Umírněný křesťan u Posledního Soudu

Ateisté dlouhodobě volají po tom, aby věřící přišli s konzistentní interpretací křesťanství. Taková interpretace by musela být jednak vnitřně konzistentní, a dále nesmí být v rozporu s fakty z reálného světa. Ateismus JE příkladem takové pozice.

Fundamentalističtí křesťané se snaží minimalizovat vnitřní rozpory své víry, a rozpory s fakty reálného světa bagatelizují poukazem na absolutní Boží svrchovanost. Jejich názorem se dnes zabývat nebudu. Tématem dnešního článku bude důvěryhodnost a vnitřní konzistentnost pozice umírněných křesťanů.

Umírnění křesťané se snaží minimalizovat třecí plochy svého učení s reálným světem. To se jim však daří jedině za tu cenu, že celé své učení zásadně relativizují, a drasticky oslabují jeho vnitřní konzistentnost. Činí je tak zcela nedůvěryhodným, protože tím jasně ukazují, že ani oni sami svého Boha neberou vážně. Jak to můžeme tvrdit?

Snadno: Jak mohou umírnění křesťané vědět, že fundamentalisté nemají pravdu? Předpokládejme, že existuje Bůh a že je takový, jak ho vidí fundamentalisté. V takového boha věřila drtivá většina křesťanů až do začátku 20. století, a značná část křesťanů ho tak vidí i dnes. Zkusme si pohrát s představou, jak by asi mohl vypadat rozhovor křesťanského liberála (KL) s takovým Bohem (B) při Posledním Soudu:

***

B: skrze svého Syna, Ježíše Krista, prostřednictvím Písma Svatého jsem jasně stanovil, že jediná cesta ke spáse je víra v Ježíše. Tys ale Ježíšovi nevěřil. Víš co tě čeká?
KL: ale Bože, já jsem v Ježíše věřil!
B: vážně věřil? Vždyť jsi veřejně popíral spolehlivost a platnost Písma! Místo toho jsi blábolil o jakési pofiderní a vágní inspirovanosti, kterou sis navíc vykládal jak se ti to kdy hodilo! Copak jsi nečetl u Matouše, co řekl Ježíš o platnosti Zákona a Proroků?
KL: četl jsem to Bože, ateisté to mi to častokrát předhazovali. Ježíš řekl, že “nepomine ani čárka, ani písmenko” ze Zákona ani z Proroků – ale já myslel, že to Ježíš nemyslel vážně, nebo že to myslel jinak, než jak to řekl! Víš, oni tehdy lidé mysleli jinak…
B: no vidíš, vždyť říkám že jsi v Ježíše nevěřil. Věřit v něj znamená mimo jiné i spoléhat se na něj – zatímco tys místo toho věřil SOBĚ, SVÉMU úsudku – navíc chybnému. To co Ježíš řekl, řekl samozřejmě pro všechny. Pro lidi tehdy, stejně jako pro lidi dnes.
KL: ale Bože, kdybych měl věřit všemu co říká Písmo, … vždyť tam jsou prokazatelně vyvrácené věci, třeba vznik světa je líčen úplně nekompatibilně se skutečností!
B: co? Tys snad BYL u stvoření světa? Jaká pýcha! Copak jsi nečetl u Jana, že na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh? Že všechno povstalo skrze něj, a bez něj nepovstalo nic? Ty jsi měl věřit Bohu, tedy jsi měl věřit Slovu, měl ses na něj spolehnout. Ty ses místo toho pošetile spolehl sám na sebe, uvěřil jsi lidským učencům, a pozemské vědě. Jsme zas u toho, kde jsme začali: nevěřil jsi – poneseš následky. Budeš zatracen, a navěky budeš trpět v pekelném ohni.
KL: v pekelném ohni?! Ale Bože můj, vždyť nic takového neexistuje!!!
B: neexistuje? Děláš si ze mě legraci? Chceš mě přesvědčit, že věříš v Ježíše – a přitom nevíš, že opakovaně mluvil o pekelném ohni, pláči a skřípění zubů zatracených? (Mat 8:12) Jen mi pliveš do tváře!
KL: Bože tohle ale přece Ježíš nemohl myslet vážně!!!
B: překvapivě – myslel. Cokoliv Ježíš řekl, cokoliv JÁ jsem řekl – to jsem myslel vážně! Proto jsem také naprosto jasně a zřetelně ŽÁDAL, aby lidé tomu co říkám věřili. Aby věřili ve mě! Ty jsi ale nevěřil, protože jsi nechtěl vypadat hloupě před ostatními. Blázne! Upřednostnil jsi svůj dobrý obraz před smrtelníky, před jasným, veřejným a důrazným přihlášením se ke MĚ. Petr mě zapřel třikrát, tys mě (Slovo, tedy mě) ale zapíral celý život. Dělal jsi to, protože to pro tebe bylo pohodlnější. To, že se tak chová většina lidí, tě ani v nejmenším neospravedlňuje. Vždyť Ježíš řekl

Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.

