Karlova dekonverze

Jsem si plně vědom toho, že nahlédnout absurdnost křesťanské víry zevnitř je velmi obtížné, zvlášť pro člověka, který ji bere vážně. Je to velmi obtížné, nikoliv však nemožné. Knihy inteligentních lidí, kterým se to povedlo, patří mezi mé nejoblíbenější. Godless Dana Barkera, Why I Believed Kennetha W. Danielse a Why I Became an Atheist Johna W. Loftuse. Jejich argumenty patří asi k tomu nejpádnějšímu a nejucelenějšímu, co jsem zatím četl.

Zejména Kenneth W. Daniels naprosto geniálně popsal své důvody, které mu bránily nahlédnout, co je každému mimo “stádo” jasné. (Slovo “stádo” jsem zda ani v nejmenším nepoužil v pejorativním významu: křesťané o sobě sami mluví jako o ovcích, o Kristu jako o pastýři, a o církvi jako o stádu. Odtud také název další knihy na výše uvedené téma, kterou jsem zatím nečetl, “Leaving the Fold”. Je to takové kouzlo nechtěného…)

Protože jsem si vědom všech těch důvodů, které věřícímu člověku zaslepují oči, ucpávají uši, a nastavují jeho motivační systém různými bizarními směry, o to víc si vážím lidí, které začalo znepokojovat, že by své životy mohli prožívat ve lži, a rozhodli se proto vydat se po v pravdě bohulibé cestě: nalézt Pravdu, a akceptovat ji, ať je jakákoliv. Hledání Pravdy je pak vedlo k opuštění bezpečného a pohodlného života ve Stádu a velkému kroku do neznáma králičí nory. No, a teď jsou na druhé straně, u nás. Víra je pryč. Jak už jsem dříve psal: nejsem si vůbec jist, že bych to já sám dokázal, kdybych někdy byl součástí Stáda.

Karel, který tu s námi už pěkných měsíců diskutuje, patří k těmto lidem. Patří mu za to můj upřímný obdiv. Poprosili jsme ho, zda by krátce nepovyprávěl svůj příběh. Karel souhlasil, takže mu tímto předávám slovo:

Byl jsem požádán, abych stručně popsal co mne vedlo k tomu, že jsem odstoupil od křesťanské víry.
Křesťanem jsem se stál vlastně dvakrát a pokaždé to co mne dostalo, byl stav, který nasleduje po tom, když uvěříte ( ten kdo neuvěřil toto těžko pochopi, snad pomůže připodobnění, velice hrubé: Máte nějaké problémy a dozvíte se, že přijíždí “tetička z Ameriky”, která vám tyto vaše problémy jede vyřešit. Pokud této zprávě uvěříte, i když tetičku nevidíte ani jste s ní nemluvili, nutně to ponese, ta víra, své ovoce).

Poprvé mi jako zapřisáhlému odpůrci náboženství (vycházelo to z mých zkreslených, povrchních představ) mluvil o Bohu bratr. Bylo to pro mne tak silné, vlastně zboural ty mé povrchní představy, že jsem uvěřil, přesněji bych řekl, víra se ve mně stala. Následoval, nebo to šlo ruku v ruce s uvěřením, úžasný pokoj. Představa o Bohu k Němuž mohu volat, na kterého se mohu spoléhat nemůže člověka nechat bez účinků. Zapojil jsem se do křesťanské církve, byl horlivým křesťanem. A hlavně, přijal jsem tézi, že Bible je Boží slovo. Tenkrát jsem příliš nepřemýšlel nad tím, co je vlastně základem pro toto přesvědčení. Víra prostě fungovala. Ale čím dál více jsem Bibli studoval, tím více se vynořovalo otázek. Myslím, že mne tenkrát dorazila kniha od M. Twaina – “Dopisy z planety země”, která mne donutila se zabývat otázkou po inspirovanosti Bible. Vedlo to až k tomu, že jsem toto přesvědčení zavrhl jako mylné a bylo otázkou času, kdy přestanu být křesťanem.

