Lesk a bída umírněných křesťanů

Umírnění křesťané už nevěří ve stvoření světa v šesti dnech. Nevěří ani v celosvětovou potopu, ani v pravdivost příběhu o Adamovi a Evě (jakožto jediných lidech na tehdejším světě) ani v to, že Bůh opravdu nařídil pozabíjet všechny muže, ženy i děti nepřátelského národa, ani řadě dalších věcí.

Někteří tvrdí, že tyto pasáže jsou jen obrazy, ale nikdy nejsou schopni vysvětlit obraz čeho by ta která pasáž měla být. Jiní říkají, že ty pasáže jsou “vytrženy z kontextu” – ale jsou-li vyzváni, aby uvedli ten kontext, který zcela mění význam těch dotyčných pasáží, jsou opět bezradní. Není divu, vzhledem k tomu, že takový kontext samozřejmě neexistuje.

Další velmi správně říkají, že ty pasáže jsou dílem tehdejších lidí a odrážejí tedy jejich mytologii, a jejich přístup ke světu (což bychom my ateisté samozřejmě celé podepsali) avšak nejsou schopni vysvětlit četné novozákonní jasné deklarace o pravdivosti a platnosti Starého Zákona. S Ježíšovým “nepomine ani čárka, ani písmenko ze Zákona ani z Proroků” si hlavu nelámou.

Existuje velmi široké spektrum různých a začasté protichůdných výkladů, kterými se snaží křesťané (všichni, včetně fundamentalistů a konzervativců!) problémy Bible racionalizovat. Každý z nich je pevně přesvědčen, že právě on je reprezentatem toho Pravého a Autentického křesťanství, že právě On to vše pochopil správně, zatímco ti ostatní se více či méně mýlí.

To je samo o sobě velmi pozoruhodné, a nabízí se otázka: Jak mezi nimi rozhodnout, kdo má pravdu?

Pro nás ateisty je ale klíčové uvážit: představuje nebo nepředstavuje umírněné křesťanství alternativu? Nemohou mít zastánci některého z myšlenkových proudů liberálního křesťanství pravdu?

Umírněné křesťany spojuje jejich “liberální”, nebo spíše volný přístup k Bibli. Ten se dá shrnout asi tak, že problematické pasáže v Bibli (ať už z hlediska přírodovědného (viz. pan Grygar: Bible není učebnicí přírodovědy!) či morálního, historického nebo jakéhokoliv jiného) není nutno brát vážně, zatímco ty ostatní ano. Zopakujme ještě jednou: Pokud pasáž do našeho vidění světa nezapadá, pak ji nemusíme brát vážně, pokud se nám naopak “líbí”, pak je nutno ji brát jako Slovo Boží.

Klíčová myšlenka nyní je: s tímto přístupem lze zjevně obhájit a vydávat za Boží Vůli v podstatě jakoukoliv tezi, se kterou k dokazování přistoupíme! Umírnění křesťané si z celého křesťanství (nejen, ale i z Bible!) vyzobávají jen to co se jim hodí a tvoří si tak obsah svého učení prakticky zcela arbitrárně, libovolně! Znovu připomeňme, že samozřejmě není divu, že různé proudy a podproudy křesťanů si “vyzobou” různé podmnožiny Biblických i jiných tvrzení, a dostanou tak obsahově jiná učení (o kterých všichni s bohorovnou jistotou prohlašují, že jsou “tím pravým křesťanstvím” a že většina “rozumných křesťanů” má názory jako oni).

Jak by ale mohl mít kdokoliv z nich pravdu, když si zjevně množinu tvrzení kterým “věří” zvolil dle své libovůle tak, aby jemu osobně (nebo skupině jeho blízkých) konvenovala?!

Nebo jinak: Pokud by měl mít kdokoliv z oněch názorových proudů v křesťanství pravdu, pak by si ji měl být schopen obhájit (v argumentačním rámci víry) proti ostatním. Měl by být schopen ukázat, proč on pravdu má a ostatní ne. Ukazuje se, že ve věroučných otázkách jsou výrazně silnější argumenty fundamantalistů. Lze se značnou jistotou říct, že z věroučného hlediska právě oni mají pravdu – ostatně reprezentují pojetí víry, které se tu drželo víc než jeden a půl tisíce let. Umírnění křesťané tyto principy opustili nikoliv z vnitřních, věroučných důvodů, ale z důvodů vnějších. Dnes už by prostě věřit ve stvoření v šesti dnech vypadalo poněkud hloupě.