KL: Bože Ty jsi přece ale milosrdný, a odpouštíš! Teď už vím že jsem se hrozně mýlil, a kaju se, tak mi dej ještě šanci!
B: Ježíš také řekl: Kdokoli mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem v nebesích. Kdo by mě ale před lidmi zapřel, toho i já zapřu před svým Otcem v nebesích. (Matouš 10:32)
Kdybys mě byl vyznal před lidmi bezpodmínečným a otevřeným respektem ke Slovu, pak bych Ti nade vší pochybnost odpustil ledasjaké hříchy. Pro tebe byla ale víra jen vyprázdněným slovem, jen pózou navenek, nikoliv skutečnou důvěrou. Ježíš řekl: “Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna.” (Jan 3:18) Tys v Ježíše věřil jen do té míry, aby to nebolelo, ale skutečně jsi v něj nikdy nevěřil. Proč? Protože po ovoci poznáte je (Mat 7:16). Kdybys v něj opravdu věřil, pak by ses bez výhrad přihlásil ke všemu, co řekl – vždyť je to SYN. Kdybych měl tobě odpustit, popřel bych sám sebe.

Sám sis zvolil svoji cestu.

***

Pokud by tedy umírnění křesťané svého Boha brali vážně, pak by museli mít nějaký zásadní důvod, proč Bůh nemůže být takový, jakého ho vidí i dnes fundamentalisté, a jak ho viděli naši předci téměř 2000 let.

Mají takový důvod či důvody?

Pokud by umírnění křesťané brali svého Boha vážně, nestačilo by jim jen “věřit”, že Bible ve skutečnosti neříká to co říká. Riziko, plynoucí z možnosti že by Bible náhodou byla skutečným Slovem Božím bez přívlastků je totiž naprosto zásadní – je to riziko věčného zatracení.

Mají umírnění křesťané jasné a promyšlené postoje k těmto záležitostem?

Jak má vůbec někdo brát vážně umírněné křesťany, když oni sami neberou vážně svého Boha?

This entry was posted in Umírnění křesťané. Bookmark the permalink.

211 Responses to Umírněný křesťan u Posledního Soudu

 1. selviskhed says:

  tohle je vážně dobře vymyšlenej článek, mohlo mě to samotného napadnout dříve:) se vším souhlasím a myslím si, že kdyby někdo doopravdy věřil v Boha a v celé křesťanství, tak by ve skutečnosti vůbec nikdy nehřešil a celý dny nedělal nic jinýho, než že by se snažil zkonvertovat co nejvíce lidí (a zajistit jim tak věčný život).

  protože kdybych věřil, že poměr délky našeho pozemského života k délce pobývání naší duše v nebi nebo pekle je 1 ku nekonečno, tak bych si dával zatracenej pozor, abych v tomto životě pro jistotu nepřekročil žádnej zákon (včetně těch obskurních příkazů jak si stříhat vousy a z jaké látky šít oblečení). vždyť následky takových přečinů by mohly být pro budoucnost mé duše fatální!

  kdyby mi teď nějaký anděl řekl: “pokud zítra, v pondělí 10. května 2011, po dobu celého dne nespácháš žádný hřích, Bůh zajistí, že budeš až do smrti šťastný” tak bych se fakt snažil, abych ten den nepřekročil ani ty nejobskurnější pravidla, který bych ve starém zákonu našel (i když by se mi třeba některé zdály přitažené za vlasy). přitom poměr zítřejšího dne, ke dnů které (při nejlepším) ještě prožiju je tak maximálně jen 1:21900. s poměrem pobytu naší duše na světě a ve věčnosti se to nedá nijak srovnávat.

 2. protestant says:

  to selviskhed:

  Kdyby víra takovýto obchod (spása za chování), pak byste měl pravdu.

 3. 963214785 says:

  to protestant:

  A co to ta víra podle vás je?