Jak je možné, že jsem se stál i přesto po 15-ti letech znovu křesťanem? Po tu dobu jsem byl s křesťanstvím srovnám, hledal jinde, buddhismus, hinduismus, advaita…., neuspokojen. Řekl bych, že my lide toužíme po klidu, po štěstí, po pevném bodě v tomto světě, což nás nutí hledat odpovědi na své otázky. Tento svět však tyto otázky neuspokojuje, aspoň mi se tak zdálo a zatím i zdá, neuspokojuje je tedy tak jak by se mi líbilo. Dalo by se říct, že jsem byl na dně a rozhodl jsem křesťanství znovu vyzkoušet, vyzkoušet Boha, Jeho zaslíbení. Vědomě jsem se rozhodl přijímat některé zaslíbení v Bibli jako pravdivé, to proto, že ti lide tam psali o pokoji, který svět nedává, psali o Otci, jenž se stará o své děti. Rozhodl jsem se tomu věřit i přesto, že Bibli jako takovou jsem jíž nepovažoval za inspirovanou, ale spíše jako svědectví lidi, kteří měli nějakou zkušenost s Bohem. A ta víra nesla své ovoce. Opět jsem zažíval to, co jsem kdysi zažíval při první konverzi, neskutečný pokoj, lásku, změnu chování k druhým lidem…. V podstatě jsem poznával, že to co oni zažívali, zažívám i já. Bylo to pro mne důkazem, že zpráva o Ježíši Kristu, tedy evangelium, je pravdivá. Vyznal jsem svou víru a byl opět křesťan. A myslel jsem si, že tomu tak bude navždy. Nebyla to pravda.

Mé druhé odpadnutí nebyl v podstatě dlouhý proces. Šlo o to, že jsem se začal kritický dívat na to, co je vlastně základem mé víry a zjistil jsem, že v podstatě vlastně nic. Písmo, jakožto zvěst o jediném Bohu a o Jeho Synu Ježíši Kristu mi začala být více a více nevěrohodnější, vlastně vše co jsem o Ježíši Kristu znal pramenilo z Písma. Kdybych měl své vědomosti o Bohu shrnout z toho co On sám mi řekl, musel bych říct – nic.

Pak tady byla moc víry, to co mne vlastně pokaždé dostalo. Uvědomil jsem si, že víra bude fungovat i když objekt víry nebude reálný. To znamená, všechen ten pokoj, láska…, který jsem zažíval, nepramenilo z Boha, ale z víry v Něj. Podtrženo a sečteno, neměl jsem důvod dále zůstávat křesťanem, důvod věřit, že evangelium mluví pravdu. Ano, evangelium je moc, která dovede změnit životy lidi, protože jím dá něco co nemají, naději, nový život…, ale tato změna není důkazem pravdivosti evangelia. Zároveň dodávám, k tomu, že víra má moc i kdyby objekt víry nebyl skutečný, že to není důkazem toho, že objekt víry je nereálný. Ano, může být reálný. Akorát je třeba hledat jiné důvody, proč věřit. Každý se musí se svou vírou srovnat sám. Já prostě jíž nemám důvod, proč bych měl věřit. Víra pro víru není nic pro mne. Raději půjdu do pustiny, kde nevím co mne čeká.

This entry was posted in Nezařazeno. Bookmark the permalink.

823 Responses to Karlova dekonverze

 1. Michal says:

  Protestant: Těch lidí je dobré se zeptat:”Váš Bůh není všemocný? On potřeboval pomoc lidí?”

  A to já ti můžu odpovědět klidně za ně: jasně že je všemocný – ale Jeho přáním tehdy bylo, aby se s Midjánci vypořádali Izraelci! Jistěže je mohl smést z povrchu země sám, kdyby chtěl – jenže on zrovna nechtěl. Bůh je totiž suverén, víme? 😉

 2. protestant says:

  Michal says:
  June 1, 2012 at 8:27 am
  Mě zaujalo jak jsi zmínil to hledání pravdy Ne, je to jinak.

  Nejsme tady na svět z žádného důvodu, tedy ani abychom hledali pravdu. Prostě tu jsme, protože jsme se v důsledku mnoha náhod objevili jako jeden z milionů výhonků slepého procesu evoluce.

  A když už tu jsme, tak řešit, co je pravda, a co pravda není, je pro nás lepší věc, než tomutéž slepě věřit, a na nějaké řešení a přemýšlení a zkoumání se vykašlat. TOHLE je můj názor.

  protestant:

  Já ti přece tuhle víru neberu.

 3. Michal says:

  Protestante já ti tu vůbec můžu hrát fundamentalistu, to mi nebude činit problém! Jestli nechápeš, proč nečemu fundamentalisté věří, zeptej se mě!

  Úplně upřímně, mě je postoj fundamentalistů srozumitelnější, než tvůj… možná dokonce MNOHEM srozumitelnější 🙂

  Ptej se mě, na co chceš! 🙂

 4. protestant says:

  Michal says:
  June 1, 2012 at 8:29 am
  Protestant: Těch lidí je dobré se zeptat:”Váš Bůh není všemocný? On potřeboval pomoc lidí?”

