Existují víly?

Věřící říkávají, že přece nebylo dokázáno, že Bůh neexistuje – a proto, proč v něj nevěřit. Problematičnost této úvahy snad nejlépe ukazuje tzv. vílí argument.

Víme jistě že neexistují víly? Je to dokázáno? Lidé v existenci víl dost dlouho skutečně věřili (viz. wiki). Co se stalo, že v jejich existenci věřit přestali? Jaký důkaz jejich neexistence se objevil?

Odpověď je jednoduchá: neobjevil se žádný důkaz jejich neexistence. Jak začal ve společnosti nabývat na významu racionální přístup ke světu, lidé si začali uvědomovat, že vlastně neexistují žádná hodnověrná svědectví o existenci víl (ačkoliv neověřená svědectví existovala). Neexistují po nich žádné stopy, nepotřebujeme je k vysvětlení žádných jevů či úkazů – a logický závěr z toho byl a JE, že tedy víly s největší pravděpodobností neexistují. S absolutní jistotou to však vlastně dodnes nevíme…

Důkazní situace je tedy pozoruhodně podobná, ne-li totožná, se situací ohledně existence Boha. Jediný rozdíl snad je, že v různé bohy dnes lidé stále ještě věří. Tento rozdíl je však způsoben právě tím, že na problém existence víl jsme ochotni aplikovat racionální způsob uvažování, zatímco na problém existence Boha jej ochotni aplikovat nejsme (tedy, někteří z nás – ti věřící…)

Uvažme, že všechny argumenty, kterými věřící omlouvají nepozorovatelnost Boha v našem světě, lze snadno přeformulovat i pro případ neviditelnosti víl! Ale znamená to snad pro nás něco? Budeme v existenci víl věřit, když ty argumenty, které omlouvají jejich neviditelnost, striktně vzato MOHOU platit? Uvažme: Bůh třeba neplní modlitby tak aby to bylo průkazné, proto, že NECHCE aby byl jednoznačně dokázán. Analogicky víly spíš chtějí, aby se o nich jen povídalo, a tancují na lesních pasekách výhradně jen pokud se nikdo nedívá…

Věřící říkají: přece nečekáte, že se Bůh nechá “změřit”, že se nechá “dokazovat”?! Analogicky lze říct ale to samé pro víly! Jak tedy lze z toho, že je nikdo nikdy neviděl, činit nějaký závěr?

Pro váženého čtenáře by mělo být podstatné zamyslet se, zda opravdu ve prospěch neexistence víl neexistuje o nic víc důkazů, než ve prospěch neexistence Boha. Pokud se ukáže, že to tak je, pak jsme v situaci, že víra v Boha je stejně “oprávněná” jako víra v existenci víl.

This entry was posted in Křesťanské argumenty. Bookmark the permalink.

196 Responses to Existují víly?

 1. Machi says:

  “Z Bible vyplývá, že vládcem tohoto světa je ďábel, on ovládá politické systémy ( království) na Zemi, on drží v zajetí duše, které vzdorují Bohu. Zde se děje jeho vůle ( přišel aby kradl, zabíjel a ničil), Boží vůle (systém, království ) působí pouze v životech lidí, kteří uvěřili, že jsou jim odpuštěny hříchy a to tím způsobem, že za ně (důsledkem hříchu je smrt) Ježíš z lásky dobrovolně a nezaslouženě zaplatil životem na kříži. Tím se vysvobodili z království ďábla a stali se účastníky božího království a mají svobodný přístup k Bohu.”

  No konečně! Takže Bůh není laskavý a zároveň všemohoucí 🙂

  “Ignorace Boha má pro život člověka fatální důsledky.”
  Hlavně měla. Třeba v 18. století měli v Anglii zákon, trestající ateismus oprátkou.

 2. Bo says:

  Takže Bůh není laskavý a zároveň všemohoucí : -)

  Nikoliv. On nás stvořil ke svému obrazu. Jsme schopni milovat. O lásce můžeme mluvit jen když máte možnost se rozhodnout také nemilovat. To je možné pouze v prostředí svobody. I kdyby jste disponoval veškerou mocí, jakou si jen dovedete představit, nikdy nemůžete nikoho donutit aby Vás miloval. Tuto svobodu nemůžete nikomu vzít.
  Tím, že nám Bůh tuto autonomii daroval, vzdal se své všemohoucnosti nad našimi životy.
  On nestojí o naší poslušnost ( nestvořil nás jako pejsky nebo roboty) ale o sdílení lásky.
  A když jsme ve své nenasytnosti padli do zajetí a svou svobodu ztratili, šel ve své lásce až do krajnosti, když nechal Ježíše ukřižovat, abychom byli opět svobodní a schopni sdílení lásky.(Izajáš 53 kapitola)… Víra pak je lidskou odpovědí na tuto Jeho lásku.
  Bez víry nemůžete tuto dimenzi života (láskyplného vztahu s Otcem)zažívat.

  Bůh dělá to, co chce, to co považuje za dobré. to neznamená, že není všemohoucí, pouze není všemusející.

