Přivítání a přehled

Úvodem chci oslovit ty, kteří okamžitě po otevření tohoto webu cítí nechuť a odpor k tomu ztrácet jeho studiem čas. Chtěl bych je zde i přesto co nejsrdečněji přivítat, a chtěl bych je poprosit, aby se pokusili uvážit alespoň jeden fakt:

že totiž existují upřímní lidé, bez závažných morálních deficitů, kteří problematiku víry a nevíry považují za významné téma, studiu křesťanství věnují čas, čtou o něm knihy, přemýšlejí o tom – a VÝSLEDKEM toho je jejich nevíra. Tito lidé neodmítají křesťanství apriori – jejich odmítnutí křesťanství je důsledkem toho, co o něm vědí. Myslím, že tento fakt ŽE vůbec takoví lidé existují – já jsem jeden z nich – je hoden zamyšlení.

Výsledkem takového zamyšlení může být v ideálním případě odhodlání podívat se mému tvrzení na zoubek. Tenhle ateista tvrdí, že nezaujatě zvážil fakta, a výsledkem je jeho nevíra? Ten kdo poctivě uváží fakta přece nemůže nevěřit- tedy logicky musí být jeho argumenty chybné. A tu chybu nemůže být těžké odhalit.

Přesně toto chci: CHCI abyste mé argumenty kritizovali, CHCI abyste v nich hledali a NAŠLI chyby a chci abyste zde o tom napsali. Opravdu velká škoda, že je ze strany věřících tak malá ochota do něčeho podobného se pustit.

***

Jaká je vlastně moje motivace k psaní tohoto webu? Proč se chci s věřícími “hádat”? Chci jim snad “vnucovat svoje názory”?! Chci snad někoho “obracet na nevíru”?
ROZHODNĚ NE.

1) zajímají mě lidé s jinými názory než mám já. Studovat názory a víry jiných lidí mě baví a je to pro mě přínosné.
2) jsem si plně vědom známého psychologického faktu, že člověk je mnohem lépe schopen vidět a odhalovat chyby v uvažování druhých, než ve svém vlastním uvažování. V tom mu brání celé spektrum kognitivních biasů. Proto, chce-li člověk znát pravdu, je VELMI důležité zajímat se o názory a důvody lidí s opačným přesvědčením, a poctivě je zvažovat. Proto dělám to co dělám.
3) obecně jsem člověk zvídavý, a baví mě přemýšlet. Vědět a chápat mi přináší uspokojení. I proto chci rozumět důvodům, proč lidé věří. Chci jim rozumět a chci je pochopit. To ale nejde bez komunikace a naslouchání. Velmi mě mrzí, že se za jeden a půl roku provozu mého webu našlo tak málo věřících lidí, kteří byli ochotni se se mnou o celé problematice víry a nevíry bavit.
4) to přináší další zajímavou otázku: proč předchozí tři body neplatí recipročně i pro věřící? Proč oni sami nevyhledávají informované ateisty, aby se je snažili pochopit, stejně jako já vyhledávám věřící? Pokud křesťané věří, tak asi věří proto, že jim jejich víra dává smysl. Proč jim tedy není divné, že tolika lidem víra smysl nedává? Proč jich tak málo pátrá po tom, kde tito nevěřící dělají chybu?

***

Dobrá, co tedy vlastně tvrdím? Jaká klíčová témata nabízím k diskuzi?

1) Bible není slovo Boží. Bible je v průběhu stovek let upravovaným a redigovaným kompilátem nábožensko-mytologických textů mnoha různých autorů, obsahujícím JEJICH názory na svět, na společnost, na víru i na Boha. Není nejmenší důvod k přesvědčení, že ti lidé psali jak byli puzeni Duchem Svatým, jak říká 2 Petr 20-21. Dokládám to
– rozborem Biblické kosmologie,
předporozuměním Biblických autorů ohledně tvaru Země,
genocidním jednáním starých Izraelců, o kterém Bibličtí autoři (snad se shodneme že CHYBNĚ) věřili, že jim ho Bůh schvaluje,
příběhem o Abrahamu a Izákovi,
příběhem o Jiftáchovi
výborným článkem Romana Polacha o spolehlivosti Bible
– mýty prvních kapitol Genesis o stvoření světa a o potopě

– Dále, moje stručná analýza rozporů mezi Janovým evangeliem a synoptickými evangelii
– a nástin rozporů mezi příběhy Matouše a Lukáše o narození Ježíše,
– obé dokládá, že ani hypotéza o vlivu Ducha Svatého na autory Nového Zákona není udržitelná.

