Kniha návštěv

Zde nabízím volný prostor k diskuzi o tomto webu, připomínky k němu, náměty na vylepšení, a nebo obecné komentáře které se nehodí k žádnému z článků.

2,839 Responses to Kniha návštěv

 1. protestant says:

  Michal says:
  December 27, 2012 at 10:39 am
  Ne ne protestante. Někteří moderní křesťané toto tvrdí. Ale v tom kontextu jak ta jména Biblický autor použil měl naprosto jednoznačně na mysli konkrétní lidské jedince – a to bez ohledu na to, že “Adam” znamená “člověk”.

  protestant:
  Odkud to víš Michale?

 2. Michal says:

  Genesis 2:21,22
  Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi.

  Stalo se snad toto podle Biblického autora každému člověku? Nebo jednomu konkrétnímu, totiž tomu prvnímu? Přicházejí takhle na svět všechny ženy? Nebo jen ta první?

  Žijí všichni lidé v zahradě Edenu? Nebo jen ti první dva? Máme všichni dva syny, Kaina a Ábela? Nebo jen první pár, Adam s Evou? Je snad každá žena matkou VŠECH živých? (Gn 3:20) Nebo jen jedna konkrétní, totiž ta první, Eva?

  atd. Z celého toho líčení naprosto přirozeně plyne, že Biblický autor příběh vypráví tak, že se jedná o dva konkrétní lidské jedince, nikoliv jakýsi symbol všech lidí.

  Podobně tomu rozuměl např. i Lukáš, viz Ježíšův rodokmen (podle tebe by měli být Adamové všichni na tom seznamu, podle Lukáše to však byl jen ten první). Podobně také třeba Pavel, v 1. listu Korintským 15:45 píše, že Adam byl PRVNÍ člověk, nikoliv my všichni.

 3. protestant says:

  Aha. Takže je to jen tvůj pohled. Díky.

 4. protestant says:

  Michal says:
  Žijí všichni lidé v zahradě Edenu? Nebo jen ti první dva? Máme všichni dva syny, Kaina a Ábela?

  protestant:
  A koho, že si to vzali ti dva synové za manželky, pokud to vše popisuje skutečnost?

 5. Michal says:

  Je to můj PODLOŽENÝ a vyargumentovaný názor. Tedy žádné dojmy typu “víc se mi líbí blankytně modrá než zelenkavě azurová”.

  Naproti tomu, to cos psal ty, je jen tvrzení, které autor toho článku na který jsi odkázal nedoložil a nevyargumentoval nijak.

 6. protestant says:

  Čím je podložený?

  Jak by se autor Genesis dozvěděl jak to tehdy bylo? Od Boha? Ale ten přece podle tebe neexistuje.

 7. Michal says:

  Já jsem nenapsal, že to popisuje skutečnost. Já napsal, že Biblický autor chápal Adama a Evu jako reálné osoby. Koho si vzali Kain s Ábelem za ženu ten příběh neřeší. Mě napadají tři možnosti:
  1) ten příběh je zjevně mytologický, a vznikl tedy postupným kulturním vývojem. Je dost dobře možné, že okolnosti typu “koho si kdo vzal za ženu” lidé prostě neřešili, když navíc ten příběh měli v úctě.
  2) mohli mít za to, že si Kain s Ábelem vzali své sestry, o kterých Bible nic neříká, a že incest v dobách těsně po prvotním hříchu, kdy jeho degenerativní účinek na svět trval ještě krátkou dobu, byl možný.
  3) hypotetická možnost: Biblický autor mohl mít zato, že Adam a Eva byli první lidé “Bohem požehnaní”, zatímco na Zemi už existovali lidé které Bůh stvořil jindy a jinak, a nebyli jím přímo požehnaní. Kain a Ábel si pak mohli vybrat své manželky z tohoto obyvatelstva.

  Nejpravděpodobnější je podle mě možnost (1).

 8. Michal says:

  Autor Genesis samozřejmě zapsal dlouhodobě tradovaný příběh, který požíval mezi lidmi značné úcty a respektu. Dnes víme, že ten příběh je mytologický, tehdy ho však lidé považovali za reálný – a dost možná svěřený lidem Bohem.