Umírnění křesťané tedy selhávají jak na poli racionality, tak na poli víry. Z těchto a výše uvedených důvodů proto nejsou, a nemohou být alternativou, kterou by bylo možno brát vážně.

This entry was posted in Umírnění křesťané. Bookmark the permalink.

121 Responses to Lesk a bída umírněných křesťanů

 1. Honza says:

  To je fantastické, s jakou grácií dokáže Neruda argumentovat a s jakou trpělivostí vysvětlovat. Díky za čas věnovaný příspěvkům do fóra. I když i kategorie nemocí výborný zdravotní stav od K-NinetyNine nemá chybu!

 2. Antonín Malach says:

  Zdravím přítele Mefista.
  Je to velmi dobře napsané. Vzpomínám na naši diskusi ve Šlapanicích. Právě tam zazněla z úst některých křesťanů slova, že nevěří všemu, co je v Bibli a že si dokonce osočují právo sami podle svého rozhodovat, co je v Bibli pravda. A ty pasáže, které podle nich nejsou pravdivé, podle nich vyjadřují alegorii stvoření, mýtus vyvoleného národa, zdroj textů a zaměření pro liturgii a sbírku morálních ponaučení.
  My křesťané jsme často napadáni kvůli Starému zákonu a požadavku Hospodina na vyvraždění původního obyvatelstva Kanaánu, za destrukci obyvatel při potopě, za zničení Sodomy a Gomory a další. Ono to v Bibli tak skutečně napsáno je a nelze se k tomu stavět zády. Pochopit takovou péči o člověka a jeho vyvolený lid je velmi obtížné pro věřícího, který se setkává se spravedlivým a milosrdným Bohem; pro nevěřícího, který nemůže plně sledovat Boží lid od stvoření prvních lidí je to nad lidské síly.
  O to víc je milé, že se pouštíš do takové problematiky, kterou někteří tvoji ateističtí bratři a sestry používají jednoznačně jako zdroj nenávisti vůči křesťanům a jiným věřícím.

 3. Michal says:

  Děkuji – no mě by zajímala výměna názorů právě mezi těmi umírněnými křesťany, reprezentovanými zde např. Protestantem, a křesťany kteří berou svou víru vážně, jako Ty, Nosotondo…

 4. carlos says:

  Michal says: Děkuji – no mě by zajímala výměna názorů právě mezi těmi umírněnými křesťany, reprezentovanými zde např. Protestantem, a křesťany kteří berou svou víru vážně, jako Ty, Nosotondo…

  To je výzva 🙂 ateista Michal se bude smát jak se tu křesťani hádaj 🙂
  Mám otázku na protestanta (pokud jsem dobře pochopil tvůj postoj) k následujícímu tvrzení Petra Pokorného:
  A výkladů přibývá. Od nejstaršího pohledu – že Ježíš musel umřít, aby usmířil nějakou fatální chybu člověka, vinu Adamovu nebo něco podobného – až po veskrze moderní pochopení, že Ježíšův příběh prostě zjevuje, co před Bohem obstojí. Těžko dnes někdo uvěří, že svým utrpením na sebe vzal trest za lidské hříchy. Že před sebou měl obraz Boha, který byl pro něho tak cenný, že se ho nemohl vzdát, ani když mu hrozila smrt? To ano. Že to, co říkal a dělal, učil, staral se o nemocné, má budoucnost a vejde do nového věku tak jako po vzkříšení on sám? To jistě …
  zdroj: http://etfuk.sweb.cz/pokorny.htm

  Mám tomu rozumět tak, že evangeličtí faráři nevěří, že Ježíš vzal na sebe naše hříchy a že že tedy nas kříži nenesl trest, který si zasloužíme my? Není to náhodou úplný základ křesťanství?

 5. protestant says:

  Zeptám se tě carlosi asi takto: ty jsi měl nějaké hříchy v okamžiku, kdy Ježíš umíral na kříži?

 6. Michal says:

  Tak zde bych se do toho vložil: jasně že neměl, ale Ježíšova oběť má přece “fungovat” z hlediska celého lidstva, všech minulých i budoucích generací… Ty máš Protestante tak rád metafory, tak proč tohle nebrat metaforicky?