2) Tím, že Bible není slovo Boží, padá jedno z centrálních tvrzení křesťanské víry. Jeho podstatným důsledkem je, že bez zaštítění Boží autoritou ztrácí Bible jakoukoliv autorizaci k prokazování nevšedních tvrzení. Pokud se Bibličtí autoři mýlili v názoru na existenci Nebe, na tvar Země, na existenci nebeské klenby, na původ světa, na existenci Potopy, na Boží schvalování genocidního vyvražďování sousedů, na to zda Bůh schvaloval/nařizoval trest ukamenováním za práci v sobotu, atd. – jak by jim vůbec člověk s otevřenou myslí MOHL věřit v jejich kromobyčejné víře v Ježíšovo Božství (navíc podléhající zřetelnému vývoji v čase), a ohledně jejich názorů na význam Ježíšova ukřižování pro naši spásu, atd.?

3) Kromě toho, že mi není znám žádný rozumý důvod, proč tvrzení o Ježíšově mesiášství, Božství a o významu jeho ukřižování věřit (lidem determinovaným svou dobou, kteří se v tolika jiných věcech mýlili), je zde další klíčová potíž. Tou je, že centrální křesťanský příběh o Ježíšově ukřižování a zmrtvýchvstání a o významu toho celého vůbec nedává smysl.

4) Dále evidentně nejsou naplňovány Ježíšovy sliby o účincích modliteb: http://www.i-ateismus.cz/2011/03/modlitby-nefunguji/

5) Nanejvýš problematická je i samotná velmi obecná víra v to, že ve světě jaký pozorujeme, po nás Bůh vůbec něco chce, a za splnění či nesplnění svých přání nás buď odměňuje nebo trestá: http://www.i-ateismus.cz/2011/06/chce-po-nas-buh-neco/ a také zde http://www.i-ateismus.cz/2011/02/chce-buh-abychom-v-nej-verili/

6) Neméně zásadním problémem pro křesťanství, nezávislým na všem co bylo doposud řečeno, je, že podle všeho neexistuje lidská duše

7) Lze argumentovat i proti samotné idei osobního (tedy i křesťanského) Boha, a to například poukazem na ohromnou velikost Vesmíru a časových měřítek, a uvážením Koperníkova principu: http://www.i-ateismus.cz/2011/03/osobni-buh-a-velikost-vesmiru/

8 ) Je nutno přihlédnout i k překvapivým asymetriím, které jsou v přístupu křesťanů a nevěřících ke světu, k poznání, k pravdě, k pochybnostem, k diskuzi se svými oponenty, atd. Křesťané např. nejsou ochotni jasně deklarovat pro nás naprosto základní věc, totiž, že jim jde o pravdu (!!!), a že NECHTĚJÍ zastávat nepravdivé víry. Odmítají se zamyslet nad tím, jaké cesty jsou při hledání pravdy spolehlivější, a jaké méně spolehlivé, a jaké naopak zcela nespolehlivé. http://www.i-ateismus.cz/2012/07/asymetrie/

***

Nyní uvažme, co by mohlo být na druhé misce vah. Co svědčí VE PROSPĚCH křesťanské víry?

1) Snad nejčastěji používaným argumentem je argument Bohem mezer: nevíme, jak vznikl Vesmír, a nevíme přesně, jak vznikl život; naše náboženství říká, že náš Bůh je stvořitelem toho všeho, tedy to náš Bůh MOHL způsobit a proto je křesťanství pravdivé. Voilá. Odpověď viz zde a zde.

2) Bez Boha by nemohla existovat morálka. Morálka ale existuje, proto existuje i (křesťanský) Bůh. Morálka ovšem může zcela přirozeně existovat i bez Boha což plyne z toho, že člověk žije ve společnosti, a pro život ve společnosti je zásadní spolupráce a jistá míra altruismu. Navíc, současná morálka rozhodně nemá původ v Biblickém Zjevení.

3) nemohu nevzpomenout modernější verze slavných argumentů Prvotní příčinou Tomáše Aquinského

4) snad nejhloupější argument je strašení komunisty a Hitlerem, s čímž jsem se vypořádal zde

Já se za těchto okolností nemohu ubránit dojmu, že na druhé misce vah po troše čištění vůbec nic nezbylo, že je úplně prázdná – a já se tedy ptám, čím ji zaplnit? Čím to celkové vážení alespoň vyrovnat, ani nemluvě o nějakém převážení ve prospěch víry? Těším se na rady a doporučení pod článkem.

