Existují víly?

Věřící říkávají, že přece nebylo dokázáno, že Bůh neexistuje – a proto, proč v něj nevěřit. Problematičnost této úvahy snad nejlépe ukazuje tzv. vílí argument.

Víme jistě že neexistují víly? Je to dokázáno? Lidé v existenci víl dost dlouho skutečně věřili (viz. wiki). Co se stalo, že v jejich existenci věřit přestali? Jaký důkaz jejich neexistence se objevil?

Odpověď je jednoduchá: neobjevil se žádný důkaz jejich neexistence. Jak začal ve společnosti nabývat na významu racionální přístup ke světu, lidé si začali uvědomovat, že vlastně neexistují žádná hodnověrná svědectví o existenci víl (ačkoliv neověřená svědectví existovala). Neexistují po nich žádné stopy, nepotřebujeme je k vysvětlení žádných jevů či úkazů – a logický závěr z toho byl a JE, že tedy víly s největší pravděpodobností neexistují. S absolutní jistotou to však vlastně dodnes nevíme…

Důkazní situace je tedy pozoruhodně podobná, ne-li totožná, se situací ohledně existence Boha. Jediný rozdíl snad je, že v různé bohy dnes lidé stále ještě věří. Tento rozdíl je však způsoben právě tím, že na problém existence víl jsme ochotni aplikovat racionální způsob uvažování, zatímco na problém existence Boha jej ochotni aplikovat nejsme (tedy, někteří z nás – ti věřící…)

Uvažme, že všechny argumenty, kterými věřící omlouvají nepozorovatelnost Boha v našem světě, lze snadno přeformulovat i pro případ neviditelnosti víl! Ale znamená to snad pro nás něco? Budeme v existenci víl věřit, když ty argumenty, které omlouvají jejich neviditelnost, striktně vzato MOHOU platit? Uvažme: Bůh třeba neplní modlitby tak aby to bylo průkazné, proto, že NECHCE aby byl jednoznačně dokázán. Analogicky víly spíš chtějí, aby se o nich jen povídalo, a tancují na lesních pasekách výhradně jen pokud se nikdo nedívá…

Věřící říkají: přece nečekáte, že se Bůh nechá “změřit”, že se nechá “dokazovat”?! Analogicky lze říct ale to samé pro víly! Jak tedy lze z toho, že je nikdo nikdy neviděl, činit nějaký závěr?

Pro váženého čtenáře by mělo být podstatné zamyslet se, zda opravdu ve prospěch neexistence víl neexistuje o nic víc důkazů, než ve prospěch neexistence Boha. Pokud se ukáže, že to tak je, pak jsme v situaci, že víra v Boha je stejně “oprávněná” jako víra v existenci víl.

This entry was posted in Křesťanské argumenty. Bookmark the permalink.

196 Responses to Existují víly?

 1. protestant says:

  to Machi: Pak je správné, že jste církev opustil. Udělal bych to také.

 2. protestant says:

  to Michal:
  Dal jsem hledat do Googlu “kázání”. Toto mi vyjelo jako první odkaz:
  http://javor.cechove.cz/kazani/

  Samé texty z Bible, Protestante. Já vůbec nevím, na co si tu hrajete. Mimochodem, kázání takto vypadají na Smíchovské kazatelně, tedy nesporně v reálném kostele.

  Ano. Kázání – tedy aktualizace biblických příběhů do dneška – to je základ evangelické bohoslužby. Ale nějak nevidím že by to popíralo jediný názor, který jsem zde uvedl. Můžete naznačit co to pro vás znamená?

 3. protestant says:

  Mimochodem, Protestante, teď zrovna poslouchám písničky, a v té co hraje teď, se zpívá “Jesus really died for me”.

  Jaký na to máte názor? Můžete to trochu rozvést? Zemřel Ježíš skutečně za každého z nás? Co by se s námi stalo, kdyby nezemřel?

  To je naprosto základní křesťanská myšlenka.

  http://krucemburk.evangnet.cz/velkopatecni-kazani-2.dubna-2010.a93.html

 4. Michal says:

  ad Boží slovo: pro ně to znamenalo, že obsah Bible je opravdu Boží sdělení nám lidem. Bůh chce abychom to co se v Bibli píše věděli, a případné pokyny abychom plnili.

  ad kázání: Vy naznačujete, že Bible obsahuje převážně představy starých Izraelců o Bohu, a jejich názory na něj. Staří Izraelci byli jedním z tisíců kmenů a národů v celé lidské historii, a pravděpodobně každý z nich měl své představy o Bohu, mnohdy samozřejmě výrazně odlišné od těch Izraelských. Je-li tomu jak říkáte, pak netuším proč těmto jejich představám věnují křesťané tak enormní pozornost. A sám si odpovídám – no zjevně proto, protože to křesťané většinově opravdu vydávají za skutečné Slovo Boží, za Boží sdělení nám lidem.

  ad základní myšlenka: jsem velice rád, že jste učinil jednoznačné tvrzení, co v křesťanství PLATÍ. Nuže, v tom Vámi citovaném textu jsem nenašel odpověď na druhou moji otázku:

  co by se stalo, kdyby se neobětoval, a za naše hříchy nezemřel? Co by se s námi stalo?