 4. Arkande says:

  Historie nám ukazuje že takhle končí všichni umírnění…umírnění komunisté(provaz)umírnění nacionalisté(provaz)umírnění věřící(upalování,mučení…)

  Dobrou otázkou ale zůstává:Proč zůstávají slušní lidé věřícími, když vidí co se děje ve jménu jejich víry.

  Ale možná že by nebylo špatným postojem,pokud je Bible pravdivá (což musí některým slabším jedincům způsobit schizofrenii) se postavit a vrátit vstupenku do ráje.Jestliže nám totiž slibuje království nebeské,za takovou cenu,pak za něj nemůže stát…Nic na tomto světě ani v jiném,nemůže stát za lidské utrpení.Utopie?Za Genocidu?Za trápení matky?Za slzičku malého dítětě?To vše by bylo příliš vysoká cena.

 5. protestant says:

  to 963214785:

  Podle mne je to důvěra.

 6. protestant says:

  to Arkande:

  Dobrou otázkou ale zůstává:Proč zůstávají slušní lidé ateisty, když vidí co se dělo ve jménu ateismu .

 7. Josef says:

  Michal: Ateisté dlouhodobě volají po tom, aby věřící přišli s konzistentní interpretací křesťanství. Taková interpretace by musela být jednak vnitřně konzistentní, a dále nesmí být v rozporu s fakty z reálného světa. Ateismus JE příkladem takové pozice.

  Josef: Jak jsme ukázali v diskusi pod minulým Michalovým článkem, atheismus je zjevně iracionální a nikdo, kdo uznává principy logického myšlení, nemůže být atheistou. Čili atheismus je z množiny relevantních lidských přesvědčení vyloučen a není třeba ho dále zvažovat. Otázkou je, co je tedy výsledkem logického lidského uvažování o světě. Je to křesťanská věrouka.

  Michal: Fundamentalističtí křesťané se snaží minimalizovat vnitřní rozpory své víry, a rozpory s fakty reálného světa bagatelizují poukazem na absolutní Boží svrchovanost. Jejich názorem se dnes zabývat nebudu. Tématem dnešního článku bude důvěryhodnost a vnitřní konzistentnost pozice umírněných křesťanů.

  Josef: Jestliže je něčí tvrzení v rozporu s fakty reálného světa, pak není křesťanem, protože základní princip křesťanství je důsledně racionální uvažování. Žádná skutečně křesťanská pozice tedy s fakty reálného světa v rozporu není a jde jen o typický únikový pokus atheisty zastřít iracionalitu atheismu povídáním o tom, co údajně tvrdí druzí, aniž by to byla pravda.
  V dalším textu pak Michal nabízí pouze jakousi výpověď o tom, jak on sám si subjektivně představuje reakce jakéhosi imaginárního “liberálního křesťana” a dokonce Boha, jehož ústy si troufá mluvit 🙂 což je sice hezkou ukázkou jeho fantazií, ale jinak to není nic proti ničemu.
  Já proti tomu nabízím standardní katolickou věrouku, která je už 2000 let stejná. Nechť si kdokoli troufne argumentačně vyvrátit vnitřní konsistenci této křesťanské myšlenkové soustavy, má k tomu v mé osobě prostor. Pokud to nedokáže, máme zde minimálně jednu křesťanskou pozici, která je vnitřně konzistentní.
  A to na rozdíl od atheismu, který je prokazatelně iracionální.

 8. 963214785 says:

  to protestant:

  no, obchod je postaven na důvěře

 9. Michal says:

  Josef: “Jak jsme ukázali v diskusi pod minulým Michalovým článkem, atheismus je zjevně iracionální a nikdo, kdo uznává principy logického myšlení, nemůže být atheistou.”

  Chci se jen ujistit, tím “jak jsme ukázali” máte na mysli ten argument “svět bez Boha není myslitelný, proto Bůh existuje?”

  Tato jednoduchá a přitom zjevně chybná myšlenka je podle vás postačující k závěru, že “kdo uznává principy logického myšlení, nemůže být atheistou?”

