Jak funguje víra?

Říká se, že dlouhé články nikdo nečte. Proto se dnes pokusím psát krátce a stručně. Chtěl bych velmi poprosit naše věřící přátele, aby si následující odstavce pozorně přečetli, a upřímně odpověděli,
1) zda mohou prohlásit, že u nich to takto nefunguje,
2) případně co to podle nich znamená, pokud se nemýlím, a jejich víra opravdu funguje nějak takto.

– především, ačkoliv náš mozek má v sobě zadrátováno, jak jsme chytří a jedineční a vůbec, NEJSME takoví. Náš mozek v netriviálních otázkách nefunguje příliš dobře. Jsme náchylní ke kognitivním biasům atd., a i velká většina dnešních ateistů NEMÁ své postoje promyšlené. Nevěří proto, že se narodili do společnosti nevěřících. Jejich iracionalita se realizuje v pověrách, víře v horoskopy, v UFO, konspirační teorie, městské legendy, atd. Ateisté nejsou o nic chytřejší než věřící (i když v průměru možná lehce ano 🙂 ), jen měli to štěstí, že z důvodu prostředí do kterého se narodili, mají v otázce boha zrovna pravděpodobně pravdu. Chceme-li se přiblížit k poznání pravdy v nějaké netriviální otázce, je třeba přemýšlet a shánět si informace velice pečlivě, je třeba brát na vědomí, které kognitivní postupy jsou spolehlivější a které méně spolehlivé, je třeba osvojit si zásady racionálního a kritického myšlení – a toto většina věřících ani ateistů nečiní.

– náboženství je integrováno do osobnosti věřícího jedince. Je součástí jeho identity. Opuštění víry by vnímal jako narušení své osobní integrity. Rituály, návštěvy kostela, modlitby, hovory o víře s přáteli, náboženské symboly a další VYPLŇUJÍ nemalé místo v jeho životě. To snižuje jeho motivaci byť jen uvažovat o cestě, která by MOHLA vést k opuštění toho všeho.

– Víra také tvoří vysvětlující rámec pro jeho světonázor. Typický věřící si tak neumí ani představit, že by víru opustil. Nic by najednou nedávalo smysl, v jeho životě by zůstalo prázdno.

– Navíc je si vědom, že by to narušilo vztahy s jeho blízkými, a proto je jeho ochota kriticky svou víru promyslet blízká nule. Nikoliv náhodou je ve společnosti věřících přítomen mem, že odpadnutí od víry je selhání, litují takového člověka, dokud ještě neodpadl, “doufají” že to zvládne, atd. Kdo by riskoval, že takto dopadne? Muslimové toto mají ošetřeno dokonce právem šaríja. (odpadnutí od víry se u Muslimů trestá smrtí)

– Daniel C. Dennett velmi trefně píše o tzv. doxastické dělbě práce. Velká část věřících o své víře nepřemýšlí, spoléhá se na to, že ji mají promyšlenou teologové a další vůdčí osobnosti v církvi, a jim stačí jen se k tomu přihlásit, vyznat víru, “podepsat to”. Smutnou skutečností však je, že teologové to nijak uspokojivě promyšlené nemají. Navíc co teolog to jiný názor. Kromě toho, kdyby běžní věřící tušili, kam vedou snahy teologů to celé promyslet, tak by v tom často svou víru příliš nepoznali…

– Velmi důležitým faktorem je, že věřící často cítí JISTOTU, že mají pravdu. Netuší, jak ošemetný je jistota pocit. Často ani netuší, ŽE jistota je jen pocit, a nepřipouštějí si, jak často může pocit jistoty klamat. Naivně soudí: VÍM, že mám Pravdu, TEDY mám pravdu.

– víra “funguje”. S Ježíšem mají osobní vztah, denně s ním “mluví”, mají pocit jistoty, že je s nimi. Když se jim něco povede, způsobil to Ježíš, óó děkuji. Když se něco nepovede, pán Ježíš mi tím dává lekci, chce mě něco naučit, a je to jen pro moje dobro. Ó děkuji Pane. Funguje to perfektně, a “přesvědčují” se o tom mnohokrát denně.