 9. protestant says:

  Michal says:
  December 27, 2012 at 11:41 am
  Autor Genesis samozřejmě zapsal dlouhodobě tradovaný příběh, který požíval mezi lidmi značné úcty a respektu.

  protestant:
  Děláš z židů hlupáky, kteří tradují mnoho století evidentní nesmysl a vůbec je to netrkne.

 10. Michal says:

  Tak pozor, to samozřejmě nedělám: Adam s Evou jsou jako reální lidé chápáni ohromnou spoustou křesťanů i dnes, v neposlední řadě 46% Američanů, a jistě i spoustou Rusů, Poláků, atd.

  Jsou tohle všechno pitomci? Ne. Mají prostě Bibli za posvátnou, a do posvátných věcí se nešťourá. Myslím, že s těmi Izraelci to bylo v podstatě podobné.

 11. protestant says:

  Já se neptám na současné křesťany, ale na tehdejší židy. Byli to pitomci, kterým nevadilo, že v příběhu o Adamových synech je logická chyba?
  Jsou pitomci ti ostatní křesťané, které nezmiňuješ?
  Jsou pitomci teologové a biblisté včetně toho tvého oblíbeného?

 12. protestant says:

  Jsou pitomci židé když novomanželům žehnají:
  „Raduj se, ano, raduj se (ženichu) a budeš se radovat (nevěsto), milovaní přátelé, radostí jakou vám dává ten, který vás učinil v zahradě ráje, která byla na východ od ráje. Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, který rozradostňuješ ženicha a nevěstu.“

  http://krestane-zide.info/modules/news02/article.php?storyid=108

 13. Michal says:

  Tak pokud dnešní křesťané, kteří žijí v dnešním vyspělém světě, a věří v reálnou existenci Adama a Evy, nejsou pitomci, tak tím spíš nebyli pitomci tehdejší židé, se svými omezenými znalostmi, že.

 14. Michal says:

  Protestant: Jsou pitomci židé když novomanželům žehnají…

  Nejsou pitomci, stejně jako nejsou pitomci polovina Američanů, stejně jako není pitomec William Lane Craig, atd. Prostě jenom berou nesmírně vážně svoji víru.

 15. protestant says:

  Michal says:
  December 27, 2012 at 12:17 pm
  Tak pokud dnešní křesťané, kteří žijí v dnešním vyspělém světě, a věří v reálnou existenci Adama a Evy, nejsou pitomci, tak tím spíš nebyli pitomci tehdejší židé, se svými omezenými znalostmi, že.

  protestant:
  To se ovšem netýká toho, kdo ten příběh vymýšlel. Ten dobře věděl jak to je… 🙂

 16. protestant says:

  protestant says:
  Ti židé, kteří novomanželům žehnají slovy “…který vás učinil v zahradě ráje…” neberou nesmírně vážně svoji víru?

 17. protestant says:

  Máš Michale pouze dvě možnosti.
  Buď je příběh o Adamovi a Eve pravdivý – pak existuje Bůh.
  Nebo neexistuje a ten který si to vymyslel věděl že ty postavy nejsou reálné.
  Třetí možnost pro tebe podle mne neexistuje.

 18. Michal says:

  Berou, a co? Vás jako Izraelce, nebo spíš jako lidi – co je na tom za problém? Bůh NÁS LIDI stvořil tak, že stvořil první pár, Adama a Evu, z nichž všichni pocházíme. Nevidím v tom nic divného.

 19. Michal says:

  Protestant: Nebo neexistuje a ten který si to vymyslel věděl že ty postavy nejsou reálné.

  Existuje. Ten příběh podle mě vznikl kulturní evolucí, postupným vývojem. Různé generace ho vylepšovaly, přičemž každá věřila, že ho vylepšuje tím správným směrem. Rozhodně si nemyslím, že by ho kdy vymyslela jedna konkrétní osoba.

  Ale I KDYBY ho někdo vymyslel, a ten někdo by tedy věděl, že není reálný – tak co? Generace co přišly stovky let po něm ho už za reálný měly. Nechápu pointu…

 20. protestant says:

  Ne. V té větě se nemluví o lidech. Mluví se tam konkrétně o nevěstě a ženichovi.