  Měl jsem pocit, že s ničím jiným jste v té diskuzi nepřišel, že jste v zásadě x-krát zopakoval tuto jedinou myšlenku ve spoustě různých modifikací. Ta diskuze však byla dost rozsáhlá a tedy se mohu mýlit. Pokud jste své tvrzení měl podepřeno ještě nějak, můžete to zde prosím připomenout? (klidně jen odkazem na příslušný komentář, nebo celou větou, chcete-li)

 10. Michal says:

  Pokud chcete Josefe ukázat na nekonzistentnost standardního Římskokatolického křesťanství, pak by Vám mohl posloužit v zásadě každý článek z kategorie Problémy křesťanství, a nebo třeba z kategorie O Bibli.

  Mám-li něco vybrat, pak se domnívám že ne zcela doceněn zůstal třeba argument popsaný v tomto článku.

 11. Machi says:

  Z důvodu přílišné obsáhlosti komentářů pod http://www.i-ateismus.cz/2011/05/vznik-vesmiru-problem-pro-ateismus/ a z důvodu toho, že zde Josef opět trolluje s racionalitou,
  odepíšu zde svou odpověď na to, proč Josefovy příklady z jedenáctihlavým člověkem a pravoúhlým 11-ti úhelníkem v Euklidově prostoru ukazují na závislost vědomí na hmotě a ne obráceně (jak tvrdí Josef, dokazuje z toho racionalitu jeho víry v Boha).
  Důvod je zřejmý Josefe. Vaše vědomí zpracovává pouze sensorické vstupy do mozku a to činí pomocí vrozených a naučených “algoritmů” s pomocí paměti a časového rámce.
  Proto veškeré vaše vědomí pracuje jen s daty, která mu jsou přístupná skrze hmotný svět. Tato data může upravovat pomocí zmiňovaných vrozených a naučených “algoritmů” (indukce, dedukce, syntéza … informací), ale nevytváří žádné principiálně nové věci a myšlenky.
  Uživatel “skoro 1 mld” vám v podstatě psal ať si představíte nepředstavitelné a vy jste se ve své zabedněnosti a pýše snažil na tuto otázku odpovídat, přesto, že
  se na ní odpovědět nedá.
  Jediný systém schopný produkovat nepředstavitelné a přicházet s principiálně novými daty (informacemi) je v současné době věda.

  Jedním ze slov, ze kterého je racionalita odvozena je ratio – poměr. Racionální je tedy mimo jiné poměřování či zvažování různých věcí na základě informací o nich (hledisko je většinou utilitaristické, tedy co je pro mne prospěšné).
  Mám-li si tedy vybrat mezi vědou, která přináší mnoho nových informací a vírou, která nepřináší žádné nové informace, můj výběr toho co je racionální je jasný.

 12. Josef says:

  Michal: Chci se jen ujistit, tím “jak jsme ukázali” máte na mysli ten argument “svět bez Boha není myslitelný, proto Bůh existuje?”

  Josef: Mám na mysli například to, že je prokazatelné způsobem, který jsem popisoval, že Bůh existuje. Protože Vás mám za zajímavého člověka a zrovna Vy jste se k mé lítosti k diskusi moc nevyjadřoval, velice by mě zajímal Váš názor na to, kde je ona údajná zjevná chyba mého úsudku.

  Michal: Tato jednoduchá a přitom zjevně chybná myšlenka je podle vás postačující k závěru, že “kdo uznává principy logického myšlení, nemůže být atheistou?”

  Josef: Pokud se iracionalita atheismu (nebo jakékoli jiné theorie) prokáže byť v jediné věci, nemůžeme ji nadále považovat za racionální.

  Michal: Pokud chcete Josefe ukázat na nekonzistentnost standardního Římskokatolického křesťanství, pak by Vám mohl posloužit v zásadě každý článek z kategorie Problémy křesťanství, a nebo třeba z kategorie O Bibli. Mám-li něco vybrat, pak se domnívám že ne zcela doceněn zůstal třeba argument popsaný v tomto článku.

