Jak funguje víra?

Říká se, že dlouhé články nikdo nečte. Proto se dnes pokusím psát krátce a stručně. Chtěl bych velmi poprosit naše věřící přátele, aby si následující odstavce pozorně přečetli, a upřímně odpověděli,
1) zda mohou prohlásit, že u nich to takto nefunguje,
2) případně co to podle nich znamená, pokud se nemýlím, a jejich víra opravdu funguje nějak takto.

– především, ačkoliv náš mozek má v sobě zadrátováno, jak jsme chytří a jedineční a vůbec, NEJSME takoví. Náš mozek v netriviálních otázkách nefunguje příliš dobře. Jsme náchylní ke kognitivním biasům atd., a i velká většina dnešních ateistů NEMÁ své postoje promyšlené. Nevěří proto, že se narodili do společnosti nevěřících. Jejich iracionalita se realizuje v pověrách, víře v horoskopy, v UFO, konspirační teorie, městské legendy, atd. Ateisté nejsou o nic chytřejší než věřící (i když v průměru možná lehce ano 🙂 ), jen měli to štěstí, že z důvodu prostředí do kterého se narodili, mají v otázce boha zrovna pravděpodobně pravdu. Chceme-li se přiblížit k poznání pravdy v nějaké netriviální otázce, je třeba přemýšlet a shánět si informace velice pečlivě, je třeba brát na vědomí, které kognitivní postupy jsou spolehlivější a které méně spolehlivé, je třeba osvojit si zásady racionálního a kritického myšlení – a toto většina věřících ani ateistů nečiní.

– náboženství je integrováno do osobnosti věřícího jedince. Je součástí jeho identity. Opuštění víry by vnímal jako narušení své osobní integrity. Rituály, návštěvy kostela, modlitby, hovory o víře s přáteli, náboženské symboly a další VYPLŇUJÍ nemalé místo v jeho životě. To snižuje jeho motivaci byť jen uvažovat o cestě, která by MOHLA vést k opuštění toho všeho.

– Víra také tvoří vysvětlující rámec pro jeho světonázor. Typický věřící si tak neumí ani představit, že by víru opustil. Nic by najednou nedávalo smysl, v jeho životě by zůstalo prázdno.

– Navíc je si vědom, že by to narušilo vztahy s jeho blízkými, a proto je jeho ochota kriticky svou víru promyslet blízká nule. Nikoliv náhodou je ve společnosti věřících přítomen mem, že odpadnutí od víry je selhání, litují takového člověka, dokud ještě neodpadl, “doufají” že to zvládne, atd. Kdo by riskoval, že takto dopadne? Muslimové toto mají ošetřeno dokonce právem šaríja. (odpadnutí od víry se u Muslimů trestá smrtí)

– Daniel C. Dennett velmi trefně píše o tzv. doxastické dělbě práce. Velká část věřících o své víře nepřemýšlí, spoléhá se na to, že ji mají promyšlenou teologové a další vůdčí osobnosti v církvi, a jim stačí jen se k tomu přihlásit, vyznat víru, “podepsat to”. Smutnou skutečností však je, že teologové to nijak uspokojivě promyšlené nemají. Navíc co teolog to jiný názor. Kromě toho, kdyby běžní věřící tušili, kam vedou snahy teologů to celé promyslet, tak by v tom často svou víru příliš nepoznali…

– Velmi důležitým faktorem je, že věřící často cítí JISTOTU, že mají pravdu. Netuší, jak ošemetný je jistota pocit. Často ani netuší, ŽE jistota je jen pocit, a nepřipouštějí si, jak často může pocit jistoty klamat. Naivně soudí: VÍM, že mám Pravdu, TEDY mám pravdu.

– víra “funguje”. S Ježíšem mají osobní vztah, denně s ním “mluví”, mají pocit jistoty, že je s nimi. Když se jim něco povede, způsobil to Ježíš, óó děkuji. Když se něco nepovede, pán Ježíš mi tím dává lekci, chce mě něco naučit, a je to jen pro moje dobro. Ó děkuji Pane. Funguje to perfektně, a “přesvědčují” se o tom mnohokrát denně.

– víra řeší konečnost lidské existence, tedy něco, co nás hluboce zneklidňuje (máme to opět zadrátované v mozku).

– k metodě cukru přidává metodu biče = peklo

– mimořádně důležitá rekvizita je “aktivní ďábel”: my ateisté jsme jeho nástrojem, proto se nám nesmí naslouchat. Televize je ďábelská, cokoliv co by mohlo odvést od víry je ďábelský úklad, ateistické weby jsou ďábelské, naše otázky jsou ďábelské… je třeba držet se od ďábla co nejdál!