***

Pokud si člověk vše výše uvedené prostuduje a zamyslí se nad tím, pak jsou dvě možnosti:
1) buď ví, kde jsou v těch úvahách zásadní chyby – a takovému pak budu velmi vděčný, když na ně pod příslušnými články upozorní
2) pokud o žádných zásadních chybách v těch úvahách dotyčný neví, pak je pro mě klíčovou otázkou, JAK může takový člověk i přesto věřit. A zde bych všechny věřící, kteří se dostali až sem, poprosil, aby se s tím svým JAK svěřili. Pro mě je to naprosté mystérium.

I když, zas tak úplně ne… mám silné podezření, že to funguje podobně, jak jsem popsal ve svém článku “Mohl bych uvěřit?”. Což by ovšem bylo docela tristní.

Těším se na zajímavou diskuzi pod odkazovanými články, případně zde.

1,056 Responses to Přivítání a přehled

 1. Billy says:

  No tím jak jsem si tak prohlédl vaše stránky tak jsem usoudil že chcete důkaz o pravdivosti Bible nuže začneme Noem http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/88316-u-araratu-nalezena-noemova-archa/
  http://www.b-a-n.cz/noemova-archa/noemova-archa-byla-nalezena-pohrbena-ve-vysce-1900-m-nad-morem.html
  pro ty kdo neví očem jsou horní odkazy
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Noemova_archa

  nuže tady je jeden z důkazů že bible je pravdivá a pokud kdokoli napíše dobrý důvod že je Bible nepravdivá s chutí se s ním nadále budu o tomto tématu bavit…. Uher

 2. Michal says:

  Billy, moc rád se s Tebou o tom pobavím, jen si nejdřív rýpnu do našeho věřícího přítele Protestanta: Vidíš, Protestante, zde máš důkaz, že pravdu mají fundamentalisté a kreacionisté Mladé Země 😉 Hm?

  Billy, počkáme až protestant odpoví, a pak Ti napíšu svůj názor. OK?

 3. Michal says:

  Jinak, Protestante, ještě bych pochopil, že se takovýhle článek objeví na webu b-a-n.cz. Ale to, že o tom v tomhle duchu píše i ČT, považuji za docela trapné 😉 Možná bys to v práci mohl trochu vysvětlit 🙂

 4. Slavek says:

  Billy který příběh narození Ježíška je podle tebe pravdivý? Podle Lukáše nebo podle Matouše?

 5. Michal says:

  Protestante, kdyby ses mohl vyjádřit k tomu důkazu Pravdivosti Bible, se kterým přišel Billy…

 6. tlapka says:

  Celá bible mi připadá jako sci fi.

 7. Luboš says:

  Zdravím všechny, rád bych aby mi v boha věřící člověk zodpověděl pár následujících otázek. Ze všech výkladů bible či popisů boha a jeho vůle mám pocit, že existuje li bůh podle všech těchto výkladů, musí trpět rozpolcením osobnosti. Jen malý příklad, dle náboženských textů je bůh milosrdný i krutý, odpouští všem a nikomu, do našich životů nezasahuje tak aby to bylo poznat, přitom je zcela řídí, trestá lidi za jejich hříchy, přitom vše co se na světě děje je z vůle boží, tudíž i hřích, jedním ze smrtelných hříchů je pýcha, přitom netrestá faráře a jiné církevní hodnostáře za to, že se samozvaně jmenovali božími zástupci, netrestá je za jejich aronganci se kterou věřícím tvrdí že jsou bohu blíže, že jsou před bohem více než ostatní a dostali od boha právo udělovat rozhřešení, dávat požehnání a tak dále. Víra je důležitá pro všechny lidi, někdo věří ve své schopnosti, jiný v mimozemšťany a někdo v boha, víra je lidskou přirozeností která lidstvu pomáhá od nepaměti, ať už to je víra v cokoliv. Tak k těm otázkám.. Proč tedy v boha věřící lidé věří jiným lidem a né bohu? Proč věří že mají li dojít po smrti spasení, musí mezi sebou a bohem živit samozvaného prostředníka čili církev “svatou” opravdu věří tomu že bohu záleží na tom zda se člověk modlí v kostele?

  Podle toho jak si boha představujeme, nemělo by mu záležet pouze na tom aby člověk vedl dobrý život a tím více si takového člověka vážit právě proto že v boha ani očistec peklo nebo ráj nikdy nevěřil a proto takový člověk je opravdu dobrým člověkem, protože je to jeho vlastní volbou narozdíl od spousty věřících, kteří činí dobro pouze kvůli strachu z božího trestu, nebo ve snaze získat boží přízeň?

