Jak funguje víra?

Říká se, že dlouhé články nikdo nečte. Proto se dnes pokusím psát krátce a stručně. Chtěl bych velmi poprosit naše věřící přátele, aby si následující odstavce pozorně přečetli, a upřímně odpověděli,
1) zda mohou prohlásit, že u nich to takto nefunguje,
2) případně co to podle nich znamená, pokud se nemýlím, a jejich víra opravdu funguje nějak takto.

– především, ačkoliv náš mozek má v sobě zadrátováno, jak jsme chytří a jedineční a vůbec, NEJSME takoví. Náš mozek v netriviálních otázkách nefunguje příliš dobře. Jsme náchylní ke kognitivním biasům atd., a i velká většina dnešních ateistů NEMÁ své postoje promyšlené. Nevěří proto, že se narodili do společnosti nevěřících. Jejich iracionalita se realizuje v pověrách, víře v horoskopy, v UFO, konspirační teorie, městské legendy, atd. Ateisté nejsou o nic chytřejší než věřící (i když v průměru možná lehce ano 🙂 ), jen měli to štěstí, že z důvodu prostředí do kterého se narodili, mají v otázce boha zrovna pravděpodobně pravdu. Chceme-li se přiblížit k poznání pravdy v nějaké netriviální otázce, je třeba přemýšlet a shánět si informace velice pečlivě, je třeba brát na vědomí, které kognitivní postupy jsou spolehlivější a které méně spolehlivé, je třeba osvojit si zásady racionálního a kritického myšlení – a toto většina věřících ani ateistů nečiní.

– náboženství je integrováno do osobnosti věřícího jedince. Je součástí jeho identity. Opuštění víry by vnímal jako narušení své osobní integrity. Rituály, návštěvy kostela, modlitby, hovory o víře s přáteli, náboženské symboly a další VYPLŇUJÍ nemalé místo v jeho životě. To snižuje jeho motivaci byť jen uvažovat o cestě, která by MOHLA vést k opuštění toho všeho.

– Víra také tvoří vysvětlující rámec pro jeho světonázor. Typický věřící si tak neumí ani představit, že by víru opustil. Nic by najednou nedávalo smysl, v jeho životě by zůstalo prázdno.

– Navíc je si vědom, že by to narušilo vztahy s jeho blízkými, a proto je jeho ochota kriticky svou víru promyslet blízká nule. Nikoliv náhodou je ve společnosti věřících přítomen mem, že odpadnutí od víry je selhání, litují takového člověka, dokud ještě neodpadl, “doufají” že to zvládne, atd. Kdo by riskoval, že takto dopadne? Muslimové toto mají ošetřeno dokonce právem šaríja. (odpadnutí od víry se u Muslimů trestá smrtí)

– Daniel C. Dennett velmi trefně píše o tzv. doxastické dělbě práce. Velká část věřících o své víře nepřemýšlí, spoléhá se na to, že ji mají promyšlenou teologové a další vůdčí osobnosti v církvi, a jim stačí jen se k tomu přihlásit, vyznat víru, “podepsat to”. Smutnou skutečností však je, že teologové to nijak uspokojivě promyšlené nemají. Navíc co teolog to jiný názor. Kromě toho, kdyby běžní věřící tušili, kam vedou snahy teologů to celé promyslet, tak by v tom často svou víru příliš nepoznali…

– Velmi důležitým faktorem je, že věřící často cítí JISTOTU, že mají pravdu. Netuší, jak ošemetný je jistota pocit. Často ani netuší, ŽE jistota je jen pocit, a nepřipouštějí si, jak často může pocit jistoty klamat. Naivně soudí: VÍM, že mám Pravdu, TEDY mám pravdu.

– víra “funguje”. S Ježíšem mají osobní vztah, denně s ním “mluví”, mají pocit jistoty, že je s nimi. Když se jim něco povede, způsobil to Ježíš, óó děkuji. Když se něco nepovede, pán Ježíš mi tím dává lekci, chce mě něco naučit, a je to jen pro moje dobro. Ó děkuji Pane. Funguje to perfektně, a “přesvědčují” se o tom mnohokrát denně.

– víra řeší konečnost lidské existence, tedy něco, co nás hluboce zneklidňuje (máme to opět zadrátované v mozku).

– k metodě cukru přidává metodu biče = peklo

– mimořádně důležitá rekvizita je “aktivní ďábel”: my ateisté jsme jeho nástrojem, proto se nám nesmí naslouchat. Televize je ďábelská, cokoliv co by mohlo odvést od víry je ďábelský úklad, ateistické weby jsou ďábelské, naše otázky jsou ďábelské… je třeba držet se od ďábla co nejdál!

