O webu

Česká republika je všeobecně považována za extrémně ateistickou zemi. Toto tvrzení však není zcela přesné. My Češi jsme sice většinově nevěřící, avšak správnější by asi bylo říci, že jsme nábožensky chladní. Bůh pro většinu z nás prostě není téma. Škoda je, že v důsledku toho nespatřujeme valného smyslu ani v tom, abychom si sami ujasnili proč vlastně nevěříme. Podle názoru autorů tohoto webu je to chyba. Přemýšlivý člověk by měl mít jasno v tom, proč má takové či onaké názory.

Ačkoliv religiozní část naší populace je dosti aktivní, a nábožensky zaměřených webů je na českém internetu spousta (namátkou vira.cz, katolik.cz, katyd.cz, buh.cz, zpovednice.cz, kreacionismus.cz, memento.junweb.cz, atd.) tak ateistický web neexistuje k dnešnímu dni ani jeden. Situace je o to tristnější, že nevěřících lidí jsou v Česku víc než tři čtvrtiny, a aktivních věřících je v naší populaci pouhých cca 10%.

Tento web si klade za cíl pokusit se tuto situaci alespoň částečně napravit.

Chceme vytvořit nábožensky aktivní části populace ucelenou, konzistentní, jasně definovanou a hlavně vyargumentovanou alternativu. Chceme ukázat co je ateismus, kdo jsou ateisté, proč je ateismus jako názorová pozice legitimní a racionální, a chceme se zamyslet nad otázkami jako např. zda se ateisté mají za své názory stydět, zda je možná morálka bez křesťanství, atd.

Pokusíme se o nepředpojatý pohled na náboženství a na víru v boha, přičemž speciální pozornost bude věnována křesťanství, a to protože toto náboženství je u nás zdaleka nejrozšířenější.

209 Responses to O webu

 1. G. P. says:

  Věda zkoumá realitu. Pokud je Bůh reálný, věda jej zkoumá či bude zkoumat.
  Výborně.

  ad Caspar. Díky za Váš pokus číst Genesis vědě se blížícím způsobem. Ale kulhá, to musíte vědět sám. Takže, k čemu je dobré roubovat dnešní poznatky na 2500 let starý neumělý popis vzniku světa?

 2. caspar says:

  Colombo says:
  May 1, 2011 at 5:25 pm
  Je pravdou, že toho o vědě mnoho nevím, ale ujišťuji vás, že věda je lidská činnost, kterou mám ve veliké úctě, a nemám potřebu být k ní v jakési opozici.
  Přesto se ke mně donesly informace v tom smyslu, že čím toho člověk ví v oblastech vědy více, tím více mu vyvstává nových otázek. Rovněž jsem byl seznámen například se skutečnostmi, že v některých otázkách vědci prostě prohlásí, „tomu musíme věřit“. V duchu toho jsem napsal, že bude ještě hůř a na tom Bohu si trvám. Klidně můj pohled můžete označit za chybný. Nikam by však nevedlo, kdybych na vaši rétoriku přistoupil i i já.

  Nejsem si jist, jestli jsem vás správně pochopil v té vaši „navigaci“? Pokud ano, pak vám musím napsat, že u mne to tak, jak píšete, není. Nejdu já k Bohu, ale Bůh jde ke mně. Neslibuji já jemu„posmrtnou“ existenci, ale slibuje ji on mi.

 3. Colombo says:

  caspar: Ale to, že čím víc toho víme, tím více nám vyvstává otázek je celkem přirozené. Zatímco jako dítě máte jedinou: “Co je tohle?”, tak postupně se dostáváte “Co se stane, když LHC objeví Higsův Bosson, ale bude mít jiné vlastnosti, než obecná teorie (nebo jak se to jmenovalo) předpovídala?” Čím víc toho víte, tím zkrátka víte, na co se ptát a jak se ptát.

 4. Adela says:

  S vyvstáváním dalších a dalších otázek mám osobní zkušenost. Stává se mi to většinou, když přemýšlím.
  Co jste tím chtěl naznačit?

  Jakým věcem vědci “prostě věří”?
  Musí věřit, že objektivní realita existuje. To asi ano.

 5. caspar says:

  G. P. says:
  May 1, 2011 at 6:12 pm
  Vážený pane, já přece vím, že pokud by byl Starý zákon psán dnes, uspokojoval by lépe vaše, ale i mé, požadavky. On ale musel uspokojit i minulé generace a od těch vyspělejších možná čeká porozumění i v tomhle směru. Nevím, i mezi křesťany jsou „cákli“ lidé, takže možná někdo někdy tvrdil o bibli, že je vědeckou publikaci, ale já to nejsem. Proto tam v tomhle směru mezery jistojistě budou, ale podobnost je, pro mne, nápadná. Já nechci nic na nic roubovat. Klidně na můj názor zapomeňte. Mám víru, mám svobodu a právo myslet a myslí mi to směrem, který vám naznačuji. To je vše.

 6. caspar says:

  Colombo says:
  May 1, 2011 at 6:27 pm
  Ale to jsem si nestěžoval, jen jsem napsal, že jsem si toho vědom.

 7. G. P. says:

  ad Caspar. Ne, Genesis je důkazem toho, že tato část Bible je špatně, neboť je zjevně nepravdivá. A pokud je nepravdivá Genesis, tak je vysoce pravděpodobné, že je nepravdivé i vše ostatní.