  Už se těším až se o té myšlence více pobavíme (pravděpodobně až zítra, dnes už musím končit). Těch otázek se nabízí mnohem víc.

 5. G. P. says:

  Jednoduše – pokud odporuje rozumu pak je v ní něco špatně.
  Každá víra odporuje rozumu už z definice: Credo, quia est absurdum.

  Opravdu nevěříš že někdy dostuduješ?
  Přesťante laskavě míchat pojmy víra a důvěra, už jsem Vám to několikrát vysvětlil. Colombo naprosto legitimitně důvěřuje tomu, že dostuduje. Je to pravidlem. Naproti tomu nevěří, že vstane z mrtvých, protože se to nikdy nikomu nepodařilo.

 6. Colombo says:

  “Colombo naprosto legitimitně důvěřuje tomu, že dostuduje.”
  No, snažim se:D

 7. Bo says:

  co by se stalo, kdyby se neobětoval, a za naše hříchy nezemřel? Co by se s námi stalo?

  Přesně to, co se s námi děje. Co se děje, když to ignorujeme.
  Velmi trefně to vyjadřuje jeden mladý umělec (povzneste se, prosím, nad hudební styl, pokud vám nevoní) http://www.youtube.com/watch?v=cy7ac1tTFrU

  Několik dní jsem tu nemohl být, diskuse zatím nabrala vysoké obrátky, na pár výzev
  jsem již nestačil reagovat. Zítra to vypadá, že nějaký čas vyšetřím, tak se s radostí, doufám, že rušivě, připojím.

 8. protestant says:

  to GP:
  ……Ale Křesťan dobře ví, že víra je něco zcela jiného: je to svobodný, osobní a láskyplný vztah k Ježíši Kristu. Víra je důvěra v toho, který pro mě obětoval sám sebe a je se mnou jako Vzkříšený Pán po všechny dny…..

  http://branik.evangnet.cz/kazani/2003_10_19.php

  …..Víra jako odvážná důvěra Ježíši, že právě on má moc nad tím, co nás ohrožuje…..
  http://vychodomoravska-mladez.evangnet.cz/stranky/NKM/klimes0209.pdf

  A co je víra? Křesťanská víra není nic jiného, než důvěra v Boha. Důvěra, že On je věrný a z pouhé milosti, pro zásluhu Kristovu nám dává víru.http://kladno.evangnet.cz/kazani/brodska200710.htm

 9. Bo says:

  G.P.:Přesťante laskavě míchat pojmy víra a důvěra, už jsem Vám to několikrát vysvětlil. Colombo naprosto legitimitně důvěřuje tomu, že dostuduje. Je to pravidlem. Naproti tomu nevěří, že vstane z mrtvých, protože se to nikdy nikomu nepodařilo.

  Já důvěřuji Bohu, že mě vzkřísí z mrtvých, protože vzkřísil Ježíše a díky tomu svou důvěru považuji za legitimní.
  Někdy se nám ty pojmy prostě míchají, i když to vysvětlíte stokrát.

 10. G. P. says:

  Vy si klidně Bohu důvěřujte, my ostatní Bohu věříme. A víte proč? Abychom se domluvili. Abychom neříkali lopatička, když myslíme kyblíček.

 11. Bo says:

  No jo, jenže když vy někteří ostatní Bohu nevěříte, tak mi nerozumíte, že v konkrétní životní situaci mohu skutečně Bohu důvěřovat (spoléhat se na něj) a to třeba na základě předchozí pozitivní zkušenosti……Nakonec možná je důležitější jestli se nám podaří bábovička.

 12. Michal says:

  Protestant, to GP: Víra je důvěra v toho, který pro mě obětoval sám sebe a je se mnou jako Vzkříšený Pán po všechny dny…

  Skvěle Protestante, tedy i Vy věříte, že Ježíš “obětoval” sám sebe pro vás! Pak ale znovu opakuji tu otázku (na kterou mi už odpověděl Bo, ale nevím jestli s jeho odpovědí souhlasíte): co by se stalo kdyby se Ježíš pro nás “neobětoval”?

