Proč ateisté vnucují věřícím svoje názory? Ať si každý věří čemu chce!

Ateisté nikomu nic nevnucují.

Problém existence Boha je naprosto vážná otázka ohledně našeho světa, a různí ateisté tomuto problému přikládají různou důležitost.

Ateisté, kterým otázka existence či neexistence Boha připadá důležitá, vidí, že nezanedbatelná část populace, včetně mnohých nesporně inteligentních lidí, došla v této otázce k opačné odpovědi, než oni. Mnohé přemýšlivé jedince toto zneklidňuje, a chtějí zjistit, kde se stala chyba. Ateisté vycházejí z toho, že křesťanský Bůh buď existuje, a nebo neexistuje. Buď mají tedy pravdu oni, a nebo mají pravdu křesťané. Buď argumenty jedné a nebo druhé strany musejí být tedy chybné, a tuto chybu by mělo být možné odhalit.

Za těchto okolností je naprosto přirozené a legitimní, že ateisté často sami iniciují s věřícími diskuzi na téma jejich víry, a chtějí se dozvědět a pochopit, jak se věřící vyrovnávají s otázkami, které ateisté považují ve vztahu k víře za problematické.

Snahu o diskuzi nad problémem (existence či neexistence Boha) a snahu o vyjasnění si stanovisek nelze samozřejmě vydávat za agresi, ani za vnucování názorů, ani za nic podobného.

Věřícím nikdo nebrání v tom, aby si věřili čemu se jim zlíbí. Nemohou se ale divit, že jsou jejich stanoviska a postoje lidmi, kteří jejich víru nesdílejí, zkoumány a podrobovány kritickému rozboru. Věřící nemohou ateistům bránit, aby říkali nahlas svoje názory. Nemohou jim bránit v tom, aby veřejně prezentovali k jakému závěru došli v otázce existence křesťanského Boha, a aby vysvětlovali proč k takovému závěru došli.

Všichni bychom se měli zamyslet, proč křesťané jeví jen naprosto minimální ochotu k diskuzi s ateisty, a omezují se na prázdné a (nebojíme se říct) hloupé až ubohé výmluvy a výpady typu “o tak nesmyslných argumentech se nemá smysl bavit”, “nemá smysl přesvědčovat už přesvědčené”, “z vašich argumentů vane duch komunismu”, atd. Nabízí se otázka, zda tomu tak není proto, že žádné relevantní odpovědi nemají

Pokud je mají, pak není nic snazšího než to zde snadno demonstrovat. Stačí v diskuzi pod článkem zveřejnit odkaz na křesťanské vysvětlení daného problému, popř. takové smysluplné vysvětlení na nějakém blogu sepsat, a pak na něj zde zveřejnit odkaz.

Bylo by fajn, pokud by to takoví křesťané, kteří se domnívají, že mají svoje náboženství v hlavě srovnané, a nebojí se jít se svou kůží na trh, brali jako výzvu.

My ateisté se budeme těšit.

This entry was posted in Křesťanské argumenty. Bookmark the permalink.

183 Responses to Proč ateisté vnucují věřícím svoje názory? Ať si každý věří čemu chce!

 1. protestant says:

  to Colombo: Mimo jste vy svou snahou bavit se o teologii, víře a náboženství na exaktní bázi. Podobnou hloupostí by bylo posuzovat umění na exaktní bázi.

 2. Machi says:

  “to Colombo: Mimo jste vy svou snahou bavit se o teologii, víře a náboženství na exaktní bázi. Podobnou hloupostí by bylo posuzovat umění na exaktní bázi.”
  Nebude to tím, že umění se zpravidla nesnaží cpát se do věcí exaktní vědy, zatímco T,V,N to často dělají? Nebo jste si snad všiml, že by milovníci Hvězdných válek trvali na změně fyzikálních zákonů, aby byl možný nadsvětlený let?
  Další věcí je morálka, kde se v mnoha oblastech střetává exaktní věda s náboženskými dogmaty. Málokdy narazíte na titulky “Milovníci Beethovena striktně odmítají kondomy” apod.