Je otázka, zda se víra šíří jako memplex, ale rozhodně je-li už někdo vírou “nakažen”, jsou součástí víry nepomenutelné a velice silné “imunizační” memy, které zejména jako celek tvoří prakticky neproniknutelnou překážku:

– víra jako taková je dobrá, je to ctnost. Jsme rádi, že ji máme.
– pochybnosti jsou špatné, jsou projevem slabosti a selhání. Nikdo se jim sice neubrání, ale je třeba se snažit.
– nevíra je nemorální, a kdo by chtěl být nemorální? Kdyby ateisté žili ve vlastním státě, jistě by se vraždili, znásilňovali a okrádali na potkání.
– nevěřící jsou nemorální, jsou z rozvrácených rodin, otcové je nemilovali, mají sklon k vraždám a krádežím atd., nevěří proto že chtějí smilnit, … kdo by chtěl mezi takové patřit?
– víra dává životu smysl. Musí být hrozné žít život, který nemá smysl…
– víra vysvětluje proč tu jsme. Nevěřící na tyto otázky nemají odpověď, věří, že jsme tu “náhodou”. Blázni…
– my věřící máme Pravdu
– víra je dar, dar poznání Pravdy. Tohoto daru si vážíme. Zlí a škodolibí nevěřící nám ho chtějí vzít. Tomu musíme zabránit, nejlépe tak, že se s nimi vůbec nebudeme bavit. K čemu taky?
– bez víry není morálka
– NDE ukazují, že posmrtný život existuje.
– ateisté pyšně věří svému rozumu, zatímco my věříme Bohu
– nevěřící se chtějí považovat za rovného bohu, dělají z člověka Boha, staví člověka na Jeho úroveň… pošetilci.
– nevěřící NENÁVIDÍ boha
– víra v boha na člověka klade vysoké nároky, a my věřící jsme schopni jim dostát. Nevěřící nevěří proto, že těmto nárokům dostát nejsou ochotni. Místo toho se chtějí věnovat pozemským radovánkám, nákupům, chipsům před TV, atd. Jak je převyšujeme, óóó my se máme.

Toto vše vytváří takřka dokonalý mentální black-box, ve kterém je mysl věřícího uzavřena, a sama dobrovolně TOUŽÍ v něm setrvat, NECHCE ani nahlédnout ven, natož aby se ven chtěla dostat.

Otázka na závěr pro naše věřící přátele: uvědomujete si, že podobný blackbox by DOKÁZAL konzervovat lež? Připouštíte, že toto se MOHLO stát vám? Připouštíte, že velice podobně fungují ostatní náboženství, případně “pomýlené” proudy v křesťanství? (Kreacionisté Mladé Země, svědkové Jehovovi, liberálové, moderní křesťané…) CHTĚLI byste poznat, KDYBY byla lživá i vaše víra, a mnou popsaný mentální blackbox by vám bránil to odhalit?

This entry was posted in O víře, Postřehy k náboženství. Bookmark the permalink.

1,961 Responses to Jak funguje víra?

 1. Michal says:

  Protestante, co je nejasného na otázce, zda Ježíš byl Bůh nebo ne?

  Jsem já Bůh? Rozumíš té otázce? Jistěže rozumíš, a odpověď je jasná: NE, já (Michal) nejsem Bůh. V žádném smyslu, ani náhodou. Proč u Ježíše té otázce nerozumíš?

 2. Boch says:

  Hej veriaci, napíšte mi, ČO by sa muselo stať, aby vás to presvedčilo, že boh neexistuje?

 3. S.V.H. says:

  Ještě k otázce “věřit versus doufat”.
  Mohu něčemu věřit, ale rozhodně v to nedoufat (třeba že politika je prolezlá korupcí), a naopak v něco doufat, ale nevěřit tomu (třeba to vítězství oblíbeného týmu). Doufat v něco znamená chtít (přát si), aby to byla pravda, věřit něčemu znamená myslet si, že je to pravda.
  Ten rozdíl je jasný i Protestantovi, jinak by nepovažoval za nutné ty pojmy redefinovat:
  protestant says:
  Nejprve se domluvme na významu slova věřím.
  Pro mne je to totéž co doufat.

  Ale je to celkem jedno, Michal své otázky přizpůsobil, tak jsem zvědav, co z toho vyleze. 🙂

 4. protestant says:

  Michal:
  co je podle tebe, jako křesťana, pravděpodobně pravda?
  1) vstal Ježíš z mrtvých?

  protestant:
  ad 1 – doufám, že je to pravda.

  Protestante, to ale není odpověď na tu otázku! To my přece už víme, že doufáš, to jsi už řekl. Já se ale ptám, jaký názor máš na pravdivost toho výroku.

  protestant:
  To je odpověď na tvoji otázku. Odpověď víry.
  My křesťané opravdu věříme ( = doufáme) že Ježíš vstal z mrtvých.

