O webu

Česká republika je všeobecně považována za extrémně ateistickou zemi. Toto tvrzení však není zcela přesné. My Češi jsme sice většinově nevěřící, avšak správnější by asi bylo říci, že jsme nábožensky chladní. Bůh pro většinu z nás prostě není téma. Škoda je, že v důsledku toho nespatřujeme valného smyslu ani v tom, abychom si sami ujasnili proč vlastně nevěříme. Podle názoru autorů tohoto webu je to chyba. Přemýšlivý člověk by měl mít jasno v tom, proč má takové či onaké názory.

Ačkoliv religiozní část naší populace je dosti aktivní, a nábožensky zaměřených webů je na českém internetu spousta (namátkou vira.cz, katolik.cz, katyd.cz, buh.cz, zpovednice.cz, kreacionismus.cz, memento.junweb.cz, atd.) tak ateistický web neexistuje k dnešnímu dni ani jeden. Situace je o to tristnější, že nevěřících lidí jsou v Česku víc než tři čtvrtiny, a aktivních věřících je v naší populaci pouhých cca 10%.

Tento web si klade za cíl pokusit se tuto situaci alespoň částečně napravit.

Chceme vytvořit nábožensky aktivní části populace ucelenou, konzistentní, jasně definovanou a hlavně vyargumentovanou alternativu. Chceme ukázat co je ateismus, kdo jsou ateisté, proč je ateismus jako názorová pozice legitimní a racionální, a chceme se zamyslet nad otázkami jako např. zda se ateisté mají za své názory stydět, zda je možná morálka bez křesťanství, atd.

Pokusíme se o nepředpojatý pohled na náboženství a na víru v boha, přičemž speciální pozornost bude věnována křesťanství, a to protože toto náboženství je u nás zdaleka nejrozšířenější.

209 Responses to O webu

 1. caspar says:

  Machi says:
  May 4, 2011 at 3:27 pm
  “…Caspare, milujte si koho chcete (pokud to není třeba partnerka někoho jiného), ale nechtějte z toho vyvozovat existenční závěry pro celé lidstvo…”
  A kde jste sehnal povolení k takové činnosti vy? Můžete mi poradit?

 2. Machi says:

  Myslíte vyvozovat existenční závěry pro celé lidstvo?
  Já to někde dělám? Jestli ano, uveďte příklad.

 3. caspar says:

  Machi says:
  May 4, 2011 at 4:46 pm
  Vážně na to nepřijdete sám? Vy se nedomníváte, že ateismus, který propagujete, může ovlivňovat existenční závěry pro celé lidstvo?

 4. Machi says:

  Ateismus je pouze přesvědčení o neexistenci Boha (přesněji o značné nepravděpodobnosti Boha).
  Samozřejmě jako jednotlivec můžu měnit vývoj věcí příštích (jako každý), ale jako ateista se nedovolávám žádné napřirozené moci (a tím neférově nezvyšuji váhu svého názoru) a svá subjektivní přání se nesnažím mermomocí vydávat za objektivní fakta.

 5. caspar says:

  Machi says:
  May 4, 2011 at 5:40 pm

  Křesťanství je pouze víra v existenci Boha (přesněji o značné pravděpodobnosti Boha).
  Samozřejmě jako jednotlivec můžu měnit vývoj věcí příštích (jako každý), ale jako věřící se nedovolávám žádné “nepřirozené” moci (Bůh je pro mne nezbytnou prapříčinou jsoucna) a svá subjektivní přání se nesnažím mermomocí vydávat za objektivní fakta.

 6. Machi says:

  Tam mělo být nadpřirozené moci :).
  “ale jako věřící se nedovolávám žádné “nepřirozené” moci (Bůh je pro mne nezbytnou prapříčinou jsoucna) a svá subjektivní přání se nesnažím mermomocí vydávat za objektivní fakta.”
  Právě jste v jediné složené větě napsal pěkný protimluv.
  Svá subjektivní přání se nesnažím mermomocí vydávat za objektivní fakta vs. Bůh je pro mne nezbytnou prapříčinou jsoucna.