  A to já ti můžu odpovědět klidně za ně: jasně že je všemocný – ale Jeho přáním tehdy bylo, aby se s Midjánci vypořádali Izraelci! Jistěže je mohl smést z povrchu země sám, kdyby chtěl – jenže on zrovna nechtěl. Bůh je totiž suverén, víme?

  protestant:

  Leda tak… 🙂

 5. protestant says:

  Michal says:
  June 1, 2012 at 8:34 am
  Protestante já ti tu vůbec můžu hrát fundamentalistu, to mi nebude činit problém! Jestli nechápeš, proč nečemu fundamentalisté věří, zeptej se mě!

  Úplně upřímně, mě je postoj fundamentalistů srozumitelnější, než tvůj… možná dokonce MNOHEM srozumitelnější

  Ptej se mě, na co chceš!

  protestant:

  Nemám na co. Já fundamentalistický postoj a názory znám.

 6. Michal says:

  Protestant: Nemám na co. Já fundamentalistický postoj a názory znám.

  Výborně, tak nám určitě můžeš říct, kde dělají fundamentalisté chybu?

 7. protestant says:

  Už jsem to napsal.

 8. Michal says:

  Co jsi napsal? Kde dělají chybu? Jako že Bible není literatura faktu? Jenže ono je to jinak:

  TY VĚŘÍŠ že Bible není v mnoha po věcné, faktické stránce správná. A neumíš vysvětlit jak obecně poznat kde a ve kterých.

  ONI VĚŘÍ že Bible pravdivá je, všude a ve všem, a že je to tak proto, že si to naprosto logicky Bůh ohlídal. A že to hlavně vůbec nemáme právo posuzovat, protože by to bylo zpochybňování JEHO autority.

  Čili ty jsi nezdůvodnil v čem oni dělají chybu, ty jsi napsal, v čem jejich víra nesouhlasí s tvou vírou! Chápeš ten rozdíl?

 9. protestant says:

  Ale abychom se vrátili k tomuhle:
  http://www.i-ateismus.cz/2012/05/karlova-dekonverze/comment-page-1/#comment-29403

  tedy
  1. Bůh může vše. Nemusí být spravedlivý. Nemusí být spravedlivý podle lidských měřítek.
  2. Každý člověk může hřešit. I křesťan.
  3. Křesťan se díky Kristu už nemusí starat o svoji spásu. Může se starat o druhé. Nemusí dělat skutky pro sebezáchranu.

 10. protestant says:

  Michal says:
  June 1, 2012 at 8:44 am
  Co jsi napsal? Kde dělají chybu? Jako že Bible není literatura faktu? Jenže ono je to jinak:

  TY VĚŘÍŠ že Bible není v mnoha po věcné, faktické stránce správná. A neumíš vysvětlit jak obecně poznat kde a ve kterých.

  ONI VĚŘÍ že Bible pravdivá je, všude a ve všem, a že je to tak proto, že si to naprosto logicky Bůh ohlídal.

  Čili ty jsi nezdůvodnil v čem oni dělají chybu, ty jsi napsal, v čem jejich víra nesouhlasí s tvou vírou! Chápeš ten rozdíl?

  protestant:
  Ale napsal. Oni nevěří ve všemhoucího Boha. Mají pocit, že On se bez nich neobejde. Že On se neobejde bez Bible. Že se neobejde bez lidí doslovně chápající Bibli.
  Stejně chybují muslimští fundamentalisté. Myslí si, že Alláh to bez nich nezvládne.

 11. Michal says:

  Protestant: Oni nevěří ve všemhoucího Boha. Mají pocit, že On se bez nich neobejde. Že On se neobejde bez Bible. Že se neobejde bez lidí doslovně chápající Bibli.

  Protestante to je nesmysl, tomuhle samozřejmě nevěří, a není problém se jich zeptat! Proč si vymyslíš něco, čemu PODLE TEBE věří, a pak to cupuješ jak slaměného panáka? Pojď na křesťanské diskuze, tam je jich plno! Zeptáme se!

 12. protestant says:

  Zeptej se jich.

 13. protestant says:

  Bylo řečeno: ,Kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek!` Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží. Mt 5,31-32

  “….Ježíš se však nepřidal ani na jednu ani na druhou stranu sporu, ale vnesl do problému zcela nové a nečekané světlo. Odpověděl tak odvážně, že i dnešním fundamentalistům musí jít při jeho slovech mráz po zádech. Ježíš si totiž troufá oddělit od sebe v bibli to, co je původní Boží vůle a záměr a co je v bibli pouze lidské a dočasné ustanovení….”

  http://brno1.evangnet.cz/node/79

 14. xorron says:

  Protestant: 3. Křesťan se díky Kristu už nemusí starat o svoji spásu. Může se starat o druhé. Nemusí dělat skutky pro sebezáchranu.

