O webu

Česká republika je všeobecně považována za extrémně ateistickou zemi. Toto tvrzení však není zcela přesné. My Češi jsme sice většinově nevěřící, avšak správnější by asi bylo říci, že jsme nábožensky chladní. Bůh pro většinu z nás prostě není téma. Škoda je, že v důsledku toho nespatřujeme valného smyslu ani v tom, abychom si sami ujasnili proč vlastně nevěříme. Podle názoru autorů tohoto webu je to chyba. Přemýšlivý člověk by měl mít jasno v tom, proč má takové či onaké názory.

Ačkoliv religiozní část naší populace je dosti aktivní, a nábožensky zaměřených webů je na českém internetu spousta (namátkou vira.cz, katolik.cz, katyd.cz, buh.cz, zpovednice.cz, kreacionismus.cz, memento.junweb.cz, atd.) tak ateistický web neexistuje k dnešnímu dni ani jeden. Situace je o to tristnější, že nevěřících lidí jsou v Česku víc než tři čtvrtiny, a aktivních věřících je v naší populaci pouhých cca 10%.

Tento web si klade za cíl pokusit se tuto situaci alespoň částečně napravit.

Chceme vytvořit nábožensky aktivní části populace ucelenou, konzistentní, jasně definovanou a hlavně vyargumentovanou alternativu. Chceme ukázat co je ateismus, kdo jsou ateisté, proč je ateismus jako názorová pozice legitimní a racionální, a chceme se zamyslet nad otázkami jako např. zda se ateisté mají za své názory stydět, zda je možná morálka bez křesťanství, atd.

Pokusíme se o nepředpojatý pohled na náboženství a na víru v boha, přičemž speciální pozornost bude věnována křesťanství, a to protože toto náboženství je u nás zdaleka nejrozšířenější.

209 Responses to O webu

 1. Michal says:

  No prosím:
  http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:eHUVSJjglLIJ:scholar.google.com/+superstition+religiosity&hl=cs&as_sdt=0,5

  “ANOVA suggest that levels of religiosity do not have asignificant relationship with levels of superstitious or paranormal beliefs.”

 2. protestant says:

  Myslím, že stačí dát dohromady český primát v ateismu a pověrčivosti a ……

 3. Michal says:

  Protestante, Češi žádný primát v pověrčivosti nemají. To srovnání bylo, pokud je vůbec důvěryhodné, jen mezi Německy mluvícími zeměmi. Je naprosto jasné, že celosvětově nejsme v pověrčivosti na špici ani omylem.

 4. Michal says:

  No, tak jsem se koukl na pověrečnost v Polsku, které patří mezi nejvíce křesťanské země vůbec. V Polsku se ke křesťanství hlásí bezmála 100% lidí.
  http://www.polishforums.com/society-culture-38/superstitions-poland-9219/

  Polish people are very superstitious about the number 13, especially Friday the 13th, which is believed to bring bad luck.
  Poland has some lucky charms too. It is widely believed that if you see a chimney-sweeper, you have to …
  Red slip-knots are also a popular superstition in Poland.
  People also believe in the magic power of lucky objects such as horseshoes, elephants with raised trunks and four-leaf clovers.
  Many superstitious people wear talismans or carry lucky stones to scare evil spirits away.
  Superstitions in Poland are also popular among students…

  Co k tomu dodat? Kdyby platilo, co tvrdí Drápal, že totiž pověrečnost je “opakem” víry – měli bychom v Polsku pozorovat asi něco dost dramaticky jiného, že?

 5. Michal says:

  Protestante, citoval jsi G.P., když psal: “Takže bych očekával od Katholické církve omluvu za upálení cca 50 000 čarodějnic, jejichž smrt hlásáním své nauky přímo zavinila.”

  GP. tvrdí, že katolická církev hlásáním své nauky přímo zavinila upálení jistého počtu žen za čarodějnictví – a pod to se podepisuji. G.P. NETVRDÍ, že PROTO je křesťanství nepravdivé – a to je přesně v souladu s tím, co jsem dnes napsal!

 6. protestant says:

  Postkomunistické země – ráj okultismu
  Australský vědec Beno Torgler zkoumal víru v pověry v sedmnácti státech včetně České republiky a Slovenska. Pokusil se zjistit, co pověrčivost ovlivňuje. Méně pověrčiví byli muži než ženy, a také vzdělaní a starší lidé.
  Na horoskopy se nejvíc věřilo v Litvě. Slovensko skončilo jako druhé, Česká republika šestá, poslední byli Nizozemci.
  Podobně dopadla víra v talismany nosící štěstí a nejrůznější věštce. Postkomunistické země byly pověrčivější než ostatní státy. Souvisí to asi se vztahem komunismu k náboženství. Pověry náboženství konkurují. Čím víc se v dané zemi chodilo do kostela, tím méně její občané věřili okultismu. Otázkou ovšem je, jestli by nebylo vhodnější považovat náboženství též za pověru.

  http://psychologie.cz/proc-jsme-povercivi/

 7. protestant says:

  ….Pokud zaměříme-li svoji pozornost na netradiční víru v nadpřirozeno, ne na to, zda lidé chodí do kostela, nelze Českou republiku v žádném případě charakterizovat jako sekularizovanou společnost. Ukázalo se totiž, že plných 66 % lidí ve výzkumu věřilo, že někteří věštci mají schopnost předvídat budoucnost a 45 % respondentů věřilo v účinnost amuletů a v horoskopy. Výše vzdělání přitom nehrála roli a na rozdíl od tradičního křesťanství to byli především mladší lidé, kdo byl ochotný věřit ve věstce, amulety či horoskopy. Zdá se tedy, že spolu s tím, jak se česká společnost odklání od tradičního křesťanství, nešíří se atheismus, ale roste zájem o alternativní duchovní nauky….

  http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=125&lst=121

 8. Michal says:

  Protestant: “Na horoskopy se nejvíc věřilo v Litvě. Slovensko skončilo jako druhé, Česká republika šestá, poslední byli Nizozemci.”