 7. caspar says:

  Machi says:
  May 4, 2011 at 6:39 pm

  Machi: Právě jste v jediné složené větě napsal pěkný protimluv.
  Svá subjektivní přání se nesnažím mermomocí vydávat za objektivní fakta vs. Bůh je pro mne nezbytnou prapříčinou jsoucna.

  Žádný protimluv jsem nenapsal, víte to stejně dobře jako já. Co je pro MNE nezbytnou prapříčinou jsoucna, se nesnažím mermomocí vydávat za objektivní fakta (například pro Vás). Jen je mi divné, že moje, takhle jednoduché vyjádření, nejste schopen správně zpracovat. Jak mám mít důvěru k jiným, složitějším výrokům, kterých se dopouštíte?

 8. protestant says:

  ……..Ale co je to „ateismus“? Ve výpovědích o současné náboženské situaci (a to nejen v českých zemích) dochází často k fatálnímu zjednodušení, které nerozlišuje „ateismus“ a „agnosticismus“, tedy nevidí rozdíl mezi popíráním existence Boha, kritikou či odmítáním (až pronásledováním) jakýchkoliv podob a projevů religiozity na straně jedné a stanoviskem, že existence Boha (respektive jakýchkoliv nadpřirozených, transcendentních bytostí) je lidskými schopnostmi nepoznatelná, na straně druhé. Prvním případem je ateismus, druhým náboženský agnosticismus. Rozdíl mezi nimi je obrovský. Podíváme-li se do nedávné minulosti, tedy do období mezi lety 1948 a 1989 (snad si to ještě pamatujeme), pak jistě nemůžeme s klidným svědomím říci, že komunistický režim byl postaven na agnosticismu. Tento režim měl v náboženské oblasti jasno: náboženství je iluze, přežitek starých společenských pořádků, přežitek, který je založen na podvodu a slouží k balamucení lidí. Proto musí být odstraněno, a to všemi možnými prostředky — od fyzické likvidace věřících (včetně kněží) až po světonázorovou (pře)výchovu všech občanů, především však mladé generace. Tento pohled není agnostický, je zřetelně a otevřeně ateistický! Je s podivem, že s takovouto historickou zkušeností můžeme tak lehce tyto dvě pozice zaměňovat. Snad je to tím, že velmi rychle ztrácíme paměť……
  http://www.casopis.hostbrno.cz/cs/archiv/2011/4-2011/jak-se-zije-bez-boha

 9. Michal says:

  Podle mého názoru fakt platí, co jsem napsal zde, tedy že agnosticismus je postoj k trochu jinému problému, než ateismus, a jsou možné v podstatě všechny kombinace:

  1) ateista-agnostik: nevěří tomu že bůh existuje, ale zastává pozici, že vědět nikdy nemůžeme
  2) teista-agnostik: myslí si, že vědět nikdy nemůžeme, ale osobně v boha věří
  3) ateista-ne agnostik: nevěří v boha, a zastává názor, že máme k dispozici dostatečné množství faktů, abychom to tvrdili s výraznou jistotou
  4) teista-ne agnostik: klasický teista. V Boha věří, a má pocit že VÍ že existuje. (s výjimkou Protestanta asi všichni křesťané, kteří zde diskutovali, namátkou třeba Josef)

  Agnosticismus tedy NENÍ střední pozice mezi teismem a ateismem.

 10. Michal says:

  A co se týká militantního postoje komunistů k věřícím: komunismus byla zjevná sekulární víra, resp. sekulární “náboženství”, a proto pro ně byli teisté zcela logicky konkurencí na jejich hřišti (na hřišti víry), a proto ty represe.

  Je to zcela analogické tomu, jak k sobě přistupovali (náboženští) věřící různých vyznání a náboženství v celé historii, a často tak k sobě přistupují i dnes.