 3. protestant says:

  1. můžete uvést příklad, kdy se věřící snaží cpát svoji víru do exaktní vědy?
  2. s těmi kondomy je to jinak. Ani vás ani mne (nekatolíka) nikdo nijak nepřesvědčuje o správnosti nepožívat kondomy. Je to vnitro-římskokatolické pravidlo. Každá organizace má právo taková vnitřní pravidla mít. A vám a mně po tom nic není.

 4. Machi says:

  1. Kreacionismus, zázraky, kosmologie (Velký třesk), princip jedinečnosti a určitě i další, které si teď nevybavím. A další přibudou v budoucnu se vstupem exaktní vědy do dalších oborů (např. fyzika mozku).
  2. “Je to vnitro-římskokatolické pravidlo. Každá organizace má právo taková vnitřní pravidla mít. A vám a mně po tom nic není.”
  Pokud dané pravidlo nijak neohrožuje nečleny, či není v rozporu se zákony společnosti, pak jistě máte pravdu. V případě kondomů tomu tak není, hlavně kvůli epidemii AIDS.

 5. Anonymous says:

  1. můžete dodat nějaký konkrétní případ?
  2. můžete popsat mechanismus jakým to ohrožuje nekatolíky?

 6. Machi says:

  1. Discovery Institute.
  2. Zvýšení pravděpodobnosti nákazy. Zvýšené finanční náklady. Sociální problémy.

 7. Anonymous says:

  1. Myslím, že pokusy této organizace nepřekračují pokusy vědy mluvit do víry.
  2. To není možné, protože současně pro katolíky platí zákaz střídání partnerů a tedy není možné aby se AIDS šířil.

 8. Machi says:

  1. Váš osobní názor.
  2. To má být vtip?

 9. protestant says:

  2. máte pocit, že existují lidé, kteří na jedné straně papeže poctivě poslouchají v otázce kondomů a v otázce požadavku na partnerskou poctivost ne? To je schizofrenie.

 10. protestant says:

  1. stačí jen projít komentáře na tomto webu. Pokusy o použití exaktních věd v oblasti víry, Boha apod jsou zde poměrně časté

 11. Machi says:

  1. Reagoval jsem na větu “Myslím, že pokusy této organizace nepřekračují pokusy vědy mluvit do víry.”
  Máte snad pocit, že vědci snaží mluvit věřícím do toho, co kněží říkají v kostele?
  Discovery Institut se snaží dodat kredibilitu kreacionismu a “vsunout” ho do školních osnov.
  Jinak exaktní věda nemůže vyloučit (ani potvrdit) existenci boha(ů), ale může být s úspěchem použita proti některým argumentům věřících, které se týkají i života nevěřících.
  2. Jestli myslíte schizofrenie u mne, tak ne. Jestli jste myslel schizofrenie věřících, tak to ano.

 12. protestant says:

  1. škola není vědecká instituce.
  2. takže uznáváte že je hloupost předpokládat že katolík poslechne papeže v otázce kondomů a neposlechne v otázce partnerské věrnosti?

 13. Marek says:

  @Colombo a Machi – definování pojmů
  Na potíže s definováním jsem poukazoval v mém posledním postu. Týká se to stejnou mírou jakéhokoliv myšlenkového systému, což jsem demonstroval na Colombových axiomech.

  Nebylo to ale hlavním cílem onoho postu.

  Jestliže ovšem tvrdíte, že definování, resp. jeho nemožnost, je hlavní slabinou toho, o čem se pokouším mluvit, a naopak je silnou stránkou Vašeho přístupu, budiž. Je tedy potřeba, abych toto pochopil a naučil se to. Zřejmě to bude vyžadovat několik kroků.

  Mohli byste mi, prosím, pro začátek, definovat pojem definice? A co to znamená definovat?