– víra řeší konečnost lidské existence, tedy něco, co nás hluboce zneklidňuje (máme to opět zadrátované v mozku).

– k metodě cukru přidává metodu biče = peklo

– mimořádně důležitá rekvizita je “aktivní ďábel”: my ateisté jsme jeho nástrojem, proto se nám nesmí naslouchat. Televize je ďábelská, cokoliv co by mohlo odvést od víry je ďábelský úklad, ateistické weby jsou ďábelské, naše otázky jsou ďábelské… je třeba držet se od ďábla co nejdál!

Je otázka, zda se víra šíří jako memplex, ale rozhodně je-li už někdo vírou “nakažen”, jsou součástí víry nepomenutelné a velice silné “imunizační” memy, které zejména jako celek tvoří prakticky neproniknutelnou překážku:

– víra jako taková je dobrá, je to ctnost. Jsme rádi, že ji máme.
– pochybnosti jsou špatné, jsou projevem slabosti a selhání. Nikdo se jim sice neubrání, ale je třeba se snažit.
– nevíra je nemorální, a kdo by chtěl být nemorální? Kdyby ateisté žili ve vlastním státě, jistě by se vraždili, znásilňovali a okrádali na potkání.
– nevěřící jsou nemorální, jsou z rozvrácených rodin, otcové je nemilovali, mají sklon k vraždám a krádežím atd., nevěří proto že chtějí smilnit, … kdo by chtěl mezi takové patřit?
– víra dává životu smysl. Musí být hrozné žít život, který nemá smysl…
– víra vysvětluje proč tu jsme. Nevěřící na tyto otázky nemají odpověď, věří, že jsme tu “náhodou”. Blázni…
– my věřící máme Pravdu
– víra je dar, dar poznání Pravdy. Tohoto daru si vážíme. Zlí a škodolibí nevěřící nám ho chtějí vzít. Tomu musíme zabránit, nejlépe tak, že se s nimi vůbec nebudeme bavit. K čemu taky?
– bez víry není morálka
– NDE ukazují, že posmrtný život existuje.
– ateisté pyšně věří svému rozumu, zatímco my věříme Bohu
– nevěřící se chtějí považovat za rovného bohu, dělají z člověka Boha, staví člověka na Jeho úroveň… pošetilci.
– nevěřící NENÁVIDÍ boha
– víra v boha na člověka klade vysoké nároky, a my věřící jsme schopni jim dostát. Nevěřící nevěří proto, že těmto nárokům dostát nejsou ochotni. Místo toho se chtějí věnovat pozemským radovánkám, nákupům, chipsům před TV, atd. Jak je převyšujeme, óóó my se máme.

Toto vše vytváří takřka dokonalý mentální black-box, ve kterém je mysl věřícího uzavřena, a sama dobrovolně TOUŽÍ v něm setrvat, NECHCE ani nahlédnout ven, natož aby se ven chtěla dostat.

Otázka na závěr pro naše věřící přátele: uvědomujete si, že podobný blackbox by DOKÁZAL konzervovat lež? Připouštíte, že toto se MOHLO stát vám? Připouštíte, že velice podobně fungují ostatní náboženství, případně “pomýlené” proudy v křesťanství? (Kreacionisté Mladé Země, svědkové Jehovovi, liberálové, moderní křesťané…) CHTĚLI byste poznat, KDYBY byla lživá i vaše víra, a mnou popsaný mentální blackbox by vám bránil to odhalit?

This entry was posted in O víře, Postřehy k náboženství. Bookmark the permalink.

1,961 Responses to Jak funguje víra?

 1. Čestmír Berka says:

  Mára napsal:”Možná to není ani v možnostech člověka ho v tomto světě umět popsat. Tím momentem poznání nejspíš bude opět smrt. Jestli bych ho mohl jako hlupák člověk popsat, tak je nejspíše něco jako zdroj energie.”