 11. Colombo says:

  protestant: kdyby se někdo hlásil k jakékoliv tradici komunismu, prosím, vaše narážka by byla na místě a klidně by jste mu mohl předhazovat zrůdnosti komunismu. My se ale k tradici komunismu a jeho “atheismu” nehlásíme. Narozdíl od vás, co se hlásí k církvím, které mají krvavou minulost.

 12. Michal says:

  Ostatně, … když si člověk uvědomí, že věřící byli i nacisté (měli zjevně nemálo para-náboženských atributů: Vůdce-polobůh, svatá kniha Mein Kampf, monstrózní rituální slavnosti, naděje na Spásu – konečné vítězství Jediné Čisté Rasy a Velkoněmecké Říše, atd.), … tak vlastně drtivou většinu (násilně) mrtvých, snad v celých lidských dějinách, lze připsat na vrub právě různým vírám!

  Zajímavé 🙂

 13. protestant says:

  …. včetně víry ateistické….:-)

 14. Adela says:

  protestant:
  Feminismus=snaha o zrovnoprávnění žen a mužů, snaha o rovné příležitosti žen a mužů
  Je feministka, která tvrdí, že muži jsou prasata a měli by se střílet, pořád feministka?
  Já si myslím, že ne. Její jednání popírá definici feminismu.
  Je nahrazení jedné nezpochybnitelné autority (bůh, papež) jinou nezpochybnitelnou autoritou (Marx, Stalin, Mao…) ateismus nebo jen jiná forma teismu?

  Jestli si myslíte, že taková nezpochybnitelná autorita je věda, tak si nejdřív něco přečtěte o vědecké metodě.

 15. protestant says:

  Proč motáte do ateismu vědu. Slovo ateismus není od slova vědecký ale od slov bez a bůh. Tedy česky bezbožník. Ateismus nijak nerčuje vztah jedince k vědě.

 16. Colombo says:

  To ne. Ale valná většina z nás jsou vědečtí atheisté.

 17. Josef says:

  Colombo: To ne. Ale valná většina z nás jsou vědečtí atheisté.

  Josef: …jejichž nejvíce “vědeckým” argumentem proti křesťanství je věta “jsi hajzl”. 🙂

 18. Colombo says:

  táhni josefe…

 19. Josef says:

  Colombo: táhni josefe…

  Josef: Á, máme tu další atheisticky “vědecký” argument. Zajímavé. 🙂

 20. G. P. says:

  Josef: …jejichž nejvíce “vědeckým” argumentem proti křesťanství je věta “jsi hajzl”.

  Víte, Josefe, já se Colombovi nedivím. Vy pořád a do zblbnutí opakujete pořád ty samé pseudoargumenty a nepoučí Vás nikdy nic. Ač katholík, chováte se přesně jako jehovista. Např. jste až dosud „úspěšně“ ignoroval můj níže psaný příspěvek, který Vám jasně ukázal, že Bůh sice existuje, ale jako pouhý mém. I Vy sám jste přiznal, že Bůh není přírodnina, tak o čem se tedy vlastně bavíme? Vy i atheisté se na koncepci Boha zcela shodují.

  A pro Michala. Nevyznám se příliš v enginu WordPress, ale proč jsou někdy všechny disskussní příspěvky na jedné stránce, a jindy jsou rozděleny např. tady na 5 podstránek? Osobně mám raději jednu velkou stránku. Např. jeden můj klíčový kommentář měl původně http://www.i-ateismus.cz/2011/05/umirneny-krestan-u-posledniho-soudu/#comment-6907, nyní má http://www.i-ateismus.cz/2011/05/umirneny-krestan-u-posledniho-soudu/comment-page-7/#comment-6907.

  Vůbec mi ten engine připadá dost pitomý. Kolik už mi zcensuroval příspěvků. A to ze zcela nepochopitelných důvodů. Tak i zde zkusím odstranit klikatelnost odkazu, snad to pomůže, aby prošel.