Je otázka, zda se víra šíří jako memplex, ale rozhodně je-li už někdo vírou “nakažen”, jsou součástí víry nepomenutelné a velice silné “imunizační” memy, které zejména jako celek tvoří prakticky neproniknutelnou překážku:

– víra jako taková je dobrá, je to ctnost. Jsme rádi, že ji máme.
– pochybnosti jsou špatné, jsou projevem slabosti a selhání. Nikdo se jim sice neubrání, ale je třeba se snažit.
– nevíra je nemorální, a kdo by chtěl být nemorální? Kdyby ateisté žili ve vlastním státě, jistě by se vraždili, znásilňovali a okrádali na potkání.
– nevěřící jsou nemorální, jsou z rozvrácených rodin, otcové je nemilovali, mají sklon k vraždám a krádežím atd., nevěří proto že chtějí smilnit, … kdo by chtěl mezi takové patřit?
– víra dává životu smysl. Musí být hrozné žít život, který nemá smysl…
– víra vysvětluje proč tu jsme. Nevěřící na tyto otázky nemají odpověď, věří, že jsme tu “náhodou”. Blázni…
– my věřící máme Pravdu
– víra je dar, dar poznání Pravdy. Tohoto daru si vážíme. Zlí a škodolibí nevěřící nám ho chtějí vzít. Tomu musíme zabránit, nejlépe tak, že se s nimi vůbec nebudeme bavit. K čemu taky?
– bez víry není morálka
– NDE ukazují, že posmrtný život existuje.
– ateisté pyšně věří svému rozumu, zatímco my věříme Bohu
– nevěřící se chtějí považovat za rovného bohu, dělají z člověka Boha, staví člověka na Jeho úroveň… pošetilci.
– nevěřící NENÁVIDÍ boha
– víra v boha na člověka klade vysoké nároky, a my věřící jsme schopni jim dostát. Nevěřící nevěří proto, že těmto nárokům dostát nejsou ochotni. Místo toho se chtějí věnovat pozemským radovánkám, nákupům, chipsům před TV, atd. Jak je převyšujeme, óóó my se máme.

Toto vše vytváří takřka dokonalý mentální black-box, ve kterém je mysl věřícího uzavřena, a sama dobrovolně TOUŽÍ v něm setrvat, NECHCE ani nahlédnout ven, natož aby se ven chtěla dostat.

Otázka na závěr pro naše věřící přátele: uvědomujete si, že podobný blackbox by DOKÁZAL konzervovat lež? Připouštíte, že toto se MOHLO stát vám? Připouštíte, že velice podobně fungují ostatní náboženství, případně “pomýlené” proudy v křesťanství? (Kreacionisté Mladé Země, svědkové Jehovovi, liberálové, moderní křesťané…) CHTĚLI byste poznat, KDYBY byla lživá i vaše víra, a mnou popsaný mentální blackbox by vám bránil to odhalit?

1,961 thoughts on “Jak funguje víra?

 1. Medea

  V Marekovi, Matúšovi a Lukášovi, sa mi Ježiš, pred vzkriesením, ako božská bytosť nejaví 🙂 Skôr ako divotvorca, Syn Boží (tento titul, mali aj ľudia s blízkym vzťahom k Bohu, vykonávatelia Božej vôle).

 2. Michal Post author

  No, … a přesně tohle právě píše Ehrman, a já si s tím dovoluji nesouhlasit 🙂 😉

 3. Medea

  No, tak zrejme už máš, na podporu svojho názoru, pripravené aj nejaké citáty zo spomínaných troch evanjelií 🙂

 4. Michal Post author

  Médeo: Marek v samotném úvodu píše: Počátek evangelia (= šťastná zpráva) o Ježíši Kristu, Božím Synu. V čem tahle šťastná zpráva vlastně podle Marka spočívala? Zkus tu Markovu šťastnou zprávu nějak zformulovat! 😉

 5. Medea

  Michal: “V čem tahle šťastná zpráva vlastně podle Marka spočívala?”

  Podľa mňa je to správa o skorom príchode Božieho kráľovstva.

  Michal: “Kdo je podle Marka “Syn Člověka”?”

  Syn Človeka je apokalyptická bytosť, ktorá nastolí Božie kráľovstvo. Keď si vezmem celého Mareka, tak Syn Človeka, zrejme bude navrátivší sa Ježiš Kristus. Ale keď si vezmem len pôvodnejšiu časť, ktorá sa končí objavením prázdneho hrobu ženami, tak tam to už nie je také jasné 🙂

 6. E-Litt

  Mám vcelku dost kamarádů mezi křesťany a ne všichni jsou takoví, jak je tu popisujete… Bohužel pro církev jich ale není moc…

 7. Antiateista

  Autor tohoto blogu mě pořád udivuje rozsahem svého vzdělání v biblistice a historie Blízkého východu ve starověku. 😀 😀

 8. Michal Post author

  Možná. A možná že vy to poznáte také, mají-li pravdu Muslimové, Hinduisté, a nebo jakékoliv jiné nekřesťanské náboženství… 😉

  Je pro mě ale zajímavé, jak vy věřící přemýšlíte. Musím vyjádřit obdiv nad tím, jak vážně berete lásku k bližnímu… Tak trochu přemýšlím nad tím, jak to celé souvisí s vlastností, které říkáme pokrytectví… 😉

 9. S.V.H.

  Věřící says:
  Však vy ateisté jednou poznáte, že jste se velice mýlili!