  Kromě toho, já jsem četl výklad, že Ježíšova oběť nebyla za jen tak nějaké hříchy. Ježíš se neobětoval za to, že se podívám hezké holce na zadek, nebo šlohnu sousedovi spadlou hrušku. Ježíš se obětoval za ten zásadní, Prvotní hřích, který zatížil veškeré lidstvo a skrze něj sešlo na zemi zlo i smrt. Proto píše Pavel, že jako skrze Člověka na svět přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. ( Kor 15:21)

 7. protestant says:

  Michal says:
  August 6, 2013 at 9:29 am
  Tak zde bych se do toho vložil: jasně že neměl, ale Ježíšova oběť má přece “fungovat” z hlediska celého lidstva, všech minulých i budoucích generací…

  protestant:
  Přesně Michale. Pokorný i já, stejně jako carlos věříme, že to opravdu funguje. Pokorný se v tom odstavci snaží popsat “technologii” toho fungování.

 8. protestant says:

  Michal says:
  August 6, 2013 at 9:29 am
  ….Tak zde bych se do toho vložil: jasně že neměl……
  ……Ježíš se obětoval za ten zásadní, Prvotní hřích, který zatížil veškeré lidstvo…

  protestant:
  Tak měl či neměl carlos nějaký hřích v okamžiku Ježíšovy smrti? Podle tvé první věty neměl, podle druhé měl. Jak je to tedy podle tebe?

 9. Michal says:

  Z hlediska křesťanství pokud vím Carlos V OKAMŽIKU JEŽÍŠOVY SMRTI neexistoval, proto nemohl mít žádný hřích. To ovšem nic nemění na tom, že v okamžiku svého narození byl prvotním hříchem zatížen.

  Současně platí, že Ježíšova oběť fungovala, jak jsem už psal, nejen pro jeho generace a generace minulé, ale i pro ty budoucí, tedy i pro Carlose.

  Nevidím na tom celkem nic nelogického ani nepochopitelného…

 10. Michal says:

  No a pokud se ptáš mě jako ateisty, tak podle mě samozřejmě nebyl ani Adam s Evou, ani Prvotní hřích, Ježíš nebyl Bůh ani Mesiáš a nezemřel za naše hříchy, a pojem hřích sám nemá valného smyslu… ovšem to přece dá rozum, že ateista má takový názor. Ptát se ateisty na to, zda věří na prvotní hřích, je ptaní se na samozřejmou věc, ne?

 11. Medea says:

  Michal: “mě by zajímala výměna názorů právě mezi těmi umírněnými křesťany, reprezentovanými zde např. Protestantem”

  Ja Protestanta za kresťana nepovažujem. Protestantovi chýba koncepcia Boha a vôbec nemá vyjasnenený vzťah k hlavným kresťanským vyznaniam. Pre mňa je skôr Protestant nejaký “kresťanoidný něcista” 🙂

  Ukážka Protestantovho “kresťanstva”:

  Michal: “Jsem já Bůh? Rozumíš té otázce? Jistěže rozumíš, a odpověď je jasná: NE, já (Michal) nejsem Bůh. V žádném smyslu, ani náhodou.”

  Protestant: “Otázce rozumím, ale té tvoji odpovědi ne. Jak můžeš vědět, že nejsi Bůh, když nevíš kdo či co je Bůh a když Bůh je nepopsatelný a nezobrazitelný?”

 12. carlos says:

  Michal says:
  August 6, 2013 at 9:29 am
  Tak zde bych se do toho vložil: jasně že neměl, ale Ježíšova oběť má přece “fungovat” z hlediska celého lidstva, všech minulých i budoucích generací…
  protestant:
  Přesně Michale. Pokorný i já, stejně jako carlos věříme, že to opravdu funguje. Pokorný se v tom odstavci snaží popsat “technologii” toho fungování.

  carlos:
  1) Nevím čemu přesně věří Pokorný, ale v tom článku říká že: “Těžko dnes někdo uvěří, že svým utrpením na sebe vzal trest za lidské hříchy.” A moje otázky byla jestli to skutečně myslí jak říká tedy, že tomu nevěří.
  2) Ano Ježíš zemřel za carlosovi hříchy v době, kdy žádný carlos nebyl (učíme o preexistenci Krista, ale ne člověka). Zemřel tedy za hříchy, které carlos udělá v budoucnu (zase narážíme na Boží funguování nezávisle na našem času) a díky Jeho smrti jsou spaseni i starozákonní věřící – Michal to píše přesně.