 8. caspar says:

  Adela says:
  May 1, 2011 at 6:27 pm
  My nesmíme ani naznačovat. Mohli bychom, kdybychom věděli. 😀 Tomu jste se měla zasmát. Ale k věci. Je zde jistě mnoho lidí, kteří by to, co jsem napsal, doložili lépe než já. Ale troufnu si například použit, i když si nejsem vůbec jist, zda je i tohle opravdu mnou myšlený stav.
  Z Wikipedie jsem okopirovalnásledující : Podle teorie velkého třesku (anglicky Big Bang) vznikl vesmír z nekonečně malého bodu o velké hustotě. Tato singularita byla jak počátkem hmoty a prostoru tak i počátkem času. Vznikl první okamžik a od něho se začal odvíjet vývoj vesmíru…
  Nejsem vědec, takže nevím, ale je možné, že právě existence uvedené singularity je spíše předmětem víry než vědění. To co jsem myslel, se tyká nějakých podobných stavu ve vědě. Možná, že se jednalo o štěrbinový efekt, nebo o mikrokosmos vůbec, opravdu nevím. Ale nevymyslel jsem si to.

 9. caspar says:

  G. P. says:
  May 1, 2011 at 6:37 pm
  Mohl bych napsat, že je potěšující, že je vám Genesis něčeho důkazem, ale mělo by to jen odlehčující smysl. Napsal jste svůj názor a tedy svou pravdu. Já nemohu jinak než ji respektovat. Ostatně, dalo se čekat, že já zůstanu věřícím a vy ateistou. Jednou jsem s někým diskutoval o tom, zda je možné, aby se člověk svobodně, tedy dobrovolně rozhodl, že bude věřící nebo nevěřící. Přesto, že si správnou odpovědi nejsem dodnes jistý, domnívám se, že takovou svobodu člověk snad ani nemá.

 10. Colombo says:

  caspar: ne, big bang je věda. Ono totiž tohle je více-méně jeho interpretace. Ve skutečnosti se jedná o testovatelnou hypothézu. Ta se usoudí na nějakých datech. Pokud by tato hypothéza měla být správná, pak by měla být hodnota nějakého záření, rozestup hvězd atp. takový a makový.->testování, ověření/vyvrácení hypothézy-> stanovení jiné hypothézy či testování stávající atp tak pořád dokola.
  Jakmile zvládne hypothéza předpovědět dostatek nových dat, stává se teorií, tedy vědecky potvrzenou (ale pořád vyvratitelnou, tedy dočasnou) pravdou.

 11. Colombo says:

  tak prý postuju commenty moc rychle. To ověřuje stejnou IP, ne? Odkud jste Caspare?

 12. caspar says:

  Colombo says:
  May 1, 2011 at 7:02 pm
  Jestli se ptáte kde bydlím tak teď na Písecku, jestli se ptáte odkud pocházím, tak vlastně ani nevím. 😀

 13. Adela says:

  Colombo: Skvěle vysvětlen základní princip vědy.

 14. Machi says:

  Jinak díky G.P. za jeho komentář k mé narážce na Ockhama. Samozřejmě to vysvětlil dobře a Protestant nám pěkně zatrolil.
  Co se týče popisu Velké Třesku z (české) Wikipedie, tak není úplně přesný. My totiž zatím nevíme co bylo v čase před (a teď je to z hlavy, takže to berte z rezervou) 10^(-43) s. Existují různé teorie, ale zatím nejsou dokončeny a samozřejmě ani ověřeny. I po tomto čase je hromada nevysvětleného, ale to už jsme schopni alespoň ověřovat. K tomu abychom se dostali blíže k vysvětlení počátku Vesmíru potřebujeme onu Teorii Všeho, která už tu byla zmíněna.
  Může se nakonec ukázat, že Vesmír skutečně byl stvořen nějakou bytostí (zatím není důvod se domnívat, že tomu tak bylo). Jak už bylo mnohokrát zmíněno, ani pak nebude platit: Stvořitel Vesmíru = křesťanský Bůh.

 15. protestant says:

  to Machi:

  A co říkáte na skutečný názor Viléma z Ockhamu. Mimochodem františkánského mnicha.

 16. protestant says:

  to Machi:

  Jak už bylo mnohokrát zmíněno, ani pak nebude platit: Stvořitel Vesmíru = křesťanský Bůh.

  Žádný KŘESŤANSKÝ Bůh neexistuje. Pouze Bůh kterého vyznávají židé, křesťané i muslimové.

 17. G. P. says:

  Žádný KŘESŤANSKÝ Bůh neexistuje. Pouze Bůh kterého vyznávají židé, křesťané i muslimové.
  To je sice pravda, ale pouze v křesťanském pojetí má nemanželské děti.

 18. Colombo says:

  protestant: za to by vás mnozí křesťané, židé i muslimové pěkně rychle upálili.

 19. Colombo says:

  A stejně nemáte pravdu. Křesťanství definuje Boha, který odpouští, který je mírný atp. Židové takového boha nemají. Co mají muslimové nevím, Korán jsem nečetl.

 20. protestant says:

  to GP

  Konečně něco vtipného… 🙂