  Je li bůh všemocný a lidstvo může ovlivňovat, proč je na světě tolik utrpení? je li to trest za naše hříchy, čím mohou zhřešit malé děti kterých po světě trpí statisíce?

  Chce li bůh abychom nehřešili a v něj věřili, proč se o to nijak nezaslouží a svou moc využije pouze k následnému trestání lidí kteří nežili dle jeho vůle, kterou však nikdy osobně člověku nesdělil? Přece nemůže čekat že člověk uvěří jinému člověku ve světě plném lží a už vůbec né zastupci církve, která je prostředníkem, jenž se ani netají svými nemalými zisky v podobě hmotných statků i politické moci? To je pro církev jasný motiv proč lhát všem věřícím tak, aby tancovali jak oni hrají, proč to spousta věřících nedokáže vidět?

  Jedna poslední otázka, která bude asi označena za zlou, avšak musím ji položit všem kteří věří konkrétně v boha. Vezmete li v potaz co o bohu víte a pak se podíváte na svět okolo sebe, nemáte pocit že zbývaji jako vysvětlení jen samé špatné možnosti? Buď je bůh naprosto lhostejný k tomu jak svět který stvoříl vypadá, nebo je neschopný svět nadále řídit a zlepšit, nebo už dávno nad námi nebdí a zmizel či nikdy neexistoval, nebo je dokonce zlý a s potěšením sleduje jak trpí nevinní? k čemu je boží všemocnost, když se nikde neprojevuje? Nebo se bůh opravdu snaží, ale je moc slabý a satan vítězí na zemi v našich duších? Ať je to jak chce, v každém případě bůh někde těžce selhal, nebo nikdy nebyl, jako důkaz stačí podívat se okolo sebe otevřenýma očima, proč jej tedy uctívat?

  Závěrem bych dodal, že mé otázky, ač tak možná vyznějí, nejsou útokem na víru v boha, ale na logiku každého z nás.
  A dále, není to víra sama o čem mám pochybnosti, jen bych rád pochopil, proč se věřící lidé nechávají tak slepě manipulovat jinými lidmi, tím myslím církví, na místo boha samotného? Z jakého důvodu věří že církev opravdu hájí a šíří slovo boží a né pouze své zájmy a své ovečky? Srovnejte si chování církve třeba s našimi politiky, kteří také všechno dělají už jen proto, aby získali voliče a zůstali tak u zdroje peněz a moci? Církev je složena z lidí, stejně jako politická strana, tyto lidi nejmenoval do “funkce” bůh, oni si přece vybrali stát se například faráři či jinými církevními hodnostáři, proč si věřící myslí že jim tito lidé nelžou?

 8. protestant says:

  to Luboš:

  Obraz Boha Bibli je tak rozdílný, protože jde o zápisy myšlenek lidí v rozmezí mnoha staletí.
  Církev pro nás není prostředníkem, ale společenstvím.
  Faráře si volíme a jsou ve stejném postavení vůči bohu jako kdokoliv jiný.
  Modlit se v kostele nikdo nikoho nenutí, ani to není povinné. Lidé se prostě rádi v kostele scházejí.
  Církev (společenství) nikomu nehrozí, a svět se mi zdá docela dobrý.

 9. Michal says:

  A Duch Svatý, který pisatele Bible podle vás v průběhu těch staletí inspiroval, prodělal také vývoj?

 10. protestant says:

  Inspirace není diktát. Inspirovaný člověk má svobodu slova. 🙂

 11. Michal says:

  Jasně, ale nám nejde o slova, ale o celé myšlenky. Svoboda slova je vnuknutou myšlenku “Mojžíš se otočil a z keře uslyšel Boží slova” zapsat třeba jako “Bůh na Mojžíše promluvil z keře”, ale jistě už nikoliv “Mojžíš toho dne hrál s Aaronem Mariáš”.

 12. protestant says:

  A jaká, že je ta myšlenka vyjádřená tím příběhem s hořícím keřem?

