ptal ty, jak můžu v Boha NEVĚŘIT, když nemám žádnou jeho představu? 🙂

  Takže očekávám buď tvůj popis Boha, a nebo vyřešení téhle diskrepance 🙂

 6. Čestmír Berka says:

  Je kouzelné, jak se ateistům, kteří mají jednoduché až fádní tvrzení o tom, že bůh/bohové neexistují vysmívají ti, co můžou z bohů udělat zoologickou zahradus tisíci druhů a ve své víře mají guláš ( jeden jí oplatky, druhý nejí, jeden má Bibli za dogma, pro druhého je to jen návod, pro třetího..a další Bibli nepotřebuje vůbec)Adventisté, Mormoni, jehovisté, Muslimové, ….a se všemi se mají chudáci ateisté vyrovnat :-D. S jedním věřícím se na něčem shodnu a druhý řekne, že jsme oba pitomci a přijdem do pekla! 😀

 7. Michal says:

  Přesně Čestmíre! 🙂

 8. Colombo says:

  Hermes: já mám představu o křesťanu asi stejnou, jako představu o pravdě, nebezpečí, knize či potrubí.

  Stejně jako si nepředstavuju knihu jako Kedrigern doma a na cestách (ještě bych mohl specifikovat rok vydání) od Johna Morressyho, tak si nepředstavuju křesťana jako vás, Protestanta či (v tom horším případě) TO.

  Sejně tak všichni máme nějakou mlhavou představu o potrubí (ne TO POTRUBÍ, co nám za barákem prosakuje) a tak i o abstraktnějších pojmem jako je nebezpečí a pravda.

  Snaha křesťanů nám vnutit, že si jako křesťana představujeme nějakého konkrétního křesťana a proti tomu brojíme je tak nejen naivní, je to typická forma strawmana. Vy se nám tímto snažíte vnutit vaši představu o ateistech, říkat nám, co ateisté mají dělat, v co jako že mají věřit a jak by jsme se měli chovat (ano, i takoví trotlové tu byli a říkali nám, v co jako že věříme a že správný postoj by měl být, když už ne teismus, tak agnosticismus a basta).

 9. Hermes says:

  To je mi líto, že vám komplikujeme život, ale kdybyste se na to vykašlali a hleděli si svého, tak byste nemuseli do pekla (teda dokud nepřijdou muslimové, kteří to vezmou popořádku od “a” – na to vemte jed).

 10. Michal says:

  Mě život nekomplikujete, naopak je s vámi někdy sranda 🙂

 11. protestant says:

  Michal says:
  Žádnou SVOU představu Boha, tedy kterou bych VYMYSLEL, a která by teda byla MOJE, nebo kterou bych alespoň přijal za SVOU, se kterou bych se ZTOTOŽŇOVAL – tak žádnou takovou nemám.

  protestant:
  Já mluvím naopak o takové přestavě Boha se kterou se jako ateista NEZTOTOŽŇUJEŠ.

 12. Michal says:

  Protestante, Hermes říká že budeme muset dost možná do pekla – o čem to mluví, nevíš? Já myslel, že vy křesťané už dnes na peklo nevěříte…

  … a nebo že bys na něj nevěřil jen Ty, a možná tvoje mikrocírkev? 🙂

 13. protestant says:

  Čestmír Berka says:
  August 14, 2012 at 9:42 am
  Protestante, aby bylo jasno, já psal o tom, co se stane s oplatkou, když ji katolík spolkne- ne o tom, jestli je to podle tebe obdoba Poslední večeře. Ty rád zavádíš téma mimo. Stamiliony věřících a autority katolické církve podle své VÍRY přijímají tělo a krev- to se nedá popřít žádným protestantem, to je prostě fakt.

  protestant:
  Já popírám pouze tvoje tvrzení, že při tom jedí maso.

 14. Čestmír Berka says:

  “hleděli si svého” – ateisté jsou tu doma. Vy jste si nehleděli svého a vlezli sem s naivní představou, jak nám to nandáte. Někteří se tady pěkně odkopali ( TO) a za to jim děkuju. Vaše víra nestojí na tak pevných základech, jak jste si mysleli…

 15. Hermes says:

  Čestmíre Berko, je to Michalův web. Až nám řekne, že nás tu nechce, tak já půjdu rychle pryč.

 16. protestant says:

  Michal says:
  August 14, 2012 at 10:02 am
  Protestante, mě teď napadla pěkná myšlenka!

  Jakou máš TY představu Boha? Předpokládám, že odpovíš, že žádnou – protože Bůh je transcendentní, nelze si ho představit, ani definovat, ani zpodobnit, atd.

  Pokud takto odpovíš, tak se ptám, jak v něj tedy můžeš věřit?
  Ptám se tě teď stejně, jako ses ptal ty, jak můžu v Boha NEVĚŘIT, když nemám žádnou jeho představu?

  Takže očekávám buď tvůj popis Boha, a nebo vyřešení téhle diskrepance

  protestant:

  Zkusme to popsat věcněji. Já tedy podle tebe ( a souhlasí to) věřím že existuje něco co nedokáži popsat a nemám o tom žádnou představu, kdežto ty naopak nevěříš, že existuje něco co nedokážeš popsat a nemáš o tom žádnou představu. Souhlasíš pro začátek s touto formulací?

 17. Hermes says:

  Čestmíre Berko, svalovinu přitom fakt nejíme. Čestný pionýrský.

 18. Michal says:

  Herme, chci vás tady 🙂

  @Protestant
  1) ty věříš, že existuje něco, co nedokážeš popsat, a nemáš o tom žádnou představu – OK
  2) je to úplně NAOPAK, než jak jsi můj postoj popsal! Já VÍM, že existuje spousta věcí, které nedokážu popsat a nemám o nich žádnou představu!

  Takže tu počáteční formulaci jsme si vyjasnili, takže pokračuj v úvaze dál. Jsem jedno velké ucho: … ?

 19. protestant says:

  Michal says:
  August 14, 2012 at 10:19 am
  Protestante, Hermes říká že budeme muset dost možná do pekla – o čem to mluví, nevíš? Já myslel, že vy křesťané už dnes na peklo nevěříte…

  … a nebo že bys na něj nevěřil jen Ty, a možná tvoje mikrocírkev?

  protestant:
  Samozřejmě že v peklo věřím.

 20. Čestmír Berka says:

  Protestante- o moji představu, co katolíci jedí tu nejde. KATOLÍCI ( VĚTŠINA?) tvrdí, že se oplatka přemění v podstatě na Kristovo tělo- já se jen ptal, proč Kristovo tělo vadí celiatikům. Nic víc. Já se ptám těch, co v to věří, ne těch, co v to nevěří! Mnozí katolíci tělo Kristovo, co už po polknutí není z mouky jedí- oni to tvrdí- ne já.
  Tedy se ptám pouze zde přítomných KATOLÍKŮ! – proč vadí celiatikům Kristovo tělo, když už po polknutí není z mouky!

  Ptám se katolíků a těch, co v to věří- ne Protestanta a těch, co v to nevěří! Pochopil?