  Nepopsatelný zdroj energie si poroučí upéct nejlepší skopové, Izáka, vyvolí si jeden národ, s kterým stvrzuje smlouvu tak, že si všichni musí uříznout předkožku? Tomu fakt věříš? V katolických kostelech je sedm Ježíšových zaručeně pravých předkožek…http://www.osel.cz/index.php?clanek=1014
  Tomu fakt věříš? To spíš uvěřím, že královna Alžběta meje každou sobotu v Buckinghamským paláci schody…

 2. Michal says:

  Máro, uvědomuješ si, že to co tu píšeš je jen tvoje filozofie? Ta MŮŽE být pravdivá – může, jasně že! – ale ty to píšeš s takovou jistotou, jako že pravdivá opravdu JE! Nevsugerováváš si náhodou něco? Kde bereš tu jistotu, že máš pravdu?

 3. Čestmír Berka says:

  Já bych ještě pochopil Něco, co iniciuje Vesmír a spustí evoluci. Ale že se to velkolepé nepopsatelné vznešené úžasné Něco/Bůh bude zajímat, jestli Franta Vonásek chce spát se sousedovou ženou, že si vybere nějaký pastevecký kmen a zakáže mu v sobotu pracovat a dokonce to vztáhne i na jeho otroky a otrokyně…to je fakt síla. Místo fascinujícího tvůrce Vesmíru tu najednou máme v Bibli ješitného malicherného staříka, který chce oběti, neustálé důkazy o lásce a podřízenosti lidí…jediné zřízení, které ho napadne je Království…ubytuje se nad oblaky a má strach, že mu tam dosáhne babylonská věž…..sází se se Satanem, že Job vydrží všechno a dá mu ho k dispozici…

  • Pozorovatelnik says:

   Teď si představ, že On, ten biblický Bůh s tím nikdy neskončí. Jak dělal ten pokus s Adamem a Evou, jak tam dal hada a zakázaný strom a jak odešel a pozoroval, jak to dopadne, nebo jak zkoušel Jóba, kolik vydrží a na to zkoušení Jóba si použil satana. Nebo jak dělal zkoušku na Abraháma, aby zjistil, zda ho poslechne, tak mu přikázal zabít syna Izáka. Hele, co když Bůh toho nikdy nenechá? Křesťan bude v Nebi, bude v klidu sedět, povídat si, nic netušíc se bude smát, ale to bude zase nějaká nachytávka od Boha, zase nějaká zkouška a on bude pozorovat, jak jsi dopadl. Jestli On to tolikrát dělal, tak s tím nikdy nepřestane… Je podezíravý, stále někoho vystavuje zkouškám. Nikdy si nedá pokoj…

 4. protestant says:

  Je to fakt síla Čestmíre. 🙂

 5. jack says:

  Mára says:
  July 16, 2013 at 12:16 pm

  jack: Napsal jsem to tu X krát … stvořil nám svět, dal nám ho k užívání. I choroby patří k němu, protože jsou součástí života.

  jack:
  Takže nepochopil. Tak znova.
  A já tvrdím,také bez odůvodnění,že žádný bůh nám svět nestvořil a nedal ho k užívání.

  Mára:
  Zkrátka člověk vymýšlí kokotiny a tohle by mělo být důkazem toho, že Bůh není?

  jack:
  A opět vidíme jak jsou věřící natvrdlí.
  Já jsem nepsal,že tento svět stvořený na základě krutého boje o přežití,je důkazem neexistence Boha. Já jsem naopak napsal,že jestli máte pravdu vy,tak je to důkazem toho,že váš Bůh je pěkný masochistický hajzl!

 6. jack says:

  Mára says:
  July 16, 2013 at 12:17 pm

  Jak jsem řekl, on totiž po nás vůbec nic nechce. Ale my chceme všechno.

  jack:
  Váš bůh neposlal lidem deset přikázání? Máme tu snad zase další náboženský názor?
  To je vážně skvělé,je tu věřících co by na jedné ruce spočítal a ani ti se neshodnou na náboženské víře. A pořád ta otázka,máme nějaký důvod jednomu z vás věřit? Zatím tedy určitě ne. Pelagius aspoň vysvětlil, jak ke svým názorům dospěl. Vy nejste schopen ani toho!!!