  Když se za někoho obětuji, tak to přece znamená, že ABY se jemu nestalo něco hrozného (třeba smrt i v duchovním smyslu), tak já za něj dám svůj život.

  Rozumím tomu tedy správně tak, že pokud by se Ježíš neobětoval, tak Dobrý a Milující Bůh (který je snad současně totožný s Ježíšem?) by nám udělal něco hrozného?

  Připomínám náš včerejší závěr, že víra by neměla být v rozporu s rozumem. A pokud by byla, pak by to byl problém.

 13. protestant says:

  ad Boží slovo: pro ně to znamenalo, že obsah Bible je opravdu Boží sdělení nám lidem. Bůh chce abychom to co se v Bibli píše věděli, a případné pokyny abychom plnili.

  ad kázání: Vy naznačujete, že Bible obsahuje převážně představy starých Izraelců o Bohu, a jejich názory na něj. Staří Izraelci byli jedním z tisíců kmenů a národů v celé lidské historii, a pravděpodobně každý z nich měl své představy o Bohu, mnohdy samozřejmě výrazně odlišné od těch Izraelských. Je-li tomu jak říkáte, pak netuším proč těmto jejich představám věnují křesťané tak enormní pozornost. A sám si odpovídám – no zjevně proto, protože to křesťané většinově opravdu vydávají za skutečné Slovo Boží, za Boží sdělení nám lidem.

  Myslím, že ti Boží inspiraci v Bibli jsme už dostatečně probrali a nemá smysl se k tomu vracet. Odkazy jsou někde v začátcích diskuze tohoto webu.

 14. Michal says:

  Bezesporu, znám Vaše názory na inspirovanost Bible. Ale já zde dokazuji, že názor křesťanského mainstreamu je jiný. Že běžní křesťané věří tomu, co jsem napsal. Že Bible je Boží sdělení lidem, jeho Slovo, a že On chce, abychom příkazy v ní obsažené dodržovali. A že to takto chápou, plyne z těch mnou citovaných odkazů. Psát takovéto texty by nedávalo smysl, pokud by Bibli autoři těch článků chápali tak, jako Vy, tedy jako názory na Boha jednoho z tisíců starověkých kmenů.

  Ale máte pravdu, toto nemá cenu řešit. Považoval bych za zajímavější podívat se na toho Ježíše. Jak tedy odpovíte na moji otázku?

 15. protestant says:

  co by se stalo, kdyby se neobětoval, a za naše hříchy nezemřel? Co by se s námi stalo?

  http://brno1.evangnet.cz/node/341
  laicky řečeno – bez Ježíšovy oběti a Božího ujištění o odpuštění bychom se stále starali o sebe (nábožensky řečeno o naši spásu) místo toho, abychom se starali o druhé.

  Ježíš ukázal správnou cestu k Bohu. Neodpovídat na zlo zlem, ale zlo utlumit na vlastním těle. Podobně se choval Ghandí.

 16. Michal says:

  Moment, “Božího ujištění o odpuštění”? Kde nás Bůh ujistil že nám odpustí? A to odpuštění je nepodmíněné? A co nám vůbec odpustí, když dle Vašich slov nevíme, zda po nás vůbec něco žádal?

  A dále, co to je “správná cesta k bohu”? Co když někdo použije jinou cestu k bohu, než tu “správnou”?

 17. protestant says:

  to Michal:

  Ale já vám nedokladoval jen náš protestantský (menšinový) ale i římskokatolický. To už dává dohromady převážnou většinu křesťanů.

  Jako ukázku uvádím úryvek z římskokatolického katechismu, který jasně ukazuje že samotné napsané slovo v Bibli není přímo Božím slovem:

  108
  Nicméně křesťanská víra není “náboženství knihy”. Křesťanství je náboženstvím Božího “Slova”, “ne slova psaného a němého, nýbrž Slova vtěleného a živého”.78 Aby slova nezůstávala mrtvou literou, je nezbytné, aby Kristus, věčné Slovo živého Boha, nám skrze Ducha svatého “otevřel mysl, abychom rozuměli Písmu” (Lk 24,45).

 18. protestant says:

  .. já nenapsal JEDINÁ správná cesta…

 19. Michal says:

  Já nepsal že jste napsal “jediná”. Já se ptal, co se stane, když si člověk vybere takovou cestu k Bohu, která nebude ta “správná”, která prostě nebude jedna z těch (klidně i mnoha) správných. Co se tedy stane, Protestante? 🙂 A jaké jsou odpovědi na ty další otázky, které v tom příspěvku z 8:32 zazněly?