  Josef: OK, přečetl jsem si tento článek. V první řadě bych Vás rád upozornil na jednu věc, která Vás možná jako diskutéra za stále jednu stranu nemusí ihned tak uhodit do očí jako věřícího. Když jsem se ve vedlejším tématu snažil ukázat křesťanský pohled na svět, tak často se vracející argument z atheistické strany zněl, že fakt, že na něco atheismus neumí odpovědět a nechává otázku otevřenou, není důvodem k tomu myslet si, že je méně myšlenkově přijatelný než křesťanství, které má na některé typy otázek poněkud konkrétněji znějící odpovědi. To je naprostá pravda a já také podobnou argumentaci vůči atheismu nikdy nepoužívám, protože je nekorektní.
  Totéž ale platí i obráceně. My křesťané se považujeme za lidi na cestě k Pravdě. V žádném případě si nehrajeme na to, že máme odpověď úplně na všechno. Nemyslíme si, že jako lidé dokonale rozumíme tomu, jak Bůh řídí svět, s jeho nezměrným počtem parametrů. Ale to, že nevím všechno, neznamená, že mám tajit nebo shazovat to, co vím. A zrovna jako otevřené otázky nejsou racionálním důvodem k odmítnutí atheismu, nejsou ani skutečným argumentem proti křesťanství.
  Otázkou tedy je, zda lze ve Vašem článku najít něco, co by poukazovalo na nějakou skutečnou vnitřní nekonzistenci křesťanství, nejen na otevřené otázky.
  Neumím tam nic takového najít. Píšete, jak by podle Vás Bůh mohl svět zařídit. Jistě mohl. Faktem však zůstává, že věci jsou takové jaké jsou; a vidět je takové a snažit se jim porozumět, to je základní přístup křesťanství. A bez jakékoli urážky, Bůh (pro Vás, který jste se s Ním ještě zřejmě nepotkal, dodávám: pokud existuje), může mít mnohem geniálnější plány na zařízení světa, než jaké se mohou zrodit v mozku jednoho člověka.
  Kladete (na rozdíl od křesťanů) jakýsi předpoklad, že Bůh by nám měl o sobě dát vědět jednoznačněji, než to dělá, a to ještě k tomu způsoby, které si Vy osobně představujete (že spousta jednotlivostí z onoho článku je hodnocena velmi subjektivním způsobem, s kterým někdo druhý nemusí vůbec souhlasit, to asi nemusím rozebírat). Proč by nutně měl?
  Váš argument, shrnutý to jedné věty, zní: protože Bůh se nechová tak, jak by se podle Vašich představ měl chovat a jak Vy byste si ho představoval, tak neexistuje (ti, kdo tvrdí, že existuje, se proto pletou.)
  (Mimochodem, nepřipomíná Vám to trochu historicky obvyklý důvod pro to, proč třeba některé správné fyzikální hypotézy byly zbytečně dlouho podceňovány?)
  To ale odmítáte Vaši vlastní projekci. “Boha” vlastní projekce klidně odmítněte, protože skutečný Bůh Vás z této projekce brzy vrátí zpátky na zem.
  Bůh nemlčí, ale mluví přesně tak tiše, že Ho najde každý, kdo o to stojí, a každý, kdo o to nestojí, má možnost si Ho nevšimnout. Tohle přesně bylo vidět i v diskusi u minulého článku: jakmile jsem jen zlehka naznačil nějakou svou niternou zkušenost, hned přišel poukaz na možnost halucinace. Ano, Bůh mluví přesně na této hranici: dává šanci zvolit si Ho a jít za ním, nebo si Ho nezvolit a prohlásit ho za halucinaci, za opium lidu nebo za vědecky vyvráceného 🙂
  Podle toho, co jsem zde četl, by atheistům tento Boží přístup měl připadat velmi srozumitelný: už se tu objevila výtka, že atheisté jsou vlastně morálnější, protože pokud dělají dobro, dělají ho na rozdíl od nás nezištně.
  Tenhle Boží přístup ukazuje, proč ta výtka není správná. Říkáte správně, že “hlasitý” Bůh by nám nevzal svobodnou vůli. Ale vzal by nám něco podstatnějšího: možnost udělat něco pro druhého nezištně.

 13. Michal says:

  Josefe, já už tu diskuzi vedle pročítám asi hodinu. Má 494 příspěvků, mnohé z nich jsou docela obsáhlé, a nejsem ještě ani v polovině.

  Opravdu zde nemůžete shrnout ty svoje argumenty, dokazující že “kdo uznává principy logického myšlení, nemůže být atheistou”? Stačí shrnutí, v bodech – podrobnosti si už pak dohledám.

  Všiml jsem si ale, že vy s těmi svými tvrzeními přicházíte hned ve svém prvním příspěvku v té diskuzi a nijak je tam nezdůvodňujete!

  Píšete: Podle nás křesťanů je totiž už dnes bezpečně racionálně prokázáno, že atheismus se svým vysvětlením principielně nikdy přijít nemůže! Můžeš s tím sice nesouhlasit, ale nemůžeš tvrdit, že jako křesťané připouštíme, že někdy atheismus se svým vysvětlením přijde. Nepřijde.