 7. Aniryba says:

  Co myslíte, věří

 8. Aniryba says:

  Pan Michael v Thora? Kým je nyní? 🙂
  http://www.novinky.cz/koktejl/307896-americana-nasli-v-bezvedomi-v-motelu-nic-si-nepamatuje-a-mluvi-jen-svedsky.html
  (Omlouvám se za rozpůlení příspěvku, válčím stabletem)

 9. carlos says:

  Vážení mám pro vás takový domácí úkol. Je to oblast, kde by mohla fungovat shoda v pohledu ateisty i biblicky věřícího křesťana. Máte nějaké raconální vysvětlení na tvrzení, že si lidé pamatují něco ze svých předchozích životů? Poznávají místa kde nikdy nebyli atd.
  Bible reinkarnaci a tedy i minulé životy nepřipouští a tak máme stejné východisko – nic takového nemůže existovat. Předpokládám, že i pro ateisty a jiné racionálně uvažující lidi také.

  to Michal: Mohu Vás ujistit, že o své víře přemýšlím a že pokud by se našli věrohodné důkazy (např. pokud by se našel pohřbený Ježíš) tak bych svou víru opustil jelikož nechci věřit nějakým báchorkám. Na druhou stranu jsem k takovým důkazům velmi skeptický jelikož je víra integrální součástí mého života. Nicméně pravda je důležitější.
  Občas mě napadne, jestli mají ti ateisté pravdu a já si to celé jen namlouvám, tak těé pic, ale pak si vzpomenu co jsem s Bohem všechno prožil a věřím vesele dál.

 10. Slávek says:

  Carlosi, co jsi prožil s Bohem?

 11. carlos says:

  Slávek says:
  Carlosi, co jsi prožil s Bohem?

  Sorry, snad někdy později. Většina je samozřejmě subjektivní a ta poznámka nebyla podstatou příspěvku.

 12. Michal says:

  Carlosi, jen na okraj, já myslím, že i osobní zážitky s Bohem se dají velice dobře popsat. Pokud jsi měl nějaký super pocit, stačí to říct – ten pocit nám sice nezprostředkuješ, ale představit si ho budeme umět, no a pokud jsi měl konkrétnější zážitky, tak tím spíš jdou popsat. Já v té subjektivitě nevidím žádný problém. Věřící se ovšem takovému popisu vyhýbají velice často – a řekl bych, že důvodem je, že si sami uvědomují, že ono to zas tak přesvědčivé není. Vlastně zoufale málo, na to, aby to svědčilo pro nějaký jejich osobní kontakt se samotným Stvořitelem Universa…

 13. Michal says:

  Jinak, přemýšlím nad podobným článkem jako napsal SVH, jen z opačné strany. Chtěl bych ukázat, že ono vlastně není nic moc divného na tom, že věřící mají s evolucí tak často problém. Je s podivem, že s ní vůbec nějací věřící (křesťané) problém nemají. Je otázka, zda to není tím, že o tom až tak moc nepřemýšlejí… (raději)

 14. Michal says:

  Protestante, k čemu jsme se vlastně dobrali, když jsme cca před týdnem řešili tu Ježíšovu smrt? Její význam?

  Pokud si pamatuji, tak tvůj názor je, že “v plánu” nebyla. Ježíš prostě klidně mohl žít a zestárnout a zemřít přirozenou smrtí – jenže se znelíbil Římanům a ti ho ukřižovali. Bůh pak Ježíše vzkřísil z mrtvých.

  Proč si ale myslet, že tato událost má nějaký dramatický význam pro ostatní lidi? Vlastně pro celý svět, a to i dva tisíce let poté? Proč se domnívat, že tento zázrak má nějaký velký význam? Lazara a Jairovu dceru vzkřísil z mrtvých Ježíš, a Ježíše pak Bůh, jindy zas vstávali mrtví sami od sebe (Mt 27:52) – no a co? Tak to takhle asi funguje, čas od času je asi někdo vzkříšen z mrtvých – nechápu, proč věřit tomu, že zrovna tohle Ježíšovo vzkříšení má nějaký dramatický dopad na nás všechny?