 13. Medea says:

  Carlos: “Mám tomu rozumět tak, že evangeličtí faráři nevěří, že Ježíš vzal na sebe naše hříchy a že že tedy nas kříži nenesl trest, který si zasloužíme my?”

  Pokorný je veľmi liberálny kresťan, ktorý neuznáva Božstvo Ježiša (súdim tak podľa textov, ktoré som od neho čítala). Pokorný neuznáva Nicejsko-Konstantinopolské krédo.

 14. protestant says:

  Medea says:
  August 6, 2013 at 10:41 am
  Michal: “mě by zajímala výměna názorů právě mezi těmi umírněnými křesťany, reprezentovanými zde např. Protestantem”

  Ja Protestanta za kresťana nepovažujem. Protestantovi chýba koncepcia Boha a vôbec nemá vyjasnenený vzťah k hlavným kresťanským vyznaniam. Pre mňa je skôr Protestant nejaký “kresťanoidný něcista” 🙂

  Ukážka Protestantovho “kresťanstva”:

  Michal: “Jsem já Bůh? Rozumíš té otázce? Jistěže rozumíš, a odpověď je jasná: NE, já (Michal) nejsem Bůh. V žádném smyslu, ani náhodou.”

  Protestant: “Otázce rozumím, ale té tvoji odpovědi ne. Jak můžeš vědět, že nejsi Bůh, když nevíš kdo či co je Bůh a když Bůh je nepopsatelný a nezobrazitelný?”

  protestant:
  Odkdy mají Medeo křesťané zapovězeno se ptát?

 15. protestant says:

  carlos says:
  Ano Ježíš zemřel za carlosovi hříchy v době, kdy žádný carlos nebyl (učíme o preexistenci Krista, ale ne člověka). Zemřel tedy za hříchy, které carlos udělá v budoucnu (zase narážíme na Boží funguování nezávisle na našem času) a díky Jeho smrti jsou spaseni i starozákonní věřící – Michal to píše přesně.

  protestant:
  A tohle myslíš, že nekřesťané pochopí? Myslíš, že takto lze například ateistům vysvětlit co je křesťanství? Musíš se přece vyjadřovat tak, aby ti ostatní (ne jen křesťané) rozuměli….
  A jako ateista (dlouho jsem jím byl) bych tvým slovům nerozuměl a považoval bych je za nějakou zaříkávací formulku.
  Zkus to tedy přeformulovat aby to ateista pochopil a zjistíš, že dojdeš k podobným vyjádřením jako Pokorný… 🙂

 16. protestant says:

  Medea says:
  Pokorný je veľmi liberálny kresťan, ktorý neuznáva Božstvo Ježiša (súdim tak podľa textov, ktoré som od neho čítala). Pokorný neuznáva Nicejsko-Konstantinopolské krédo.

  protestant:
  Zde jsi svoji fantazii popustila uzdu hodně… 🙂

 17. S.V.H. says:

  protestant:
  A tohle myslíš, že nekřesťané pochopí? Myslíš, že takto lze například ateistům vysvětlit co je křesťanství? Musíš se přece vyjadřovat tak, aby ti ostatní (ne jen křesťané) rozuměli….
  A jako ateista (dlouho jsem jím byl) bych tvým slovům nerozuměl a považoval bych je za nějakou zaříkávací formulku.
  Zkus to tedy přeformulovat aby to ateista pochopil a zjistíš, že dojdeš k podobným vyjádřením jako Pokorný… 🙂

  S.V.H.:
  Takže když Carlosovu tezi, že Ježíš na sebe vzal lidské hříchy a na kříži za ně nesl trest, trochu přeformulujeme, dostaneme Pokorného tezi, že Ježíš na kříži za lidské hříchy trest nenesl.
  Tomu říkám teologie v plné síle. 🙂

 18. Michal says:

  SVH 😀

 19. Medea says:

  Protestant, Ty rád žongluješ citátmi, skús sem hodiť nejaký citát, potvrdzujúci Pokorného “ortodoxiu” 😉

 20. Michal says:

  Mě by stačil citát jediného křesťana s výjimkou Protestanta, který by si nebyl jist tím, zda nějaký člověk v dnešní době je či není Bůh… 🙂