 5. protestant says:

  Michal says:
  July 10, 2013 at 5:50 am
  Protestante, co je nejasného na otázce, zda Ježíš byl Bůh nebo ne?

  Jsem já Bůh? Rozumíš té otázce? Jistěže rozumíš, a odpověď je jasná: NE, já (Michal) nejsem Bůh. V žádném smyslu, ani náhodou. Proč u Ježíše té otázce nerozumíš?

  protestant:
  Otázce rozumím, ale té tvoji odpovědi ne. Jak můžeš vědět, že nejsi Bůh, když nevíš kdo či co je Bůh a když Bůh je nepopsatelný a nezobrazitelný?

 6. protestant says:

  jack says:
  Například Pelágius věří, protože podle něj právě spousta věcí nasvědčuje,že křesťaství popisuje skutečnost!

  protestant:
  Když si dosadíš věří = doufá, pak to perfektně sedí.

 7. Michal says:

  Protestante, proč mi tohle děláš 🙁

 8. protestant says:

  Michal says:
  July 10, 2013 at 7:01 am
  Protestante, proč mi tohle děláš

  protestant:
  Protože nemám rád jednoduché odpovědi na jednoduché otázky. Když se něčím zabýváš trochu do hloubky tak vždy zjistíš, že to co se ti zprvu zdálo tak jednoduché je složitější než se zdá.

 9. Čestmír Berka says:

  “protestant:
  Otázce rozumím, ale té tvoji odpovědi ne. Jak můžeš vědět, že nejsi Bůh, když nevíš kdo či co je Bůh a když Bůh je nepopsatelný a nezobrazitelný?”

  To je přeci blbost. Michal snad ví, jestli je trojjediný, jestli seslal Desatero a jestli má syna Ježíše. Bůh samozřejmě zobrazován je: jako starší fousatý chlapík… On jen prý chtěl, aby si Izraelci nevyráběli žádné sochy či obrazy, které by uctívali.

 10. Michal says:

  Protestante, ty mi úplně vážně tvrdíš, že nejsi schopen rozhodnout, jestli jsem já Bůh, nebo ne? Ty mi fakt vážně tvrdíš, že o Bohu víš tak málo, že nejsi schopen odpovědět ani na tuto otázku?

 11. transformer says:

  protestant:
  “Protože nemám rád jednoduché odpovědi na jednoduché otázky. ”

  Zvláštní. Mně připadá právě “Bůh” jako jednoduchá odpověď. Na cokoli.

 12. Michal says:

  Jenže v pojetí protestanta je slovo bůh naprosto bezobsažné. Je to jen shluk písmen, bez jakéhokoliv významu.

 13. protestant says:

  Michal says:
  Ty mi fakt vážně tvrdíš, že o Bohu víš tak málo….

  protestant:
  V otázkách kolem Boha jsem Michale věřící, ne vědoucí.

 14. Michal says:

  Protestante, jaký význam podle tebe měla Ježíšova smrt? Proč vlastně musel zemřít?

 15. protestant says:

  Michal says:
  July 10, 2013 at 8:46 am
  Jenže v pojetí protestanta je slovo bůh naprosto bezobsažné. Je to jen shluk písmen, bez jakéhokoliv významu.

  protestant:
  Naopak věřím Michale, že jakýkoliv obsah který lidská mysl může pojmu Bůh dodat je směšně nedostatečný.

 16. protestant says:

  Michal says:
  July 10, 2013 at 8:51 am
  Protestante, jaký význam podle tebe měla Ježíšova smrt? Proč vlastně musel zemřít?

  protestant:
  Jak víš, že musel?

 17. Michal says:

  Protestant: jak víš, že musel?

  Tak např. Mk 8:31
  Tehdy je začal učit, že Syn člověka MUSÍ mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých.

  Jinak, to, že musel zemřít, že TOTO byla vlastně jeho “mise” (zemřít a být vzkříšen), je naprosto standardní křesťanský výklad. Bylo to předpovězeno proroky, celé to byl Boží plán Spásy.

  Vůbec nevím, proč mě vlastně překvapuje, že ani toto neuznáváš. Koneckonců, když neumíš odpovědět na otázku, zda jsem Bůh, tak fakt člověka nemůže překvapit už vůbec nic.

  Ale OK, jaká je teda tvoje verze? Jaký byl význam Ježíšovy smrti a vzkříšení pro naši spásu?

 18. Medea says:

  Protestant: “My křesťané opravdu věříme ( = doufáme) že Ježíš vstal z mrtvých.”

  Protestant, hovor len za seba, teda žiadne “my”, ale “já věřím ( = doufám) že Ježíš vstal z mrtvých”. Mnohých kresťanov, by pobúrilo, keby si im povedal, že len dúfajú v zmŕtvychvstanie Ježiša 😉

 19. transformer says:

  Poměrně často se setkávám s tím, že věřící neznají Bibli.