  Jo, jo, klasické téma. Hřeš směle! Můžete krást, lhát, podvádět, žehnat zbraním… lidské svědomí je široké… ale pokud máte formální, přesně podle dogmatiky víru ve Vzkříšeného, tak jste z obliga. Jeho oběť všechny hříchy smaže a vy budete čistí jako lilie, v nebi máte rezervovaný apartmán a harfičku, můžete tisíce let spokojeně probírat struny a zpívat Hosana. Jen věřit, pravověrně, žádné činy dokazující víru, tedy skutky, nejsou třeba. Co to je starat se o druhé? Na to máte asi monopol. Asi také, aby přišli k víře pravé.

 15. Colombo says:

  Na otázky odpovídá religionista, matematik, filozof a taky pěkný debil, co si nevidí na špičku nosu.

  Pardón, člověk se podstatě liší od primátů? Nedomyšlená evoluce? To, že nepozorujeme “latentní” vlastnosti, jež má člověk, u primátů? Co má znamenat, že člověk je narozdíl od primátů svobodný?

  Prostě, další hromada keců, které věřící věří jen proto, že ten člověk má nějaké tituly a je jedním z nich. Tak přece to musí dávat smysl…
  Fuj, budu zvracet.

 16. Jirka says:

  Jirko, ty říkáš že jsi předtím Karlovo uvěření hlouběji nezkoumal.

  Z toho se mi zdá, že jsi přesvědčen, že Karel věřil “nějak špatně”. Znamená to, že kdo věří “správně”, tak ten si svou víru uchová navzdory jakýmkoliv argumentům? Je snad víra tím “správnější” a “pevnější”, čím víc jsi schopen a ochoten ignorovat argumenty? Nezamýšlet se nad tím, zda jsou dobré nebo ne? A Karel, PROTOŽE věřit přestal, TAK PROTO nemohl věřit správně, tedy dostatečně “pevně”?

  Pak se ale ptám – vážně je takováto “správná” a “pevná” víra to, oč bychom měli usilovat? Opravdu Karel “selhal”, když nakonec argumenty uvážil, a shledal je jako důvodné? Pokud udělal chybu v tom procesu uvažování, pak pojďme a najděme ji! Ale má-li být selháním a znamením “nepevnosti víry” samotná ochota zvážit argumenty a podle toho se zařídit… tak to jsme se snad dostali někam, kde být nechceme! Nebo chceme? Protestante? Jirko? Herme?

  Jirka: Já bych řekl, že Karel podlehl autosugesci a iluzi, kterou považoval za Ducha svatého. Stavím to na základě toho, že Karel tvrdí, že byl naplněn Duchem svatým a Boží láskou po dobu cca 1,5 roku s menšími výchylkami.

  viz zde: http://www.i-ateismus.cz/2012/05/karlova-dekonverze/comment-page-1/#comments

  Tím ovšem nechci říci, že kdo opravdu pozná Božího ducha, ten nemůže odpadnout.

  Navíc bych rád dodal, že rozumová víra (ve smyslu filozofování) je mrtvá víra, stejně jako víra založená na emocích získaných čtením Bible (to je autosugesce). Křesťanská víra může být zakotvena jedině na setkání s Duchem svatým, což není ani jedno, ani druhé. Problém je, když je víra postavena na něčem jiném než na setkání s Duchem svatým. Pak se stává Bohem Bible sama nebo si ji člověk začne vykládat naprosto svévolně.

  Je to můj osobní pohled.

 17. Colombo says:

  Jirka: gratuluju, dostal jsi se k něčemu podobnému, co jsme minuli cestou.

  Teď ještě udělat další krok a přiznat si, co je to setkání s “duchem svatým”.

 18. neruda says:

  Colombo,
  hoďte se do klidu :), jak praví klasik. To je jen katolická agitka, takové milé povídání pro křesťany, které je má ubezpečit, že oni jsou na tom „správném břehu“, že ateismus nemá pravdu, ale na druhou stranu že není ani nebezpečný, protože ateisté jsou buď přízemní ignoranti, nebo lidé zklamaní a deprivovaní, a že věda neumí všechno vysvětlit, takže Stvořitel má stále všechno pod kontrolou. Amen.

 19. Colombo says:

  Neruda: klidně mi tykejte…
  Mě štve, že tyhle kecy, tuhle prázdnou a ještě k tomu chybnou rétoriku lidi obdivují a přikládají ji význam.