  S.V.H.:
  Pokud mají pravdu křesťané (tedy nějaká konkrétní větev), pak budeme my všichni nekřesťané (tedy nevyznavači té konkrétní větve) posmrtně za svůj omyl nepředstavitelně trpět. Stejně tak pokud mají pravdu muslimové (tedy nějaká konkrétní větev), pak budeme my všichni nemuslimové (tedy nevyznavači té konkrétní větve) posmrtně za svůj omyl také nepředstavitelně trpět. A takto bychom mohli pokračovat dál a dál skrze všechna možná v současnosti či minulosti vyznávaná náboženství a bohy a k tomu si navrch vymyslet řadu náboženství a bohů prozatím nevyznávaných. Třeba má pravdu křesťanství, ale bůh navíc zakazuje jíst pomeranče nebo požaduje víru v to, že Kristus zemřel nejen za naše hříchy, ale i za naše pivovary. Nebo bůh požaduje, aby lidé nosili každé úterý zelenou pokrývku hlavy a nechali si rituálně odříznout jeden článek na malíčku levé ruky. V tom případě budeme za svůj omyl při výběru víry či nevíry posmrtně pykat patrně všichni. Nebo existuje bůh, jehož jediným požadavkem po lidech je, aby nevěřili v žádného boha. Bůh také nemusí požadovat vůbec nic, případně rozdělovat tresty a odměny zcela náhodně.
  Možností je téměř nekonečně mnoho, tudíž pravděpodobnost, že konkrétní člověk trefí toho správného boha, je téměř nulová. Nemusíme se tedy strašit tím, co čeká ty z nás, kteří se mýlí – s největší pravděpodobností dopadneme posmrtně všichni stejně. 😉

 10. Antonín Kratochvíl

  Věřil jsem Slávkovi, že své poznatky ohledně přístroje Egely Wheel na měření lidské vitality, bude brát vážně! Před dvěma lety přislíbil, že jakkoliv testy dopadnou zveřejní to zde na tomto webu. Po celou dobu tvrdil, že kolečko pohání tepelná výměna mezi rukou a okolním vzduchem, ale mé praktické zkušenosti s kolečkem tomuto odporují ! Při naši společné konfrontaci jsem mu své praktické zkušenosti popsal a zdělil mu v jakém konkrétním bodu se zmýlil a jaké chybné metodické kroky při testování udělal. Nakonec mi dal za pravdu a jeho 4 videa kolečka u teplých nádob na youtube, jasně dokládají, že se o teplo z nádob, v rotaci kolečka jednat nemůže. viz: http://postimg.org/gallery/ccippyp6/ kde je vše popsáno a Slávkem přijato a pochopeno ! Nevěřím Slávkovi a nevěřím dobré vůli lidí s ateistickou ideou , zklamal mě a bohužel zvítězila forma nad obsahem a hlavně také ideologie, která nehmotné působení živých organismů ( vitalitu ) připustit nemůže !!! MŮJ KOMENTÁŘ NENÍ O KOLEČKU A VITALITĚ , ALE O PŘÍSTUPU A VÍŘE…

 11. Foxy

  Milý Antoníne Kratochvíle!

  Máte možnost jednoznačným způsobem prokázat svou pravdu!
  Navíc můžete získat i nemalý finanční obnos, který Vám pomůže velmi efektivně vykřičet svou pravdu do celého světa a vytřít všem pochybovačům zrak!

  Cituji:
  Jste přesvědčeni o tom, že jste schopni experimentálně za kontrolovaných podmínek prokázat existenci paranormálních schopností, respektive takových schopností, které jsou podle současných vědeckých poznatků nemožné? Potom je tady pro Vás Výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos.
  Český klub skeptiků Sisyfos je připraven vyplatit každému, kdo takovýto jev prokáže, deset tisíc korun a výsledky takového experimentu zveřejnit. Navíc, pokud ve Výzvě uchazeč obstojí, zavazuje se Sisyfos takového člověka doporučit do testování nadace Jamese Randiho o milion amerických dolarů. (Doporučení národní skeptické organizace je totiž základní podmínkou pro účast v milionové Randiho ceně – One Million Dollar Paranormal Challenge.)
  Výzva, jejíž platnost začíná dnem 1. 1. 2014 a je vyhlášena na neurčitou dobu – máte jedinečnou šanci!
  Antoníne Kratochvíle, od 1. 1. 2014 můžete kontaktovat organizační výbor na emailové adrese milionovacena@sisyfos.cz

 12. protestant

  To znamená, že jsi měla větší štěstí než průměrné dítě z ateistické rodiny. To je jedináček.

 13. Foxy

  protestant (March 4, 2014 at 7:52 pm ) says:

  To znamená, že jsi měla větší štěstí než průměrné dítě z ateistické rodiny. To je jedináček.

  Neboj, já, coby trifotrický pentaděd (zatím), ten průměr trochu vylepším 😀

Comments are closed.