 13. Medea says:

  Protestant, mali ste ešte Ľubošovi zdôrazniť, že ste evanjelik, pretože pre katolíkov to Vaše:

  “Církev pro nás není prostředníkem, ale společenstvím.
  Faráře si volíme a jsou ve stejném postavení vůči bohu jako kdokoliv jiný.
  Modlit se v kostele nikdo nikoho nenutí, ani to není povinné.”

  jednoducho neplatí 😉

 14. protestant says:

  Já to mám ve svém nicku… 🙂
  A on se neptal speciálně římských katolíků.. Ptal se obecně věřících… 🙂

 15. Jirka says:

  Jsem nevěřící. A je to tak přibližně od mých 10 let. A to jsem ještě povinně chodil do náboženství (jsem ročník 1945).
  Uznávám, že je těžké se vymanit z vlivu církve, zvláště, je-li víra v nadpřirozené bytosti člověku vštěpována již od dětství. Záleží hodně na vrozených vlastnostech každého jedince, jestli se mu to podaří a jestli se vymanit opravdu chce.
  Na rozdíl od církví, nemá ateismus jasně vytvořenou filozofii, kterou by se měli ve svém životě řídit. Ateisté se pouze vymezují proti církevním dogmatům, a to je málo.
  Proto jsem se pokusil takovou filozofii vytvořit, najdete ji na stránkách http://www.ateismus.nazory.cz. Na těchto stránkách také budu průběžně uvádět své názory k dnešnímu dění a pokusím se i vypracovat návrh programu politické strany, vycházející z filozofie ateismu. Možná se někdo najde, kdo se toho chopí a takovou stranu založí.
  Podrobnější informace se dovíte na výše uvedených stránkách.

 16. Jarda says:

  Michal:
  Otázka, čemu Hitler opravdu věřil, není až tak podstatná. Mnohem podstatnější je, že se jako křesťan veřejně prezentoval, a s ním i všichni jemu blízcí (snad s výjimkou Martina Bormanna).

  Jarda:
  Jeden z Bormannových synů se stal katolickým knězem.

 17. desitka says:

  Delsi dobu chodim na nabozenske chaty a zkoumam, kdo cemu veri a proc.
  Zjistil jsem, ze k vire je potreba zazivat jisty druh vnitrni rozervanosti,
  citit potrebu v neco verit. Logicke argumenty o nesmyslnosti nabozenske
  viry jsou totiz naprosto jasne. Jedine muka existencni nejistoty jsou schopna
  tyto argumenty prehlusit, opustit rozum a ridit se jen city a srdcem.
  To, zda nekdo bude nebo nebude verit, je dano podle mne uz v okamziku vzniku
  jeho geneticke vybavy. Jedinec tyto dspozice musi poslechnout, nedokaze
  je zmenit. Je to asi tolik, jako se narodit homo- nebo hetero- sexualem.

 18. Antitheista says:

  Já jsem věřil a už nevěřim…

 19. Mike says:

  Satane přiť na tento svět, hřej se v jeho odpornostem, v boha lidé přestávají věřit, protože dobro se zlem začalo se čeřit, vzývám Tě aby přišel v tento temný čas, a prosím Tě spas naše duše zas, očisti nás od rouhání boha a jeho bolestech.

  Jsou lidi co nevěří v boha, protože skutečný bůh by nenechal padat svět, kam padá, proto jsou tu ateisté, co nevěří v nic než sebe, potom jsme tu mi co věříme že bůh je zlo a věříme v našeho Temného otce, Satana, který má mnoho podob a skrývá se všude, proč nás lidé odsuzují? Nelíbí se jim praktiky, kterými chceme Otce tmy přivábit, aby se ztělesnil ve své podobě, ooo aano doufám, že v Americe schodí pomník bible dolů naši bratři a jak se již psalo postaví tam pomník Satanovi. Našemu otci Mefistefelovi, bůh jen škodí, ale Ti co od něj odvrátí svojí víru se nemajá čeho bát, když se obrátí k Satanovi! Pramálo lidí ví, že i prastarý Budhism který stvořil Gautama Buddha, že i ten byl veden rukou Satanovou, protože i on byl atteista odvrácen od Boží tváře a nevěřil v něj, i když ho Satan na svoji stranu nestrhl úplně, tak stačilo že napůl …

 20. AZAZEL says:

  Miku, již brzy se objevím na tomto světě začne můj démonický rej, hrobové se otevřou a mrtvoly budou tančim s námi v těsném objetí !

  OOOO, SATANE, NÁŠ SPASITELI, JIŽ PŘIJĎ, VYVOLÁVÁM TVOJÍ DUŠI ZDE, CHCEME TĚ TADY VŠICHNI, JÁ, PROTESTANT, MARTIxxx, MEDEA, PETR I PAVEL, JARDA A MICHAL I VŠICHNI OSTATNÍ. VYVOLÁVÁM TVOU VELKOU DUŠI K POSLEDNÍMU BOJI