 14. Colombo says:

  Marek: teď se chováte jako protestant, nelze bezpečně definovat každé slovo v obecném jazyce.
  1. jazyk není logický konstrukt, ale vznikl evolucí
  2. jazyk není jednoznačný, ale mnohoznačný, není určitý, ale naopak často neurčitý

  Jiná věc je definovat si naprosto nový jazyk a vybudovat ho pomocí logických pravidel-> matematika
  Pak ale takový jazyk není intuitivně pochopitelný a pro naši věc vlastně nepoužitelný, krom jednoduchých vět, které jsme se naučili chápat pomocí výkladu obecného jazyka.

  To však nic nemění na tom, že na vědecké bázi se definují pojmy a je snaha vyvarovat se obecných a víceznačných vyjádření, aby jedna věta znamenala vždycky to samé.
  Povšimněte si, že v Teologii, právničině, tzv. “socialních vědách” a jiných “humanitních vědách” toto neplatí. Spousta “odborníků” bere celý život plat za to, že řeší furt jednu a tu samou věc a dohadují se, kdo co jakou větou myslel. Vědecký pokrok je prakticky nulový, tito lidé neznají a nechápou matematiku, která se používá ve vyhodnocování statistických údajů a pak z toho vznikají nevědecké či pavědecké články a totální blafy.

  Protestant:
  1. Vysoká škola dozajisté je vědecká instituce.
  2. Je to hloupost. Sranda ale je, že se to děje, hlavně v africe.
  Anonymous:
  Víte, co je to netiketa? V zájmu slušnosti by bylo, kdyby jste se podpesal, alspoň nickem.
  1. Věda nemluví do víry, to víra mluví do vědy. Vzhledem k tomu, že víra tu ale byla dřív a kecala do všeho, může se zdát, že věda mluví do víry. Všimněte si však, že věda a vědecké metody, narozdíl od víry, nemůžete napasovat na uplně všechno. Pokud však víra se začne roztahovat někde, kde to začne popírat vědecké poznatky (“svobodná vůle” a podobné), může do toho věda kecat. Víra většiny lidí vysvětluje vědou vysvětlené a doložené poznatky velmi jednoduchým a zjednodušeným způsobem, který je často v rozporu s vědeckými poznatky. Proto, také v na tomto webu, holt dochází k vyvracení konkrétní podoby víry pomocí vědy.

 15. protestant says:

  Anonymous = Protestant (vymazal jsem si cookies a nevšiml jsem si toho)

 16. protestant says:

  to Colombo:
  1. JAMU je vědecká instituce? Nebo třeba ETF UK?

 17. Machi says:

  Třeba sjednocení pojmů. To je to, na co jsem narážel v první odpovědi. Představu svobodné vůle bude mít jinou teolog, jinou fyzik, jinou Pepa z Horní Dolní.
  Stejně tak i dříve zmíněné zodpovědnosti. Přesné definice jsou zpravidla v různých slovnících humanitních věd, ale jak mnozí humanitní vědci sami uznávají, co jiný autor, jiná definice.

  protestant:
  1. V předmětech jako biologie, fyzika, matematika atd. se učí vědecké (rozuměj založené na důkazech) poznatky o světě. Víra zde nemá co dělat.
  2. Ne. Má to co dělat s biologicky danou determinací člověka. Spíše někdo “ujede” s jiným partnerem, než aby si nasadil kondom. Navíc je někomu kondom nepříjemný a nepohodlný. Pak přijde k užitku “rada” nenasazovat si gumu. Radu s nehřešešením přebije pud a nakonec od čeho je tu zpověď, že ano. Dále zapomínáte, že HIV může mít i jeden z partnerů.

 18. protestant says:

  1. souhlas
  2. pak to není římský katolík a nemusí poslouchat nějaká římsko-katolické nařízení

 19. Machi says:

  Doplnění: Dále zapomínáte, že HIV může mít i jeden z partnerů v rámci trvalého vztahu.
  2. V tom případě si statistiky CIA vydělte libovolným přirozeným číslem větším než 1 🙂 . A kdoví, možná ani papež není římský katolík.

 20. protestant says:

  Nezapomínám a nezlehčuji to.