 3. Bo says:

  “Ignorace Boha má pro život člověka fatální důsledky.”
  Hlavně měla. Třeba v 18. století měli v Anglii zákon, trestající ateismus oprátkou.

  :-). Zato dnes jsou křesťané nejpronásledovanější menšinou. Každý rok je jich kvůli víře zavražděno asi 180000 ( údaje za r 2008, zdroj org. Hlas mučedníků)
  Můžete být klidný, svět už je zase v pořádku.

  Ignorace Boha má pro život člověka stále tentýž důsledek – zahyne ve svých hříších

 4. Colombo says:

  “Zato dnes jsou křesťané nejpronásledovanější menšinou. ”
  Wut?

  “Každý rok je jich kvůli víře zavražděno asi 180000 ”
  Ale jinými věřícími, ne “atheisty”.

 5. Bo says:

  Většina křesťanů je zabita muslimy daleko menší část v KLDR, Číně,jihovýchodní Asii.
  Někteří ateisté, nepočítají komunisty mezi ateisty
  někteří křesťané (já též) počítají muslimy mezi bezbožníky, ale to není tak důležité
  Vaše hodnocení chápu a respektuji.

 6. Colombo says:

  Oni hlavně komunisti nevraždili křesťany, ale své politické odpůrce, bez o hledu na to co vyznávali či jaký měli původ.

 7. Bo says:

  Ano, už jste zde tuto myšlenku uváděl. Nesouhlasím s Vámi ale zcela. Tato pronásledování se vždy dějí na nějakém duchovním pozadí.Je to příliš komplikované abych to v tuhle noční hodinu nakousával. Částečně to souvisí s mými výše uvedenými příspěvky v tomto vlákně. Všimněte si ale jedné věci v historii i současnosti: často bývají za viníky nějaké nastalé situace označováni Židé (a také křesťané)zcela nespravedlivě, iracionálně s brutálními tresty a to od lidí a společností, od kterých byste to nečekal. Dnes např. jsou zabíjeni a všelijak napadáni křesťané v některých oblastech, jinak celkem mírumilovné Indie.

 8. Colombo says:

  Nesouhlasit můžete, to klidně. Dokonce můžete i popřít pravdu, a to, že komunisté nelikvidovali věřící, ale konkurenční mocenskou strukturu církve. To, že tyto dva pojmy spojujete a rozdělujete jak se vám hodí je druhá věc. Nehledě na to, že původně jsem t tu nenapsal já.

 9. Bo says:

  Přečtěte si nejdřív tohle:
  Korbel: V nepřátelském táboře (ČSSR), Dakov S.K: Odpusť, Natašo!(SSSR), Wurmbrant R. Mučen pro Krista (Rumunsko),Anderson K : Smělý jako beránek ( Čina)
  Každý nemůže vědět všechno, já se na Vás nezlobím. Vůči těm tisícům lidí, kteří tím museli projít, je ale Vaše povrchní hodnocení hrubě nečestné.

 10. Colombo says:

  Bo: to jako, že osobní zkušenost (která je nutně subjektivní) vybraných lidí neodpovídá objektivní realitě? To jste mohl napsat rovnou. Jenže to by jste zase napsal jen naprosto jasnou věc, která není žádným argumentem proti výše popsané skutečnosti.

 11. Petr Tomek says:

  V těch komentářích se směšují dvě věci, kterými se takto argumentovat nedá. První je to jestli bůh existuje a jestli ho lze takto dokazovat. Druhé tvrzení je, že komunisté mučili a vraždili věřící. To jsou dvě neslučitelné věci. Především odpověď na první otázku nemá vůbec nic společného s druhou otázkou. Kromě toho, že tím získají křesťané pocit, že druhá strana má také na rukou krev. I když komunisté určitě konkurenční sektu decimovali (stejně jako předtím křesťané společně s nacisty decimovali Židy) neznamená to zároveň, že by jedna ze stran měla naprostou pravdu. Respektive nic takového z toho nevyplývá. Jde o falešné dilema.

 12. Ať autor článku věnuje celý život dokazování toho, že Bůh není a pak mi ten důkaz donese a já řeknu: “Pane, odpusť mu, někde udělal chybu”.

  Proč hledáte důkaz neexistence něčeho, co neexistuje? 🙂

 13. Cestmír Berka says:

  Tomáši Řežňáku, jsi prudce originální a s touto námitkou se ateisté nikdy neuměli vypořádat 😀

 14. Michal says:

  Čestmír má pravdu 🙂 Ten argument je opravdu “silný”.

  Kdybychom se všichni na neexistenci boha shodli, pak bychom ji samozřejmě nedokazovali. Jenže v situaci, kdy má miliarda ateistů jiný názor, než šesti miliard ostatních lidí, a přesto máme silný pocit, že ačkoliv jsme v menšině, máme pravdu – tak je asi logické, že se snažíme si tuto pravdu hájit, no a taky samozřejmě zjistit, jestli třeba něco nepřehlížíme, a jestli nakonec nemáte pravdu vy.