 15. protestant says:

  Ten význam je Michale v tom, že vzkříšením Krista se Bůh k činnosti Ježíše přiznal. To znamená, že milování bližních jako sebe sama, nastavování druhé tváře atd.. se Bohu líbí a je tedy dobré v tom Ježíše následovat. Protože pokud jej v tom budeme následovat, tak i naše činy se budou Bohu líbit. Takto to vidím já.

 16. martiXXX says:

  hmmm

 17. carlos says:

  Michale, já normálně nemám problém sdílet své zkušenosti s Bohem. Na tomto webu, ale předpokládám očákávání objektivních a racionálních argumentů a příspěvků a proto to sem nechci jen tak psát.
  Ale nebojte se o něco se podělím. 🙂

  Kdo je to SVH a o jaký článek se jedná?
  A co ty minulé životy?

 18. treebeard says:

  Carlos: Máte nějaké raconální vysvětlení na tvrzení, že si lidé pamatují něco ze svých předchozích životů? Poznávají místa kde nikdy nebyli atd.

  treebeard: Racionálne vysvetlenia existujú a sú predmetom buď psychológie (napr. človek občas dokáže záhadne zabudnúť, že niekde bol a potom sa diví, že spoznáva nejaký detail) alebo len detektívneho skúmania života danej osoby (u mňa napr. pár krát dokázal “deja vu” vyvolať obyčajný alkohol :-), existuje televízia, film…). Ale, samzorejme, musel by som vediť detaily tých zážitkov a netvrdím, že práve ja som tým odborníkom, ktorý ich vysvetlí. K tomu pristupuje ešte veľmi časté vysvetlenie – môžem danej osobe jednoducho neveriť, tvrdiť, že si svoj zážitok vymyslela (a možno mu časom sama uverila).

  Bible reinkarnaci a tedy i minulé životy nepřipouští a tak máme stejné východisko – nic takového nemůže existovat. Předpokládám, že i pro ateisty a jiné racionálně uvažující lidi také.

  Reirkarnácia má podľa mňa trochu väčšiu logiku ako polovičné nekonečno (od narodenia až naveky) sľubované kresťanmi. Časovo obmedzený hriech a nekonečný trest, resp. nekonečne dlhá odmena za kratučký život, to o božej logike veľa dobrého nehovorí. Reirkarnácia sa dá logicky odôvodniť lepšie. Má však jednu chybu – pokiaľ si minulý život nejako detailnejšie nepamätáme (nestačia nejaké “záblesky”), jej výchovný účinok je takmer nulový. Mám nejaký život a neviem, čím som si ho zaslúžil, ani neviem, v kým/čím budem v ďalšom živote.

  Plus, ešte jedna chyba: ak sa prevtelím napr. do hyeny, či dokonca do pavúka alebo parazitickej osy, akú mám možnosť byť dobrý a zaslúžiť si lepšie prevtelenie?

 19. martiXXX says:

  nemohu prijmout pohled na duchovno z hlediska nabozenskzch ritualu a predpisu. To je pouhy lidsky odraz, nekdy i zfalsovany.Pokud to ma nejaky zaklad , tak to vychazi ze skutecneho sebepoznani. Rikat, ze neco takoveho, jako sebepoznani neexistuje, je lacine. Skutecni duchovni mistri se shoduji, ze to existuje. nemohou nikomu dat zaruky. Vse zalezi na kazdem jednotlivci. Chce to odvazny a nehodnotici pohled na sebe sama, uvedomeni si, pasivni pozornost. Ale bez pozorujiciho ci hodnoticiho ja. protoze ja je samozrekem soucasti mysleni. mysleni se deli na ja a na to o cem ja premita ci co posuzuje. Ale v pdostate je to to same.