  A je vymalováno. A dál: Josef: Tak tady platí samozřejmě pravý opak. Je bezpečně a nevyvratitelně prokázáno, že Bůh existuje a stvořil vesmír. Říkat cokoli jiného je možné pouze při nerespektování logiky a za myšlenkové nekonsistence autora výroku.

  Myslím že za této situace byste MĚL ty argumenty, které vaše tvrzení prokazují, shrnout, nebo na takové shrnutí alespoň odkázat! Poukázat na to, že to vysvětlení najdu někde v diskuzi o pěti stech příspěvcích je hrubě nedostatečné, to se na mě nezlobte.

 14. spitfire says:

  Michale trochu přesnosti by nebylo od věci.
  Umírnění ani fundamentalističtí křestané nejsou.
  Základem umírněnosti a fundamentalismu není samotné náboženství(křestanství), ale jeho teologie a nauka (katechismus). Jenomže i to je sporné. Pokud katolík zastává určité pozice, které se rozchází s katolickou naukou, pak není umírněným katolíkem, ale katolíkem prostě není. Zatímco katolík, který beze zbytku naplnuje učení církve není žádný fundamentalista, je to prostě katolík.

  Věrnost textu, není otázkou pouze náboženskou. Věrnost textu, zastávají i atheisté.

  Citujete: Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.

  Je zajímavé Michale, že tuto část textu vykládáte stejně nesmyslně pomocí “jednotek délky” jako spousta katolíků…

 15. Michal says:

  Spitfire, pomocí jakých jednotek délky?! Já tu pasáž vykládám přesně tak, jak je napsána: jít do záhuby je snadné, a jde tudy kdekdo; jít k životu je naopak obtížné, a jít tou cestou se povede jen málokomu. Nechápu co s tím máte za problém.

  Pokud chcete přijít s tím, že ta pasáž znamená něco úplně jiného než znamená, a je tomu tak proto že vy nechcete aby znamenala to co znamená, a naopak by se vám líbilo aby znamenala to co neznamená 🙂 pak si poslužte, ale fakt tyhle hlouposti jsou naprosto irelevantní.

 16. Arkande says:

  Ještě drobná otázka.Bůh ,především ve Starém Zákoně, velmi často vyzývá k násilí ve jménu víry.Je tedy Starý Zákon,pro katolíky,platný…jak je v Bibli…”do posledního písmenka”? Takže pravým katolíkem je člověk který chodí do kostela,modlí se,věří v Boha,Krista a jejich učení… ale vraždí homosexuály(popřípadě jiné nepřátele Boha),protože mu to dovoluje Bůh?Víte že zabití těch jenž jsou označeni jako “Boží nepřátelé” či “nepřátelé církve” je bohulibý čin za který budou “vrazi” odměněni v Ráji.

 17. Michal says:

  Josefe, napsal jste:

  To, že Bůh nutně existuje a že Bůh je nutně Stvořitelem světa, jsem ukazoval už ve svých předešlých příspěvcích. Mám to znovu pro Vás opakovat?

  Do okamžiku kdy jste to napsal jste však nedokázal nic takového, a to ani omylem. Tu diskuzi jsem až k tomu příspěvku pozorně pročetl.

  Znovu tedy důrazně opakuji svoji výzvu: Prosím, shrňte zde ty svoje argumenty! Pěkně přehledně, bez mlžení. Prosím.

 18. Bo says:

  pokus o vstup do diskuze

 19. Michal says:

  Jsi vítán Bo 😉

 20. protestant says:

  to spitfire.

  Samozřejmě že píšete hlouposti. Umírnění i fundamentalističtí křesťané jsou. Stejně jako ateisté, deisté a jiní mají tento rozptyl.
  Třeba vás bych označil za fundamentalistu, protože nepřijímáte názory druhých a vaše názory jsou pro vás svaté.
  Stále se točíte kolem římských katolíků (které nesprávně označujete za katolíky) a máte pocit, že jen oni jsou křesťané. A přitom jsou to oni, kdo se odtrhl od původní církve.
  Takže shrnu. Máme nejen celý rozsah křesťanů od liberálních po fudamentální, ale máme dokonce i celý rozsah církví od liberálních po fundamentální. Nabídka je velmi široká a “trh” církví pokrývá celé spektrum. každý si najde co se jemu jeví jako ta nejlepší cesta.