  Myslím, že by vám velmi prospělo vzít si z nás příklad, a říct si: je zde nemálo inteligentních lidí, kteří v boha nevěří. Co je k tomu vede? Jaké mají v ruce argumenty? Nemohou mít teoreticky oni pravdu, a my, věřící, se mýlit?

  Jenže vy se místo toho opájíte ubohými bláboly o našich despotických a slabých otcích, či o našich zlých motivech atd. – a tím máte vyřešeno. A to je právě vaše tragédie.

 15. Nechci argumentovat ani dokazovat – protože vím, že to nemůžete pochopit. Stejně jako jsem to nechápal já, když jsem žil 8 let s věřící manželkou (tedy žiji s ní dále, ale už jako věřící). Prostě jsem nechápal, jak může věřit (jako programátor jsem přece věděl o světě své – Vašimi slovy jsem patřil do skupiny “je zde nemálo inteligentních lidí, kteří v boha nevěří”). Bible to popisuje ve verši Jan 3,3 a to je pro mě klíčové. Omlouvám se, jestli kopíruju něčí myšlenky – nesleduji diskuse zde a jsem zde jen na návštěvě.
  Žil jsem 37 let jako nevěřící a jsem věřící – prostě vím, že Bůh je a nemusel mě k tomu nikdo přemlouvat. Poznám ten rozdíl a nikdy bych se k předchozímu stylu života nechtěl vrátit. Jsem s vírou mnohem šťastnější než dřív.

  Všimněte si jedné zajímavé věci – že se lidé stávají věřícími z nevěřících – je to prostě tak stanovený řád (slovy Bible se “rodí” do království Božího). Jsou jen velké výjimky lidí, kteří věří a stanou se z nich nevěřící – protože věřící se snaží si pečlivě střežit to, co poznali a dostali. Druhý poznatek, který nemůžete při svém hledání přehlédnout je, že Bůh mění životy lidí. Před uvěřením jsem se opíjel, podváděl jsem v práci – a přišlo mi to normální. Po uvěření to nedělám, protože mi Bůh ukázal, co je správné. A takových lidí, kterým Bůh změnil život, je spousta, svědectví je taky spousta (např. zde). Bůh zkrátka proměňuje lidské životy – není to ani Bible, ani lidé. Pokud ani toto nevidíte, pak tato fakta prostě ignorujete a nemůžete si činit nárok na objektivní posouzení.

  Sám moc nerozumím významu tohoto webu – jaký je to objev, říkat, že Bůh není? To tvrdí v ČR skoro všichni a důsledky toho, jak se žije bez Boha, vidíte kolem sebe (krádeže, vraždy, podvody). Když jsem uvěřil, měl jsem takovou radost, že jsem poznal, že Bůh je – o tom si, myslím, má smysl psát. Bůh věděl už dávno, že je nám líp, pokud nekrademe, nevraždíme, nepodvádíme. Je to lék i pro tuto společnost, ale těžko se ordinuje :-).

  Přeji Vám jen to nejlepší do dalšího zkoumání – upřímně.

 16. Slavek says:

  tomáši, statisticky není rozdíl mezi tím, jak podvádějí věřící a nevěřící. To samozřejmě nijak nepopírá tvou osobní zkušenost.

 17. Slavek says:

  A lidé se stávají samozřejmě i nevěřícími z věřících. To že ti víra pskytuje určité benefity je pochopitelné. Být ateistou je většinou těžší.

 18. Medea says:

  Tomáš Režňák: “Jsou jen velké výjimky lidí, kteří věří a stanou se z nich nevěřící – protože věřící se snaží si pečlivě střežit to, co poznali a dostali.”

  No, ak je to tak, odkiaľ sa potom v kresťanskej Európe vzali neveriaci? Kresťanstvo bolo predsa viac ako 1000 rokov vládnúcim náboženstvom v Európe 😉

 19. Slavku, máš nějaké statistiky, jak podvádějí věřící a nevěřící? Osobně znám dost věřících a řekl bych, že se minimálně snaží nepodvádět 100% z nich. Tím neříkám, že se jim to daří na 100% (o tom ale zase nic nevím).

  “A lidé se stávají samozřejmě i nevěřícími z věřících. To že ti víra pskytuje určité benefity je pochopitelné. Být ateistou je většinou těžší.” – pokud toto víš, proč si děláš život záměrně těžším? 🙂 Ale život věřícího není peříčko, jak by se mohlo z některých líčení zdát – některé starosti ti přibydou a některé zase ubydou.

 20. Medea says:

  Tomáš Režňák: “pokud toto víš, proč si děláš život záměrně těžším?”

  Obávam sa, že nemá na výber. Myslím, že väčšina ľudí nemá v hlave prepínač, ktorým, by sa prepla zo stavu NEVERÍM do stavu VERÍM, alebo opačne.

  A pokiaľ, by aj mal, prečo, by sa mal prepnúť práve do stavu nejakej kresťanskej viery (predpokladám, že ste kresťan), prečo nie do budhizmu alebo gnosticizmu?

  A ešte taká maličkosť. Možno by pred tým prepnutím, chcel ešte vedieť, či sa prepína do stavu pravdivej viery, teda do stavu viery, ktorá korešponduje s realitou.