  No prosím: Na Slovensku, které je mnohem více křesťanské než ČR, věří na horoskopy víc lidí, než v méně religiozní ČR.

  I Litva je MNOHEM religioznější než ČR! (79% Katolíků!)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Lithuania

  PS. a teď koukám, že to Holandsko, ve kterém se tedy na horoskopy věří nejmíň, má také druhou nejmenší míru religiozity z těch jmenovaných zemí – 51,3% lidí je zde nenáboženských! http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_the_Netherlands

  Protestante, dík za ty citáty, ale dokazuješ jimi opravdu to, co dokazovat chceš? 🙂

 9. protestant says:

  Já nic nedokazuji – jen cituji.
  Prve i teď 🙂

 10. Čestmír Berka says:

  Protestante- znám dost esoteriček- je jich v mém okolí mnohem více, než křesťanů a mnoho z nich v boha věří. Křesťané také velmi často věří pověrám a magii. Mnoho křesťanů magii odsuzuje ne proto, že je to pověra, ale proto, že podle nich skutečně funguje- jenže na základě spolupráce s nečistými silami!

 11. protestant says:

  Při hodnocení duchovní orientace je ovšem třeba si uvědomit, že jednotlivé typy
  duchovního zaměření se nemusí vzájemně vylučovat. V evropském náboženství se
  naopak tradičně prolínaly a lidové křesťanství bylo vždy okultními prvky prostoupeno.
  Prolínání křesťanského pohledu na svět s okultní religiozitou do určité míry také
  potvrdila naše data. Platí však, že k podobnému prostupování okultní a křesťanské víry
  dochází spíše u lidí duchovně méně vyhraněných, a tedy otevřených víře v jakýkoliv typ
  nadpřirozena. Naproti tomu lidé, kteří deklarují jednoznačnou víru v prvky křesťanské
  věrouky jsou skupinou, která okultní religiozity odmítá. Zdá se rovněž, že okultismus je
  rozšířenější v zemích s nízkým podílem věřících křesťanů (viz Graf 5).
  http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/136_00-3wptext.pdf

 12. Čestmír Berka says:

  Jenže to odmítání pověr je (často) ne na základě toho, že ten křesťan té pověře nevěří..on věří, že funguje, ale má ji zakázánu podle fundamentalistického ( 😀 ) výkladu Bible 🙂

 13. protestant says:

  Čestmír Berka says:
  October 8, 2012 at 1:06 pm
  Jenže to odmítání pověr je (často) ne na základě toho, že ten křesťan té pověře nevěří..on věří, že funguje, ale má ji zakázánu podle fundamentalistického ( ) výkladu Bible

  protestant:
  Ano. To je přesné. Takto to v ČR určitě funguje. Zde co křesťan to fundamentalista….. 🙂 🙂 🙂

 14. Čestmír Berka says:

  No, je to tak 🙂 Kdyby věřící pověrám nevěřili, tak se jimi nebudou zabývat a nebudou jim vadit! Křesťané, kteří pověry odsuzují jim zároveň věří- jen je to pro ně zakázané je praktikovat…

 15. Slávek says:

  Data, která nám tu protestant ukázal, jednoznačně ukazují, že mezi pověrčivostí a náboženstvím rozhodně neexistuje nepřímá úměra nebo jiný prostý vztah. Velmi zbožné křesťanské národy často patří k těm nejpověrčivějším (Litva) a naopak (Holandsko)

  Celkem by mě zajímalo, jaký vidíš protestante rozdíl mezi pověrčivostí a vírou v Boha. Já tam skutečně vidím spíše substituci než nějaký protiklad. Saturuje to podobné potřeby velmi podobnými způsoby. V podstatě přímá konkurence. Dvě firmy s podobnými produkty.

 16. Michal says:

  Tohle mě pobavilo 🙂 http://www.kpacz.cz/index.php/lanky/49-co-nas-eka-v-roce-2012

  Stejně tak podle křesťanského učení, které je zaznamenáno v Bibli v části, které říkáme Nový Zákon, můžeme vidět, že se nějaká proměna blíží.

 17. Slávek says:

  No jo, policajti Michale. Ať se chopí čehokoliv, tak z toho vznikne vtip.

 18. Slávek says:

  Ale toto je skutečně zajímavé, včetně toho (nebo hlavně díky) toho úvodu. Velmi dobrý vhled do myslí katolických fundíků.
  http://www.stjoseph.cz/michal-semin-cristeros/

 19. protestant says:

  to Slávek:

  Platí podle mne Chestertonův citát: „Od té doby, kdy lidé přestali věřit v Boha, tak ne že by už nevěřili ničemu – oni naopak věří všemu.“